Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

HURÁ NA PRÁZDNINYVytlačiť
 

prazdniny_1.jpgDnes je ten deň, kedy nám naše deti prinesú domov dôkaz o tom, ako sa im darilo v škole počas celého školského roka. Myslím si, že nie všetci uvidia na vysvedčeniach známky, ktoré by si možno predstavovali. Známka je však stále len číslo, ktoré predstavuje úroveň získaných vedomostí z daného predmetu. Netreba však zabudnúť na to, že tieto vedomosti prezentovali deti možnosti i vtedy, keď možno nemali svoj deň, a to z rôznych dôvodov. Svoj deň často nemáme ani my, rodičia, a napriek snahe sa nám nedarí tak, aby sme sa mohli svojimi výsledkami pochváliť. Preto verím, že nech sú tie známky na vysvedčeniach akékoľvek, každé dieťa si zaslúži pochvalu za snahu a povzbudenie do ďalšieho školského roka. Želám všetkým žiakom i pedagógom krásne prázdniny plné nových zážitkov, aby ste nabrali plno nových síl a s novým nadšením a v dobrom zdraví v septembri opäť prekročili brány školy. Ing. Jana Školíková, starostka obce


 
 

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. oznámuje obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny 14.7.2019 v časse  7:30 - 11:30 hod. V prípade dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk.

 


 
 

Dovolenka - MUDr. MarcinkaVytlačiť
 

39ecdc77ffe139ca6a81c3d49fcc816c_25567d_md_7b55b1_md.jpgMudr. Marcinka z ambulancie všeobecného lekára v zdravotnom stredisku oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 12.07 do 26.07.2019  neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovaním je poverená v Mudr. Gogová v ENO. Nástup do práce 29.7.2019. 


 
 

Upozornenie - opatrenia na likvidáciu burín Vytlačiť
 

stiahnuť.jpgOznámenie  vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území obce Zemianske Kostoľany o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov. Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je podľa § 1, 2 a3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Nečinnosť a nedodržiavanie zásad trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy, nezabezpečenie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu spôsobuje zaburinenie aj susedných poľnohospodárskych pozemkov, čím dochádza k narušeniu vzhľadu krajiny. Pozemky, ktoré zostanú naďalej zaburinené, bude následne riešiť podľa zákona č. 220/2004 Z. z. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor príkazom v správnom konaní s možnosťou uloženia finančnej sankcie.


 
 

Výstava na tému Vesmír a M.R.ŠtefánikVytlačiť
 

mrstefanik.jpgObec Zemianske Kostoľany pozýva všetkých nadšencov do priestorov galérie renesačného kaštieľa na výstavu, ktorá je zameraná na tému vesmíru a astronóma Milana Rastislava Štefánika. Prvá časť výstavy s názvom POZVALI NÁS DO VESMÍRU je sprístupnená verejnosti od 15. 6. 2019 do 31. 8. 2019. Táto bude od 1. 7. 2019 obohatená od jej druhú časť ŠTEFÁNIK. Výstavu je možné vzhliadnuť počas otváracích hodín renesačného kaštieľa. Najbližší termín je počas podujatia DNI OBCE 2019, a to 22. 6. 2019, prvý vstup o 13:00 h, druhý vstup o 15:00 h, potom už o týždeň 29. 6. 2019 v tom istom čase. O návštevných hodinách počas letných prázdnin sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke pod odkazom http://www.zemianskekostolany.sk/renesancny-kastiel.html. Mimo týchto termínov je možné si prehliadku objednať vopred na č.t. 046/5466 209 alebo na e-mailovej adrese kastiel@zemianskekostolany.sk


 
 
Položky 21-25 z 291

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka