Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Oznam pre členov ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

S22C-119012410260.jpgKúpele Vyšné Ružbachy ponúkajú zvýhodnené pobyty v roku 2019  pre členov Jednoty dôchodcov ako aj pre kluby dôchodcov. Viac informácii nájdete tu v prílohe. 

http://www.ruzbachy.sk/


 
 

Daňová povinnosť 2019Vytlačiť
 

1365593067.jpgVážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  alebo realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností na správe daní a poplatkov obce Zemianske Kostoľany najneskôr do 31.1.2019. Taktiež pripomíname, že ste povinný prihlásiť alebo odhlásiť psa a to do 30 dní od vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

 

Zároveň oznamujeme občanom, že na uplatnenie si zliav na poplatku za komunálny odpad pre kalendárny rok 2019 je potrebné doložiť do konca januára tieto potvrdenia:

 

Študenti denného štúdia  predložia potvrdenie o návšteve školy s pobytom na školskom internáte alebo potvrdenie o platení poplatku za komunálny odpad od ubytovateľa.

 

Zamestnaní v pracovnom pomere s pobytom v Slovenskej republike  mimo TP predložia potvrdenie zamestnávateľa alebo ubytovateľa o ubytovaní a platení poplatku za KO pričom potvrdenie  musí byť z tohto roku t.j. r. 2019

 

Občania s pobytom v zahraničí predložia kópiu pracovnej zmluvy v zahraničí  alebo čestné prehlásenie. Kópia pracovnej zmluvy v cudzom jazyku musí byť úradne preložená do slovenského jazyka, na zmluvu v českom jazyku sa úradný preklad nevyžaduje.

 

Od poplatku bude oslobodený ten občan, ktorý sa preukáže potvrdením úhrady poplatku za komunálny odpad  na celý kalendárny rok 2019 v inej obci alebo v meste.    

 

Bližšie informácie Vám podá na správe daní a poplatkov Ing. Trúchla 5466133.


 
 

Ľadové kráľovstvo v kaštieli - 1. decembra 2018Vytlačiť
 

Vianoce 2018 web +.jpgObec Zemianske Kostoľany Vás pozýva na ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO v kaštieli a malý vianočný trh, ktorý sa bude konať dňa 1. decembra 2018 o 14,00 hodine, s príchodom Mikuláša o 16:30 hodine na nádvorí renesančného kaštieľa v Zemianskych Kostoľanoch.Počas vianočných trhov bude sprístupnený kaštieľ s vianočnou výzdobou a výstavou fotografií Krojované bábätká 2018 Mgr. Moniky Klučiarovej, DiS.V prípade nepriaznivého počasia sa trh bude konať v priestoroch kaštieľa. Záujemci o predaj vlastných výrobkov sa môžu prihlásiť v Dome kultúry SNP Zemianske Kostoľany.


 
 

Povinnosť registrácie chovov ošípanýchVytlačiť
 

stiahnuť.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje obyvateľov na povinnosť registrácie chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu čo i len 1 kus ošípanej. Povinnosť vyplýva z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ č. 2018/1669.

Zároveň žiada o aktualizáciu súpisu všetkých ošípaných v obci. Počet chovaných ošípaných je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade osobne alebo telefonicky na t.č. 046-5466 181 do 6.12.2018.


 
 

Rozprávanie o našej obci v relácii Studnička rádia ReginaVytlačiť
 

stiahnuť.jpgV relácii Studnička rádia Regina  sa dňa 14.10.2018 moderátorka p. Jágerová venovala našej obci a o minulosti porozprávali aj naši občania. Nech sa páči vypočujte si:

radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0017/001706/00170687-1.mp3


 
 
Položky 31-35 z 267

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka