Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

BEH SNP - 21.09.2018

Beh SNP web.jpg


 

tennis+.jpg


 

Aktuality

Upozornenie - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 

Upozorňujeme vlastníkov alebo nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu  burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín. K upozorneniu dochádza z dôvodu čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník - nájomca dopúšťa priestupku - § 25, resp. iného správneho deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.


 
 

Príprava Štefana Karaka na beh v ColoradeVytlačiť
 

Náš úspešný ultramaratónec v dňoch 19. a 20. 6. absolvoval generálku na augustový beh v Colorade - beh "Štefánik trail". Je to na počesť nášho významného štátnika.

Štart bol v piatok o 19:00hod. na Bradle. Bežalo sa okolo mohyly Štefánika po celom hrebeni Malých Karpát až na Kamzík nad Bratislavou. Odtiaľ po bratislavských mestských častiach a cez Devínsku kobylu na Devín. Potom okolo hradu naspäť do Bratislavy po nábreží Dunaja, kde bol pri pamätníku Štefánika neďaleko Eurovei cieľ. Spolu to bolo 144,3km, stúpanie bolo 5200m, klesanie približne 5600m. Štefanov výsledný čas 26:47:19bhod. sa takmer zhodoval s tým, aký si aj predsavzal pred štartom. Zo 108 štartujúcich došlo do cieľa iba 63 bežcov. Štefan Karak štartoval za Zemianske Kostoľany.

Želáme tomuto vynikajúcemu športovcovi, aby dosiahol svoj ďalší osobný cieľ aj na pretekoch v Colorade.


 
 

Rozlúčka predškolákov s materskou školouVytlačiť
 

Predškoláci sa rozlúčili so svojou škôločkou a od septembra ich už čakajú školské tašky a nové povinnosti. Aby sa na školu tešili a na škôlku v dobrom spomínali, pripravili sme pre nich slávnostný obrad, na ktorom sa rozlúčili aj so svojimi pani učiteľkami, od obce dostali malý darček a spoločne sa občerstvili na čerstvom koláčiku a džúsiku. A samozrejme... spoločná foto na záver nesmie chýbať. Veľa šťastia, prváci!!! Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.


 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici B. Nemcovej začalaVytlačiť
 

Dnes sa prvýkrát lyžica ťažkého mechanizmu zaryla do slnkom vysušenej zeme. Tým boli zahájené práce na rekonštrukcii časti miestnej komunikácie na ulici Boženy Nemcovej vyše budovy hasičskej zbrojnice smerom k mostu k bývalým štátnym majetkom. Celkové investičné náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 50 tis. eur. Počas rekonštrukcie bude v tejto časti obmedzená premávka, čo nám, dúfam, v záujme realizácie aktivít prepáčite.


 
 

Nová herná zostava pre deti materskej školyVytlačiť
 

Deti i personál v materskej škole dnes mohli sledovať pracovný ruch na ich dvore. Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou detských ihrísk dnes zabezpečovala montáž novej certifikovanej hernej zostavy z agátového dreva. Veríme, že deťom budú tieto nové preliezačky a hojdačky dobre a dlho slúžiť.


 
 
Položky 156-160 z 229

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka