Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Koncert Brass Quintet z cyklu Klasika na hradoch, zámkoch a kaštieľoch - 21. júla 2019 Vytlačiť
 

koncert 2019.pngObec Zemianske Kostoľany v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi pripravil pre vás s Fondom na podporu umenia s finančným príspevkom Hudobného fondu na spestrenie letných prázdnin a nedeľného oddychu Koncert Brass Quintet z cyklu Klasika na hradoch, zámkoch a kaštieľoch.

Tento koncert plný baroka, klasicizmu, swingu, ragtimu s úpravou súčasnej populárnej hudby si môžete vychutnať 21.júla 2019 t.j. v nedeľu o 16 hodine v priestoroch renesančného parku.  Urobte si krásnu nedeľu s piknikom v lone prírody za zvukov klasických hudobných nástrojov ako je trúbka, pozón a tuba.

                                                                                          Vstup je voľný. Želáme vám krásny zážitok!


 
 

HURÁ NA PRÁZDNINYVytlačiť
 

prazdniny_1.jpgDnes je ten deň, kedy nám naše deti prinesú domov dôkaz o tom, ako sa im darilo v škole počas celého školského roka. Myslím si, že nie všetci uvidia na vysvedčeniach známky, ktoré by si možno predstavovali. Známka je však stále len číslo, ktoré predstavuje úroveň získaných vedomostí z daného predmetu. Netreba však zabudnúť na to, že tieto vedomosti prezentovali deti možnosti i vtedy, keď možno nemali svoj deň, a to z rôznych dôvodov. Svoj deň často nemáme ani my, rodičia, a napriek snahe sa nám nedarí tak, aby sme sa mohli svojimi výsledkami pochváliť. Preto verím, že nech sú tie známky na vysvedčeniach akékoľvek, každé dieťa si zaslúži pochvalu za snahu a povzbudenie do ďalšieho školského roka. Želám všetkým žiakom i pedagógom krásne prázdniny plné nových zážitkov, aby ste nabrali plno nových síl a s novým nadšením a v dobrom zdraví v septembri opäť prekročili brány školy. Ing. Jana Školíková, starostka obce


 
 

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. oznámuje obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny 14.7.2019 v časse  7:30 - 11:30 hod. V prípade dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk.

 


 
 

Dovolenka - MUDr. MarcinkaVytlačiť
 

39ecdc77ffe139ca6a81c3d49fcc816c_25567d_md_7b55b1_md.jpgMudr. Marcinka z ambulancie všeobecného lekára v zdravotnom stredisku oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 12.07 do 26.07.2019  neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovaním je poverená v Mudr. Gogová v ENO. Nástup do práce 29.7.2019. 


 
 

Upozornenie - opatrenia na likvidáciu burín Vytlačiť
 

stiahnuť.jpgOznámenie  vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území obce Zemianske Kostoľany o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov. Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je podľa § 1, 2 a3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Nečinnosť a nedodržiavanie zásad trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy, nezabezpečenie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu spôsobuje zaburinenie aj susedných poľnohospodárskych pozemkov, čím dochádza k narušeniu vzhľadu krajiny. Pozemky, ktoré zostanú naďalej zaburinené, bude následne riešiť podľa zákona č. 220/2004 Z. z. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor príkazom v správnom konaní s možnosťou uloženia finančnej sankcie.


 
 
Položky 11-15 z 282

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka