Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Prezentácia obce Zemianske Kostoľany - volebné obdobie 2014-2018


 

Aktuality

Pracovná ponuka - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)Vytlačiť
 

i_5171119.jpgZákladná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2018/2019:

 

 

 

Názov pracovnej pozície: Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Aprobácia: anglický jazyk, geografia, občianska náuka

Úväzok: 100%

Dátum nástupu: 3.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.8.2018

Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

Žiadosť o prijatie do prac. pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43 Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu:

zszemkos@gmail.com

Bližšie informácie na tel.č. 0911 414 247

 

Názov pracovnej pozície:  Pedagogického asistent

Podmienky:  Pedagogické vzdelanie – stredné, VŠ – 1. alebo 2. stupňa. Znalosť práce s PC (Word). Veľmi dobrý vzťah k deťom so zdravotným znevýhodnením. Znalosť cudzieho jazyka (anglický jazyk). Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Žiadosť o prijatie do prac. pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43 Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu:

zszemkos@gmail.com

Bližšie informácie na tel.č. 0911 414 247

 

Názov pracovnej pozície:  Učiteľa/ľka 1. stupňa

Podmienky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. . Elektronická komunikácia a práca s IKT na užívateľskej úrovni, práca s interaktívnou tabuľou. Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Pozitívny vzťah k práci, komunikácia, tvorivosť, ochota zapájať sa do mimoškolských aktivít. Výhodou môže byť odbornosť vo vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni. Predpoklad pracovného pomeru na dobu neurčitú.
 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany, J. A. Komenského 161/6, 972 43 Zemianske Kostoľany.

zszemkos@gmail.com

Informácie na tel. č.: 0911 414 247

 


 
 

Oznam Vytlačiť
 

c_oznam1.jpgVedúca školskej jedálne na ZŠ v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje rodičom, že stravné lístky sa budú vydávať v nasledovných dňoch:

- v stredu 22.8.2018 od 10:00 hod. do 17:00 hod.

- vo štvrtok 23.8.2018 od 10:00 hod. do 14:00 hod.

 


 
 

Výluka správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky), ktorá prebieha dňa 27.8. – 29.8. 2018 na úseku trate Nováky – Zemianske Kostoľany, Nováky – Oslany, Nováky - Bystričany.Vytlačiť
 

zsr.jpgInformujeme o výluke správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky),  ktorá prebieha dňa 27.8. – 29.8. 2018 na úseku trate Nováky – Zemianske Kostoľany, Nováky – Oslany, Nováky - Bystričany.


 
 

Mudr. Takáčová - zmena čerpanie dovolenky Vytlačiť
 

Mudr. Takáčová detská doktorka v zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje, že v dňoch od 30.7 - 10.8 a od 10.9. – 21.9. neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovanie doktorky bude priebežne vyvesené pri vstupe do ambulancie.


 
 

Vyhlásené nebezpečenstvo vzniku požiaru Vytlačiť
 

39ecdc77ffe139ca6a81c3d49fcc816c_25567d_md_7b55b1_md.jpgOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza, od 27. 07. 2018 o 06:00hod  - do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


 
 
Položky 21-25 z 243

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Kohézny fond - plagát Z.Kostoľany - kohézny fond.pdf (210.2 kB)
Kohézny fond - informácie WEB kompostéry.pdf (226.1 kB)

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka