Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

DNI OBCE 2018

mimoni.jpg24. 6. 2018 - nedeľaJuraj-Hnilica.jpg

10:00 h svätá omša za všetkých občanov obce Zemianske Kostoľany v rímskokatolíckom kostole

15:00 h kultúrno-spoločenské popoludnie na zadnej terase Domu kultúry SNP a v okolí

Atrakcie pre deti, stánky s občerstvením, animácie pre deti, vystúpení detí materskej školy, vystúpenie súboru bicích nástrojov ZUŠ Bojnice SUBINA, vystúpenie Folklórneho súboru Domovina a Detského folklórneho súboru Domovinka, vystúpenie finalistu Československo má talent 2015 Juraja HNILICU, novoinštalovaná výstava "Dáma zo zámku alebo eklektické reminiscencie" v renesančnom kaštieli spolu s výstavou Rodinné väzby rodu Kostolániovcov.

Vstup zdarma! Pozývame Vás!


 

tennis+.jpg


 

Aktuality

3. ročník memoriálu kpt. WeinholdaVytlačiť
 

 2484.jpg        

Obec Zemianske Kostoľany v spolupráci s VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, Zväz vojakov SR -  klub Horná Nitra, v spolupráci s  mestom Partizánske a spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika poriadajú dňa 27.4.2018, t.j. v piatok, 3.ročník Memoriálu kpt. Weinholda. Stretnutie a štart účastníkov je pred hlavnou budovou Vojenského útvaru 1056 v Zemianskych Kostoľanoch. Súťaží sa v nasledovných kategóriách : beh, cyklokros, pochod. Trasa: 11 km lesný terén, asfaltová, panelová cesta. Prezentácia účastníkov: od 8:30 h kultúrny dom VÚ 1056. 

Štartovné :    príslušníci VÚ 1056 Z. Kostoľany bezplatne

                      cudzí nad 18 rokov 3,-€

                      pochod vstup voľný

Viac informácií v propozíciách tu.

 

 


 
 

Informácia pre deti, mládež a rodičov Vytlačiť
 

pozor.jpgVážení občania, dovoľujeme si upozorniť deti mládež a ich rodičov, že vytváraním si rôznych dráh a prekážok, pri ktorých používajú kolobežky, skateboardy, korčule a iné športové potreby na terasách obecných budov a ich v bezprostrednom okolí a na zariadení tržnice,  dochádza k opakovanému poškodzovaniu obecného majetku.  Nakoľko deti a mládež nerešpektujú upozornenia dospelých, žiadame rodičov, aby sa zaujímali o to, ako a kde trávia deti voľný čas. Zároveň upozorňujeme, že obecné budovy a ich okolie sú monitorované kamerovým systémom so záznamom,  preto nie je vylúčené, že pri opakovanom poškodzovaní obecného majetku, budú deti a mládež identifikované a obec bude nútená vyvodiť dôsledky z takéhoto konania v zmysle platnej právnej úpravy a legislatívy.


 
 

Informácia o zbere odpadu v obciVytlačiť
 

barevna-samolepka-trideny-odpad-12x12-cm-plasty-0.jpg.big.jpgObec Zemianske Kostoľany oznamuje občanom, že zber separovaného odpadu PET fliaš ostáva zachovaný formou vreckového zberu z domácností až do dodania potrebného počtu kontajnerov pre celú obec. Preto žiadame občanov, aby nezhromažďovali separované PET fľaše vedľa plných kontajnerov ale využili ich zber do vriec, ktorých vývoz je z domácností zabezpečený v pravidelných intervaloch. Ďalej žiadame občanov, aby do kontajnerov na vyseparovaná odpad ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je daný kontajner určený. Náklady na odvoz a likvidáciu správne vyseparovaného odpadu znáša oprávnená organizácia, nie obec. V prípade, že v kontajneri sa nachádza aj iný odpad, na aký je kontajner určený, považuje sa obsah celého kontajnera za nevyseparovaný komunálny odpad, za ktorý náklady znáša obec. Takýmto spôsobom občania sami zvyšujú náklady na vývoz a likvidáciu odpadu, čo môže v ďalšom roku negatívne ovplyvniť výšku ročného poplatku za komunálne odpady, vyberaného od občanov. 


 
 

Oznámenie o odstávke dodávok tepla a teplej vody odberateľom od SE,a.s. ENO Vytlačiť
 

info1.jpgSlovenské elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky oznamuje svojím odberateľom tepla a teplej úžitkovej vody, že dňa 4. apríla 2018, v  stredu, bude od 6:00 - 18:00 hod. odstávka dodávok tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodu odstránenia poruchy na potrubí Tepelného napájača do Zemianskych Kostolian. 


 
 

Oznámenie o preplachovaní vodovodného potrubia v obci Vytlačiť
 

info1.jpg

Vážení občania, týmto Vám oznamujeme, že pracovníci prevádzky vodovodu Nováky budú v rámci pravidelnej údržby verejného vodovodu v obci  v dňoch  3.4.2018  až  13.4.2018 v čase cca. od 8:00 hod.  do 13:30 hod. vykonávať preplachovanie potrubí verejného vodovodu. Preplachovanie bude vykonávané postupne vo všetkých uliciach obce. Z dôvodu vykonávaného preplachovania môže byť miestami zaznamenané aj dočasné  zhoršenie senzorických vlastností vody a tlakových pomerov vo verejnom vodovode.  


 
 
Položky 26-30 z 211

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka