Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Snažíme sa o doplnenie zdrojov obecného rozpočtuVytlačiť
 

S cieľom zabezpečiť finančné krytie čo najväčšieho počtu potrieb je nevyhnutné uchádzať sa o dotačné prostriedky z rôznych fondov, nadácií ale aj zo štátnych zdrojov jednotlivých ministerstiev, ktoré majú na takéto účely vyčlenené prostriedky. Aj naša obec zatiaľ v tomto roku reagovala na výzvy Ministerstva financií SR a Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktoré požiadala o poskytnutie dotácií na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, zateplenie hasičskej zbrojnice a na úhradu nákladov na zabezpečenie hosťa (speváka) na festival populárnej piesne spevákov amatérov Krištáľová váza 2015. Tak ako doteraz, aj naďalej sa budeme snažiť priebežne sledovať všetky vyhlásené výzvy na poskytovanie dotácií, vyhodnocovať možnosti zapojenia, podmienky prideľovania dotácií a uchádzať sa o ne. 


 
 

Vítanie detí do životaVytlačiť
 

Jar a jeseň sú obdobiami, kedy už pravidelne vítame do života našich nových spoluobčiankov. Tak tomu bolo i jednu marcovú sobotu, kedy sme vzhľadom na počet narodených detí pripravili až dve vítania po sebe. Od posledného takéhoto obradu v októbri sa totižto v našej obci narodilo až dvanásť detičiek, čo nás veľmi teší. Slávnostný príhovor k rodičom i bábätkám predniesla starostka obce a spoločne s ďalšími účinkujúcimi ZPOZ-u, ako aj detí zo základnej školy pripravili deťom pekný vstup do života v našej obci. Okrem malého darčeka si každý rodičovský pár odniesol aj príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 180 €, ktorým obec takto podporuje rodiny s novorodencami vzhľadom  na vysoké náklady pri zakúpení prvej detskej výbavičky. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Prijatie jubilantov v obradnej miestnostiVytlačiť
 

Jeseň života spríjemňuje skôr narodeným spoluobčanom naša obec a členovia ZPOZ-u ich prijatím v obradnej miestnosti renesančného kaštieľa. Pozývaní sú sem všetci, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhlych 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Na milom stretnutí starostka obce jubilantom poblahoželala k ich významnému juileu a zaželala im do ďalšieho života veľa zdravia na radosť celej rodiny a životného elánu. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Deň učiteľovVytlačiť
 

Pri príležitosti výročia narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského si každoročne pripomína aj naša obec Deň učiteľov. Aj v tomto roku boli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našich škôl a školských zariadení v obci pozvaní do obradnej miestnosti, kde im starostka obce slávnostne poďakovala za ich vykonanú prácu pre deti i školy. Za dlhoročnú obetavú prácu pre základnú školu a za prínos do výchovno-vzdelávacieho procesu bola plaketou Jána Amosa Komenského ocenená pri tejto príležitosti pani učiteľka Mgr. Terézia Pagáčová, ktorá hlavne z prváckych lavíc vyprevadila do ďalších ročníkov stovky žiakov. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Cvičenie na trampolínachVytlačiť
 

Dom kultúry SNP pripravuje hlavne pre dámy cvičenie na trampolínach. Toto nové trendové cvičenie začína dňa 8. apríla 2015, t.j. v stredu, prvé o 17,30 hod., ďalšie o 18,30 hod. a posledné o 19,30 hod. Na ďalšom cvičení sa stretneme v pondelok o 18,30 hod. a o 19,30 hod. Takto určené cvičebné dni a hodiny sa budú opakovať každý týždeň. Vstup je obmedzený na počet trampolín (8), preto je potrebné sa dopredu prihlásiť, resp. informovať sa o voľnom mieste na cvičenie v Dome kultúry SNP na t.č. 046/5466209 alebo 0908705823. Do výbavy si treba priniesť tenisky na prezutie, uterák a dostatok tekutín. 


 
 
Položky 246-250 z 291

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka