Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Pozvánka na rokovanie OZ a prerokovávané materiály

Návrh rozpočtu na rok 2018


 

Návrh VZN č.7/2017 odpady - zmena


 

Návrh VZN č. 6/2017 o miestnych daniach KO a DSO


 

Rokovanie OZ dňa 15. 11. 2017


 

 

 

 

VZN č. 5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


 

Rokovanie OZ dňa 18. 10. 2017


 

Rokovanie OZ dňa 20. 9. 2017


 

Rokovanie dňa 24. 8. 2017


 

Materiály na rokovanie dňa 12. 7. 2017

 pozvánka  .rtf (58.4 kB) pozvánka .rtf (58.4 kB)

 

 

 

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 15.6.2017


 

Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2017


 

Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu 2/2017


 
 RO 2 2017.xls (36.5 kB) RO 2 2017.xls (36.5 kB)

 

Záverečný účet obce za rok 2016


 

Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku


 

Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu 1/2017

 RO 1 2017.xls (37.5 kB) RO 1 2017.xls (37.5 kB)

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia na pripomienkovanie pred schválením


 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017


 

Zmena rozpočtu obce 4/2016

 RO 4 2016.xls (43 kB) RO 4 2016.xls (43 kB)

 

Plán kontrolnej činnosti


 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení


 

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka