Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Advent 2018

iStock_000051317294_Medium.jpgV nedeľu, 2.12.2018 sa začal advent. Kresťania na adventných vencoch v kostoloch pri večerných omšiach zapália prvé sviečky. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ až do Vianoc. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok.Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka a už tradične aj dňom cirkevnej zbierky na charitu.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska: Upevňovanie zväzkov lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch pre veriacich : https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2018


 

Prezentácia obce Zemianske Kostoľany - volebné obdobie 2014-2018


 

Aktuality

Nová služba SMS rozhlasVytlačiť
 

Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi. Prináša nám možnosť rozosielania informačnej SMS ľubovoľne veľkej skupine príjemcov v reálnom čase. Občania, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť, vôbec nepočuť, alebo sa v čase hlásenia nachádzajú pravidelne mimo územia obce, sa jednoducho zaregistrujú pre odber správ pomocou SMS. Registráciu môžete vykonať na obecnom úrade osobne, telefonicky na č.t. 046/5466 181, 5466 177, 0905 441 570, e-mailom podatelna@zemianskekostolany.sk, starosta@zemianskekostolany.sk. Pri registrácii je potrebné uviesť iba Vaše mobilné telefónne číslo, na ktoré Vám budú správy odosielané, prípadne zadefinovať okruh informácií, o zasielanie ktorých máte záujem (môžete využiť aj priložený registračný formulár). 

Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne sledovať dianie okolo seba.


 
 

Príprava ultramaratónca Ing. Štefana Karaka.Vytlačiť
 

Je to už takmer rok, čo sme držali palce nášmu Štefanovi Karakovi pred obhájením svojho osobného rekordu výstupu na vrchol Vtáčnika šestnásťkrát počas 48 hodín. Tento rekord bol dosiahnutý a zapísaný do Knihy slovenských rekordov. V jednu aprílovú nedeľu tohto roka absolvoval Ing. Štefan Karak prvý tohtoročný "testovací" pretek ako prípravu na augustové preteky v štáte Colorado. Vyzerá to, že zimná príprava bola dobrá.  Na trati Kamzík-Pezinská Baba-Kamzík, čo je 53km/1700m prevýšenie po časti hrebeňa Malých Karpát, vo svojej kategórii obsadil 2.miesto a oproti minulým ročníkom si zlepšil osobný rekord o neuveriteľných 23minút s časom 5:33:02 hod. BLAHOŽELÁME !

Výsledky je možné nájsť na www.horskybeh.sk, fotografia je z miesta obrátky na Pezinskej Babe na 27.kilometri www.behame.sk/galeria/album/553/prewiew/29191 .


 
 

Beseda a autogramiáda s Evitou UrbaníkovouVytlačiť
 

Stretnutím, ktoré uzatvorilo štafetu besied so spisovateľmi zorganizovanými pri príležitosti Marca - mesiaca knihy, bolo stretnutie s úspešnou mladou autorkou ženských románov Evou Urbaníkovou známou aj pod pseudonymom Evita. Pretože o stretnutie s touto mladou dámou bol veľký záujem, boli sme nútení zmeniť priestory pripravené na toto podujatie z čitárene do veľkej sály domu kultúry. Celým podujatím vládla dobrá nálada, návštevníci sa dozvedeli o začiatkoch kariéry spisovateľky a vydavateľky. Dozvedeli sa i o tom, že Eva Urbaníková v mesiaci apríl začína vydávať nový ženský časopis EVITA. Poslednou časťou podujatia bola autogramiáda spojená s predajom kníh autorky, ktorá neodmietla ani spoločné fotografovanie s jej priaznivcami. V priebehu podujatia boli knižnicou odmenení čitatelia, ktorí sú jej vernými návštevníkmi a v priebehu roka prečítali najviac kníh. Sú to Lucia Halačová a Dušan Huszar. Odmenená bola i najstaršia čitateľka Elena Šajbenová, ktorá je obyvateľkou miestneho domova dôchodcov.

 


 
 

Oslavy 70.výročia oslobodenia obceVytlačiť
 

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých Slovákov a ich spojencov. 4. apríl 1945 - deň spred 70.rokov, kedy bola oslobodená nielen naša obec, ale aj hlavné mesto SR Bratislava. 11. apríla t.r. sme si pripomenuli aj v Zemianskych Kostoľanoch tento pamätný deň kladením vencov k Pamätníku SNP. Slávnosť sa začala hymnou SR v podaní dychovej hudby a prednesením básne členokou ZPOZ-u Ľubicou Gerhátovou. V slávnostnom príhovore sa do minulosti vrátila a súčasnú situáciu vo svete zhodnotila starostka obce Ing. Jana Školíková. Program dopĺňali svojimi piesňami členovi mužskej speváckej skupiny Borinka. Účastní boli aj zástupcovia VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch a členovia Klubu vojenskej histórie Prievidza. Títo pripravili aj sprievodný program, ktorí spočíval vo výstave historických uniforiem a zbraní, z ktorých si odvážlivci mohli zastrieľať a vojenský útvar poskytol na túto príležitosť aj techniku "Aligátor". Po ukončení pietneho aktu sa časť sprievodu odobrala k pamätnej tabuli kpt. Adolfa Weinholda pred VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch, kde predsedkyňa miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v krátkom príhovore pripomenula oslobodzovacie boje a úlohu kpt. Weinholda, ktorý sa z bojov už nevrátil. Zároveň na toto pietne miesto boli položené vence. Ostatní účastníci osláv mohli popoludnie stráviť pri tónoch dychovej hudby v parku. Osláv sa zúčastnil i syn kpt. Adolfa Weinholda mjr. vo výslužbe Pavol Weinhold, ktorého sprevádzala rodina a ktorý bol na oslavu a členskú schôdzu pozvaní Základnou organizáciou Slovenskéhoz zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch. Schôdza predchádzala samotným oslavám pred Pamätníkom SNP, na ktorej na základe rozkazu ministra obrany SR bola kpt. Adolfovi Weinholdovi udelená pamätná medaila in memoriam. Túto odovzdal synovi mjg. vo výslužbe Pavlovi Weinholdovi hlavný štátny radca sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR plk. vo výslužbe Ing. Richard Zimányi. Pamätný list a kyticu odovzdala aj starostka obce, ktorá zároveň ocenila pamätným listom i dlhoročných aktívnych členov a členov výboru ZO SZPB pána Rudolfa Hudeca, pani Oľgu Mrtvikovú a pani Katarínu Jarošincovú. Všetci účastníci členskej schôdze vrátane hostí sa pri príležitosti 70.výročia oslobodenia obce zapísali do pamätnej knihy obce. Fotografie z podujatia nájdete v našej fotogalérii.


 
 

Podpora petície na záchranu lokality HrádokVytlačiť
 

Obcou Bystričany bola tunajšiemu obecnému úradu doručená žiadosť o spoluprácu vo veci informovanosti občanov o spustení petície, ktorú žiadajú podporiť. Petícia sa týka záchrany lokality Hrádok v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa. Hrádok sa nachádza na začiatku vstupu do Bystričianskej doliny a je charakteristický výnimočným prírodným prostredím a bohatou flórou a faunou. Hrádok je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie s vysokým stupňom zákonnej ochrany, je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik a je v programe Európskej únie Natura 2000, ktorá zabezpečuje ochranu vtáctva. Zároveň je významnou archeologickou lokalitou halstadského osídlenia a nachádza sa v tesnej blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Veľká skala. Táto lokalita je obľúbeným cieľom turistických výletov občanov širšieho okolia.

Podporu petície na záchranu lokality Hrádok  v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa môžete vyjadriť svojim podpisom pod petíciu, ktorá je k dispozícii na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch na I.poschodí a počas úradných hodín a v obecnej knižnici počas otváracích hodín.


 
 
Položky 186-190 z 238

Odkaz pre starostu

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka