Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Výzva Základnej školy Zemianske Kostoľany na podávanie cenových ponúk.Vytlačiť
 

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany vyhlasuje výzvu na podávanie cenových ponúk realizáciu diela "Rekonštrukcia triedy pracovného vyučovania v základnej škole". Podmienky výzvy sú uvedené v priloženom dokumente.


 
 

7. ročník BEH SNP - výsledková listinaVytlačiť
 

Na 7.ročníku športového podujatia Beh SNP sa v tomto roku zúčastnilo a odštartovalo 220 pretekárov, z toho 100 žien a 120 mužov. Na prvých troch miestach v kategórii materských škôl sa z dievčat umiestnili Sofia Frajková (1), Martina Adamková (2), a Sofia Štefeková (3), z chlapcov Róbert Včelka (1), Martin Muho (2), Jakub Brtko (3). V druhej kategórii - žiaci 1. a 2. ročníka - z našej školy obsadila druhú priečku Vanesa Vivien Gogová a tretiu priečku Samuel Antalík. Ďalšiu, tretiu priečku obsadila pretekárka z Kostolian až v VI. kategórii - žiaci 6. a 7. ročníka - Miriam Ptáčková. V ôsmej kategórii bežali naši dôchodci a umiestnili sa nasledovne : ženy 1. Martina Ptáčková, 2. Kristína Brezoňáková, 3. Mária Karaková, muži 1. Rudolf Hudec, 2. Jozef Ďurta, 3. Miroslav Karak. Ceny, medaile a diplomy odovzdal ultramaratónec a hosť podujatia Ing. Štefan Karak, starostka obce a predsedníčka ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Anna Komaneková. Ďakujeme za spoluprácu členom ZO SZBP, zamestnancov obce v Dome kultúry SNP, Základnej škole Zemianske Kostoľany, VÚ v Zemianskych Kostoľanoch a obľúbenému moderátorovi a nášmu rodákovi Paľkovi Ziaťkovi. Všetkým víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za skvelý športový zážitok.


 
 

7. ročník - Beh SNP Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany pozýva priaznivcov športu na tradičné športové podujatie BEH SNP, ktorého sa v tomto roku bude konať už 7.ročník. Podujatie sa uskutoční dňa 18. 9. 2015, t.j. v piatok so zrazom pred budovou Základnej školy Zemianske Kostoľany, kde od 8,30 hod. bude prebiehať registrácia súťažiacich. Športovcov príde svojou účasťou podporiť aj ultramaratónec Ing. Štefan Karak. Bližšie informácie v priložených propozíciách.

 

Milí priaznivci športu, v prílohe zverejňujeme výsledkovú listinu športovcov z BEHU SNP 2015. 


 
 

Príhovor starostky obce Ing. Jany Školíkovej k výročiu Dňa ústavy.Vytlačiť
 


 
 

Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Obytný súbor Pažite II.Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany ako obstarávateľ Územného plánu zóny podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona dotknutým vlastníkom pozemkov riešeného územia a občanom, že prerokovanie Zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Obytný súbor Pažite II, Zemianske Kostoľany“ sa uskutoční v čase od 15.08.2015 do 15.09.2015. Zadanie je uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch každý pracovný deň počas úradných hodín. Zadanie je tiež od 15.08.2015 zverejnené na internetovej stránke: http://www.zemianskekostolany.sk

Prípadné pripomienky a námety môžu účastníci konania doručiť písomne na Obecný úrad v Zemianskych Kostoľanoch, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.


 
 
Položky 216-220 z 303

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka