Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

20. výročie posvätenia chrámu ECAV v PrievidziVytlačiť
 

Okrem dôstojného brata biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola medzi pozvanými hosťami na slávnostných službách Božích pri príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu v Prievidzi sa zúčastnili aj zástupcovia rímsko-katolíckej cirkvi z farnosti Zapotôčky kaplán Dominik Jáger a diakon Pavel Lojan.
Za mestské a obecné samosprávy v pôsobnosti nášho zboru prijali pozvanie primátorka Prievidze pani Katarína Macháčková, starostka Zemianskych Kostolian pani Jana Školíková a primátor Bojníc pán František Tám. Prišli aj zástupcovia z družobných zborov z Nesvád a Myjavy a pozvanie prijala aj jedna z hybných síl výstavby prievidzského kostola sestra Viola Fronková.
Brat biskup sa vo svojej kázni okrem iného zameral aj na význam chrámu ako nositeľa identity kresťanského spoločenstva, miesta stretávania sa ľudí, kde hlavným znakom a zásadným princípom je ich viera. Miesta rozvoja duchovnej podstaty jednotlivca i spoločenstva, miesta výchovy, povzbudenia i napomenutia. Po kázni vystúpili so svojimi príhovormi hostia a aj ich príspevky boli povzbudením do ďalších rokov i vyjadrením radosti, že náš zbor aj za týchto konkrétnych dvadsať rokov prešiel cestu, ktorá je Pánu Bohu na radosť. Spomínali sa aj sestry a bratia, ktorí pred dvadsiatimi rokmi stáli pri základoch nášho kostola, dnešnej slávnosti sa však už nedožili. Práve sestra Fronková vyzdvihla aj finančnú pomoc cirkevného zboru St. Andrew´s, Mahtomedi z Minnesoty v USA, ktorí prispeli na stavbu.
Na záver služieb Božích zaznela hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš.

Slávnosť však nekončila. Vo vestibule sa rýchlo pripravilo občerstvenie a vytvoril sa priestor na neformálne diskusie. Komunikujúcich hlúčikov bolo veľa a tém na rozhovor ešte viac. No a na pozvaných hostí čakal ešte spoločný obed.
Popoludní pokračoval slávnostný deň o 14:30 koncertom kresťanskej hudobnej skupiny Matuzalem. Okrem krásnych piesní, ktoré hovoria o Božej láske k hriešnemu človeku a oslavujú Pána Boha, vydali členovia skupiny osobné svedectvá o ich ceste za Pánom Ježišom Kristom. Hovorili aj o svojich slabostiach a hriešnom živote; ako sa vzdali Pánu Bohu, prijali Jeho omilostenie a On z nich učinil slobodné Božie deti. O tom, že slová svedectiev i piesní vnikli do sŕdc počúvajúcich, svedčí aj záujem o CD nosiče, ktoré si poslucháči zakúpili.
Týmto chceme poďakovať ešte raz všetkým hosťom, ktorí prijali účasť na slávnosti; všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri stavbe nášho kostola; všetkým, ktorí sa za tých dvadsať rokov starali o jeho prevádzku; všetkým, ktorí v nedeľu 17. mája 2015 zabezpečili svojou ochotou a pomocou hladký priebeh celej slávnosti, ale hlavne Pánu Bohu, ktorý nám vo všetkom pomáhal a bohato požehnal celé naše snaženie.

Kto sú Matuzalemci? Klávesy a spev - Slávo Kráľ, gitara a spev - Daniel Valenta, gitara a spev - Daniel Šaling.
Začiatky skupiny Matuzalem siahajú do minulého storočia. V roku 1958 ako dvanásťroční zaspievali pred verejnosťou svoju prvú pieseň. Odvtedy prechádzali rôznymi zmenami. Účinkovali ako inštrumentálna skupina v celoštátnom mládežníckom spevokole Jas, sprevádzali vokálnu dievčenskú skupinu Polaris, s ktorými neskôr vytvorili vokálnoinštumentálny oktet. V poslednej zostave, ako ich poznáme dnes, hrajú a spievajú od roku 1983. Nakoľko sa mnoho rokov aktívne venovali tejto hudobnej činnosti, poslucháči im dali meno Matuzalem.
Tri hlavné zásady služby skupiny Matuzalem:
- spievať a hrať na Božiu chválu,
- svojou službou ukázať na cestu k Pánu Bohu,
- povzbudzovať tých, ktorí už na túto cestu vykročili.
Súčasný repertoár tvoria hlavne pôvodné skladby Sláva Kráľa, ale tiež preložené gospely a černošské spirituály, takisto so slovenskými textami Sláva Kráľa.

Mgr. Blanka Kostelná, Ing. Peter Majerík

 


 
 

Opäť si symbolicky povedali svoje áno.Vytlačiť
 

Stalo sa už akousi samozrejmosťou, že mesiac máj je v ľudskom ponímaní spájaný s láskou a je označovaný ako "máj - lásky čas". Preto práve v tomto mesiaci venujeme jeden deň manželským párom, ktorí oslavujú v roku jubilejné výročia sobášov a pripomínajú si deň, kedy si ešte ako mladí ľudia povedali svoje áno. V obradnej miestnosti sme privítali desať manželských párov, ktoré prijali naše pozvanie a symbolicky si po 45-tich, 40-tich, 35-tich, 30-tich a 25-tich rokoch opäť symbolicky povedali svoje áno. V slávnostnom príhovore slová uznania a poďakovania predniesla starostka obce, scénar vhodne dopĺňali členky Zboru pre občianske záležitosti  básňami, piesňami i hovoreným slovom. Niektoré manželské páry boli doprevádzané i svojimi deťmi a vnúčatami, pričom tieto využili slávnostnú príležitosť, aby svojim rodičom poďakovali za starostlivosť a výchovu. Na záver predniesla starostka obce prípitok, v ktorom zaželala všetkým jubilujúcim manželským párom ešte veľa spoločne prežitých rokov v zdraví, šťastí a láske (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

Trošku v chladnejšom počasí, ale v dobrej nálade a v spoločnosti príjemných ľudí sme v posledný aprílový deň na miestnej tržnici postavili symbol jari - máj. Svoju úlohu spočívajúcu v postavení stromu do výšav aj tentorok úspešne zvládli členovia Telovýchovnej jednoty Slovan Zemianske Kostoľany. Detský folklórny súbor Domovina sa predstavil s pekným májovým programom. Pre občanov bolo zdarma pripravené občerstvenie, členky miestneho klubu dôchodcov ponúkali čerstvé koláče. Príjemnú atmosféru a posedenie sprevádzala piesňami zo svojho repertoáru kapela Necpalanka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave i priebehu tohto pekného podujatia podieľali (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 

Nová služba SMS rozhlasVytlačiť
 

Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi. Prináša nám možnosť rozosielania informačnej SMS ľubovoľne veľkej skupine príjemcov v reálnom čase. Občania, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť, vôbec nepočuť, alebo sa v čase hlásenia nachádzajú pravidelne mimo územia obce, sa jednoducho zaregistrujú pre odber správ pomocou SMS. Registráciu môžete vykonať na obecnom úrade osobne, telefonicky na č.t. 046/5466 181, 5466 177, 0905 441 570, e-mailom podatelna@zemianskekostolany.sk, starosta@zemianskekostolany.sk. Pri registrácii je potrebné uviesť iba Vaše mobilné telefónne číslo, na ktoré Vám budú správy odosielané, prípadne zadefinovať okruh informácií, o zasielanie ktorých máte záujem (môžete využiť aj priložený registračný formulár). 

Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne sledovať dianie okolo seba.


 
 

Príprava ultramaratónca Ing. Štefana Karaka.Vytlačiť
 

Je to už takmer rok, čo sme držali palce nášmu Štefanovi Karakovi pred obhájením svojho osobného rekordu výstupu na vrchol Vtáčnika šestnásťkrát počas 48 hodín. Tento rekord bol dosiahnutý a zapísaný do Knihy slovenských rekordov. V jednu aprílovú nedeľu tohto roka absolvoval Ing. Štefan Karak prvý tohtoročný "testovací" pretek ako prípravu na augustové preteky v štáte Colorado. Vyzerá to, že zimná príprava bola dobrá.  Na trati Kamzík-Pezinská Baba-Kamzík, čo je 53km/1700m prevýšenie po časti hrebeňa Malých Karpát, vo svojej kategórii obsadil 2.miesto a oproti minulým ročníkom si zlepšil osobný rekord o neuveriteľných 23minút s časom 5:33:02 hod. BLAHOŽELÁME !

Výsledky je možné nájsť na www.horskybeh.sk, fotografia je z miesta obrátky na Pezinskej Babe na 27.kilometri www.behame.sk/galeria/album/553/prewiew/29191 .


 
 
Položky 236-240 z 291

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka