Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Letné prázdniny bez prázdnin.Vytlačiť
 

HONOR 1345.jpgLetné prázdniny sa budú niesť v znamení opráv a rekonštrukcií priestorov a zariadení v našich školách, na ktoré sme všetko pripravili v prvom polroku.V telocvični základnej školy sa žiaci môžu tešiť na nový cvičebný povrch, maľovky, kryty radiátorov a ochrany sklenených výplni. Nový povrch s umelou trávou čaká už aj multifunkčné ihrisko. Materská školy otvorí brány v septembri s novými šatňami v starej časti budovy a kuchyňa škôlky bude doplnená o novú vzduchotechniku. Fasádu budovy by mali na jeseň už chrániť nové prístrešky.


 
 

O S P R A V E D L N E N I E Vytlačiť
 

dolezity_oznam.jpgV nočných hodinách zo včera na dnes ste iste zaznamenali hlásenie obecného rozhlasu. Obec hlásenie zabezpečuje pomocou programového vybavenia, do ktorého nahráva jednotlivé oznamy vopred a čas ich hlásenia i programuje. Napriek tomu, že najbližšie hlásenie obecného rozhlasu bolo naprogramovane na dnešný deň na 15:00 hodinu, pravdepodobne zlyhaním tohto systému došlo k jeho samovoľnému spusteniu o polnoci. Problematiku riešime s dodávateľom programového vybavenia a veríme, že táto situácia bola ojedinelá a už sa nebude opakovať. Modernizáciou informačného systému sa snažíme občanom poskytovať rozšírene služby, medzi ktoré patrí napríklad aj zasielanie oznamov vo forme sms správ. Zlyhanie tohto systému však nedokážeme vopred predpokladať ani ovplyvniť. Za túto nepríjemnosť sa všetkým občanom hlboko ospravedlňujeme. 


 
 

Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiaru 18. 07. 2019 od 09:00 hod do odvolaniaVytlačiť
 

stiahnuť.jpgNa základe usmernenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi upozorňujeme občanov s cieľom predísť vzniku požiarov na:

 

 

 

 

- dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

- zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

- zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

- poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

 

 

 


 
 

Koncert Brass Quintet z cyklu Klasika na hradoch, zámkoch a kaštieľoch - 21. júla 2019 Vytlačiť
 

koncert 2019.pngObec Zemianske Kostoľany v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi pripravil pre vás s Fondom na podporu umenia s finančným príspevkom Hudobného fondu na spestrenie letných prázdnin a nedeľného oddychu Koncert Brass Quintet z cyklu Klasika na hradoch, zámkoch a kaštieľoch.

Tento koncert plný baroka, klasicizmu, swingu, ragtimu s úpravou súčasnej populárnej hudby si môžete vychutnať 21.júla 2019 t.j. v nedeľu o 16 hodine v priestoroch renesančného parku.  Urobte si krásnu nedeľu s piknikom v lone prírody za zvukov klasických hudobných nástrojov ako je trúbka, pozón a tuba.

                                                                                          Vstup je voľný. Želáme vám krásny zážitok!


 
 

HURÁ NA PRÁZDNINYVytlačiť
 

prazdniny_1.jpgDnes je ten deň, kedy nám naše deti prinesú domov dôkaz o tom, ako sa im darilo v škole počas celého školského roka. Myslím si, že nie všetci uvidia na vysvedčeniach známky, ktoré by si možno predstavovali. Známka je však stále len číslo, ktoré predstavuje úroveň získaných vedomostí z daného predmetu. Netreba však zabudnúť na to, že tieto vedomosti prezentovali deti možnosti i vtedy, keď možno nemali svoj deň, a to z rôznych dôvodov. Svoj deň často nemáme ani my, rodičia, a napriek snahe sa nám nedarí tak, aby sme sa mohli svojimi výsledkami pochváliť. Preto verím, že nech sú tie známky na vysvedčeniach akékoľvek, každé dieťa si zaslúži pochvalu za snahu a povzbudenie do ďalšieho školského roka. Želám všetkým žiakom i pedagógom krásne prázdniny plné nových zážitkov, aby ste nabrali plno nových síl a s novým nadšením a v dobrom zdraví v septembri opäť prekročili brány školy. Ing. Jana Školíková, starostka obce


 
 
Položky 26-30 z 299

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka