Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Advent 2018

iStock_000051317294_Medium.jpgV nedeľu, 2.12.2018 sa začal advent. Kresťania na adventných vencoch v kostoloch pri večerných omšiach zapália prvé sviečky. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ až do Vianoc. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok.Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka a už tradične aj dňom cirkevnej zbierky na charitu.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska: Upevňovanie zväzkov lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch pre veriacich : https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2018


 

Prezentácia obce Zemianske Kostoľany - volebné obdobie 2014-2018


 

Aktuality

Deň učiteľovVytlačiť
 

Pri príležitosti výročia narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského si každoročne pripomína aj naša obec Deň učiteľov. Aj v tomto roku boli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našich škôl a školských zariadení v obci pozvaní do obradnej miestnosti, kde im starostka obce slávnostne poďakovala za ich vykonanú prácu pre deti i školy. Za dlhoročnú obetavú prácu pre základnú školu a za prínos do výchovno-vzdelávacieho procesu bola plaketou Jána Amosa Komenského ocenená pri tejto príležitosti pani učiteľka Mgr. Terézia Pagáčová, ktorá hlavne z prváckych lavíc vyprevadila do ďalších ročníkov stovky žiakov. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Cvičenie na trampolínachVytlačiť
 

Dom kultúry SNP pripravuje hlavne pre dámy cvičenie na trampolínach. Toto nové trendové cvičenie začína dňa 8. apríla 2015, t.j. v stredu, prvé o 17,30 hod., ďalšie o 18,30 hod. a posledné o 19,30 hod. Na ďalšom cvičení sa stretneme v pondelok o 18,30 hod. a o 19,30 hod. Takto určené cvičebné dni a hodiny sa budú opakovať každý týždeň. Vstup je obmedzený na počet trampolín (8), preto je potrebné sa dopredu prihlásiť, resp. informovať sa o voľnom mieste na cvičenie v Dome kultúry SNP na t.č. 046/5466209 alebo 0908705823. Do výbavy si treba priniesť tenisky na prezutie, uterák a dostatok tekutín. 


 
 

Popoludnia s deťmi v obecnej knižniciVytlačiť
 

Obecná knižnica v Zemianskych Kostoľanoch pripravuje pre všetky deti aj ich rodičov každú stredu príjemné spoločné popoludnia, na ktorých sa budeme spoločne hrať, zabávať, čítať zaujímavé rozprávky, počúvať rozprávočky z CD nosičov, riešiť hádanky a hlavolamy, súťažiť a v rámci tvorivých dielní vyskúšať zaujímavé nápady a vyrobiť si niečo pre radosť. Tieto stretnutia budú v knižnici organizované pravidelne v stredu od 15,30 hod. do 17,00 hod. Obecná knižnica sa už na všetkých teší.


 
 

Dominanta obce sa dočká komplexnej rekonštrukcieVytlačiť
 

kaštieľSnáď každého návštevníka Zemianskych Kostolian upúta bohatá história a existencia niekoľkých významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich, ktorú, ako aj tie ostatné, už nalomil zub času, je renesančný kaštieľ. V minulom roku obec ako vlastník tejto pamiatky požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (dotácie) z fondov Európskej únie, konktrétne z opatrenia 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Na našu nesmiernu radosť ministerstvo vyhodnotilo žiadosť a celý projektový spis pozitívne a rozhodlo o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre obec Zemianske Kostoľany vo výške 1 072 737,19 € na realizáciu projektu "Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ I. Zemianske Kostoľany", čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5% sumy 56 459,85 € sa zaviazala prefinancovať obec z vlastných prostriedkov, čo bolo akceptované aj pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2015. Dielo revitalizácie zahŕňa rekonštrukciu exteriérových omietok, výmenu okien, rekonštrukciu, resp. výmenu exteriérových dverí a brán, reštaurátorské práce na kamenných a drevených prvkoch, odvodnenie objektu. V interiéroch dôjde k výmene, resp. rekonštrukcii a obnove podláh, k realizácii inžinierskych sietí (voda, elektrika, vykurovanie, telefón), obnove omietok, vybudovaniu sociálnych zariadení. Projekt zahŕňa i rekonštrukciu nádvoria s osadením mobiliáru a sadbových úprav za účelom jeho ďalšieho využitia na spoločenské udalosti obce, ako aj rekonštrukciu chodníkov v renesančnom parku. Život kaštieľu vdýchne i nové interiérové vybavenie vrátane IKT vybavenia zafinancovaného taktiež z fondov EÚ.

Práce na rekonštrukcii budú zahájené po uskutočnení verejného obstarávania na výber dodávateľa prác. Po realizácii diela bude objekt sprístupnený verejnosti a bude tu zriadená trvalá expozícia zachytávajúca históriu a život v našej obci z rôznych pohľadov a oblastí. Časť objektu bude slúžiť na dočasné expozície, napr. výstavy, prezentácie obce, koncerty a iné spoločenské udalosti. Obradná miestnosť a jej obslužné priestory zostanú zachované i naďalej.


 
 

Výsledky komunálnych voliebVytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a na starostu obci zo dňa 15. 11. 2014 :

V obci Zemianske Kostoľany sa zistili tieto výsledky :

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov : 1443

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 605 = 41,93 % z celkového počtu voličov

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva : 590

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce : 551

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Peter Rybár, nezávislý kandidát, 449 hlasov

Iveta Melišková, Mgr., nezávislý kandidát, 384 hlasov

Marek Rolinec, Ing., nezávislý kandidát, 373 hlasov

Ivana Plachá, PaedDr., KDH, 363 hlasov

Vladimír Matejov, KDH, 289 hlasov

Bronislav Bajgar, Ing., nezávislý kandidát, 284 hlasov

Miroslav Semaník, nezávislý kandidát, 235 hlasov

Bohdana Pilchová, SDS, 205 hlasov

Peter Hurtiš, Bc., nezávislý kandidát, 201 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Valent Oršula, SMER-SD, 199 hlasov

Jaroslav Oršula, nezávislý kandidát, 168 hlasov

Milan Pleško, nezávislý kandidát, 151 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidát na funkciu starostu obce :

Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

 

Za starostu obce bola zvolená

Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

 

Dátum a čas podpísania zápisnice : 15. 11. 2014 o 21,55 hod.

Členovia miestnej volebnej komisie : Valéria Oršulová, Ing. Ondrej Pilch, Dominika Melišková, Bc. Vladimíra Matejová, Mgr. Erika Matejovičová, zapisovateľka Viera Hulínyiová

 


 
 
Položky 196-200 z 238

Odkaz pre starostu

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka