Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obyvatelia

 

Z histórie

V obci od svojho počiatku žili prevažne zemania. Poddaní, ktorí v obci žili, sa živili predovšetkým poľnohospodárstvom. V 18.st. boli Zemianske Kostoľany jedným zo stredíska remesla. Rodina Kostolániovcov obec plne ovládala až do zrušenia poddanstva v r. 1848. V roku 1828 uvádza súpis 73 domov, v ktorých žilo 502 obyvateľov. V roku 1842 vzrástol počet obyvateľov na 510, ale v roku 1888 klesol počet domov na 47 a obyvateľov na 416. Odvtedy stúpol v roku 1900 na 492 obyvateľov a v roku 1918 bolo v obci 83 domov s 564 obyvateľmi..

Zo 492 obyvateľov obce v roku 1900 bolo zárobkovo činných 212, z toho 75 v poľnohospodárstve, 24 v remeselníckej výrobe, 83 bolo nádenníkov, 14 sluhov, zvyšní pracovali v obchode, komunikáciách a verejných službách. Z remeselníkov bolo najviac tých, ktorí sa zaoberali odievaním - 5 krajčírov, 1 obuvník, 6 v ostatných druhoch. Medzi ďalšími remeselníkmi nájdeme kováčov, strojníkov, tesárov, kamenárov, mäsiarov a mlynárov.

Začiatkom 20. st. sa zistili v severnej časti obce ložiská uhlia.

Výstavbou priemyselných podnikov sa značne zmenili demografické pomery v obci. Nielenže sa obyvatelia už nemuseli sťahovať za prácou, ale naopak, mnohí sa do obce prisťahovali. Dôsledkom toho bola aj zrýchlená výstavba v obci, najmä bytov a domov a rast počtu obyvateľov.

                                                                                                        Zdroj : Zemianske Kostoľany, 2001

Štatistické údaje o počte obyvateľov

Rok 1950                     1258

Rok 1961                     2478

Rok 1971                     2092

Rok 1979                     2099

Rok 1989                     1670

  spolu muži ženy prisťahovaní narodení odsťahovaní zomretí
1995 1729 811 918 17 18 44 24
2000 1732 795 937 25 19 31 18
2005 1665 808 857 37 10 34 23
2010 1684 823 861 36 16 63 31
2011 1674 809 865 35 12 39 21
2012 1670 809 860 27 11 28 17
2013 1723 831 892 79 16 28 14
2014 1748 847 901 60 18 37 22
2015 1740 840 900 40 16 36 28

2016    1757      846      911     49                          13                   21                         29

2017    1777      857      921     58                          17                   27                        16 

                                                                       Zdroj : archív obce - Hlásenie o pohybe obyvateľov

ÚDAJE O OBYVATEĽOCH ZISTENÝCH SČÍTANÍM OBYVATEĽOV V ROKU 2011

podľa vzdelania

základné vzdelanie                                       272

učňovské bez maturity                                 253

stredné odborné bez maturity                      230

učňovské s maturitou                                   71

stredné odborné s maturitou                        349

úplné stredné všeobecné                            53

vyššie odborné                                            32                                  

vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)         24

vysokoškolské II. stupňa                             120

doktorantské                                                3

bez vzdelania (vrátane detí do 16 r.)          243

nezistené                                                    29

podľa náboženského vyznania

Rímskokatolícka cirkev                                1202

Gréckokatolícka cirkev                                11

Pravoslávna cirkev                                      2

Evanjelická cirkev a.v.                                 24

Náb. spol. Svedkovia Jehovovi                   3

Evanjelická cirkev metodistická                   1

Československá husitská                           1

iné                                                               8

bez vyznania                                              242

nezistené                                                    149

podľa ekonomickej aktivity

pracujúci                                                    663

pracujúci dôchodcovia                              20

osoby na materskej dovolenke                  14

osoby na rodičovskej dovolenke               29

nezamestnaní                                            108

študenti stredných škôl                             76

študenti vysokých škôl                              76

v domácnosti                                             5

dôchodcovia                                              421

príjemcovia kapitálových príjmov               3

deti do 16 rokov                                         248

iné                                                              12

nezistené                                                   41

ekonomicky aktívni spolu                           805

                                                                                                                 Zdroj : www.scitanie.sk

 

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka