Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom priestorov Domu kultúry SNP

MOŽNOSTI PRENÁJMU PRIESTOROV

005.JPG007.JPG008.JPG009.JPG013.JPG179.JPGIMG_5685.JPGIMG_5688.JPG                                             

MOžNOSTI PRENáJMU PRIESTOROV DOMU KULTúRY SNP

V súčasnosti sa v DK SNP poriadajú aj rôzne prezentačno – reklamné a predajné akcie, akcie poriadané súkromnými firmami i občanmi našej obce v rámci prenájmu priestorov DK.
V DK SNP si máte možnosť prenajať nasledovné priestory za stanovenú cenu prenájmu určenú  OZ:
Prenájom tanečnej sály
- Spoločenské akcie firiem, zábava, stužková                      250,-€/akcia
- Predajné akcie                                                                      15,-€/hodina
- Občania pre účel svadobnej hostiny                                   200,-€/ akcia,
- Občania obce – kar, rodinná oslava a iné                              7,-€/hodina
Prenájom kinosály                                                                  20,-€/hodina
Prenájom malej tanečnej sály na cvičenia                                6,-€/hodina

Prenájom čitárne                                                                       10,-€/hodina

Prenájom kuchyne                                                                     50,- €/akcia

Prenájom návlekov na stoličky                                                   1,- €/ks/akcia

V prípade záujmu prípravy jedál v kuchyni DK je možnosť varenia v novej rekonštruovanej kuchyni50, alebo aj dodávateľským spôsobom stravovania. Je k tomu prispôsobený inventár kuchyne, ktorý sa každým rokom dopĺňa. Všetko je možné zabezpečiť na základe dohody so zamestnancami domu kultúry.
Kontakt: 046/5466 209, 0908 705 823.

  REKONšTRUKCIE V DOME KULTúRY SNP

V posledných rokoch sa v priestoroch DK SNP vykonalo niekoľko rekonštrukcií:
-  Rekonštrukcia a zateplenie strechy DK SNP
-  Rekonštrukcia hlavného WC s dostavbou bezbariérového WC
- Rekonštrukcia vstupného schodišťa s dobudovaním bezbariérového prístupu
- Rekonštrukcia šatní umelcov a vybavenie miestností novým nábytkom
- Rekonštrukcia starého nepotrebného skladu na malú tanečnú miestnosť
- Nalepenie novej tanečnej fólie na povrch javiska kinosály
- Lakovanie podlahy v tanečnej sále
-     Nákup inventáru do obecnej knižnice
- Zakúpenie žalúzií do kancelárie, zasadačky a knižnice
- Rekonštrukcia terasy za domom kultúry
- Rekonštrukcia vonkajšej fasády, nainštalovanie osvetlenia k vchodovým dverám
- Rekonštrukcia stropného osvetlenia v kinosále
- Rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni a  v tanečnej sále s ozdobným kazetovým stropom
- Kompletná výmena drevených okien za plastové
- Zakúpenie nového nábytku do vestibulu a kancelárie DK
- Nainštalovanie zabezpečovacieho systému - alarm
- Celková rekonštrukcia kuchyne s výmenou celého inventáru, s rozšírením vodovodnej siete,

- rekonštrukcia vestibulu

- rekonštrukcia baru vo vestibule

- rekonštrukcia sociálnych zariadení pri knižnici
Do budúcna plánujeme vybudovanie amfiteátra za terasou DK, rekonštrukciu javiskového vybavenia, výmenu vnútorných dverí,  výmenu a doplnenie inventáru v tanečnej sále, znova ošetrenie lakovaním tanečného parketu a iné.


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka