Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kataster

Kataster územia Zemianske Kostoľany

Zemianske Kostoľany ležia na ľavom brehu rieky Nitry, 5 km južne od Novák. Na západe je chotár obce ohraničený južnými výbežkami Malej Magury, na východe svahmi a hrebeňmi Vtáčnika. Cez obec preteká potok Lazný z Vtáčnika a ďalší potok z Lelovskej doliny. Oba potoky v chotári obce ústia do rieky Nitry.

Zemianske Kostoľany sa nachádzajú v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji.

Obec Zemianske Kostoľany sa rozprestiera na rozlohe 12,77 km2. Katastrálne územie je rozdelené do dvoch častí obce : Zemianske Kostoľany a Dolné Lelovce. Vlastné štatistické zistenia, ktorých zdrojom boli daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2012, nám poskytli údaje o nasledovných rozlohách kultúr na našom území :

orná pôda 3,05 km2
trvalé trávnaté porasty 2,36 km2
záhrady 0,30 km2
lesné pozemky 2,53 km2
zastavaná plocha a nádvorie 1,43 km2
stavebné pozemky 0,02 km2
ostatné plochy 0,70 km2

 


 

Odkaz pre starostu

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka