Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Začiatky školstva v našej obci siahajú až do roku 1848, keď na návrh Ondreja Miskolczyho, prepošta a srbského titulárneho biskupa, bol za jeho vklad 3000 zlatých kúpený pozemok a postavená rímsko-katolícka škola. Nemala však dlhé trvanie a deti chodili do školy do Dolných Leloviec, do evanjelickej alebo židovskej školy. .

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským bola otvorená až v roku 1906 a po zmenách v roku 1918 a 1942 pracovala ako štátna ľudová škola, resp. rímsko-katolícka ľudová školaPo roku 1945 počet detí v obci rýchlo narastal, a žiaci vyšších ročníkov museli chodiť do škôl v susedných obciach.

V roku 1956 bola slávnostne otvorená nová škola na Ul. J. A. Komenského, ktorú navštevujú deti dodnes.
Škola dnes : Základnú školu navštevuje v školskom roku 2016/2017 v deviatich triedach 106 žiakov, pedagogický zbor tvorí 14 učiteľov a 2 vychovávateľky. Medzi 7 nepedagogických zamestnancov patrí ekonómka školy, vedúca školskej jedálne, školník, upratovačky a kuchárky.

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Demešová
Adresa:  Základná škola
J. A. Komenského 161/6
Zemianske Kostoľany 972 43
Telefón ZŠ:  046 5466162

ekonómka  046 5466067
šk. jedáleň  046 5466396
E-mail:  zszemkos@gmail.com
www:  zszk.edupage.org


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka