Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Činnosť starostky obce

činnosť - 44.týždeň.rtf(51.3 kB)činnosť - 44.týždeň.rtf
činnosť - 43.týždeň.rtf(50.1 kB)činnosť - 43.týždeň.rtf
činnosť - 42.týždeň.rtf(48.7 kB)činnosť - 42.týždeň.rtf
činnosť - 41.týždeň.rtf(57.6 kB)činnosť - 41.týždeň.rtf
činnosť - 40.týždeň.rtf(49.7 kB)činnosť - 40.týždeň.rtf
činnosť - 39.týždeň.rtf(48.9 kB)činnosť - 39.týždeň.rtf
činnosť - 38.týždeň.rtf(48.6 kB)činnosť - 38.týždeň.rtf
činnosť - 37.týždeň.rtf(54.4 kB)činnosť - 37.týždeň.rtf
činnosť - 36.týždeň.rtf(49.1 kB)činnosť - 36.týždeň.rtf
činnosť - 35.týždeň.rtf(49.2 kB)činnosť - 35.týždeň.rtf
činnosť - 26.týždeň.rtf(51.6 kB)činnosť - 26.týždeň.rtf
činnosť - 25.týždeň.rtf(48.3 kB)činnosť - 25.týždeň.rtf
činnosť - 24.týždeň.rtf(52.6 kB)činnosť - 24.týždeň.rtf
činnosť - 23.týždeň.rtf(53.3 kB)činnosť - 23.týždeň.rtf
činnosť - 20.týždeň.rtf(52.6 kB)činnosť - 20.týždeň.rtf
činnosť - 19.týždeň.rtf(48.5 kB)činnosť - 19.týždeň.rtf
činnosť - 18.týždeň.rtf(50.7 kB)činnosť - 18.týždeň.rtf
činnosť - 17.týždeň.rtf(47 kB)činnosť - 17.týždeň.rtf
činnosť - 16.týždeň.rtf(46 kB)činnosť - 16.týždeň.rtf
činnosť - 15.týždeň.rtf(48.3 kB)činnosť - 15.týždeň.rtf
činnosť - 12.týždeň.rtf(46.8 kB)činnosť - 12.týždeň.rtf
činnosť - 11.týždeň.rtf(44.7 kB)činnosť - 11.týždeň.rtf
činnosť - 10.týždeň.rtf(42.1 kB)činnosť - 10.týždeň.rtf
činnosť - 9.týždeň.rtf(43.2 kB)činnosť - 9.týždeň.rtf
činnosť - 8.týždeň.rtf(42.6 kB)činnosť - 8.týždeň.rtf
činnosť - 7.týždeň.rtf(40.8 kB)činnosť - 7.týždeň.rtf
činnosť - 6.týždeň.rtf(35.1 kB)činnosť - 6.týždeň.rtf
činnosť - 5.týždeň.rtf(39.6 kB)činnosť 5.týždeň 2014
činnosť - 4.týždeň.rtf(41.5 kB)činnosť 4.týždeň 2014
činnosť - 3.týždeň.rtf(41 kB)činnosť 3.týždeň
činnosť - 2.týždeň.rtf(37.5 kB)činnosť 2.týždeň 2014
činnosť - 1.týždeň.rtf(37.2 kB)činnosť 1.týždeň 2014
činnosť - 48.týždeň.rtf(40.3 kB)činnosť - 48.týždeň.rtf
činnosť - 47.týždeň.rtf(45.9 kB)činnosť - 47.týždeň.rtf
činnosť - 46.týždeň.rtf(46.5 kB)činnosť - 46.týždeň.rtf
činnosť - 45.týždeň.rtf(42.1 kB)činnosť - 45.týždeň.rtf
činnosť - 44.týždeň.rtf(57.1 kB)činnosť - 44.týždeň.rtf
činnosť - 43.týždeň.rtf(43.4 kB)činnosť - 43.týždeň.rtf
činnosť - 42.týždeň.rtf(36.9 kB)činnosť - 42.týždeň.rtf
činnosť - 41.týždeň.rtf(42 kB)činnosť - 41.týždeň.rtf
činnosť - 40.týždeň.rtf(49.6 kB)činnosť - 40.týždeň.rtf
činnosť - 39.týždeň.rtf(40.6 kB)činnosť - 39.týždeň.rtf
činnosť - 38.týždeň.rtf(40.2 kB)činnosť - 38.týždeň.rtf
činnosť - 37.týždeň.rtf(41.6 kB)činnosť - 37.týždeň.rtf
činnosť - 36.týždeň.rtf(43 kB)činnosť - 36.týždeň.rtf
činnosť - 35.týždeň.rtf(32.2 kB)činnosť - 35.týždeň.rtf
činnosť - 34.týždeň.rtf(42.2 kB)činnosť - 34.týždeň.rtf
činnosť - 33.týždeň.rtf(43 kB)činnosť - 33.týždeň.rtf
činnosť - 32.týždeň.rtf(43.7 kB)činnosť - 32.týždeň.rtf
činnosť - 31.týždeň.rtf(40.5 kB)činnosť - 31.týždeň.rtf
činnosť - 30.týždeň.rtf(39.9 kB)činnosť - 30.týždeň.rtf
činnosť - 29.týždeň.rtf(40.1 kB)činnosť - 29.týždeň.rtf
činnosť - 28.týždeň.rtf(36.9 kB)činnosť - 28.týždeň.rtf
činnosť - 27.týždeň.rtf(33.9 kB)činnosť - 27.týždeň.rtf
činnosť - 26.týždeň.rtf(42 kB)činnosť - 26.týždeň.rtf
činnosť - 25.týždeň.rtf(44.4 kB)činnosť - 25.týždeň.rtf
činnosť - 24.týždeň.rtf(42.3 kB)činnosť - 24.týždeň.rtf
činnosť-  23.týždeň.rtf(42.4 kB)činnosť- 23.týždeň.rtf
činnosť - 22.týždeň.rtf(43.5 kB)činnosť - 22.týždeň.rtf
činnosť - 21.týždeň.rtf(40.3 kB)činnosť - 21.týždeň.rtf
činnosť - 20.týždeň.rtf(43.8 kB)činnosť - 20.týždeň.rtf
činnosť - 19.týždeň.rtf(44.6 kB)činnosť - 19.týždeň.rtf
činnosť - 18.týždeň.rtf(44.9 kB)činnosť - 18.týždeň.rtf
činnosť - 17.týždeň.rtf(42.5 kB)činnosť - 17.týždeň.rtf

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka