Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vznik súboru

Niečo o nás

Zážitky z detstva, ktoré mi umožnili spoznávať život a zvyky na dedine, ako aj rozprávanie starej mamy, ma viedli k zámeru venovať sa tradičnej ľudovej kultúre hlbšie. Skrsla vo mne myšlienka na založenie súboru, kde by som mohla ľudové umenie, ako vzácne dedičstvo,  znovu oživovať a otvárať cestu jeho poznania aj deťom.

Začiatky súboru sa datujú do 12. októbra 1997, kedy sa po výzve v miestom rozhlase uskutočnil zápis detí do súboru. Prvý zoznam členov súboru obsahoval 37 mien detí vo veku od troch do dvanásť rokov, teda v predškolskom a školskom veku. I keď prvý krok bol za nami, museli sme riešiť problémy týkajúce sa oblečenia detí a nájdenie miestnosti pre uskladnenie materiálu. Pomocnú ruku pri riešení týchto problémov podala starostka obce Ing. Helena Kovačová. V priebehu mesiaca decembra a začiatku januára sme ušili základné odevy, v ktorých sa deti po prvýkrát predstavili verejnosti. Dnešnú podobu krojovaných častí dotvorili výšivkami ženy z klubu dôchodcov, ktoré vložili do tejto práce svoju zručnosť aj cit pre krásu. V súčasnosti dopĺňame kroje hlavne pre staršie deti u krajčírok, ktoré sa zaoberajú šitím krojov.

Nemenej dôležitou činnosťou pri vzniku súboru je stanovanie jeho koncepcie - do repertoáru sa dostali piesne, zvyky, hry z rôznych kútov Slovenska. Našu oblasť v ňom zastupovali ukážky, ktoré som získala zo stretnutí so staršími občanmi našej obce a dodnes mám uchované autentické nahrávky týchto rozhovorov. Metodický materiál k činnosti súboru som priniesla z Hornonitrianskeho osvetového strediska, z Obecnej knižnice v Zemianskych Kostoľanoch a z vlastných zbierok.

A prečo sa detský folklórny súbor nazýva Domovina ? Názov má sčasti symbolickú výpoveď - má odrážať vlastenecké cítenie detí pri uchovávaní dedičstva po predkoch. Oveľa prozaickejší je fakt, že väčší počet z prvých členov súboru aj jeho dospelá časť bývala na ulici Domovina, takže názov vyplynul akosi automaticky z týchto dvoch skutočností.

                                                                                                                                   Helena Kováčová

                                                    /zakladateľka a dlhoročná vedúca DFS Domovina/


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka