Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Smetné koše na psie exkrementyVytlačiť
 

V súvislosti s prijtím nového všeobecne záväzného nariadenia, upravujúceho pohyb psov v obci, obec zabezpečuje prostredníctvom elektronického trhoviska odpadkové koše na psie exkrementy. K tomuto kroku obec pristúpila z dôvodu, že počet štvornohých kamarátov v domácnostiach narastá, a to predovšetkým takých, ktorí nemajú svoj vlastný výbeh a ich venčenie niekoľkokrát za deň je nevyhnutné. Odpadkové koše majú zariadenie s vlastným zásobníkom na vrecká a po vysúťažení dodávateľa a ich dovoze do obce budú rozmiestnené po obci. Veríme, že majitelia svojich psíkov budú odpadkové koše využívať, čím prispejú k zdravšiemu životnému prostrediu a zvýšia tak kvalitu bývania v obci.


 
 

Nové pieskovisko pre Domovinu a ihrisko pre materskú školuVytlačiť
 

Po viacerých upozorneniach občanov na exkrementami znečistený piesok, ktorý tvorí dopadovú plochu detského ihriska na bytovkách Domovina a deti ho využívaú aj na hranie, obec zabezpečila pre toto ihrisko nové pieskovisko, ktorý bude mať aj svoj mechanizmus uzatvárania. Tým sa predíde možnosti nekontrolovateľného vstupu voľne sa pohybujúcich zvierat do pieskoviska. Deti tak budú mať na ihrisku nový hrací prvok, ktorý nebude hrozbou pre ich zdravie.  Nového ihriska sa dočkajú aj deti v materskej škole. Toto bude pozostávať z dvoch veží so strieškou spojených s mostíkom. Z každej veže, ktoré budú mať vlastné schody, bude vychádzať šmýkala. Súčasťou zostavy je lezecká lanová stena a stena s lezeckými chytmi. Ďalším prvkom bude detská dvojhojdačka.


 
 

Zavedenie nových komunikačných prostriedkovVytlačiť
 

V záujme zabezpečiť otvorenejšiu komunikáciu s občanmi obec v priebehu minulého mesiaca zaviedla niekoľko noviniek. Hneď prvou bolo zavedenie bezplatnej služby sms-oznamov, podstatou ktorej je doručovanie oznamov miestneho rozhlasu prostredníctvom sms-iek do mobilných telefónov občanom, ktorí o aktivovanie tejto služby požiadali. V priebehu ďalšieho týždňa bola aktivovaná ďalšie bezplatná služba, ktorú obec poskytuje v spoluprácu s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Ide o možnosť občana nahlásiť problém v obci (napr. porucha verejného osvetlenia, čierna skládka, nepokosené obecné pozemky a pod.) prostredníctvom služby Odkaz pre starostu. Tu je možné vložiť aj fotografiu, ktorá zdokumentuje daný nepriaznivý stav. Službu je možné využiť prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky obce, kde je v stĺpci vľavo umiestnený widget ODKAZ PRE STAROSTU, po rozkliknutí ktorého je možné vpísať svoj podnet. Obec zároveň vytvorila svoju vlastnú stránku na facebooku s menom Obec Zemianske Kostoľany, kde majú možnosť hlavne tie mladšie generácie nájsť alebo jednoducho zoznámiť sa s rôznymi aktivitami v obci. Poslednou bezplatnou službou, ktorú obec v týchto dňoch zaviedla je voľný prístup do wifi siete v centre obce a v budove zdravotného strediska.


 
 

Nové okná a dvere pre hasičskú zbrojnicuVytlačiť
 

Minulý rok sa obci podarilo získať z prostriedkov Nadácie Pontis Slovenských elektrární, a.s., člena skupiny ENEL grant vo výške 6000 € na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Keďže prostriedky boli zaslané až koncom minulého roka a počasie v zime nie je priaznivé na rekonštrukčné práce, realizácia rekonštrukčných prác bude v tomto období. Prostriedky budú použité prevažné na výmenu všetkých okien a dverí, a to predovšetkým z dôvodu, že na budove evidujeme značné energetické straty spôsobené predovšetkým netesnosťou okien, dverí a chýbajúcim zateplením obvodových múrov a strechy. Preto obec požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na daný účel aj Ministerstvo financií SR, ktoré dotácie na takýto účel poskytuje. Pokiaľ obec nebude úspešná, bude sa opakovane uchádzať o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.


 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany pozýva občanov na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré zvoláva starostka obce v zmysle ustanovení zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch na deň 27. mája 2015 o 17,00 hod. do Domu kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Program rokovania nájdete v priloženej pozvánke.


 
 
Položky 226-230 z 287

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka