Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizácie a spolky

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

 1. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,      
  predseda Anna Komaneková
 2. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotné postihnutých,            
  predseda Bohdana Pilchová
 3. Telovýchovná jednota SLOVAN Zemianske Kostoľany,
  prezident TJ Vladimír Duda
 4. Zákadná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zemianskych Kostoľanoch, predseda Ing. Bronislav Bajgar

CIRKEV

 1. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom Nedožerská cesta 4, Prievidza

         Zborová farárka cirkevného zboru ECAV v Zemianskych Kostoľanoch Mgr. Blanka Kostelná,

         kaplan Mgr. Michal Tekely

    2.  Rímsko katolícka cirkev, farnosť Zemianske Kostoľany, farár Mgr. Marián Holbay

KLUBY

 1. Kynologický klub ARZÉN Zemianske Kostoľany

          predseda Jozef Dobiš

    2.  Tenisový klub Zemianske Kostoľany

         správca tenisových kurtov Milan Oršula

KRÚŽKY

 1. Krížovkársky krúžok ENERGETIK

          vedúci krúžku Stanislav Plachý

    2.  Modelársky krúžok Zemianske Kostoľany

          vedúci krúžku Stanislav Oršula

    3. Detský folklórny súbor Domovinka

        vedúca Mgr. Erika Matejovičová

    4. Folklórny súbor Domovina

        vedúci súboru Roman Gažo 

 

Kynologický klub  - "ARZÉN"

Kynologický klub sme založili v roku 1996. Do jednotlivých funkcii klubu sme si zvolili :
vedúci vycvikár  :  Jozef DOBIŠ
tajomník:               Ivan BARTOLEN
pokladník:             Ľuboš ŠUŇAL
Záujem o členstvo bol dosť veľký. Počas prvého roka bolo 18 členov. Je pravda, že niektorí členovia nemali trpezlivosť so svojimi zverencami a prestali chodiť. Ale aj napriek tomu náš počet sa neustále zvyšoval. Neustále k nám pribúdajú noví členovia.Po niekoľkých akciách sme sa rozhodli náš kynologický klub pomenovať. Dali sme mu názov "ARZÉN". Postupom času sme si vybavili priestor na cvičenie a to oficiálne cez vlastníka pozemku a cez obecný úrad. Veľmi ďakujeme obecnému úradu, za to že nám prispieva finančnou čiastkou, lebo pomôcky, ktoré používane nie sú najlacnejšie. Ako poďakovanie za túto výpomoc sa každoročne zúčastňujeme na akciách obce.  Ako príklady môžeme uviesť: deň MDD, futbalové turnaje a podobne. Ak by sa našli aj ďalší záujemcovia, ktorí by chceli svojich  štvornohých kamarátov naučiť poslušnosti a pritom aj na verejnosti ukázať čo dokážu, nech prídu medzi nás.
Nájdete nás :       Pod horou každú nedeľu o 09:00 hod.
      
      TEŠÍME SA NA VÁS


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka