Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Nové verejné osvetlenie pre obyvateľov bytovky na Domovine 247Vytlačiť
 

Po prijatí ústnej žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia pre obyvateľov bytovky 247 na ulici Domovina sa obec touto problematikou začala zaoberať. Vykonaním miestnej obhliadky bolo zistené, že požiadavka občanov bytovky je oprávnená, pretože takmer celá bytovka a prístupové cesty k jej dvom vchodom sú neosvetlené a pre jej obyvateľov nebezpečné. Po doručení súhlasu všetkých vlastníkov bytov v bytovke 246 s napojením verejného osvetlenia z ich bytovky do bytovky 247 a k vstupu zamestnancov obce do podkrovných častí bytovky 246 za účelom realizácie prác bolo zakúpené nové svietidlo verejného osvetlenia a ďalší potrebný elektroinštalačný a ďalší materiál. Následne boli zrealizované požadované práce a dnes už nový svetelný bod slúži svojmu účelu a k spokojnosti obyvateľov bytovky.


 
 

Osadenie nového dopravného zrkadlaVytlačiť
 

V roku 2013 sme zabezpečili obstaranie a osadenie dvoch dopravných zrkadiel v neprehľadných križovatkách, resp. zákrútach na miestnych komunikáciách, a to konkrétne na ulici Kpt. Weinholda a na ulici Boženy Nemcovej. Po niekoľkých požiadavkách a po vydaní súhlasu Dopravným inšpektorátom v Prievidzi bolo v tomto roku zaobstarané a osadené ďalšie nové dopravné zrkadlo na neprehľadnej zákrute na miestnej komunikácii na ulici Pažite.


 
 

Rekonštrukcia chodníka na ulici Kpt. Nálepku.Vytlačiť
 

V posledných dňoch môžeme denne pracovné stroje vídať na ulici Kpt. Nálepku, kde začali práce na rekonštrukcii chodníka. Rekonštrukciou bude obnovených 234 metrov chodníka pred rodinnými domami od 209 po 230. Realizácia začala búracími prácami starých živičných krytov a obrubníkov, pokračovať bude podbetónovaním podkladu lôžka bezbariérových vjazdov k rodinným domom a po zhutnení podkladu bude uložená zámková dlažba.

 


 
 

On-line katalóg obecnej knižnice spustený.Vytlačiť
 

Po zabezpečení knižnično-informačného systému pre našu obecnú knižnicu, po vytvorení katalógu knižnicou ponúkaných titulov a automatizovaným spracovaním viac ako 4500 titulov obecnej knižnice, bol spustený on-line katalóg, do ktorého je možné vstupiť cez našu webovú stránku. V pravej vertikálnej časti je potrebné rozkliknúť odkaz ON-LINE KATALÓG KNIŽNICE, rozkliknúť link na vstup do katalógu a potom už návštevník môže vyhľadávať podľa zvoleného kritéria. On-line katalóg ponúka zároveň službu rezervácie nájdeného knižného titulu. Dúfame, že spustenie on-line katalógu obecnej knižnice je len prvou lastovičkou v novinkách ponúkaných služieb našej knižnice.


 
 

Oprava strechy na starom dome smútkuVytlačiť
 

Pred niekoľkými dňami sa začal nezvyčajný pracovný ruch na našom miestnom cintoríne. Pracovníci stavebnej firmy začali s realizáciou rekonštrukčných prác na starom dome smútku. Po demontáži starej strešnej krytiny a klampiarskych prvkov strechy a atiky, ktoré už boli prevedené, bude dodané a zrealizované nové latovanie krovu, prevedené nátery drevených nosných konštrukcií a zhotovený stužujúci betónový veniec na atikovom múre priečelia budovy. Po zhotovení všetkých strešných podhľadov bude prevedená montáž nosnej konštrukcie a dosiek a nakoniec bude uložená plechová škridľová krytina a všetkých klampiarske prvky vrátane odvodňovacieho systému. Súčasťou zákazky je aj murárske vyspravenie omietky na južnej strane atikového múru priečelia budovy.

Veríme, že realizáciou prác sa podstatne zmení jej vzhľad a nebude až v takej miere narúšať vzhľad na tomto poslednom mieste odpočinku našich najbližších.


 
 
Položky 261-265 z 291

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka