Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

DNI OBCE 2018

mimoni.jpg24. 6. 2018 - nedeľaJuraj-Hnilica.jpg

10:00 h svätá omša za všetkých občanov obce Zemianske Kostoľany v rímskokatolíckom kostole

15:00 h kultúrno-spoločenské popoludnie na zadnej terase Domu kultúry SNP a v okolí

Atrakcie pre deti, stánky s občerstvením, animácie pre deti, vystúpení detí materskej školy, vystúpenie súboru bicích nástrojov ZUŠ Bojnice SUBINA, vystúpenie Folklórneho súboru Domovina a Detského folklórneho súboru Domovinka, vystúpenie finalistu Československo má talent 2015 Juraja HNILICU, novoinštalovaná výstava "Dáma zo zámku alebo eklektické reminiscencie" v renesančnom kaštieli spolu s výstavou Rodinné väzby rodu Kostolániovcov.

Vstup zdarma! Pozývame Vás!


 

tennis+.jpg


 

Aktuality

Oslavy 70.výročia oslobodenia obceVytlačiť
 

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých Slovákov a ich spojencov. 4. apríl 1945 - deň spred 70.rokov, kedy bola oslobodená nielen naša obec, ale aj hlavné mesto SR Bratislava. 11. apríla t.r. sme si pripomenuli aj v Zemianskych Kostoľanoch tento pamätný deň kladením vencov k Pamätníku SNP. Slávnosť sa začala hymnou SR v podaní dychovej hudby a prednesením básne členokou ZPOZ-u Ľubicou Gerhátovou. V slávnostnom príhovore sa do minulosti vrátila a súčasnú situáciu vo svete zhodnotila starostka obce Ing. Jana Školíková. Program dopĺňali svojimi piesňami členovi mužskej speváckej skupiny Borinka. Účastní boli aj zástupcovia VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch a členovia Klubu vojenskej histórie Prievidza. Títo pripravili aj sprievodný program, ktorí spočíval vo výstave historických uniforiem a zbraní, z ktorých si odvážlivci mohli zastrieľať a vojenský útvar poskytol na túto príležitosť aj techniku "Aligátor". Po ukončení pietneho aktu sa časť sprievodu odobrala k pamätnej tabuli kpt. Adolfa Weinholda pred VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch, kde predsedkyňa miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v krátkom príhovore pripomenula oslobodzovacie boje a úlohu kpt. Weinholda, ktorý sa z bojov už nevrátil. Zároveň na toto pietne miesto boli položené vence. Ostatní účastníci osláv mohli popoludnie stráviť pri tónoch dychovej hudby v parku. Osláv sa zúčastnil i syn kpt. Adolfa Weinholda mjr. vo výslužbe Pavol Weinhold, ktorého sprevádzala rodina a ktorý bol na oslavu a členskú schôdzu pozvaní Základnou organizáciou Slovenskéhoz zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch. Schôdza predchádzala samotným oslavám pred Pamätníkom SNP, na ktorej na základe rozkazu ministra obrany SR bola kpt. Adolfovi Weinholdovi udelená pamätná medaila in memoriam. Túto odovzdal synovi mjg. vo výslužbe Pavlovi Weinholdovi hlavný štátny radca sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR plk. vo výslužbe Ing. Richard Zimányi. Pamätný list a kyticu odovzdala aj starostka obce, ktorá zároveň ocenila pamätným listom i dlhoročných aktívnych členov a členov výboru ZO SZPB pána Rudolfa Hudeca, pani Oľgu Mrtvikovú a pani Katarínu Jarošincovú. Všetci účastníci členskej schôdze vrátane hostí sa pri príležitosti 70.výročia oslobodenia obce zapísali do pamätnej knihy obce. Fotografie z podujatia nájdete v našej fotogalérii.


 
 

Podpora petície na záchranu lokality HrádokVytlačiť
 

Obcou Bystričany bola tunajšiemu obecnému úradu doručená žiadosť o spoluprácu vo veci informovanosti občanov o spustení petície, ktorú žiadajú podporiť. Petícia sa týka záchrany lokality Hrádok v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa. Hrádok sa nachádza na začiatku vstupu do Bystričianskej doliny a je charakteristický výnimočným prírodným prostredím a bohatou flórou a faunou. Hrádok je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie s vysokým stupňom zákonnej ochrany, je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik a je v programe Európskej únie Natura 2000, ktorá zabezpečuje ochranu vtáctva. Zároveň je významnou archeologickou lokalitou halstadského osídlenia a nachádza sa v tesnej blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Veľká skala. Táto lokalita je obľúbeným cieľom turistických výletov občanov širšieho okolia.

Podporu petície na záchranu lokality Hrádok  v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa môžete vyjadriť svojim podpisom pod petíciu, ktorá je k dispozícii na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch na I.poschodí a počas úradných hodín a v obecnej knižnici počas otváracích hodín.


 
 

65. výročie založenia futbalového klubuVytlačiť
 

Tento rok oslavuje kostoliansky futbalový klub, ktorého je Obec Zemianske Kostoľany hlavným partnerom, 65. výročie od svojho založenia. Z toho dôvodu sa výbor TJ Slovan rozhodol zorganizovať oslavy ako spomienku na bývalých hráčov, trénerov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Zemianskych Kostoľanoch. Pripravujú pre vás zaujímavý kultúrno-spoločenský program, o ktorom budete postupne informovaní. Súčasťou osláv 65. výročia klubu bude aj vyhlásenie ankety JEDENÁSTKA HISTÓRIE, do ktorej sa samozrejme budete môcť zapojiť. V kostolianskom drese sa predstavilo počas 65 rokov veľmi veľa výborných futbalistov a z nich chce klub s vašou pomocou vybrať jedenásť najlepších. Podmienky nájdete na www.facebook.com/TJSlovanZemianskeKostolany.

Výbor TJ Slovan sa na vás teší v SOBOTU 20.júna 2015 na futbalovom ihrisku v Zemianskych Kostoľanoch pri príležitosti 65 rokov futbalu v Zemianskych Kostoľanoch.


 
 

Obec začína prípravu nových investičných akciíVytlačiť
 

Po zimnom období s prvými prichádzajúcimi lúčmi slnka začína obec v príprave nových investičných akcií, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte obce na rok 2015. Prvými krokmi k ich úspešnej realizácii je príprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie všetkých povolení. Po výbere dodávateľov je v štádiu spracovávania projektová dokumentácia hneď na niekoľko akcií. Cieľom diela "Spevnené plochy pri objekte č.3" je zabezpečiť vyspravenie nerovností, odvodnenie osvetlenia v lokalite pri klube dôchodcov a drogérii a vyriešiť tu aj problém s parkovaním. Investičná aktivita "Spevnené plochy pri bytovke Domovina 388" vyrieši taktiež problém s parkovaním predovšetkým obyvateľom tohto obytného domu. Projektová dokumentácia na dielo "Inžinierske siete - baroková kúria" je len prvou lastovičkou k realizácie rekonštrukcie bývalých obchodných priestorov, ktoré predovšetkým vzhľadom na nevyhovujúce hygienické podmienky obec prestala prenajímať. Po rekonštrukcii vzniknú v danom objekte tri nebytové priestory so všetkými inžinierskymi sieťami, so samostatnými sociálnymi zariadeniami a štandardným stavebným vybavením (podlahy, obklady, bojlery a pod.). Zámerom obce je ponúknuť tieto priestory opäť na účely predovšetkým chýbajúcich prevádzok služieb alebo obchodu avšak v takom technickom stave, aby noví nájomníci neboli nútení vykonávať nevyhnutné úpravy priestorov tak, ako tomu bolo doposiaľ. V súčasnej dobe už obec pripravuje aj súťažné podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na dielo "Miestna komunikácia Boženy Nemcovej", na ktorú už všetci obyvatelia lokality nad hasičskou zbrojnicou netrpezlivo čakajú. Len v posledných dňoch obec vyhodnotila ponuky od uchádzačov na spracovanie projektovej dokumentácie na dielo "Výmena plynových kotlov v základnej škole". Väčšiu časť aktivít po spracovaní projektových dokumentácií a vybavení povolení obec v tomto roku aj plánuje zrealizovať, čo zohľadnila aj v tohtoročnom rozpočte obce, a to "Spevnené plochy pri objekte č.", "Výmena plynových kotlov v základnej škole", časť diela "Inžinierske siete - baroková kúra". Na rok 2016 je naplánovaná realizácia diela "Spevnené plochy pri bytovke č. 388" a dokončené úpravy nebytových priestorov v kúrii po zavedení inžinierskych sietí. 


 
 

Snažíme sa o doplnenie zdrojov obecného rozpočtuVytlačiť
 

S cieľom zabezpečiť finančné krytie čo najväčšieho počtu potrieb je nevyhnutné uchádzať sa o dotačné prostriedky z rôznych fondov, nadácií ale aj zo štátnych zdrojov jednotlivých ministerstiev, ktoré majú na takéto účely vyčlenené prostriedky. Aj naša obec zatiaľ v tomto roku reagovala na výzvy Ministerstva financií SR a Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktoré požiadala o poskytnutie dotácií na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, zateplenie hasičskej zbrojnice a na úhradu nákladov na zabezpečenie hosťa (speváka) na festival populárnej piesne spevákov amatérov Krištáľová váza 2015. Tak ako doteraz, aj naďalej sa budeme snažiť priebežne sledovať všetky vyhlásené výzvy na poskytovanie dotácií, vyhodnocovať možnosti zapojenia, podmienky prideľovania dotácií a uchádzať sa o ne. 


 
 
Položky 171-175 z 211

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka