Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Renesančný kaštieľ

Otváracie hodiny

 

V mesiaci október 2019 je možné zúčastniť sa prehliadky renesančného kaštieľa

       dňa 12.10. 2019

        dňa  26.10. 2019

 

       * prvý vstup pre verejnosť o 13:00 hod.

     * druhý vstup pre verejnosť o 15:00 hod.

         

     Mimo tohto termínu je možné si prehliadku kaštieľa pre skupiny návštevníkov alebo zájazdy

objednať v Dome kultúry SNP

na tel. č. 046/5466209 alebo na e-mailovej adrese : kastiel@zemianskekostolany.sk

 

                                                 


 

Obnova kaštieľa

Renesančný kaštieľ sa nacháda v centre obce a je jej dominantou. V roku 2015 obec zabezpečila jeho komplexnú obnovu realizáciou projektou Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ I. v Zemianskych Kostoľanoch. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85% oprávnených výdavkov, z rozpočtu štátu vo výške 10% oprávnených výdavkov (spolu 788 445,30 €) a z rozpočtu obce Zemianske Kostoľany vo výške 5% oprávnených výdavkov (41 497,12 €). Obec ďalej financovala ďalšie neoprávnené výdavky projektu v celkovej výške 23 824,61 €.

Predmetom stavebnej časti obnovy bola rekonštrukcia exteriérových a interiérových omietok, výmena okien a dverí, oprava podláh a schodísk, vybudovanie sociálnych zariadení, reštaurátorske práce na kamenných a drevených prvkoch, prípojky inžinierskych sietí a ich rozvody, rekonštrukcia nádvoria kaštieľa a chodníkov v priľahlom renesančnom parku. Projekt zabezpečoval i interiérové vybavenie (nábytok a nábytkové zostavy, ďalšie súčasti vybavenia), mobiliár do výstavných miestností múzea - vitríny, panely, mobiliár nádvoria a parku - lavičky a odpadkové koše a zabezpečenie informačno-komunikačných technológií (prípojka televízneho kábelového rozvodu, internet, kamerový systém, bezpečnostný systém, zostavy PC, dataprojektor). Za nevyhnutnú súčasť projektu považujeme i vykonanie prác na inštalácii múzea, ktoré spočívali hlavne v spracovaní scenára, ošetrení exponátov a dokumentov, samotnú inštaláciu vitrín, panelov a exponátov, ako aj propagáciu. 

Realizáciou súboru všetkých týchto prác, služieb a tovarov obec získala dielo skutočnej hodnoty. Hodnoty finančnej, kultúrnej, spoločenskej i historickej. Okrem priestorov múzea sa v kaštieli nachádza i miestnosť určená na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí obce, vhodných do takýchto priestorov, koncerty, výstavy, kongresy. Vítané sú žiacke návštevy, pre ktoré je okrem prehliadky múzea pripravená informačná a propagačná miestnosť. Ďalšími miestnosťami sú reprezentačné priestory určené na prijímanie návštev a významných osobností v obci. Obradná miestnosť je pripravená naďalej vítať snúbencov, ktorí sa tu rozhodnú uzavrieť manželstvo, jubilantov pri významných životných jubileách, novonarodených občanov a ich rodičov a ďalšiu verejnosť pri rôznych významných spoločenských udalostiach.

Renesančný kaštieľ slávnostne privítal svojich prvých návštevníkov dňa 23. 4. 2016, medzi ktorými nechýbali realizátori stavebných prác, projektanti, stavebný dozor, zástupcovia spoločnosti zabezpečujúcej vykonanie a zariadenie odborných činností pri implementácii projektu, zástupcovia Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, zástupcovia miestnych cirkví a škôl, ďalší vzácni hostia ako aj široká verejnosť (foto vo fotogalérii - Slávnostné otvorenie kaštieľa).

Priestory renesačného kaštieľa sú sprístupnené verejnosti v termíne vopred dohodnutom na obecnom úrade, t.č. 046/54 66 181, 54 66 177, e-mail: pamiatky@zemianskekostolany.sk, podatelna@zemianskekostolany.sk, starosta@zemianskekostolany.sk.

Po rozkliknutí odkazu sa otvorí video o kaštieli: https://www.youtube.com/watch?v=-PPM02SYZjA

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka