Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Fašiangová veselica

fasiangy_2012.pngDáva sa na známosť, že 10. februára 2018 sa bude konať v našej obci fašiangová veselica.  Pochôdzky fašiangovníkov dedinou začínajú už v piatok a pokračujú v sobotu. V sobotu v Dome kultúry SNP začína podujatie od 17:00 h predajom zabíjačkových špecialít: pečené klobásky, jaternice, zabíjačková kaša, pečené mäso v žemli, zabíjačková kapusta. Od 19:00 hod bude hrať do tanca hudobná skupina Relax – Valašekovci s bohatým repertoárom ľudových piesní, ako aj najnovších piesní popu. O polnoci spoločne s FS Domovina pochováme a oplačeme pani basu. Všetkých Vás srdečne pozývame.


 

Aktuality

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2017Vytlačiť
 

stiahnuť.jpgVážení občania, na základe doručeného oznámenia StVPS, a.s. Banská Bystrica, Vás informujeme o zmene cien rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica. 

 

 

 

 

 

Obdobie

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

Celé znenie

 

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

 

Od 01.07.2017

1,2010 €/m3

1,4412 €/m3

1,1615 €/m3

1,3938 €/m3

0,6797 €/m3

0,8156 €/m3

Rozhodnutie 0259/2017/V

Od 01.01.2017

1,1700 €/m3

1,4040 €/m3

1,0983 €/m3

1,3180€/m3

0,6622 €/m3

0,7946 €/m3

Rozhodnutie 0214/2017/V

 

Uvedené ceny platné od 1.7.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.

Viac informácií nájdete tu: http://www.stvps.sk/cena-vody/

 

 

 

 


 
 

Poďte variť kotlíkový guláš! Vytlačiť
 

28.jpgVyzývame všetkých, ktorí majú radi a vedia čo i len trošku variť obľúbený kotlíkový guláš, aby sa prihlásili do 4.ročníka súťaže vo varení guláša, ktorá je súčasťou osláv Dni obce Zemianske Kostoľany 8.7.2017 na futbalovom ihrisku. Súťažiaci si zakupujú všetky suroviny na prípravu guláša, prinesú si so sebou kotlík, drevo, slnečník v prípade horúceho počasia a svoj guláš si sami predávajú. Družstvá môže vytvoriť ktokoľvek - rodina, susedia, priatelia, spoločenské organizácie, záujmové združenia, ulice, pohostinstvá, reštaurácie, kolegovia z práce, na počte členov družstva nezáleží. Boli sme prvou obcou v okolí, ktorá túto tradíciu založila, po nás sa na okolí zapájajú ďalšie obce, kde varí a chutná celá dedina. NEDAJME SA ZAHANBIŤ a ukážme, že sme minimálne takí súdržní, ak nie aj lepší. Prihlasovať sa môžete na obecnom úrade alebo v dome kultúry, č.t. 0908 705 823, 0905 441 570, 54 66 181. Termín sa blíži, prihláste sa radšej hneď, aby ste nezabudli! Sprievodnými podujatiami sú turnaj prípravkárov – našich najmenších futbalistov, medziuličný futbalový turnaj, kultúrny program, atrakcie pre deti, večer tanečná zábava.


 
 

Galakoncert Pavla Latáka a jeho hostia zo Šlágerparády.Vytlačiť
 

Koncert Šláger.jpgMesiac jún je už symbolom prichádzajúceo leta. Nedeľa 18. 6. 2017 bude patriť hudbe stredného prúdu a "ľudovkám", ktoré ku nám do obce prinesie Pavol Laták a jeho hostia - skupina Duet, Janka a Ľubo, sestry Bacmaňákové a Heligonkárky z Kysúc, všetci známi zo Šláger parády. Tešíme sa na vás v Dome kultúry SNP dňa 18. 6. 2017 (nedeľa) o 16:00 h. Vstupné je 6 €, deti do 12 rokov majú vstup zdarma. Predaj vstupeniek je v Dome kultúry SNP počas úradných hodín, objednávky prijímame na č.t. 046/5466209, 0908 705 823 alebo na e-mailovej adrese kultura@zemianskekostolany.sk.


 
 

Opatrenie na likvidáciu burín Vytlačiť
 

stiahnuť.jpgOznámenie  vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území obce Zemianske Kostoľany o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov. Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je podľa § 1, 2 a3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Nečinnosť a nedodržiavanie zásad trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy, nezabezpečenie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu spôsobuje zaburinenie aj susedných poľnohospodárskych pozemkov, čím dochádza k narušeniu vzhľadu krajiny. Pozemky, ktoré zostanú naďalej zaburinené, bude následne riešiť podľa zákona č. 220/2004 Z. z. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor príkazom v správnom konaní s možnosťou uloženia finančnej sankcie.


 
 

Odstávka vody - 6.6.2017Vytlačiť
 

havarie-vody-02.jpgStredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že na ulici 4.apríla v časti od kaštieľa po most križovatky na ulicu Domovina a dolné bytovky Domovina bude pre poruchu na vodovodnom potrubí odstavená voda až do odstránenia poruchy dnes už od 8:15 hod.  Prosíme občanov o zhovievavosť a zabezpečenie si pitnej vody do zásob.


 
 
Položky 31-35 z 172

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka