Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Fotogaléria

Foto 2019

2019

 • Kultúra a občianske obrady
 • Práce v obci

 

2018

2018

 • Kultúra a občianske obrady
 • Práce v obci

 

Foto 2017

2017

 • Kultúra a občianske obrady
 • Práce v obci
 • Materská škola

 

Foto 2016

2016

 • Kultúra a občianske obrady

 

Foto 2015

2015

 • Kultúra a občianske obrady
 • Práce v obci
 • Materská škola

 

Foto 2014

Práce v obci

 • Osadenie žumpy pre barokovú kúriu
 • Spevnené plochy a parkovacie miesta Pod horou a na Domovine
 • Rekonštrukcia strechy sýpky
 • Rekonštrukcia vestibulu v Dome kultúry SNP
 • Schránky v urnovom háji
 • Montáž svietidla verejného osvetlenia na Domovine
 • Rekonštrukcia triedy ZŠ
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení kuchyne ZŠ
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Kpt. Nálepku
 • Rekonštrukcia strechy na starom dome smútku
 • Oprava chodníka a rozšírenie osvetlenia pri kostole
 • Oprava Pomníka padlým v I.svetovej vojne
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Ľ. Štúra
 • Klimatizácia obecného úradu
 • Oprava dažďovej kanalizácie na ulici Ľ.Štúra
 • Oprava dažďových zvodov na školskom kaštieli
 • Oprava dažďových zvodov na ubytovni 17
 • Oprava kanalizácie na ulici Kpt. Weinholda
 • Sondáž na vodovodnom potrubí - vlhnutie budovy.
 • Výmena poškodených smetných nádob
 • Údržba zelene
 • Oprava pomníka na miestnom cintoríne
 • Montáž nových lámp verejného osvetlenia
 • Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev a údržba
 • Oprava prístrešku autobusovej zastávky
 • Údržba zelene pred Pamätníkom SNP
 • Materská škola

 

Foto 2013

2013

 • Práce v obci
 • Kultúra a občianske obrady
 • Materská škola

 

Prezentácia obce Zemianske Kostoľany - volebné obdobie 2014-2018

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka