Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 20. 9. 2017Vytlačiť
 

erb-scan.jpgOznamujeme občanom, že starostka obce zvoláva v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch rokovanie obecného zastupiteľstva na deň 20. 9. 2017. Program je v prílohe.


 
 

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 24. 8. 2017Vytlačiť
 

erb-scan.jpgV súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch zvoláva starostka obce rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24. 8. 2017 o 16:00 h v Dome kultúry SNP. Program rokovania je v prílohe po rozkliknutí.


 
 

Pracovná ponuka Vytlačiť
 

i_4331476.jpgZákladná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2017/2018 pedagogických zamestnancov:

1. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk, chémia, geografia

    (prioritne ide o 22 hodín anglického jazyka z 23 hodinového úväzku)

2. učiteľa pre primárne vzdelávanie

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.8. 2017

Nástup: 1. 9. 2017

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43  Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu: zszemkos@gmail.com

Bližšie informácie na tel. č.: 046/5466162, 0911 414 247


 
 

Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2017Vytlačiť
 

stiahnuť.jpgVážení občania, na základe doručeného oznámenia StVPS, a.s. Banská Bystrica, Vás informujeme o zmene cien rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica. 

 

 

 

 

 

Obdobie

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

Celé znenie

 

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

 

Od 01.07.2017

1,2010 €/m3

1,4412 €/m3

1,1615 €/m3

1,3938 €/m3

0,6797 €/m3

0,8156 €/m3

Rozhodnutie 0259/2017/V

Od 01.01.2017

1,1700 €/m3

1,4040 €/m3

1,0983 €/m3

1,3180€/m3

0,6622 €/m3

0,7946 €/m3

Rozhodnutie 0214/2017/V

 

Uvedené ceny platné od 1.7.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.

Viac informácií nájdete tu: http://www.stvps.sk/cena-vody/

 

 

 

 


 
 

Poďte variť kotlíkový guláš! Vytlačiť
 

28.jpgVyzývame všetkých, ktorí majú radi a vedia čo i len trošku variť obľúbený kotlíkový guláš, aby sa prihlásili do 4.ročníka súťaže vo varení guláša, ktorá je súčasťou osláv Dni obce Zemianske Kostoľany 8.7.2017 na futbalovom ihrisku. Súťažiaci si zakupujú všetky suroviny na prípravu guláša, prinesú si so sebou kotlík, drevo, slnečník v prípade horúceho počasia a svoj guláš si sami predávajú. Družstvá môže vytvoriť ktokoľvek - rodina, susedia, priatelia, spoločenské organizácie, záujmové združenia, ulice, pohostinstvá, reštaurácie, kolegovia z práce, na počte členov družstva nezáleží. Boli sme prvou obcou v okolí, ktorá túto tradíciu založila, po nás sa na okolí zapájajú ďalšie obce, kde varí a chutná celá dedina. NEDAJME SA ZAHANBIŤ a ukážme, že sme minimálne takí súdržní, ak nie aj lepší. Prihlasovať sa môžete na obecnom úrade alebo v dome kultúry, č.t. 0908 705 823, 0905 441 570, 54 66 181. Termín sa blíži, prihláste sa radšej hneď, aby ste nezabudli! Sprievodnými podujatiami sú turnaj prípravkárov – našich najmenších futbalistov, medziuličný futbalový turnaj, kultúrny program, atrakcie pre deti, večer tanečná zábava.


 
 
Položky 16-20 z 161

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka