Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

volby-urna-ilustrak.jpg

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. 
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019. 

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 


 

Zimná údržba chodníkov

2326646_1200x.jpegVzhľadom na predpokladané pokračujúce sneženie  a zvyšujúcu sa vrstvu snehu na okrajoch komunikácií žiadame obyvateľov, aby  si motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch, a tým neprekážali pri zimnej  údržbe chodníkov a miestnych komunikácií v tomto nepriaznivému počasí. Zároveň prosíme aj návštevníkov obce, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na chodníkoch. Pracovníci údržby obce NEMÔŽU potom so svojimi mechanizmami vykonať odpratávanie snehu z chodníkov.  Za porozumenie ďakujeme!


 

Prezentácia obce Zemianske Kostoľany - volebné obdobie 2014-2018


 

Aktuality

DFS Domovina - poďakovanieVytlačiť
 

Poďakovanie

Sedemnásť  rokov je dosť dlhá doba, za ktorú z malých členov súboru vyrástli mladí ľudia, ktorí už nie sú deťmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že v školskom roku 2014/2014 rozdelíme súbor na dva. Jeden bude „ Detský folklórny súbor Domovina “  /malá skupina/  a druhý „ Domovina “ / veľká skupina/.

Práca v súbore je náročná  a vyčerpávajúca . Nielen že deti vyrástli, ale i mne pribudli roky a pridali sa zdravotné problémy. Toto všetko ma viedlo k rozhodnutiu nechať vedenie súborov mladším.

DFS Domovina bude viesť: pani Beáta Kráľová.  Domovinu starších členov povedie Roman Gažo.

Ja budem naďalej zabezpečovať spolu s Vojtechom Smolnickým hudobný doprovod.

* Helena Kováčová *


 
 

Rekonštrukcia vestibulu v Dome kultúry SNPVytlačiť
 

Ani v tomto rozpočtovom roku neobídu rekonštrukčné práce náš obecný stánok kultúry. V týchto dňoch začali rekonštrukčné práce na I.etape rekonštrukcie vestibulu pred tanečnou sálou. Táto spočíva vo výmene dverí a zárubní, znížení stropu a montážou kazetového stropu s bodovými svietidlami, realizácii nových vnútorných omietok, obložení priestoru okolo výdajného okienka kameňom a obnovou radiátorov. V II.etape, ktorú uvažujeme zrealizovať v ďalšom období, plánujeme výmenu interiérového nábytku a barového pultu.


 
 

Zahájili sme práce na oprave strechy najstaršej budovy v obciVytlačiť
 

Po zabezpečení záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne k plánovanej rekonštrukcii strechy sýpky obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác tejto kultúrnej pamiatky a zároveň najstaršej budovy v obci. Práce spočívajú vo výmene štiepaného šindľa. Napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa prác a zmluva o dielo bola oboma zmluvnými stranami podpísaná, dodávateľ vplyvom nepriaznivého počasia nemohol začať s naplánovými prácami. V tomto týždni sa konečne začalo zdať, že počasie bude priať, preto dodávateľ mohol postupne odstraňovať starú šindľovú strešnú krytinu. Pri odstraňovaní sa našlo v dreve zaznamenané i datovanie poslednej rekonštrukcie strechy, a to konkrétne rok 1967. Po štyridsiatich siedmich rokoch sa tak dostalo pozornosti i tejto dnes už obecnej stavbe, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry SR. Veríme, že po položení novej šinľovej strechy bude táto slúžiť minimálne toľko rokov ako tá predchádzajúca.


 
 

Nové verejné osvetlenie pre obyvateľov bytovky na Domovine 247Vytlačiť
 

Po prijatí ústnej žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia pre obyvateľov bytovky 247 na ulici Domovina sa obec touto problematikou začala zaoberať. Vykonaním miestnej obhliadky bolo zistené, že požiadavka občanov bytovky je oprávnená, pretože takmer celá bytovka a prístupové cesty k jej dvom vchodom sú neosvetlené a pre jej obyvateľov nebezpečné. Po doručení súhlasu všetkých vlastníkov bytov v bytovke 246 s napojením verejného osvetlenia z ich bytovky do bytovky 247 a k vstupu zamestnancov obce do podkrovných častí bytovky 246 za účelom realizácie prác bolo zakúpené nové svietidlo verejného osvetlenia a ďalší potrebný elektroinštalačný a ďalší materiál. Následne boli zrealizované požadované práce a dnes už nový svetelný bod slúži svojmu účelu a k spokojnosti obyvateľov bytovky.


 
 

Osadenie nového dopravného zrkadlaVytlačiť
 

V roku 2013 sme zabezpečili obstaranie a osadenie dvoch dopravných zrkadiel v neprehľadných križovatkách, resp. zákrútach na miestnych komunikáciách, a to konkrétne na ulici Kpt. Weinholda a na ulici Boženy Nemcovej. Po niekoľkých požiadavkách a po vydaní súhlasu Dopravným inšpektorátom v Prievidzi bolo v tomto roku zaobstarané a osadené ďalšie nové dopravné zrkadlo na neprehľadnej zákrute na miestnej komunikácii na ulici Pažite.


 
 
Položky 206-210 z 239

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka