Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na rokovanie OZ a prerokovávané materiály

Rokovanie OZ dňa 16. 10. 2019

Pozvanka.pdf(356 kB)Pozvanka.pdf

Rokovanie OZ dňa 18. 09. 2019

pozvanka.pdf(197.3 kB)pozvanka.pdf

Rokovanie OZ dňa 29. 5. 2019

pozvánka 29-05-2019.pdf(203.1 kB)pozvánka 29-05-2019.pdf
RO č. 12019.pdf(705.5 kB)RO č. 12019.pdf

Rokovanie OZ dňa 17. 4. 2019

pozvánka 17-04-2019.pdf(197.4 kB)pozvánka 17-04-2019.pdf

Rokovanie OZ dňa 13. 3. 2019

pozvánka 13-03-2019.pdf(196.1 kB)pozvánka 13-03-2019.pdf

Rokovanie dňa 30. 1. 2019

Ustanovujúce rokovanie OZ 27. 11. 2018

pozvánka 27-11-2018.pdf(195.5 kB)pozvánka 27-11-2018.pdf

Rokovanie OZ dňa 12. 12. 2018

pozvanka 12-12-2018.pdf(197.2 kB)pozvanka 12-12-2018.pdf
plan_kontrolnel_cinnosti_na_1._polrok_2019_-_navrh.pdf(126.7 kB)plan_kontrolnel_cinnosti_na_1._polrok_2019_-_navrh.pdf
RO 4 2018.xls(36.5 kB)RO 4 2018.xls
Návrh VZN č. 4 2018 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf(221.7 kB)Návrh VZN č. 4 2018 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Návrh VZN č. 3 2018, ktorým sa mení VZN č. 4 2015.pdf(155.9 kB)Návrh VZN č. 3 2018, ktorým sa mení VZN č. 4 2015.pdf
Návrh rozpočtu 2019.pdf(685.1 kB)Návrh rozpočtu 2019.pdf

Rokovanie OZ dňa 24. 10. 2018

pozvanka 24-10-2018.rtf(58.1 kB)pozvanka 24-10-2018.rtf

Rokovanie OZ 12. 9. 2018

pozvánka.pdf(243.6 kB)pozvánka.pdf

Rokovanie 11. 7. 2018

Pozvanka 06-07-2018.pdf(260.9 kB)Pozvanka 06-07-2018.pdf

Dôvodová správa k súboru rozpočtových opatrení č. 3/2018

RO 3 na tabuľu.pdf(660.2 kB)RO 3 na tabuľu.pdf

Rokovanie OZ 9. 5. 2018

pozvánka.pdf(344 kB)pozvánka.pdf

Rokovanie OZ 18. 4. 2018

pozvánka.pdf(166.9 kB)pozvánka.pdf

Rokovanie OZ 14. 03. 2018

pozvánka 14-03-2018.pdf(243.4 kB)pozvánka 14-03-2018.pdf

Pozvánka na rokovanie dňa 24. 1. 2018

pozvánka 24-01-2018.rtf(65.2 kB)pozvánka 24-01-2018.rtf

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka