Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušenie trvalého pobytu

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 02.07.2019 zrušuje trvalý pobyt občanovi: Dušanovi Hlavandovi, nar. 16.01.1964 naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Domovina,  súpisné a orientačné číslo 248/5.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 02.07.2019 zrušuje trvalý pobyt občanovi: Jaroslavovi Svobodovi, nar. 18.12.1957 naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Boženy Nemcovej,  súpisné a orientačné číslo 100/22.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 01.04.2019 zrušuje trvalý pobyt občianke: Zlatici Kabatiarovej, nar. 15.11.1923 naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Domovina,  súpisné a orientačné číslo 355/102.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 28.12.2018 zrušuje trvalý pobyt občianke: Žanete Jánoškovej, nar. 17.3.1981 naposledy bytom Zemianske Kostoľany, 4. apríla,  súpisné a orientačné číslo 534/146.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 10.10.2018 zrušuje trvalý pobyt občanovi: Andrejovi  Zaťkovi , nar. 28.01.1998 a  Tomášovi Zaťkovi,  nar. 11.04.2001 naposledy bytom Zemianske Kostoľany, 4. apríla,  súpisné a orientačné číslo 534/146.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 05.02.2018 zrušuje trvalý pobyt občanom: Magdaléne Zázikovej, nar. 19.10.1988, Viktórii Benkovej,  nar. 09.04.2016, Kristíne Benkovej, nar. 06.06.2012 naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Domovina,  súpisné a orientačné číslo 246/3.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  14.06.2017 zrušuje trvalý pobyt občanovi Andrejovi Belaňovi, nar. 02.03.1968 , naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Jozefa Hagaru,  súpisné a orientačné číslo 35/17.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  14.06.2017 zrušuje trvalý pobyt občanovi Libuši Čampišovej, nar. 10.01.1963, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Domovina,  súpisné a orientačné číslo 302/61.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  28.03.2017 zrušuje trvalý pobyt občanovi Pavlovi Bobokovi, nar. 06.03.1955, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Domovina,  súpisné a orientačné číslo 259/16.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  14.11.2016 zrušuje trvalý pobyt občanovi Miroslavovi Balážovi, nar. 16.03.1971, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, 4. apríla,  súpisné a orientačné číslo 1/2.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  08.06.2015 zrušuje trvalý pobyt občanovi Petrovi Herdovi, nar. 23.11.1979, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda,  súpisné a orientačné číslo  683/53.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  08.06.2015 zrušuje trvalý pobyt občanovi Alene Kotlárovej, nar. 10.02.1962, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda,  súpisné a orientačné číslo  683/53.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  08.06.2015 zrušuje trvalý pobyt občanovi MIlade Haviarovej, nar. 06.12.1982, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda,  súpisné a orientačné číslo  682/52.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  08.06.2015 zrušuje trvalý pobyt občanovi Mariánovi Chrenkovi, nar. 25.12.1983, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda,  súpisné a orientačné číslo  682/52.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  08.06.2015 zrušuje trvalý pobyt občanovi Anne Hulíniovej, nar. 15.7.1961, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Partizánska, súpisné a orientačné číslo  170/9.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  08.06.2015 zrušuje trvalý pobyt občanovi Danielovi Hulínimu, nar. 8.10.1952, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Partizánska, súpisné a orientačné číslo  170/9.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu.

Obec Zemianske Kostoľany – ohlasovňa v zmysle §  7, ods. 1, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom  08.06.2015 zrušuje trvalý pobyt občanovi Tomášovi Hulínimu, nar. 9.2.1988, naposledy bytom Zemianske Kostoľany, Partizánska, súpisné a orientačné číslo  170/9.

V evidencii Obce Zemianske Kostoľany bude v zmysle § 7, ods. 2 uvedené zákona zaznamenaný nový trvalý pobyt Zemianske Kostoľany. Adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch : Ul. 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka