Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra

Opäť si symbolicky povedali svoje áno.

Stalo sa už akousi samozrejmosťou, že mesiac máj je v ľudskom ponímaní spájaný s láskou a je označovaný ako "máj - lásky čas". Preto práve v tomto mesiaci venujeme jeden deň manželským párom, ktorí oslavujú v roku jubilejné výročia sobášov a pripomínajú si deň, kedy si ešte ako mladí ľudia povedali svoje áno. V obradnej miestnosti sme privítali desať manželských párov, ktoré prijali naše pozvanie a symbolicky si po 45-tich, 40-tich, 35-tich, 30-tich a 25-tich rokoch opäť symbolicky povedali svoje áno. V slávnostnom príhovore slová uznania a poďakovania predniesla starostka obce, scénar vhodne dopĺňali členky Zboru pre občianske záležitosti  básňami, piesňami i hovoreným slovom. Niektoré manželské páry boli doprevádzané i svojimi deťmi a vnúčatami, pričom tieto využili slávnostnú príležitosť, aby svojim rodičom poďakovali za starostlivosť a výchovu. Na záver predniesla starostka obce prípitok, v ktorom zaželala všetkým jubilujúcim manželským párom ešte veľa spoločne prežitých rokov v zdraví, šťastí a láske.


 
 • 1.jpg

 • 5.jpg

 • 6.jpg

 • 8.jpg

 • 2.jpg

 • 9.jpg

 • 10.jpg

 • 11.jpg

 • 12.jpg

 • 13.jpg

 • 14.jpg

 • 15.jpg

 • 16.jpg

 • 17.jpg

 • 18.jpg

 • 19.jpg

 • 20.jpg

 • 21.jpg

 • 22.jpg

 • 23.jpg

 • 24.jpg

 • 25.jpg

 • 26.jpg

 • 43.jpg

 • 27.jpg

 • 28.jpg

 • 29.jpg

 • 4.jpg

 • 30.jpg

 • 31.jpg

 • 32.jpg

 • 33.jpg

 • 34.jpg

 • 35.jpg

 • 36.jpg

 • 37.jpg

 • 38.jpg

 • 39.jpg

 • 43.jpg


 

Postavili sme symbol jari.

Trošku v chladnejšom počasí, ale v dobrej nálade a v spoločnosti príjemných ľudí sme v posledný aprílový deň na miestnej tržnici postavili symbol jari - máj. Svoju úlohu spočívajúcu v postavení stromu do výšav aj tentorok úspešne zvládli členovia Telovýchovnej jednoty Slovan Zemianske Kostoľany. Detský folklórny súbor Domovina sa predstavil s pekným májovým programom. Pre občanov bolo zdarma pripravené občerstvenie, členky miestneho klubu dôchodcov ponúkali čerstvé koláče. Príjemnú atmosféru a posedenie sprevádzala piesňami zo svojho repertoáru kapela Necpalanka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave i priebehu tohto pekného podujatia podieľali.


 

Beseda s Evou Urbaníkovou

Stretnutím, ktoré uzatvorilo štafetu besied so spisovateľmi zorganizovanými pri príležitosti Marca - mesiaca knihy, bolo stretnutie s úspešnou mladou autorkou ženských románov Evou Urbaníkovou známou aj pod pseudonymom Evita. Pretože o stretnutie s touto mladou dámou bol veľký záujem, boli sme nútení zmeniť priestory pripravené na toto podujatie z čitárene do veľkej sály domu kultúry. Celým podujatím vládla dobrá nálada, návštevníci sa dozvedeli o začiatkoch kariéry spisovateľky a vydavateľky. Dozvedeli sa i o tom, že Eva Urbaníková v mesiaci apríl začína vydávať nový ženský časopis EVITA. Poslednou časťou podujatia bola autogramiáda spojená s predajom kníh autorky, ktorá neodmietla ani spoločné fotografovanie s jej priaznivcami. V priebehu podujatia boli knižnicou odmenení čitatelia, ktorí sú jej vernými návštevníkmi a v priebehu roka prečítali najviac kníh. Sú to Lucia Halačová a Dušan Huszar. Odmenená bola i najstaršia čitateľka Elena Šajbenová, ktorá je obyvateľkou miestneho domova dôchodcov.


 

Oslavy 70.výročia oslobodenia obce

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých Slovákov a ich spojencov. 4. apríl 1945 - deň spred 70.rokov, kedy bola oslobodená nielen naša obec, ale aj hlavné mesto SR Bratislava. 11. apríla t.r. sme si pripomenuli aj v Zemianskych Kostoľanoch tento pamätný deň kladením vencov k Pamätníku SNP. Slávnosť sa začala hymnou SR v podaní dychovej hudby a prednesením básne členokou ZPOZ-u Ľubicou Gerhátovou. V slávnostnom príhovore sa do minulosti vrátila a súčasnú situáciu vo svete zhodnotila starostka obce Ing. Jana Školíková. Program dopĺňali svojimi piesňami členovi mužskej speváckej skupiny Borinka. Účastní boli aj zástupcovia VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch a členovia Klubu vojenskej histórie Prievidza. Títo pripravili aj sprievodný program, ktorí spočíval vo výstave historických uniforiem a zbraní, z ktorých si odvážlivci mohli zastrieľať a vojenský útvar poskytol na túto príležitosť aj techniku "Aligátor". Po ukončení pietneho aktu sa časť sprievodu odobrala k pamätnej tabuli kpt. Adolfa Weinholda pred VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch, kde predsedkyňa miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v krátkom príhovore pripomenula oslobodzovacie boje a úlohu kpt. Weinholda, ktorý sa z bojov už nevrátil. Zároveň na toto pietne miesto boli položené vence. Ostatní účastníci osláv mohli popoludnie stráviť pri tónoch dychovej hudby v parku. Osláv sa zúčastnil i syn kpt. Adolfa Weinholda mjr. vo výslužbe Pavol Weinhold, ktorého sprevádzala rodina a ktorý bol na oslavu a členskú schôdzu pozvaní Základnou organizáciou Slovenskéhoz zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch. Schôdza predchádzala samotným oslavám pred Pamätníkom SNP, na ktorej na základe rozkazu ministra obrany SR bola kpt. Adolfovi Weinholdovi udelená pamätná medaila in memoriam. Túto odovzdal synovi mjg. vo výslužbe Pavlovi Weinholdovi hlavný štátny radca sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR plk. vo výslužbe Ing. Richard Zimányi. Pamätný list a kyticu odovzdala aj starostka obce, ktorá zároveň ocenila pamätným listom i dlhoročných aktívnych členov a členov výboru ZO SZPB pána Rudolfa Hudeca, pani Oľgu Mrtvikovú a pani Katarínu Jarošincovú. Všetci účastníci členskej schôdze vrátane hostí sa pri príležitosti 70.výročia oslobodenia obce zapísali do pamätnej knihy obce. Fotografie z podujatia nájdete v našej fotogalérii.


 

Vítanie detí do života

Jar a jeseň sú obdobiami, kedy už pravidelne vítame do života našich nových spoluobčiankov. Tak tomu bolo i jednu marcovú sobotu, kedy sme vzhľadom na počet narodených detí pripravili až dve vítania po sebe. Od posledného takéhoto obradu v októbri sa totižto v našej obci narodilo až dvanásť detičiek, čo nás veľmi teší. Slávnostný príhovor k rodičom i bábätkám predniesla starostka obce a spoločne s ďalšími účinkujúcimi ZPOZ-u, ako aj detí zo základnej školy pripravili deťom pekný vstup do života v našej obci. Okrem malého darčeka si každý rodičovský pár odniesol aj príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 180 €, ktorým obec takto podporuje rodiny s novorodencami vzhľadom  na vysoké náklady pri zakúpení prvej detskej výbavičky. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 

Prijatie jubilantov

Jeseň života spríjemňuje skôr narodeným spoluobčanom naša obec a členovia ZPOZ-u ich prijatím v obradnej miestnosti renesančného kaštieľa. Pozývaní sú sem všetci, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhlych 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Na milom stretnutí starostka obce jubilantom poblahoželala k ich významnému juileu a zaželala im do ďalšieho života veľa zdravia na radosť celej rodiny a životného elánu. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 

Fašiangy a pochovávanie basy

Posledná sobota pred štyridsiatimi dňami do Veľkej noci patrila v našej obci zábave, tancu a bohatému stolovaniu. Fašiangová družina obveseľovala domácnosti, školy, obchody i okoloidúcich svojou návštevou, spevom a tancom už od piatkového rána. Sobota však patrila už aj príprave zabíjačkových špecialít, ktoré pripravovali členovia komisie kultúry s pomocou jej bývalej členky pani Márie Ďurtovej. Vôňa kapustnice, pečených klobás, jaterníc a mäsa sa niesla okolím celého nášho kultúrneho stánku a prilákala veľké množstvo návštevníkov, ktorí si okrem týchto špecialití pochvaľovali aj fašiangové šišky pripravané členkami klubu dôchodcov. Za doprovodu živej hudby sa vo večerných hodinách začala tancovačka a o polnoci obecný hlásnik oznámil, čo všetko postretlo našu obec aj jej občanov postretlo od posledných fašiangov a fašiangový sprievod uložil na dočasný štyridsaťdňový odpočinok pani basu. A keďže nám do Popolcovej stredy ešte pár dní ostávalo, zábavali sme sa až do skorého rána. Veríme, že i tí, ktorí tento rok zaváhali a ostali doma pri Hriešnom tanci alebo oslavovali sviatok Valentína, sa o rok odpútajú od všedných starostí a prídu medzi nás pripraviť sa na príchod veľkonočných sviatkov.


 

Deň učiteľov

Pri príležitosti výročia narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského si každoročne pripomína aj naša obec Deň učiteľov. Aj v tomto roku boli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našich škôl a školských zariadení v obci pozvaní do obradnej miestnosti, kde im starostka obce slávnostne poďakovala za ich vykonanú prácu pre deti i školy. Za dlhoročnú obetavú prácu pre základnú školu a za prínos do výchovno-vzdelávacieho procesu bola plaketou Jána Amosa Komenského ocenená pri tejto príležitosti pani učiteľka Mgr. Terézia Pagáčová, ktorá hlavne z prváckych lavíc vyprevadila do ďalších ročníkov stovky žiakov. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 

Jeseň je dar 2014

Jeseň je obdobím pripomenutia si sviatku všetkých seniorov, a to práve v októbri, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším. U nás si tento sviatok pripomíname regionálnym podujatím JESEŇ JE DAR, na ktorom sa v Dome kultúry SNP predstavia seniori z celého regiónu s programom, ktorý si v priebehu roka pripravili. V tomto roku to bol už 16.ročník tohto podujatia a jednotlivé programy v podobe piesní, tanca, vtipného slova a scénok sme sledovali počas dvoch dní 10. a 11. októbra 2014. V programe sa predstavilo každý deň šestnásť seniorských zoskupení a počas oboch dní vystúpilo približne 560 účinkujúcich. Našu obec na podujatí reprezentovala mužská i ženská časť speváckeho zboru Borinka. V piatok podujatie spolu so starostou obce otvoril podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč. Mnohých svojich dôchodcov podporili svojou účasťou na podujatí i starostovia obcí, pozvanie prijal i predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Všetci zúčastnení si s krásnym slnečným počasím priniesli dobrú náladu, jednotlivé zoskupenia sa medzi sebou navzájom podporovali potleskom a dobrú náladu vtipným slovom umocňoval po prvýkrát v histórii tohto podujatia moderátor. Po prezentácii dôchodcov v kinosále sa všetci presunuli do veľkej sály, kde si ešte mohli spoločne zaspievať, zatancovať a posedieť v družných rozhovoroch pri dobrom guláši. Organizátormi tohto náročného podujatia sú Regionálne kultúrne centrum Prievidza s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obec Zemianske Kostoľany a Jednota dôchodcov na Slovensku.


 

Dni obce

V tomto roku sme po prvýkrát zorganizovali oslavy, ktoré sme nazvali Dni obce. Naším zámerom bolo ponúknuť všetkým občanom priestor na spoločné stretnutie, zábavu, športové zápolenie, súťaživosť. Oslavy sa uskutočnili v dvoch dňoch. Futbalové ihrisko sa stalo pôdou pre oslavy v prvý deň, kedy sa v medziuličnom turnaji stretli futbalové družstvá Domovina, Dedina, Kolónia a Pod hora s Kóreou. Šiesty ročník medziuličného turnaja, v ktorom zúčastnené družstvá bojovali o pohár, bol i tento rok zorganizovaný na pamiatku nášho bývalého spoluobčana, priaznivca kostolianskeho futbalu, ktorý bol jeho neodmysliteľnou súčasťou, Jána Ziaťku. V tomto roku si po prvýkrát prvenstvo v turnaji odnieslo družstvo Dedina. Okrem jednotlivých družstiev boli ocenení aj hráči v kategórii najstarší hráč, najmladší hráč, hráč, ktorí pricestoval z najväčšej vzdialenosti a najlepší strelec. Okrem darčekových košov pre všetky družstvá bolo víťazné družstvo odmenené aj sladkou tortou, ktorú pre víťaza turnaja zabezpečila Cukrárska výroba Miriam Coonghe Pilchová, ktorej srdečne ďakujeme. Súčasťou podujatia bola súťaž vo varení guláša, do ktorého sa prihlásilo deväť družstiev. Komisia určená na vyhodnotenie tejto súťaže po ochutnávke každej vzorky guláša ocenila prvým miestom družstvo Divočáci (Pavol Trúchly, Peter Rybár, Vladimíra Sliepková, Beáta Štangová). Vyvrcholením prvého dňa bola tanečná zábava pri živej hudbe v Dome kultúry SNP.

Nedeľa vrámci osláv obce začala v doobedňajších hodinách svätou omšou v rímskokatolíckom kostole. Po nedeľňajšom obede si všetci občania mohli prísť pozrieť k Domu kultúry SNP vystúpenie mažoretiek, dychovej hudby Bojničanka a koncert obľúbeného Ľudovíta Kašubu. Počas celého podujatia boli deťom k dispozícii kolotoče zdarma, občania si mohli zakúpiť rôzne jarmočné výrobky v predajných stánkoch, do podujatia sa aktívne zapojili i deti a mládež z hnutia eRko. Nechýbalo občerstvenie typické pre jarmočnú atmosféru - pečené klobásky a mäso, voňavé zemiakové placky a koláče, medovníčky, nealko, pivo a víno, ktoré bolo ponúkané i vrámci ochutnávky. Ďalšou atrakciou pre deti bola možnosť povoziť sa na konskom povoze.

Dúfame, že všetci zúčastnení sa príjemne zabavili, čo bolo i naším zámerom. Tešíme sa na vás opäť o rok !


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka