Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História Domu kultúry SNP

         

javascript:nove_o_all(1830497)javascript:nove_o_all(1830483)javascript:nove_o_all(1830479)javascript:nove_o_all(1830461)

Ako sa to všetko začalo...

     Takmer pred 40 rokmi sa kultúra v našej obci sústreďovala v renesančnom kaštieli zo 16 -17.storočia a kino sa premietalo v súkromnej starej budove, ktorá bola na tento účel nevyhovujúca. Nakoľko v našej obci v 60-tych rokoch pribúdali stále noví občania a zvyšovala sa i životná úroveň, situáciu v kultúre bolo treba riešiť.
     Slovo dalo slovo, ľudia hlavy dohromady a tak sa začala písať história nového domu kultúry. Po nekonečných vybavovaniach všetkých potrebných náležitostí prišiel deň, kedy stavbári začali vymeriavať na pozemku zvanom Róthovom. Predtým bola nutná asanácia Róthovho domu. Stavenisko bolo pripravené a už nič neprekážalo výstavbe novej kultúrnej ustanovizne. Základný kameň bol položený v roku 1970. Výstavba bola financovaná Okresným národným výborom v Prievidzi, odborom kultúry. Celkové náklady na stavbu aj so zariadením činili viac než 6 miliónov korún. Stavebné práce zdarne prebiehali, dni, týždne, mesiace sa míňali a po troch rokoch práce nastal čas otvorenia a uvedenia nového Domu kultúry do prevádzky.
    V ten deň, 15.decembra 1973 sa slávnosť otvorenia začala zhromaždením občanov pred budovou, kde zástupcovia našej obce privítali hostí z družobného mesta Žulová, s ktorým naši občania nadviazali družbu v roku 1972. Tento rok oslávime  40 rokov družby so spomínaným mestom na Morave. Na znak nášho priateľstva je na DK SNP umiestnená pamätná tabuľa. Zahajovací prejav predniesol vtedajší štátny funkcionár Anton Mojžiš. Po prestrihnutí pásky Dr.Ferdinandom Altoffom, štátnym funkcionárom ONV, vystúpili žiaci základnej školy s kultúrnym programom. Na záver bol prvýkrát premietnutý širokouhlý film. Na počesť Slovenského národného povstania bol Dom kultúry pomenovaný podľa tohto historického medzníka a dodnes nesie názov, pod ktorým ho všetci dobre poznáme:
                                     

DOM KULTÚRY SNP

PRVÍ ZAMESTNANCI:
Mgr.Zuzana Lesajová – prvá riaditeľka DK SNP
Mária Sestrienková – zriadenkyňa
Stanislav Plachý – predseda osvetovej besedy
Gabriela Milová – vedúca miestnej knižnice
Mária Oršulová – vedúca a pokladníčka kina
Urban Vican – premietač kina
Jozef Mikuláš – kurič

POSTUPOM ČASU PRIBÚDALI:
Riaditelia: Jaroslav Humaj, Anton Trník, Mgr.Róbert Géczy,
Vedúci DK SNP:  Ľubomír Hudec
Hospodári – Mgr.Jozef Fábry, Mgr.Milan Gašpar
Vedúce a pokladníčky kina – Margita Ondrovičová, Amália Papánková, Terézia Porubská
Administratíva – Milena Zábranská, Ján Bereš, Eva Ďuráková, Eleonóra Vlčková, Eva Schniererová
Premietači kina – Jozef Nechala st., Jozef Nechala ml., Ľubomír Hudec, Ján Hlinka, Miroslav Mikula
Zriadenkyne – Mária Chrenová, Helena Betáková, Helena Mikulášová, Žofia Genšiňáková, Anna Sládková, Margita Andrejková, Helena Víziková, Antónia Bačíková, Anna Mokošová, Helena Matejovičová, Jozefína Hricová, Marika Mellová, Gabriela Búliková,
Kuriči – Jozef Sestrienka, Jozef Plevka, Milan Lesaj, Emanuel Remeň, Jozef Trnka, Michal Smatana, Ivan Antalík

SÚČASNÍ ZAMESTNANCI:
Vedúca DK SNP – Viera Hulínyiová
Vedúca obecnej knižnice – Andrea Kopálová
Zriadenkyne – Ľudmila Čupcová, Michaela Tkáčiková

                   Z histórie kultúrnych akcií

    V prvých rokoch rozkvetu Domu kultúry SNP sa konalo nespočetné množstvo kultúrnych, spoločenských i politických akcií.
Deň poľnohospodárskej mládeže – návšteva mládeže z KUBY
Štátne majetky – družba so ZSSR – návšteva z oblasti TUBA
Vojenský útvar – MDŽ – návšteva žien ruských dôstojníkov
Deň armády – 6.október – návšteva dôstojníkov zo Sliača
40.výročie VÚ – 40 členná návšteva súboru Vojenskej akadémie
Zasadanie RVHP – spoločne so Štátnymi majetkami, zameranie na chov sliepok
Zasadanie CO – ukážky CO v rámci Hornej Nitry, 1974
Zasadanie CO -  v rámci Varšavskej zmluvy, 1975
Stretnutie sovietskych zápasníkov – tréningový pobyt 1973
Beh VOSR – hosť Jozef Pribilinec, udalosť zachytená i v Slovenskom športovom kalendári, naši súťažiaci – Ivan Kováč a Helena Krpelánová......
......a rôzne iné príležitostné akcie poriadané v priebehu rokov k významným výročiam a sviatkom

Prvé filmové predstavenie – HORIACI SNEH
Prvé kultúrne vystúpenie – SKUPINA JAZDCI  z  Banskej Bystrice so speváčkou

NAVŠTÍVILI NÁS....

Kabarety – Maja Velšicová - Michal Slivka, Milan Mlsna – strýco Marcin - Žemlová, Oldo Hlaváček – Slivková, Milan Lasica – Július Satinský, Jaroslav Ďuríček, Miroslav Noga – Štefan Skrúcaný – Zuzana Tlučková, Ander z Košíc
Dychové kapely – Malokarpatská, Hudci, Maguranka, Prievidžanka, Anima,
Populárne skupiny – Buřinky, Berušky, Jezinky, Modus, Elán, Olympic, Jazdci, Fermáta,
Populárni speváci – Ján Neckář, Jana Kocianová, Dušan Grúň, Jana Prochádzková, Jiří Schelinger, Petra Černocká, Gizela Oňová, Marika Gombitová, Karol Duchoň, Hana Zagorová, Jozef Zíma, Oľga Sabová, Marie Rotrová, Marcela Lauferová, Jozef Laufer, Jadranka Handlovská, Zora Kolínska, Miroslav Žbirka, Yveta Simonová, Milan Chladil, Karol Konárik, Peter Nagy, Vítězslav Vávra, Věra Špinarová, František Němec, Robo Kazík, Ivan Krajíček

Pri DK SNP vyvíjali svoju činnosť aj rôzne spoločensko – náučné krúžky:

Fotografický pod vedením Jána Semaníka
Rozhlasový pod vedením Ľubici Gerhátovej
Divadelný pod vedením Heleny Vízikovej a Ľudmily Rybnickej
Kultúrno – zábavný mládežnícky krúžok pod vedením Pavla Boboka a Magdy Francovej
ENERGETIK -Krížovkársky krúžok  pod vedením Stanislava Plachého, ktorý je činorodý dodnes
Hudobná skupina ROZLET pod vedením Jána Tvrdoňa
Dychová hudba VTÁČNIK pod vedením Vladimíra Hudeca
DFS Domovina v tomto roku 2012 oslávi svoje 15.výročie vzniku  pod vedením Heleny Kováčovej.
XOANA - Súkromná tanečná škola pracuje už piatym rokom v priestoroch DK SNP

Nedávno minulé a súčasné kultúrno – spoločenské akcie

MISS BÁBIKA – prehliadka dievčenských talentov predškolského veku
KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA – súťažná prehliadka populárnej piesne spevákov amatérov od 15 – 30 rokov
TALENTY NOVÉHO TISICROČIA – FAMIREDO – súťažná prehliadka detských spevákov
Koncert skupiny JENDRUCHOVCOV, koncert skupiny ANIMA, BOJNIČANKA, PRIEVIDŽANKA,
MARTIN JAKUBEC
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA, Cirkusová show KARLSON, Krajská prehliadka detských folklórnych súborov, Reprezentačný ples obce, Posedenie pri jedličke, Stavanie mája, Krížovkársky turnaj ENERGETIK, JESEŇ JE DAR – regionálna voľnočasová prehliadka činností klubov dôchodcov, Oberačková výstava s prednáškou o pestovaní ovocia a zeleniny, DEŇ MATIEK, FAŠIANGY  s pochovávaním basy, Deň vidieckej ženy, Výtvarná súťaž pre deti MŠ, ZŠ, Oslavy MDD, Oslavy SNP a oslobodenia obce, Mesiac úcty k starším, Otvorenie a záver školského roka, MIKULÁŠSKA pochôdzka s karnevalom, Batôžkový Silvester, Zahraničná návšteva z projektu SOKRATES, výchovné koncerty, návštevy ZŠ a MŠ v obecnej knižnici, cvičenia aerobicu, jogy, kurzy latino a orientálneho tanca, Súkromná ZUŠ XOANA, relaxačné cvičenia, tenis ZŠ, vianočné trhy....a rôzne iné príležitostné akcie.

KINO VTÁČNIK

     V kinosále DK SNP sa konali do minulého roka 2011 filmové predstavenia. Zo začiatku sa premietalo 3 -4 krát do týždňa. Z dôvodu zmeny politickej situácie a informačno – technického vybavenia domácností, z finančných dôvodov obyvateľstva sa premietalo aspoň jedenkrát do týždňa, aby sa zachovala tradícia filmového premietania. Za 39 rokov činnosti sa odpremietalo nespočetné množstvo filmových predstavení rôznych žánrov, zahraničných i domácich filmových produkcií pre dospelých i deti. Priestory kinosály sa využívajú i na rôzne kultúrne vystúpenia, regionálne prehliadky, výchovné a hudobné koncerty a iné kultúrno – spoločenské podujatia...
     Naše kino prešlo rôznymi časovými obdobiami a je momentálne považované za „deduška“ v našej modernej technickej dobe so svojimi premietačkami MEO 4, ktoré sú nainštalované od začiatku otvorenia kina. Sú zastaralé, skoro nefunkčné, technika kina sa nikdy nerekonštruovala a prišiel deň 1.marec 2012, kedy tieto staručké mašinky doslúžili a nemôžu už premietať kotúčové filmy, pretože čas digitalizácie už neumožňuje používať staré nosiče, ale digitálne kópie filmov, na ktoré naše kino nie je technicky vybavené. Digitalizácia kina by bola pre obec finančne náročná a v čase technických vymožeností, ktoré si môžu občania zabezpečiť na domáce používanie je predpoklad nerentabilnosti. Možnosť zachovania premietania v kine je tá, že by sa premietalo spôsobom dataprojektora z dvd nosičov. Tento spôsob premietania je v riešení a o jeho pokračovaní vás budeme v budúcnosti informovať.

OBECNÁ KNIŽNICA

    Obecná knižnica po trojročnom uzatvorení /v roku 1991 – 1994/ znovu začala po zmene vedenia v obci ponúkať svojim čitateľom služby, ktoré sú pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a VŠ veľmi potrebné pre ich štúdium. Obnovili a doplnili sme knižničný fond novými titulmi z oblasti beletrie, náučnej literatúry, vedeckej, športovej, povinnej literatúry pre študentov a rôzne iné žánre pre všetky vekové kategórie.
     Obecnú knižnicu pravidelne navštevujú deti z MŠ, žiaci ZŠ v rámci vyučovacieho procesu a čo je veľmi povzbudivé, prídu deti i z vlastnej vôle. Knižnicu veľmi radi navštevujú  občania rôznych vekových kategórií, od 6  rokov. Častými návštevníkmi sú aj obyvatelia tunajšieho domova dôchodcov.
     V roku 2009 prebehla modernizácia knižnice výmenou starých políc na knihy novými, zakúpil sa nový kancelársky nábytok, žalúzie a priestory boli nanovo omaľované.
     V marci – pri príležitosti mesiaca knihy poriada týždeň otvorených dverí, je to týždeň výpožičného zdarma, zápisné zdarma, večerné čítanie a iné aktivity. Každý rok vyhlasujeme titul „Kráľ čitateľov“, je to ocenenie za najviac prečítaných knižných titulov za posledný rok. Pri príležitostiach výročí a osláv obce knižnica poriada výtvarné súťaže s danou témou. Nedávno prebehla súťaž Naša obec, apríl – mesiac lesov, moja najobľúbenejšia kniha – rozprávka a iné.
    Obecná knižnica ponúka v súčasnosti približne 6000 titulov, navštevuje ju priemerne 115 čitateľov, ročne sa vypožičia v priemere 2400 ks titulov. V roku 2009 a 2010 sa zakúpili nové knižné tituly za 800,-€, v roku 2011 za 209,-€.
    Otváracie hodiny sú každý pracovný deň od 13,00h – 17,00h. Zápisné pre deti je 0,50,-€, dospelí 1,-€, upomienka za nedodržanie výpožičnej doby je 0,50,-€. Vedúca obecnej knižnice sa každoročne zúčastňuje celoslovenského čítania ZŠ v mesiaci marec.


           

                 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka