Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Adresa : Obec Zemianske Kostoľany

                Obecný úrad

                Ul. 4. apríla 60/28

                972 43 Zemianske Kostoľany

e-mail : obecz.kostolany@stonline.sk

fax : 046/5466181

 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Telefón E-mail
Ing. Jana Školíková starostka obce

5466177

0905441570

starosta@zemianskekostolany.sk
Mgr.Erika Matejovičová matrikárka a referentka úseku všebecnej vnútornej správy 5466181

podatelna@zemianskekostolany.sk

erika.matejovicova@zemianskekostolany.sk

Ing. Martina Tonhauzerová ekonómka a referentka učtárne 5466019

ekonom@zemianskekostolany.sk

martina.tonhauzerova@zemianskekostolany.sk

Ing. Janka Súkeníková rozpočtárka a referentka bytového hospodárstva 5466019

byty@zemianskekostolany.sk

janka.sukenikova@zemianskekostolany.sk

Ing. Vladimíra Trúchla

správca daní a miestnych poplatkov 5466133

dane@zemianskekostolany.sk

Ing. Peter Ďanovský

vedúci odboru miestneho a bytového hospodárstva

5466016

0905472798

mbh@zemianskekostolany.sk

peter.danovsky@zemianskekostolany.sk

Ing. Júlia

Hvojníková 

mzdová účtovníčka a referentka miestneho hospodárstva 5466132

mzdy@zemianskekostolany.sk

 

Viera Hulínyiová vedúca Domu kultúry SNP

5466209

0908705823

kultura@zemianskekostolany.sk

viera.hulinyiova@zemianskekostolany.sk

Ľubica Pastieriková riaditeľka materskej školy 5466164

materskaskola@zemianskekostolany.sk

lubica.pastierikova@zemianskekostolany.sk

Andrea Kopálová referentka knižnice 5466209

kniznica@zemianskekostolany.sk

andrea.kopalova@zemianskekostolany.sk

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka