Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

BEH SNP - 21.09.2018

Beh SNP web.jpg


 

tennis+.jpg


 

Aktuality

Prijatie jubilantov v obradnej miestnostiVytlačiť
 

Jeseň života spríjemňuje skôr narodeným spoluobčanom naša obec a členovia ZPOZ-u ich prijatím v obradnej miestnosti renesančného kaštieľa. Pozývaní sú sem všetci, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhlych 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Na milom stretnutí starostka obce jubilantom poblahoželala k ich významnému juileu a zaželala im do ďalšieho života veľa zdravia na radosť celej rodiny a životného elánu. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Deň učiteľovVytlačiť
 

Pri príležitosti výročia narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského si každoročne pripomína aj naša obec Deň učiteľov. Aj v tomto roku boli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našich škôl a školských zariadení v obci pozvaní do obradnej miestnosti, kde im starostka obce slávnostne poďakovala za ich vykonanú prácu pre deti i školy. Za dlhoročnú obetavú prácu pre základnú školu a za prínos do výchovno-vzdelávacieho procesu bola plaketou Jána Amosa Komenského ocenená pri tejto príležitosti pani učiteľka Mgr. Terézia Pagáčová, ktorá hlavne z prváckych lavíc vyprevadila do ďalších ročníkov stovky žiakov. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Cvičenie na trampolínachVytlačiť
 

Dom kultúry SNP pripravuje hlavne pre dámy cvičenie na trampolínach. Toto nové trendové cvičenie začína dňa 8. apríla 2015, t.j. v stredu, prvé o 17,30 hod., ďalšie o 18,30 hod. a posledné o 19,30 hod. Na ďalšom cvičení sa stretneme v pondelok o 18,30 hod. a o 19,30 hod. Takto určené cvičebné dni a hodiny sa budú opakovať každý týždeň. Vstup je obmedzený na počet trampolín (8), preto je potrebné sa dopredu prihlásiť, resp. informovať sa o voľnom mieste na cvičenie v Dome kultúry SNP na t.č. 046/5466209 alebo 0908705823. Do výbavy si treba priniesť tenisky na prezutie, uterák a dostatok tekutín. 


 
 

Popoludnia s deťmi v obecnej knižniciVytlačiť
 

Obecná knižnica v Zemianskych Kostoľanoch pripravuje pre všetky deti aj ich rodičov každú stredu príjemné spoločné popoludnia, na ktorých sa budeme spoločne hrať, zabávať, čítať zaujímavé rozprávky, počúvať rozprávočky z CD nosičov, riešiť hádanky a hlavolamy, súťažiť a v rámci tvorivých dielní vyskúšať zaujímavé nápady a vyrobiť si niečo pre radosť. Tieto stretnutia budú v knižnici organizované pravidelne v stredu od 15,30 hod. do 17,00 hod. Obecná knižnica sa už na všetkých teší.


 
 

Dominanta obce sa dočká komplexnej rekonštrukcieVytlačiť
 

kaštieľSnáď každého návštevníka Zemianskych Kostolian upúta bohatá história a existencia niekoľkých významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich, ktorú, ako aj tie ostatné, už nalomil zub času, je renesančný kaštieľ. V minulom roku obec ako vlastník tejto pamiatky požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (dotácie) z fondov Európskej únie, konktrétne z opatrenia 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Na našu nesmiernu radosť ministerstvo vyhodnotilo žiadosť a celý projektový spis pozitívne a rozhodlo o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre obec Zemianske Kostoľany vo výške 1 072 737,19 € na realizáciu projektu "Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ I. Zemianske Kostoľany", čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5% sumy 56 459,85 € sa zaviazala prefinancovať obec z vlastných prostriedkov, čo bolo akceptované aj pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2015. Dielo revitalizácie zahŕňa rekonštrukciu exteriérových omietok, výmenu okien, rekonštrukciu, resp. výmenu exteriérových dverí a brán, reštaurátorské práce na kamenných a drevených prvkoch, odvodnenie objektu. V interiéroch dôjde k výmene, resp. rekonštrukcii a obnove podláh, k realizácii inžinierskych sietí (voda, elektrika, vykurovanie, telefón), obnove omietok, vybudovaniu sociálnych zariadení. Projekt zahŕňa i rekonštrukciu nádvoria s osadením mobiliáru a sadbových úprav za účelom jeho ďalšieho využitia na spoločenské udalosti obce, ako aj rekonštrukciu chodníkov v renesančnom parku. Život kaštieľu vdýchne i nové interiérové vybavenie vrátane IKT vybavenia zafinancovaného taktiež z fondov EÚ.

Práce na rekonštrukcii budú zahájené po uskutočnení verejného obstarávania na výber dodávateľa prác. Po realizácii diela bude objekt sprístupnený verejnosti a bude tu zriadená trvalá expozícia zachytávajúca históriu a život v našej obci z rôznych pohľadov a oblastí. Časť objektu bude slúžiť na dočasné expozície, napr. výstavy, prezentácie obce, koncerty a iné spoločenské udalosti. Obradná miestnosť a jej obslužné priestory zostanú zachované i naďalej.


 
 
Položky 186-190 z 229

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka