Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

velka_noc web.jpg


 

Aktuality

Pripravované investičné aktivityVytlačiť
 

V súlade so schváleným rozpočtom obce a spracovaným harmonogramom prác obec pripravuje zrealizovať v tomto roku ďalšie investičné aktivity. Finančné najnáročnejšou bude realizácia diela "Spevnené plochy na ul. Pod horou a na ul. Domovina - bytovky". Ide o dielo, ktoré má riešiť parkovanie pri bytovkách 231 -234 Pod horou a pri bytovkách 244 - 249 na Domovine. Po realizácii diela príde ulica Pod horou na rad s výstavbou detského ihriska.

Ďalšou pripravovanou akciou je výmena šindľovej strešnej krytiny na pravdepodobne najstaršej stavbe v obci s miestnym názvom Sýpka, aby sa podarilo zachovať jej historickú hodnotu a pripraviť ju na využitie.

Nová strecha bude zrealizovaná aj na budove starého domu smútku, čím predpokladáme zabránenie ďalšiemu znehodnocovaniu budovy zatekaním, ale aj zatraktívnením priestorov cintorína. Navyše na cintoríne onedlho pribudne desať nových urnových schránok, ktoré bude možné si zo strany občanov od obce odkúpiť za účelom uloženia pozostatkov svojich blízkych zomrelých.

Občania na ulici Kpt. Nálepku sa určite potešia novému chodníku, ktorý sa obec rozhodla zrekonštruovať v tomto roku v časti s najhorším stavom. Ide o časť od domu č. 209 po dom 230.

V základnej škole sa v priebehu prázdnin dočká rekonštrukcie ďalšia trieda na II.stupni a opravou prejde i sociálne zariadenie školskej kuchyne.

Ďalšiu etapu rekonštrukčných prác čaká aj Dom kultúry SNP, kde je zámerom obce vynoviť vestibul pred tanečnou sálou.

Na rekonštrukciu čakajú aj priestory barokovej kúrie (bývalá pošta, sklenárstvo, klampiarstvo), v rámci ktorej v prvej etapy obec zabezpečí zabudovanie žumpy pre potreby všetkých budúcich prevádzok. Noví nájomníci sa tak vyhnú problémom pri schvaľovaní prevádzok kompetentnými orgánmi v oblasti hygieny a zdravotníctva.

Veľmi zlý stav plôch na odstavenie vozidiel pri drogérii a klube dôchodcov chce obec riešiť úpravou týchto priestranstiev terénnymi úpravami a spevnením plôch. Súčasťou bude i zrealizovanie verejného osvetlenia v tejto časti.

Zároveň sa obec rozhodla zapojiť v rámci vyhlásenej výzvy Enviromentálneho fondu so žiadosťou o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na obnovu verejných budov. Našim zámerom je s podporou Enviromentálneho fondu zrealizovať zateplenie hasičskej zbrojnice, čo by malo pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny okien, dverí a garážových brán a zateplenia strechy. Realizáciou diela prispejeme k značným úsporám na spotrebe energie na vykurovanie celého objektu.

Aktuálne sa nám podarilo zabezpečiť stanoviská správcov inžinierskych sietí k urbanistickej štúdii na obecných pozemkoch v lokalite Pažite, preto nám už takmer nič nebráni v tom, aby sme pristúpili k rozparcelovaniu lokality na stavebné pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu.

 


 
 

Rozlúčka predškolákov s materskou školouVytlačiť
 

Koniec školského roka je obdobím, kedy sa preškoláci musia rozlúčiť so svojimi milými učiteľkami, obľúbenými hračkami a priestormi, ktoré sa pre ich detské duše stali v posledných rokoch ich druhým domovom. I naša obec pripravila pre predškolákov milú slávnosť v podobe prijatia v obradnej miestnosti spoločne so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami. Detské očká plné očakávania netrpezlivo čakali, čo sa bude na tejto slávnosti diať. Milým slovom sa im v slávnostnom príhovore prihovorila starostka obce Ing. Jana Školíková. Svoju účasť na slávnosti potvrdili rodičia detí svojim podpisom v pamätnej knihe obce. Predškoláci boli obdarovaní darčekmi v podobe školských potrieb a po obrade na nich už čakalo pripravené malé sladké občerstvenie. Želáme vám veľa úspechov v škole, milí prváci !


 
 

Rozlúčka absolventov základnej školyVytlačiť
 

Aj základná škola každý rok vyprevádza spod svojich krídel niekoľko úspešných absolventov. I v tomto roku opúšťa jej lavice trieda deviatakov, aby vykročila na novú cestu poznávania do škôl, na ktoré boli prijatí. Štrnásť deviatakov spoločne s ich rodičmi sme pri tejto príležitosti pozvali i my do obradnej miestnosti obce, aby sme im povzbudivými slovami túto cestu spríjemnili. V slávnostnom príhovore tak urobila starostka obce Ing. Jana Školíková, ktorá ich vyzvala k tomu, aby v novom prostredí nezabúdali na to, k čomu ich viedla základná škola, ale i rodičia. Na pamiatku deviatich spoločne prežitých rokov podpísali absolventi zápis v pamätnej knihe a boli obdarovaní tričkami s menami všetkých spolužiakov. Veľa úspechov v ďalšom štúdiu !


 
 

Umiestnenie osvetlenie a oprava chodníka pri kostoleVytlačiť
 

V období nepriaznivého daždivého počasia na chodníku na ulici 4.apríla, ktorý je jedným z najfrekventovanejších v obci, sa po objavení nerovností začali vytvárať rozsiahle kaluže brániace jeho riadnemu užívaniu. Preto sme zabezpečili odstránenie tohto nedostatku opravou chodníka v časti od odbočky k farskému úradu po prevádzku textilu. Vybratím zámkovej dlažby, vyrovnaním podkladu, opätovným uložením dlažby a jej spevnením sme dosiahli požadovaný stav chodníka. Okrem toho tu došlo aj k rozšíreniu verejného osvetlenia v časti prístupového chodníka ku kostolu na základe požiadaviek zo strany predovšetkým pravidelných návštevníkov kostola. Tmavé neosvetlené miesta prevažne v zimnom období neboli totižto pre chodcov bezpečné.


 
 

Pokus Štefana Karaka o nový slovenský rekord sa podarilVytlačiť
 

Zdolať trasu o dĺžke 192 kilometrov s prevýšením 14 400 metrov a dosiahnuť tak nový slovenský rekord bola výzva, pred ktorú sa postavil náš Štefan Karak. Navyše, svoj cieľ si predsavzal zdolať do 48 hodín. Pred ôsmimi rokmi dosiahol zápis do Knihy slovenských rekordov zdolaním vrcholu Vtáčnik rovných desaťkrát za 24 hodín. Nový záznam spočíval vo výstupe na vrcholec Vtáčnika až šestnásťkrát. Podujatie začalo v piatok o 23. 5. o 16,00 hod. prvým výstupom z rekreačnej oblasti Píly, pokračovalo ďalší deň, kedy na vrchol Vtáčnika spolu so Štefanom vystúpila i široká verejnosť. Prvých sto účastníkov výstupu dostalo pamätné medaile. Napriek veľkej horúčave, ktorá Štefanovi Karakovi sťažovala výstupy i počas noci, sa v nedeľu šestnástym zdolaním Vtáčnika a návratom na parkovisko na Pílach nový slovenský rekord podarilo dosiahnuť za čas 47 hodín a 16 minút. Autor Knihy slovenských rekordov Igor Svitok odovzdal Štefanovi Karakovi certifikát, ktorý potvrdil obhájenie nového rekordu. Štefana počas celých troch dní sprevádzala a podporovala celá rodina aj naši spoluobčania, ktorí vyjadrilli svoju podporu dokonca transparentom. Nášmu športovcovi srdečne blahoželáme a želáme hlavne veľa zdravia a úspechov pri dosahovaní nových cieľov a rekordov.

 

http://www.rtvprievidza.sk/home/sport/1900-rekord-zvladol-stefan-karak-s-usmevom

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=25.05.2014

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/16079_televizne-noviny

http://www.ta3.com/clanok/1040774/hlavne-spravy-z-24-maja.html

http://www.rtvprievidza.sk/video-galeria/sport

http://zivot.azet.sk/clanok/17065/nezmar-stefan-karak-posuva-hranice-fyzickych-moznosti-do-extremu.html?utm_source=cas.sk&utm_medium=homepage&utm_campaign=cross&utm_content=clanok

http://prievidza.sme.sk/c/7216761/stefan-karak-vysiel-na-vtacnik-sestnastkrat-po-sebe-trvalo-mu-to-dva-dni.html


 
 
Položky 226-230 z 250

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Súbor na stiahnutie informovanie verejnosti.jpg (226.2 kB)

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Kohézny fond - plagát Z.Kostoľany - kohézny fond.pdf (210.2 kB)
Kohézny fond - informácie WEB kompostéry.pdf (226.1 kB)

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka