Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Zemianske Kostoľany - I.kolo - 16.3.2019

IMG_20190317_112033.jpg


 

Aktuality

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici B. Nemcovej začalaVytlačiť
 

Dnes sa prvýkrát lyžica ťažkého mechanizmu zaryla do slnkom vysušenej zeme. Tým boli zahájené práce na rekonštrukcii časti miestnej komunikácie na ulici Boženy Nemcovej vyše budovy hasičskej zbrojnice smerom k mostu k bývalým štátnym majetkom. Celkové investičné náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 50 tis. eur. Počas rekonštrukcie bude v tejto časti obmedzená premávka, čo nám, dúfam, v záujme realizácie aktivít prepáčite.


 
 

Nová herná zostava pre deti materskej školyVytlačiť
 

Deti i personál v materskej škole dnes mohli sledovať pracovný ruch na ich dvore. Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou detských ihrísk dnes zabezpečovala montáž novej certifikovanej hernej zostavy z agátového dreva. Veríme, že deťom budú tieto nové preliezačky a hojdačky dobre a dlho slúžiť.


 
 

Pietna spomienka pri príležitosti 50.výročia pretrhnutia hrádze s popolčekom ENOVytlačiť
 

Osud prináša do životov ľudí pekné chvíle a milé spomienky, ale aj udalosti, na ktoré by sme si veľmi želali zabudnúť, pretože pretrhnú niť ich pokojného žitia a vnesú do života smútok, bolesť a beznádej. Osud rozhodol, že dňa 21. mája 1965 začali v našej obci udalosti, na ktoré sa zabudnúť nedá. Pretrhla sa hrádza s popolčekom ENO a pri tomto nešťastí zomreli štyria naši spoluobčania. Pri príležitosti 50. výročia od tejto tragickej udalosti zorganizovala obec pietnu spomienku spojenú s odhalením pamätnej tabule, ktorá bude navždy túto tragédiu pripomínať. Pozvanie na pietnu spomienku prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Baška, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Takáč, prednosta Okresného úradu Prievidza JUDr. Jozef Stopka, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Ing. Radko Gavliak a manažér prevádzky ENO Ing. Igor Hojč. Za pozostalých po obetiach nešťastia sa zúčastnila pani Mária Olejová a pani Blažena Urbanová, za najviac materiálne postihnuté rodiny prišli podujatie a rodiny obetí podporiť rodina Líšková, Oršulová a Šimorková. Po príhovoroch a pripomenutí udalostí spred päťdesiatich rokov prostredníctvom výpisov z kroniky obce pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto tragickú udalosť odhalil predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a starostka obce Ing. Jana Školíková, ktorá spolu s ostatnými hosťami k tabuli položila na pamiatku obetí kvetinové dary. V priestorch Domu kultúry SNP bola pripravená výstava fotografií z miesta tragédie, z postihnutých častí v obci, ako aj fotografie zachytávajúce následky udalosti. 

Chceme veriť, že i napriek situovaniu obce v priemyselnej aglomerácii, sa podobné udalosti, ktoré by ohrozili bezpečnosť obce a jej občanov, nebudú opakovať. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím účinkovaním a účasťou na pietnom akte, prispeli k dôstojnému priebehu a k ucteniu si obetí udalosti. 

Reportáž Regionálnej televízie Prievidza : http://www.rtvprievidza.sk/home/region/2962-spomienka-na-ekologicku-havariu

 


 
 

DNI OBCEVytlačiť
 

Po úspešnom podujatí v roku 2014 pripravuje obec Zemianske Kostoľany i v tomto roku dvojdňové podujatie s názvom DNI OBCE. V sobotu 11. 7. budú oslavy sústredené na futbalové ihrisko, kde štyri družstvá odohrajú medziuličný turnaj - Memoriál Jána Ziaťku. Okrem víťazov budú vyhodnotené kategórie najstarší hráč, najmladší hráč, najlepší strelec, hráč, ktorý prišiel odohrať turnaj z najvzdialenejšieho mesta alebo obce. Súčasťou programu tohto dňa bude súťaž vo varení guláša, do ktorej sa už môžu prihlasovať trojčlenné družstvá. Týmto chceme osloviť k účasti v súťaži spoločenské organizácie v obci, pohostinské a reštauračné zariadenia ale samozrejme aj zoskupenia vás, občanov. Obec hradí náklady vo výške 25 € na jedno družstvo na zakúpenie surovín. Vo večerných hodinách sa v Dome kultúry SNP uskutoční tanečná zábava.

Druhý deň osláv 12. 7. (nedeľa) bude zahájený ekumenickou omšou v rímsko-katolíckom kostole o 10,00 hod. Od 15,00 hod. je pre všetkých pripravený program pred Domom kultúry SNP v podobe koncertu kapely One Reason, Poluvská cimbalovka a najznámejšie operetné melódie si môžete vypočuť v podaní Františka Šlenkera. Nebudú chýbať atrakcie pre deti, predajné stánky s ľudovou tvorbou, občerstvenie, placky, palacinky, koláče, cigánska pečienka, pečené klobásky a iné dobroty. Veríme, že na tomto podujatí nebudete chýbať!


 
 

Voľné pracovné miesta v Základnej škole, J. A. Komenského 161/6, Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2015/2016 pedagogických zamestnancov:

1. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk

2. učiteľa pre primárne vzdelávanie

3. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  geografia, biológia

Nástup: august 2015

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43  Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu: zszemkos@gmail.com

Bližšie informácie na tel. č.: 046/5466162, 0911 414 247


 
 
Položky 176-180 z 246

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Kohézny fond - plagát Z.Kostoľany - kohézny fond.pdf (210.2 kB)
Kohézny fond - informácie WEB kompostéry.pdf (226.1 kB)

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka