Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Formuláre na stiahnutie

Evidencia obyvateľov a budov

Miestne komunikácie a cestné hospodárstvo

Žiadosť o povolenie umiestnenia reklamnej tabule pri miestnej komunikácii.rtf(45.5 kB)Žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnej komunikácii.rtf(40.7 kB)Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek
Žiadosť o vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie.rtf(52 kB)Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.rtf(44.2 kB)Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Miestne a bytové hospodárstvo

Životné prostredie

Stavebný poriadok

drobna_stavba 2019.rtf(99.2 kB)Ohlásenie drobnej stavby
stavebne upravy.rtf(36.5 kB)Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
stavebne povolenie.rtf(90.3 kB)Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
kolaudacia stavby.rtf(37.8 kB)Návrh na kolaudáciu stavby
zmena uzivania stavby.rtf(44.3 kB)Žiadosť o zmenu užívania stavby
odstranenie stavby.rtf(63.2 kB)Žiadosť o povolenie na ostránenie stavby
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.rtf(36.3 kB)Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka