Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zdravotníctvo a sociálne služby

MUDr. Jana Takáčová, zmluvný lekár pre deti a dorast

Ul. B. Nemcovej 406/38

972 43 Zemianske Kostoľany
tel. 046 5466 482

MUDr. Anton Marcinka, všeobecný zmluvný lekár pre dospelých 

Ul. B. Nemcovej 406/38

972 43 Zemianske Kostoľany
tel. 046 5422 014

MUDr. Stanislav Kmeť, neštátny zmluvný stomatológ

Ul. B. Nemcovej 406/38
972 43 Zemianske Kostoľany 

tel. 046 5466 343

MUDr. Jana Gogová, závodný lekár ENO

Ul. 4. apríla - ENO
972 43 Zemianske Kostoľany 

tel. 046 560 2150

Lekáreň AMARA

Majiteľka RNDr. Patrícia Bohačiaková, Martin

Ul. B. Nemcovej 406/38

972 43 Zemianske Kostoľany 

tel. 046 5466 274

STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, n.o. Kanianka

Zariadenie pre seniorov Zemianske Kostoľany

riaditeľ n.o. Ing. Emil Tomanec

Ul. Kpt. Weinholda 24/36

972 43 Zemianske Kostoľany

tel. 046 5466 127


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka