Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Novoročný koncertVytlačiť
 

25.jpgObec, to sú jej občania. Všetci tvoríme spoločné dielo. Príkladom je aj naše už tradičné prvé podujatie v roku - Novoročný koncert v deň sviatku Troch kráľov. Všetci účinkujúci i každý, kto sa pričinil o krásnu atmosféru Novoročného koncertu, ukázali, že každý deň v našej obci môže byť krajší a lepší práve vďaka vám. Ďakujeme všetkým účinkujúcim - Folklórnemu súboru Domovina, ženskej speváckej skupine Borinka, speváckemu zboru rímsko-katolíckej cirkvi, speváckemu zboru evanjelickej cirkvi a.v., Miroslavovi Machovi, Eme Vážanovej, Kristíne Muho, mužskej speváckej skupine Borinka a Zboru pre občianske záležitosti.


 
 

Novela zákona o správnych poplatkoch - zmeny s účinnosťou od 1.1.2018Vytlačiť
 

1.jpgOd 1. januára 2018 sa mení sadzobník správnych poplatkov.

Dôvodom je novela zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.


 
 

Daňová povinnosť Vytlačiť
 

images (1).jpgVážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  alebo realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností na správe daní a poplatkov obce Zemianske Kostoľany najneskôr do 31.1.2018. Taktiež pripomíname, že ste povinný prihlásiť alebo odhlásiť psa a to do 30 dní od vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

 

Zároveň oznamujeme občanom, že na uplatnenie si zliav na poplatku za komunálny odpad pre kalendárny rok 2018 je potrebné doložiť do konca januára tieto potvrdenia:

 

Študenti denného štúdia – potvrdenie o návšteve školy s pobytom na školskom internáte alebo potvrdenie o platení poplatku za komunálny odpad od ubytovateľa,

 

Zamestnaní v pracovnom pomere s pobytom v Slovenskej republike  mimo TP – potvrdenie zamestnávateľa alebo ubytovateľa o ubytovaní a platení poplatku za KO pričom potvrdenie  musí byť z tohto roku t.j. r.2018

 

Občania s pobytom v zahraničí - kópia pracovnej zmluvy v zahraničí alebo čestné prehlásenie.

 

Od poplatku bude oslobodený ten občan, ktorý sa preukáže potvrdením úhrady poplatku za Komunálny odpad  na celý kalendárny rok 2018 v inej obci alebo v meste.   

 

Bližšie informácie Vám podá na správe daní a poplatkov p.  Trúchla – 046 5466 133. 


 
 

Batôžkový Silvester Vytlačiť
 

2018.png

Zoberte partnera, priateľa, rodinu či partiu známych a spoločne oslávte koniec starého roka na Batôžkovom Silvestri v posledný deň tohto roka 31.12.2017 od 21:00 hod v DK SNP v Zemianskych Kostoľanoch. 

Do tanca hrá  DJ MOKY.  Vstupné: 3,-€

Predpredaj vstupeniek v DK SNP Zemianske Kostolany od 1.12.2017 alebo na t.č. 046 5466 209, 0908705823. 


 
 

Novoročný koncertVytlačiť
 

dlkl-99-novorocenka-vanocni-prani1.jpg

Obec Zemianske Kostoľany pozýva všetkých občanov na Novoročný koncert dňa 6.januára 2018 o 15:00 h, ktorý sa uskutoční v priestoroch renesančného kaštiela v Zemianskych  Kostoľanoch.

Novoročným slovom, piesňami a koledami privítame Nový rok 2018 spoločne s  FS Domovina, ZPOZom , cirkevnými zbormi a speváckymi skupinami klubu dôchodcov.

 


 
 
Položky 21-25 z 190

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka