Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo a komisie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Milan Adámik - člen Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany

Ing. Bronislav Bajgar - poverený zvolávaním rokovaní obecného zastupiteľstva v zmysle § 12,ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                   - člen Rady Materskej školy Zemianske Kostoľany

Mgr. Peter Hurtiš

Ing. Eva Lesáková - sobášiaca

Vladimír Matejov

Valent Oršula

PaedDr. Ivana Plachá - zástupkyňa starostky obce, sobášiaca, členky Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany

Daniela Šestáková

Mgr. Miroslava Šurinová

 

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Komisia finančná :

Predseda : Daniela Šestáková

Členovia : Ing.Bronislav Bajgar, Ing. Martina Tonhauzerová, Ing. Janka Súkeníková

Komisia stavebná a územného rozvoja obce :

Predseda : Milan Adámik

Členovia : Vladimír Matejov, Mgr. Erika Matejovičová

Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a dopravy :

Predseda : Mgr. Peter Hurtiš 

Členovia : Valent Oršula

Komisia kultúry, vzdelávania a športu :

Predseda : PaedDr. Ivana Plachá

Členovia : Ing. Eva Lesáková, Viera Hulínyiová

Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky :

Predseda : Mgr. Miroslava Šurinová

Členovia : 

Komisia pre konflikt záujmov :

Predseda : Ing. Bronislav Bajgar

Členovia :  Mgr. Miroslava Šurinová, Vladimír Matejov, Milan Adámik


 

Odkaz pre starostu

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka