Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Vitajte na stránke materskej školy

  

Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo.

Detstvo je považované za plnohodnotné obdobie v živote dieťaťa, z ktorého vychádza rozvoj ľudskej osobnosti po celý ďalší život. Materská škola realizuje plnohodnotnú, cieľavedomú, systematickú, kvalifikovanú a profesionálne zabezpečovanú výchovu a vzdelávanie. Našim cieľom je komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme akceptáciou aktuálnych spoločenských podmienok a uplatňovaním nových moderných trendov v oblasti predškolskej pedagogiky.

 

Pohľad do histórie i súčasnosti Materskej školy Zemianske Kostoľany

 

História materskej školy v obci siaha do roku 1952, kedy 25 detí navštevovalo prvú „škôlku“ v bývalom kaštieli Kostolániovcov. V roku 1957  sa MŠ presťahovala z kaštieľa do uvoľnenej budovy bývalej slobodárne ENO/na Ul. J. Hagaru. V obci pribudla v roku 1959 ešte jedna MŠ na Ul. Pod horou. Rozvoj siete materských škôl bol podmienený predovšetkým zvyšovaním zamestnanosti žien.                  
Spoločensko – ekonomické zmeny na Slovensku sa po roku 1990 prejavili vo vývoji inštitucionálnej predškolskej výchovy veľmi dramaticky. V dôsledku poklesu populácie , zvýšenia nezamestnanosti obyvateľstva ale aj znížením záujmu o výchovu a vzdelávanie detí sa začalo s redukciou materských škôl. Táto skutočnosť postihla i materskú školu na Ul. J. Hagaru, ktorej brány sa 30. júna 1993 zatvorili. Po viac ako ročnej prestávke, v septembri 1994 džavot detí bolo počuť znova. Z priestorových dôvodov, aj pre výhodnejšiu polohu sa MŠ z Ul. Pod horou presťahovala v septembri 1994 do bývalých priestorov závodnej materskej školy ENO na Ulicu J .Hagaru, kde ako výchovno – vzdelávacie inštitúcia funguje dodnes.
Školský rok 2013/2014 sa významne zapísal do histórie materskej školy.  Po niekoľkoročných problémoch s uspokojením potrieb rodičov na umiestnenie detí v predškolskom zariadení pristúpil zriaďovateľ k významnému i keď finančne náročnému kroku – rekonštrukcii budovy bývalých jaslí. Zámer sa vydaril a pekné účelové priestory boli k školskému roku 2013/2014 odovzdané do užívania. V súčasnosti má materská škola tri triedy s celkovým počtom 46 detí o ktoré sa stará 11 členný kolektív ( 6 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických zamestnancov ).


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka