Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Súčasnosť kultúrneho diania

Blahoželali sme 100-ročnej jubilantke

16.jpgJe ojedinelou udalosťou snáď každej obce, keď niektorý z jej občanov dosiahne takmer neuveriteľné jubileum 100 rokov. U nás sme v sobotu blahoželali práve takejto jubilantke pani Štepánke Smatanovej. Prijatie v obradnej miestnosti bolo plné dojatia a spomienok na prežité roky. Okrem starostky obce jej blahoželali aj poslanci obecného zastupiteľstva, členky Zboru pre občianske záležitosti a členky klubu dôchodcov. Pani Štepánke Smatanovej želáme hlavne veľa zdravia, aby každý ďalši deň svojho života prežívala v spokojnosti a šťastí.


 

Jeseň je dar

IMG_7424.jpgJeseň je obdobím pripomenutia si sviatku všetkých seniorov, a to práve v októbri, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším. U nás si tento sviatok pripomíname regionálnym podujatím JESEŇ JE DAR, na ktorom sa v Dome kultúry SNP predstavia seniori z celého regiónu s programom, ktorý si v priebehu roka pripravili. V tomto roku to bol už 16.ročník tohto podujatia a jednotlivé programy v podobe piesní, tanca, vtipného slova a scénok sme sledovali počas dvoch dní 10. a 11. októbra 2014. V programe sa predstavilo každý deň šestnásť seniorských zoskupení a počas oboch dní vystúpilo približne 560 účinkujúcich. Našu obec na podujatí reprezentovala mužská i ženská časť speváckeho zboru Borinka. V piatok podujatie spolu so starostou obce otvoril podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč. Mnohých svojich dôchodcov podporili svojou účasťou na podujatí i starostovia obcí, pozvanie prijal i predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Všetci zúčastnení si s krásnym slnečným počasím priniesli dobrú náladu, jednotlivé zoskupenia sa medzi sebou navzájom podporovali potleskom a dobrú náladu vtipným slovom umocňoval po prvýkrát v histórii tohto podujatia moderátor. Po prezentácii dôchodcov v kinosále sa všetci presunuli do veľkej sály, kde si ešte mohli spoločne zaspievať, zatancovať a posedieť v družných rozhovoroch pri dobrom guláši. Organizátormi tohto náročného podujatia sú Regionálne kultúrne centrum Prievidza s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obec Zemianske Kostoľany a Jednota dôchodcov na Slovensku.


 

Pravidelné aktivity Domu kultúry SNP

TOHTOROČNÉ PREBIEHAJÚCE AKTIVITY V PRIESTOROCH DK SNP

Pondelok – SZUŠ XOANA 

                 Cvičenie jumping
Utorok – Nácvik DFS Domovina 
               Relaxačné cvičenia pre ženy
               Cvičenie zumby 
Streda -  SZUŠ XOANA 

              Cvičenie jumping
                 Zasadnutia OZ podľa potreby
Štvrtok – Predajné akcie firiem 10,00h – 16,00h prevažne
Piatok – Príprava na kultúrno spoločenské akcie
                Samotné akcie, schôdze, posedenia
Sobota, Nedeľa – Kultúrno – spoločenské akcie, prenájmy priestorov

 

SÚČASNÍ ZAMESTNANCI:

Viera Hulínyiová - vedúca DK SNP

Andrea Kopálová - vedúca obecnej knižnice

Petra Gamanová - zriadenkyňa

Ľudmila Čupcová - zriadenkyňa

 

DOM KULTÚRY SNP PRIPRAVUJE

 

 

 

      


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka