Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Začatie konania - Kanalizácia a ČOV - Zemianske Kostoľany a Kamenec pod VtáčnikomVytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 2  zákona informuje verejnosť, že dňa 26.8.2015 bol do podateľne obce Zemianske Kostoľany Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie doručený zámer navrhovanej činnosti navrhovateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica o začatí konania:Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, kanalizácia a ČOV

Vzhľadom na rozsah dokumentácie pre sprístupnenie informácií pre širokú verejnosť je možnosť nahliadnutia do zámeru navrhovanej činnosti: Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, kanalizácia a ČOV na podateľni obecného úradu najmenej po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia v čase úradných hodín.


 
 

Nová učebňa pre základnú školuVytlačiť
 

V súvislosti s rozšírením počtu hodín technickej výchovy pre žiakov II. stupňa základných škôl sme sa spoločne s vedením miestnej základnej školy zhodli na názore, že na tieto účely je potrebné zriadiť novú učebňu, ktorá by vyhovovala nielen pedagogickej činnosti, ale aby sa naši žiaci tejto aktivite mohli venovať aj v hygienicky vyhovujúcich a kultúrnejších priestoroch. Preto došlo medzi obcou ako zriaďovateľom školy a vedením školy, že obec zabezpečí stavebné úpravy v priestoroch bývalej "vzduchotechniky", ktorá je nevyužívaná a už niekoľko desaťročí neslúži svojmu účelu. Ako prvé bolo ešte v mesiaci jún odstránené a zlikvidované zariadenie nefunkčnej vzduchotechniky. Počas prázdnin nasledovali búracie práce priečok, odvoz sutín, vyplnenie podzemného priestoru, ktorý bol prepojený s touto miestnosťou. Na prácach sa v značnej miere podieľali zamestnanci aktivačnej činnosti z radov nezamestnaných občanov. Ďalšie práce budú spočívať v realizácii podláh, vnútorných omietok, osvetlenia a vykurovania.

Okrem týchto aktivít v priebehu prázdnin obec zabezpečila rekonštrukciu ďalšej, v poradí už štvrtej triedy, ktorú užívajú žiaci II.stupňa. V triede boli zrekonštruované omietky, keramické obklady, sanita, vymenené dvere a zárubne, zrekonštruovaná vstavaná drevená skriňa, zrealizované boli aj nátery kovových konštrukcií. Veríme, že vkusné prevedenie rekonštrukčných prác a celkový výsledok dodá žiakom v novom školskom roku chuť do učenia.


 
 

Stravné lístky pre žiakov základnej školyVytlačiť
 

Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole oznamuje rodičom detí, že stravné lístky si môžu prevziať u veducej školskej jedálne v dňoch 24.8. (pondelok) od 10:00 - 17:00 a 25.8. (utorok) od 12:00 - 16:00.


 
 

Pozvánka na oslavy 71. výročia Slovenského národného povstaniaVytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozýva občanov na kladenie vencov pri príležitosti 71. výročia SNP, ktoré sa uskutoční dňa 28.8.2015 o 17:00 pri Pamätníku SNP.


 
 

Oprava chodníkov Pod horouVytlačiť
 

Po realizácii parkovacích plôch na ulici Pod horou v minulom roku došlo k odstráneniu poškodených asfaltových povrchov na priľahlých chodníkoch. Preto bolo potrebné v najbližšom rozpočtovom roku naplánovať ich opravu, čo poslanci obecného zastupiteľstva rešpektovali pri tvorbe tohtoročného rozpočtu obce. Po výbere dodávateľa a po uzavretí zmluvy o dielo si dodávateľ prác VYSTA, s.r.o., Zemianske Kostoľany prevzal stavenisko a dielo v zmysle zmluvy aj zrealizoval. Náklady na realizáciu diela predstavovali spolu 7 952,68 €. 


 
 
Položky 221-225 z 303

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka