Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

DNI OBCEVytlačiť
 

Po úspešnom podujatí v roku 2014 pripravuje obec Zemianske Kostoľany i v tomto roku dvojdňové podujatie s názvom DNI OBCE. V sobotu 11. 7. budú oslavy sústredené na futbalové ihrisko, kde štyri družstvá odohrajú medziuličný turnaj - Memoriál Jána Ziaťku. Okrem víťazov budú vyhodnotené kategórie najstarší hráč, najmladší hráč, najlepší strelec, hráč, ktorý prišiel odohrať turnaj z najvzdialenejšieho mesta alebo obce. Súčasťou programu tohto dňa bude súťaž vo varení guláša, do ktorej sa už môžu prihlasovať trojčlenné družstvá. Týmto chceme osloviť k účasti v súťaži spoločenské organizácie v obci, pohostinské a reštauračné zariadenia ale samozrejme aj zoskupenia vás, občanov. Obec hradí náklady vo výške 25 € na jedno družstvo na zakúpenie surovín. Vo večerných hodinách sa v Dome kultúry SNP uskutoční tanečná zábava.

Druhý deň osláv 12. 7. (nedeľa) bude zahájený ekumenickou omšou v rímsko-katolíckom kostole o 10,00 hod. Od 15,00 hod. je pre všetkých pripravený program pred Domom kultúry SNP v podobe koncertu kapely One Reason, Poluvská cimbalovka a najznámejšie operetné melódie si môžete vypočuť v podaní Františka Šlenkera. Nebudú chýbať atrakcie pre deti, predajné stánky s ľudovou tvorbou, občerstvenie, placky, palacinky, koláče, cigánska pečienka, pečené klobásky a iné dobroty. Veríme, že na tomto podujatí nebudete chýbať!


 
 

Voľné pracovné miesta v Základnej škole, J. A. Komenského 161/6, Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2015/2016 pedagogických zamestnancov:

1. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk

2. učiteľa pre primárne vzdelávanie

3. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  geografia, biológia

Nástup: august 2015

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43  Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu: zszemkos@gmail.com

Bližšie informácie na tel. č.: 046/5466162, 0911 414 247


 
 

50.výročie havárie popolčekovej hrádzeVytlačiť
 

Pri príležitosti 50.výročia havárie popolčekovej hrádze v Zemianskych Kostoľanoch si obec dovoľuje pozvať širokú verejnosť na pietnu spomienku spojenú s odhalením pamätnej tabule pripomínajúcej túto tragickú udalosť. Pietna spomienka sa uskutoční dňa 26. 6. 2015 o 16,00 hod. pred Domom kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch.

Program : 16,00 hod. - Pietna spomienka na tragickú udalosť

                   16,30 hod. - Odhalenie pamätnej tabule

                   16,45 hod. - Spomienky cez fotografie


 
 

Návšteva KostolányiovcovVytlačiť
 

V stredu navštívili našu obec pokračovatelia rodu Kostolányiovcov, ktorí majú korene v Zemianskych Kostoľanoch. Najstarší z delegácie Karol Kostolányi pricestoval až z n, ostatní z Maďarska a južného Slovenska. Dozvedeli sme sa, že už dvakrát zorganizovali stretnutie Kostolányiovcov, na ktorom sa po prvýkrát stretlo až 300 žijúcich potomkov rodu. V obci ich privítala starostka obce, ktorá spoločne s rímskokatolíckym farárom a evanjelickým kaplánom previedla túto vzácnu návštevu po obci a jej pamiatkach. Teší nás záujem žijúcich generácií rodu Kostolányiovcov o našu a v podstate aj ich obec, ktorá nesie vo svojom názve aj ich meno.


 
 

Lavičky na HôrkeVytlačiť
 

V minulosti boli pod cintorínom Hôrka vrámci projektu ECHO zrealizované lavičky so stolmi, no po realizácii projektu sa o ich stav už nikto až tak nezaujímal. Dnes v tôni stromov tu nájdete opäť tiché prostredie na oddych na opravených lavičkách. Ďakujeme Jurkovi Svobodovi za peknú prácu.


 
 
Položky 236-240 z 303

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka