Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Formuláre na stiahnutie

Matrika

Výpis z matriky - vystavenie nového matričného dokladu

 
Povolenie uzavrieť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade

 
Žiadosť o vydanie osvedčenia na uzavretie manželstva v cudzine

 
Žiadosť o vydanie matričného dokladu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania

 
Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva

 
Určenie otcovstva - žiadosť o spísanie zápisnice

 
Žiadosť o zápis do osobitnej matriky

 

Evidencia obyvateľov a budov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 
Žiadosť o určenie čísla budovy

 

Miestne komunikácie a cestné hospodárstvo

Žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule

 
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek

 
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

 
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

 

Miestne a bytové hospodárstvo


 

Životné prostredie

Žiadosť o povolenie na výrub drevín
 vyrub drevin.rtf (37.4 kB) vyrub drevin.rtf (37.4 kB)

 

Stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 
Návrh na kolaudáciu stavby

 
Žiadosť o zmenu užívania stavby

 
Žiadosť o povolenie na ostránenie stavby

 
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore

 

Financie

Žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce

 

Sociálne veci

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci

 

Podnikateľská činnosť

Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby

 
Oznámenie o splnení podmienok na nočnú prevádzku

 
Oznámenie o čase predaja a služieb

 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Súbor na stiahnutie informovanie verejnosti.jpg (226.2 kB)

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Kohézny fond - plagát Z.Kostoľany - kohézny fond.pdf (210.2 kB)
Kohézny fond - informácie WEB kompostéry.pdf (226.1 kB)

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka