Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOÚ

S22C-119081513230.pdf(683.1 kB)S22C-119081513230.pdf

Verejná vyhláška 478/2018/59/SOÚ

SKM_C335119080114410.pdf(196.2 kB)SKM_C335119080114410.pdf

Oznámenie o vyhlásených chránených územíach

S22C-119070814150.pdf(1.3 MB)S22C-119070814150.pdf

Verejná vyhláška - Mesto Partizánske

S22C-119061108210.pdf(1.2 MB)S22C-119061108210.pdf

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOU

S22C-119060310580.pdf(4.5 MB)S22C-119060310580.pdf

VZN 1/2019 po schválení na zverejnenie

1_2019 o zdravom ŽP....pdf(2.1 MB)1_2019 o zdravom ŽP....pdf

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOÚ

S22C-119060310580.pdf(4.5 MB)S22C-119060310580.pdf

Verejná vyhláška - OU-PD-OSZP-2019/012027

S22C-119052709240.pdf(904.9 kB)S22C-119052709240.pdf

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOÚ

S22C-119040814380.pdf(817.1 kB)S22C-119040814380.pdf

Verejná vyhláška - 1856/2018/450/SOÚ

S22C-119031214531.pdf(1.1 MB)S22C-119031214531.pdf

Právoplatné rozhodnutie v zisťovacom konaní OÚ Prievidza - Zberný dvor - OU - PD - OSZP - 2019/002769-026-

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zberný dvor Zemianske Kostoľany

S22C-119012411300.pdf(13.6 MB)S22C-119012411300.pdf

Verejná vyhláška - 1856/2018/450/SOÚ

S22C-119012113281.pdf(688.2 kB)S22C-119012113281.pdf

Verejná vyhláška - 478/2018/59/SOÚ

S22C-119011709200.pdf(1.4 MB)S22C-119011709200.pdf

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.8/2014

Oznámenie o začatí konania OÚ - Zberný dvor : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-zemianske-kostolany

S22C-118121814370.pdf(751.7 kB)S22C-118121814370.pdf

VZN 3/2018, ktorým sa mení VZN 1/2008 o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach - schválené

VZN 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - schválené

Verejná vyhláška - 1749/2018/410/SOÚ

S22C-118110710220.pdf(3.6 MB)S22C-118110710220.pdf

Verejná vyhláška - 1133/2018/322/SOU

S22C-118103112250.pdf(4.2 MB)S22C-118103112250.pdf

Verejná vyhláška OÚ Trenčín

S22C-118101509500.pdf(4.9 MB)S22C-118101509500.pdf

Verejná vyhláška SOÚ 1749/2018

S22C-118100907560.pdf(461.6 kB)S22C-118100907560.pdf

Verejná vyhláška SOÚ - Zberný dvor

Verejná vyhláška SOÚ

S22C-118091213450.pdf(472.5 kB)S22C-118091213450.pdf

Verejná vyhláška

S22C-118080211500.pdf(3.9 MB)S22C-118080211500.pdf

Verejná vyhláška

S22C-118070613260.pdf(264.6 kB)S22C-118070613260.pdf

Dôvodová správa k súboru rozpočtových opatrení č. 3/2018

RO 3 na tabuľu.pdf(660.2 kB)RO 3 na tabuľu.pdf

Verejná vyhláška - poľovné revíry

S22C-118062110550.pdf(427.9 kB)S22C-118062110550.pdf

Verejná vyhláška - oznámenie o doplňujúcom konaní k odvolaniu

S22C-118061512470.pdf(633.4 kB)S22C-118061512470.pdf

Dobrovoľná dražba

S22C-118052111160.pdf(2.1 MB)S22C-118052111160.pdf

VZN č.2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Zemianske Kostoľany

Verejná vyhláška - zmena stavby - 478/2018/59/SOÚ

S22C-118050913560.pdf(9.2 MB)S22C-118050913560.pdf

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - mesto Prievidza

S22C-118050209460.pdf(3.5 MB)S22C-118050209460.pdf

Verejná vyhláška 776/2018/147/SOÚ

S22C-118050209461.pdf(803.8 kB)S22C-118050209461.pdf

Rozhodnutie PHRaSR obce Bystričany 2018-2027

S22C-118050209220.pdf(4 MB)S22C-118050209220.pdf

Návrh ZU 2017

Návrh VZN č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška PHRSR Bystričany 2018-2027

S22C-118032313460.pdf(8.3 MB)S22C-118032313460.pdf

Verejná vyhláška - Okresný úrad Trenčín

S22C-118031910240.pdf(732.8 kB)S22C-118031910240.pdf

Verejná vyhláška - územný plán obce Nitrianske Sučany

Verejná vyhláška - zmena stavby - 478/2018/59/SOÚ

Dôvodová správa k súboru rozpočtových opatrení č. 1/2018

RO 1.pdf(630.8 kB)RO 1.pdf

Návrh VZN o odpadoch - zmena 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.

VZN č.7/ 2017, ktorým sa mení VZN č.3/2016 o odpadoch

VZN č.5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválené

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu 2018.xlsx(60.6 kB)Návrh rozpočtu 2018.xlsx

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi - zmena 2017

VZN odpady - zmena 2017.doc(58 kB)VZN odpady - zmena 2017.doc

Návrh VZN 2017 o miestnych daniach KO a DSO

Návrh VZN č. 5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Návrh VZN č. 5 2017.pdf(174.9 kB)Návrh VZN č. 5 2017.pdf

Verejná vyhláška 583/2017/82/SOÚ

S22C-117080715290.pdf(2.3 MB)S22C-117080715290.pdf

VZN 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-Z Obytný súbor Pažite

Verejná vyhláška

S22C-117061410130.pdf(716.1 kB)S22C-117061410130.pdf

Verejná vyhláška

S22C-117061410140.pdf(788.7 kB)S22C-117061410140.pdf

Verejná vyhláška 1541/17 Fortischem,a.s.

S22C-117052909560.pdf(4.6 MB)S22C-117052909560.pdf

Verejná vyhláška - doručenie

S22C-117050311190.pdf(183.4 kB)S22C-117050311190.pdf

Verejná vyhláška 568/2016/139

S22C-117042415150.pdf(5.4 MB)S22C-117042415150.pdf

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality Nitrické vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

S22C-117042613070.pdf(838.6 kB)S22C-117042613070.pdf

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom - zmeny a doplnky č. 1

Verejná vyhláška (2).pdf(7.1 MB)Verejná vyhláška (2).pdf

VZN po schválení

VZN č 3 2017 pohrebisko.rtf(340.1 kB)VZN č 3 2017 pohrebisko.rtf
VZN č  2 2017 pyro.rtf(261.7 kB)VZN č 2 2017 pyro.rtf

Verejná vyhláška

S22C-117040711180.pdf(910.2 kB)S22C-117040711180.pdf

Verejná vyhláška 390/2017/56/SOÚ

Verejná vyhláška - Rekonštrukcia vedenia č. 7740, 7760

Verejná vyhláška 512/2017/71/SOÚ

Verejná vyhláška.pdf(743.7 kB)Verejná vyhláška.pdf

Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom - zmeny a doplnky č. 1

Verejná vyhláška SOÚ 568/2016/139/SOÚ

S22C-117030313400.pdf(514.1 kB)S22C-117030313400.pdf

Verejná vyhláška Obce Kamenec pod Vtáčnikom

S22C-117030311210.pdf(1016.9 kB)S22C-117030311210.pdf

Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku

Verejná vyhláška 471/2017 - Mesto Nováky

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie SSE - D, a.s., Žilina - 3 x

S22C-117011814452.pdf(3.7 MB)S22C-117011814452.pdf
S22C-117011814451.pdf(4.1 MB)S22C-117011814451.pdf
S22C-117011814450.pdf(4 MB)S22C-117011814450.pdf

Oznámenie o začatí konania 568/2015/139/SOÚ

S22C-117011614420.pdf(476 kB)S22C-117011614420.pdf

OÚ Trenčín 1919/16 - schválenie aktualizácie plánu prác pre enviromentálnu záťaž

S22C-117010209470.pdf(737.8 kB)S22C-117010209470.pdf

Strategický dokument - Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu Nováky - 1862/16

S22C-116121313300.pdf(6.7 MB)S22C-116121313300.pdf

Verejná vyhláška Mesta Nováky - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

S22C-116121209080.pdf(1009.6 kB)S22C-116121209080.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente

S22C-116111415320.pdf(320.4 kB)S22C-116111415320.pdf

Verejná vyhláška Začatie prerokovania „Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu Nováky“

S22C-116110716170.pdf(1.1 MB)S22C-116110716170.pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania 1485/2016/435/SOÚ

S22C-116110715520.pdf(973.5 kB)S22C-116110715520.pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania 1486/2016/436/SOÚ

S22C-116110217470.pdf(1.2 MB)S22C-116110217470.pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania 1485/2016/435/SOÚ

S22C-116101008291.pdf(1.2 MB)S22C-116101008291.pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania 1787/2016/434/SOÚ

S22C-116101008290.pdf(903.7 kB)S22C-116101008290.pdf

Oznámenie o začatí konania OÚ odb.st.o ŽP - 2016/028439-002

S22C-116091913270.pdf(763.4 kB)S22C-116091913270.pdf

Verejná vyhláška 1065/2016/272/SOÚ a 1066/2016/273/SOÚ

S22C-116091913281.pdf(3.3 MB)S22C-116091913281.pdf
S22C-116091913280.pdf(3.3 MB)S22C-116091913280.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov

Oznámenie o začatí konania OÚ odb.st.o ŽP - 2016/027177-002

S22C-116083013320.pdf(809.5 kB)S22C-116083013320.pdf

Verejná vyhláška 1065/2016/272/SOÚ a 1066/2016/273/SOÚ

S22C-116080809261.pdf(467.9 kB)S22C-116080809261.pdf
S22C-116080809262.pdf(449.4 kB)S22C-116080809262.pdf

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka