Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Život v materskej škole

 


Triedy

 

Trieda Vek Učiteľky
I. 2 -3 ročné Lucia Košianová
II. 3 -4 ročné

Bc. Zuzana Hutárová

Katarína Mrtvíková

III. 4 – 5 ročné Vladimíra Pilátová
Mgr. Miroslava Sluková
IV. 5 – 6 ročné Ľubica Pastieriková
Bc. Veronika Jančovič


 

Akcie MŠ


Akcie pre deti


• environmentálne aktivity
• náučné vychádzky
• výlety
• exkurzie
• besedy ( kreslo pre hosťa )
• kultúrne podujatia
• oslavy sviatkov a významných dní v roku
• divadelné predstavenia v MŠ
• súťaže a prezentácie napr. z oblasti zdravotnej a environmentálnej výchovy
• literárno – dramatické prezentácie
• rozlúčka s predškolákmi
Nadštandardné aktivity  - predplavecká príprava, logopédia

 

Akcie pre rodičov


• informatívne schôdzky ( celoškolské i triedne )
• poradenská činnosť
• oslavy, výlety, besiedky, športové podujatia
• tvorivé dielne
• dni otvorených dverí
• dni rodiny
• nástenky, školské časopisy
• miestnosť pre rodičov
• požičiavanie kníh
• vzdelávacie projekty
• schránka s návrhmi
• stretnutia a konzultácie rodičov s učiteľkou, riaditeľkou...
• spolupráca s poradnými  orgánmi a. i.


Spolupracujeme s-so:


• Združením rodičov pri Materskej škole Zemianske Kostoľany
• Radou školy pri Materskej škole Zemianske Kostoľany
• Centrom špecialno pedagogického poradenstva Bánovce nad Bebravu
• ZŠ Zemianske Kostoľany
• Obecnou knižnicou Zemianske Kostoľany
• Domom kultúry SNP Zemianske Kostoľany


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka