Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: Obec Zemianske Kostoľany
Sídlo: Obecný úrad v Zemianskych Kostoľanoch, 4. Apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO: 00 651 001
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Školíková, starostka obce
Web: www.zemianskekostolany.sk
Profil:
Obec Zemianske Kostoľany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú osoby riadiace procesy verejného obstarávania (bývalé odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie) v spolupráci so starostom obce a s jednotlivými referentmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, služieb zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo vlastnom "Profile verejného obstarávateľa".


 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5000.- € v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Správa za 1. štvrťrok 2017

 
Správa za 4. štvrťrok 2016

 
Správa za 3. štvrťrok 2016

 
Správa za 2. štvrťrok 2016

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5000.- € prostredníctvom elektronického trhoviska v súlade s § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Správa za 1. štvrťrok 2017

 
Správa za 4. štvrťrok 2016

 
Správa za 3. štvrťrok 2016

 
Správa za 2. štvrťrok 2016

 

Súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. štvrťrok 2016

 
4. štvrťrok 2015

 
3. štvrťrok 2015

 
2. štvrťrok 2015

 
1. štvrťrok 2015

 
1. štvrťrok 2014

 
2. štvrťrok 2014

 
3. štvrťrok 2014

 
4. štvrťrok 2014

 

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZADANÍ ZÁKAZIEK prostredníctvom elektronického trhoviska nad 1000.- € v súlade s § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Správa za 2. štvrťrok 2016

 
Správa za 1. štvrťrok 2016

 
Správa za 4. štvrťrok 2015

 
Správa za 3. štvrťrok 2015

 
Správa za 2. štvrťrok 2015

 
Správa za 1. štvrťrok 2015

 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Súbor na stiahnutie informovanie verejnosti.jpg (226.2 kB)

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Kohézny fond - plagát Z.Kostoľany - kohézny fond.pdf (210.2 kB)
Kohézny fond - informácie WEB kompostéry.pdf (226.1 kB)

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka