Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o uložení písomnosti

Pavel Bobok

Oznámenie o uložení zásielky č. 1 zo dňa 15.10.2019 : Pavel Bobok, nar. 1955,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 

 

Oznámenie o uložení zásielky č. 2 zo dňa 15.10.2019 : Pavel Bobok, nar. 1955,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade 

v Zemianskych Kostoľanoch.

 


 

Libuša Čampišová

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 08.10.2019  Libuša ČAmpišová, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Igor Jakál

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 23.9.2019  Igor Jakál, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 16.9.2019  Igor Jakál, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Tomáš Zaťko

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 09.09.2019 : Tomáš Zaťko,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Peter Papánek

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 10.06.2019 : Peter Papánek,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 

 


 

Alena Chudá

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 13.05.2019 - 2 x  : Alena Chudá,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 

 

 


 

Igor Jakál

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 09.05.2019 : Igor Jakál,  Zemianske Kostoľany. Lehota na vyzdvihnutie písomnosti  je 15 kalendárnych dní na pobočke Daňového úradu Trenčín, v Prievidzi, G. Švéniho I/2727 v kancelárii č. 105 v úradných hodinách t.j. do 24.5.2019.


 

Zuzana Holoubková

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 09.5.2019 : Zuzana Holoubková,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Bohumil Holoubek

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 09.05.2019 : Bohumil Holoubek, nar. 1956,  bytom  Zemianske Kostoľany. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Igor Jakál - Daňový úrad Trenčín

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 24.04.2019 : Igor Jakál,  Zemianske Kostoľany. Lehota na vyzdvihnutie písomnosti  je 15 kalendárnych dní na pobočke Daňového úradu Trenčín, v Prievidzi, G. Švéniho I/2727 v kancelárii č. 105 v úradných hodinách t.j. do 9.5.2019.

 


 

Pavel Chrenko

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 11.04.2019 : Pavel Chrenko,  dát. nar. 1979, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 10 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Igor Šarkozi

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 25.02.2019 : Igor Šarkozi,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Mária Mazanová

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 28.01.2019, Mária Mazanová,1985,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch.


 

Čuperka

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 24.1.2019 : Čuperka,   Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch  (Krasjký súd). 


 

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 21.1.2019 : Šurkala, 1960,   Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch  (Okresný súd).  


 

Tomáš Zaťko

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 21.1.2019 : Tomáš Zaťko,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch - Okresný súd. 


 

Pavel Bobok

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 28.12.2018 : Pavel Bobok,   Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Martin Mujkoš

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 27.12.2018 : Martin Mujkoš,   Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Pavel Bobok

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 20.12.2018 : Pavel Bobok , nar. 1955. Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky od Okresného súdu Martin, je 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade - podateľňa počas úradných hodín v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Alexander Gašpar

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 18.12.2018  Alexander Gašpar, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Štefan Lastovka

Oznámenie  o  uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Štefan Lastovka, nar. 26.12.1952,  bytom Zemianske Kostoľany

Od: Exekútorský úrad  Žilina

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 06.11.2018


 

Štefan Lastovka

Oznámenie  o  uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Štefan Lastovka, nar. 26.12.1952,  bytom Zemianske Kostoľany

Od: Exekútorský úrad  Žilina

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 19.10.2018


 

Pavel Bobok

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 18.9.2018 : Pavel Bobok  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Štefan Lastovka

Oznámenie  o  uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Štefan Lastovka, nar. 26.12.1952,  bytom Zemianske Kostoľany

Od: Exekútorský úrad  Žilina

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 16.08.2018


 

Peter Kováčik

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 09.07.2018 : Peter Kováčik  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Libuša Čampišová

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 30.05.2018, Libuša Čampišová, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch.


 

Vladimír Mokoš

Oznámenie  o  uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre :Vladimír Mokoš, nar. 1959,  bytom Zemianske Kostoľany

Od: Exekútorský úrad  Topoľčany

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 08.06..2018


 

Eva Čúzyová

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 1.8..2017 : Eva Čúzyová,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 10 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Štefan Lastovka

Oznámenie  o  uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Štefan Lastovka, nar. 26.12.1952,  bytom Zemianske Kostoľany

Od: Exekútorský úrad  Žilina

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 14.08.2017

 


 

Viliam Bobok

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 19.06.2017 : Viliam Bobok,  nar. 1963 Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní počas úradných hodín pobočky  Slovenskej pošty,a .s.  v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Peter Poliak

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 29.5.2017  Peter Poliak, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Jozef Mojžiš

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 18.05.2017 : Jozef Mojžiš, nar. 1976 , B. Němcovej 94/16 Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní na podateľni Obecného úradu

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Alexander Gašpar

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 17.05.2017  Alexander Gašpar, nar. 1960 Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch.


 

Marián Smrtník

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 27.2.2017  Marián Smrtník, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch.


 

Silvia Memedi

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 18.10 Silvia Memedi, nar. 1974, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch.


 

Štefan Mráz

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 13.9.2016 Štefan Mráz, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 180 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Alena Beňadiková

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 13.9.2016 : Alena Beňadiková,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Eva Čúzyová

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 24.8.2016  Eva Čúzyová, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 10 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Valéria Poliaková

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 18.8.2016 : Valéria Poliaková,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Marián Mujkoš

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 27.7.2016 : Marián Mujkoš, nar. 1995   Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Bohumil Holoubek

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Bohumil Holoubek, nar. 1956,  bytom  Zemianske Kostoľany

Od: VšZP

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na pobočke Slovenskej pošty v Z.Kostoľanoch

VYVESENÉ             :           22.04.2016

ULOŽENÉ DO         :           11.05.2016


 

Marián Šurkala

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 21.03.2016 : Marián Šurkala,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 07.03.2016 : Marián Šurkala,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Aladár Oláh

O Z N Á M E N I E o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk.

Pre : Oláh Aladár, nar. 21.5.1965,  bytom  Zemianske Kostoľany

Od: Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na Obecnom úrade v podateľni do 07.03.2016

VYVESENÉ             :           19.02.2016

ULOŽENÉ DO         :           07.03.2016


 

Richard Nechala

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 1.2.2016 : Richard Nechala,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Igor Šarkozi

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 22.12.2015 : Igor Šarkozi, Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní na podateľni Obecného úradu 

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Richard Nechala

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 07.12.2015 : Richard Nechala,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na podateľni Obecného úradu 

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Alexander Gašpar

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 16.9.2015 : Alexander Gašpar,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 21.9.2015 : Alexander Gašpar,  Zemianske Kostoľany.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Jana Nechalová

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 30.6.2015 : Jana Nechalová,  dát. nar. 1968, Zemianske Kostoľany

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty

v Zemianskych Kostoľanoch. 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka