Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo a komisie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Milan Adámik - zástupca zriaďovateľa do Rady Základnej školy, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany

Ing. Bronislav Bajgar - poverený zvolávaním rokovaní obecného zastupiteľstva v zmysle § 12,ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                   - zástupca zriaďovateľa do Materskej školy, J. Hagaru 43/33, Zemianske Kostoľany

Mgr. Peter Hurtiš

Ing. Eva Lesáková - do 15. 1. 2019

Vladimír Matejov

Valent Oršula

PaedDr. Ivana Plachá - zástupkyňa starostky obce, sobášiaca, členky Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany

Bohdana Pilchová

Daniela Šestáková

Mgr. Miroslava Šurinová - zástupca zriaďovateľa do Rady Základnej školy, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany

 

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Komisia finančná :

Predseda : Daniela Šestáková

Členovia : Ing.Bronislav Bajgar, Ing. Janka Súkeníková

Komisia stavebná a územného rozvoja obce :

Predseda : Milan Adámik

Členovia : Vladimír Matejov, Mgr. Erika Matejovičová, Ing. Miloš Kočan, Ing. Bohumír Matejovič

Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a dopravy :

Predseda : Mgr. Peter Hurtiš 

Členovia : Valent Oršula, Ing. Vladimíra Trúchla, Mário Mikula

Komisia kultúry, vzdelávania a športu :

Predseda : PaedDr. Ivana Plachá

Členovia : Bohdana Pilchová, Viera Hulínyiová, Marta Hancková, Mgr. Miroslava Sluková

Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky :

Predseda : Mgr. Miroslava Šurinová

Členovia : Mgr. Iveta Melišková, Ľubica Gerhátová, Ing. Júlia Hvojníková

Komisia pre konflikt záujmov :

Predseda : Ing. Bronislav Bajgar

Členovia :  Mgr. Miroslava Šurinová, Vladimír Matejov, Milan Adámik


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka