Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Výsledková listina 6.ročníka Behu SNPVytlačiť
 

Dňa 21. septembra 2014 zorganizovala obec Zemianske Kostoľany, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch, Dom kultúry a Základná škola Zemianske Kostoľany v poradí 6.ročník športového podujatia BEH SNP. Do behu sa zapojilo 93 pretekárov a 10 základných škôl z okresu Prievidza. Hosťom podujatia bol ultramaratónec a výborný športovec Ing. Štefan Karak. Nechýbala katagória seniorov. Výsledková listina po rozklinutí odkazu.


 
 

Zborový deň Evanjelického zboru a.v.Vytlačiť
 

Septembrová sobota 20. dňa tohto mesiaca v Zemianskych Kostoľanoch. Vo fare i v kostole to ráno pred deviatou hodinou pomaly ožíva. Z kotla vanie príjemná vôňa, v kostole prebiehajú posledné prípravy technického rázu. Termín začiatku sa však aj tak nedarí dodržať a takmer hodinové meškanie azda ani nikomu nevadí. Každý si nachádza svoju skupinku, kde sa rozoberajú rôzne otázky. Prichádzajú hostia, manželia Liptákovci, ale aj členovia nášho zboru zo všetkých jeho filiálok: Handlovej, Nitrianskeho Pravna, Prievidze a samozrejme aj domáci.

Program začína v kostole privítaním sestry farárky. Nasleduje pieseň, úvodná úvaha a modlitby bratov a sestier. Po ďalšej piesni prichádza na rad scénka. Veľmi dobre zvládnutá po hereckej stránke, ale aj obsahovo nútiaca k hlbokému zamysleniu každého z nás - ako je to vlastne so mnou? S mojou vierou? Na čo myslím a čo cítim, keď sa modlím? Je moja modlitba Pánova skutočným obrátením sa k Bohu alebo len odriekanie naučeného verša? Po piesni prichádza na rad svedectvo nášho hosťa, brata Mikuláša Liptáka. O živote bez Boha, o prvom „koketovaní" s Hospodinom, až po Závislosť na Bohu, čo bolo aj hlavným mottom nášho stretnutia. Po tomto skutočne zaujímavom svedectve sa duchovná časť programu v kostole ukončila piesňami a záverečnými modlitbami.

Bol práve čas na občerstvenie tela výborným gulášom. Na stole sa objavili aj nejaké koláčiky, káva, čaj a minerálka na zapitie. To už ale slnko vysušilo priestor farskej záhrady, čo vyhnalo von nielen deti, ale aj dospelých. Rozbehli sa rozličné hry. Z predošlého tábora sa medzi mladšími tešilo veľkej obľube triafanie tenisákom do plechoviek. No a starší (i dospelí) si opäť celkom radi zastrieľali zo vzduchovky. Dokonca boli zaznamenané aj pokusy zahrať si futbal, alebo teda aspoň niečo s loptou. Znovu ožili diskusné krúžky, témy sa menili od vážnych až po rozprávanie vtipov a veselých príhod. Nezostal opustený ani kostol, odkiaľ sa ozývali tóny organu, ku ktorým sa pripojili aj krásne znejúce hlasy.

Bohu patrí vďaka, že nás v tento deň takto zaopatril a tiež každému z členov nášho zboru i hosťom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zdare tohto podujatia.

 

Ing. Peter Majerík

 

Viac na www.ecavprievidza.sk


 
 

DFS Domovina - poďakovanieVytlačiť
 

Poďakovanie

Sedemnásť  rokov je dosť dlhá doba, za ktorú z malých členov súboru vyrástli mladí ľudia, ktorí už nie sú deťmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že v školskom roku 2014/2014 rozdelíme súbor na dva. Jeden bude „ Detský folklórny súbor Domovina “  /malá skupina/  a druhý „ Domovina “ / veľká skupina/.

Práca v súbore je náročná  a vyčerpávajúca . Nielen že deti vyrástli, ale i mne pribudli roky a pridali sa zdravotné problémy. Toto všetko ma viedlo k rozhodnutiu nechať vedenie súborov mladším.

DFS Domovina bude viesť: pani Beáta Kráľová.  Domovinu starších členov povedie Roman Gažo.

Ja budem naďalej zabezpečovať spolu s Vojtechom Smolnickým hudobný doprovod.

* Helena Kováčová *


 
 

Rekonštrukcia vestibulu v Dome kultúry SNPVytlačiť
 

Ani v tomto rozpočtovom roku neobídu rekonštrukčné práce náš obecný stánok kultúry. V týchto dňoch začali rekonštrukčné práce na I.etape rekonštrukcie vestibulu pred tanečnou sálou. Táto spočíva vo výmene dverí a zárubní, znížení stropu a montážou kazetového stropu s bodovými svietidlami, realizácii nových vnútorných omietok, obložení priestoru okolo výdajného okienka kameňom a obnovou radiátorov. V II.etape, ktorú uvažujeme zrealizovať v ďalšom období, plánujeme výmenu interiérového nábytku a barového pultu.


 
 

Zahájili sme práce na oprave strechy najstaršej budovy v obciVytlačiť
 

Po zabezpečení záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne k plánovanej rekonštrukcii strechy sýpky obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác tejto kultúrnej pamiatky a zároveň najstaršej budovy v obci. Práce spočívajú vo výmene štiepaného šindľa. Napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa prác a zmluva o dielo bola oboma zmluvnými stranami podpísaná, dodávateľ vplyvom nepriaznivého počasia nemohol začať s naplánovými prácami. V tomto týždni sa konečne začalo zdať, že počasie bude priať, preto dodávateľ mohol postupne odstraňovať starú šindľovú strešnú krytinu. Pri odstraňovaní sa našlo v dreve zaznamenané i datovanie poslednej rekonštrukcie strechy, a to konkrétne rok 1967. Po štyridsiatich siedmich rokoch sa tak dostalo pozornosti i tejto dnes už obecnej stavbe, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry SR. Veríme, že po položení novej šinľovej strechy bude táto slúžiť minimálne toľko rokov ako tá predchádzajúca.


 
 
Položky 256-260 z 291

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka