Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Rekonštrukcia vestibulu v Dome kultúry SNPVytlačiť
 

Ani v tomto rozpočtovom roku neobídu rekonštrukčné práce náš obecný stánok kultúry. V týchto dňoch začali rekonštrukčné práce na I.etape rekonštrukcie vestibulu pred tanečnou sálou. Táto spočíva vo výmene dverí a zárubní, znížení stropu a montážou kazetového stropu s bodovými svietidlami, realizácii nových vnútorných omietok, obložení priestoru okolo výdajného okienka kameňom a obnovou radiátorov. V II.etape, ktorú uvažujeme zrealizovať v ďalšom období, plánujeme výmenu interiérového nábytku a barového pultu.


 
 

Zahájili sme práce na oprave strechy najstaršej budovy v obciVytlačiť
 

Po zabezpečení záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne k plánovanej rekonštrukcii strechy sýpky obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác tejto kultúrnej pamiatky a zároveň najstaršej budovy v obci. Práce spočívajú vo výmene štiepaného šindľa. Napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa prác a zmluva o dielo bola oboma zmluvnými stranami podpísaná, dodávateľ vplyvom nepriaznivého počasia nemohol začať s naplánovými prácami. V tomto týždni sa konečne začalo zdať, že počasie bude priať, preto dodávateľ mohol postupne odstraňovať starú šindľovú strešnú krytinu. Pri odstraňovaní sa našlo v dreve zaznamenané i datovanie poslednej rekonštrukcie strechy, a to konkrétne rok 1967. Po štyridsiatich siedmich rokoch sa tak dostalo pozornosti i tejto dnes už obecnej stavbe, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry SR. Veríme, že po položení novej šinľovej strechy bude táto slúžiť minimálne toľko rokov ako tá predchádzajúca.


 
 

Nové verejné osvetlenie pre obyvateľov bytovky na Domovine 247Vytlačiť
 

Po prijatí ústnej žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia pre obyvateľov bytovky 247 na ulici Domovina sa obec touto problematikou začala zaoberať. Vykonaním miestnej obhliadky bolo zistené, že požiadavka občanov bytovky je oprávnená, pretože takmer celá bytovka a prístupové cesty k jej dvom vchodom sú neosvetlené a pre jej obyvateľov nebezpečné. Po doručení súhlasu všetkých vlastníkov bytov v bytovke 246 s napojením verejného osvetlenia z ich bytovky do bytovky 247 a k vstupu zamestnancov obce do podkrovných častí bytovky 246 za účelom realizácie prác bolo zakúpené nové svietidlo verejného osvetlenia a ďalší potrebný elektroinštalačný a ďalší materiál. Následne boli zrealizované požadované práce a dnes už nový svetelný bod slúži svojmu účelu a k spokojnosti obyvateľov bytovky.


 
 

Osadenie nového dopravného zrkadlaVytlačiť
 

V roku 2013 sme zabezpečili obstaranie a osadenie dvoch dopravných zrkadiel v neprehľadných križovatkách, resp. zákrútach na miestnych komunikáciách, a to konkrétne na ulici Kpt. Weinholda a na ulici Boženy Nemcovej. Po niekoľkých požiadavkách a po vydaní súhlasu Dopravným inšpektorátom v Prievidzi bolo v tomto roku zaobstarané a osadené ďalšie nové dopravné zrkadlo na neprehľadnej zákrute na miestnej komunikácii na ulici Pažite.


 
 

Rekonštrukcia chodníka na ulici Kpt. Nálepku.Vytlačiť
 

V posledných dňoch môžeme denne pracovné stroje vídať na ulici Kpt. Nálepku, kde začali práce na rekonštrukcii chodníka. Rekonštrukciou bude obnovených 234 metrov chodníka pred rodinnými domami od 209 po 230. Realizácia začala búracími prácami starých živičných krytov a obrubníkov, pokračovať bude podbetónovaním podkladu lôžka bezbariérových vjazdov k rodinným domom a po zhutnení podkladu bude uložená zámková dlažba.

 


 
 
Položky 271-275 z 303

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka