Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obecné zastupiteľstvo a komisie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Ing. Bronislav Bajgar

Mgr. Peter Hurtiš

Vladimír Matejov

Mgr. Iveta Melišková - sobášiaca

Bohdana Pilchová

PaedDr. Ivana Plachá - zástupkyňa starostky obce, sobášiaca, členka Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany

Ing. Marek Rolinec - predseda Rady Materskej školy Zemianske Kostoľany

Peter Rybár - člen Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany

Miroslav Semaník - predseda Rady Základnej školy Zemianske Kostoľany

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Komisia finančná :

Predseda : Peter Rybár

Členovia : Ing.Bronislav Bajgar, Ing. Martina Tonhauzerová, Ing. Janka Súkeníková

Komisia stavebná a územného rozvoja obce :

Predseda : Vladimír Matejov

Členovia : Miroslav Semaník, Ing. Miloš Kočan, Ing. Bohumír Matejovič, Mgr. Erika Matejovičová

Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti :

Predseda : Mgr. Peter Hurtiš 

Členovia : Ing. Marek Rolinec, Ing. Martin Mokoš, Ing. Oliver Bartolen

Komisia kultúry, vzdelávania a športu :

Predseda : PaedDr. Ivana Plachá

Členovia : Bohdana Pilchová, Marta Hancková, Milan Pleško, Viera Hulínyiová

Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky :

Predseda : Mgr. Iveta Melišková

Členovia : Alena Milová, Ľubica Gerhátová

Komisia pre konflikt záujmov :

Predseda : Ing. Marek Rolinec

Členovia :   Bohdana Pilchová, Vladimír Matejov


 

Odkaz pre starostu

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka