Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Bytové hospodárstvo

Bytové hospodárstvo

Referentka:
    Ing. Júlia Hvojníková

Telefón:
    046 5466 132

    e-mail:   julia.hvojnikova@zemianskekostolany.sk

                  mbh@zemianskekostolany.sk

 

Činnosť:

  •     správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
  •     zabezpečovanie údržby a opráv na bytovom a nebytovom fonde obce a súvisiacej technickej vybavenosti bytov  a nebytových priestorov  (inžinierske siete, ČOV, plynové kotolne,  tepelné hospodárstvo, a.p.)

 

Skladba bytov vo vlastníctve obce:

1. Združený objekt  na Ul. Kpt. Weinholda č. 3

     - 2 ks  1-izbové byty (plocha bytov  48 ma 54 m2)

     Výška čistého  nájmu - stanovená podľa Opatrenia MF SR č. 01/R/2008 (cca 56-63 €)

č.3.jpg

 

2. Bytový dom na Ul. Kpt. Weinholda č. 5

    - 8 ks  2-izbové byty (plocha bytov cca 48 m2)

     Výška čistého nájmu - stanovená podľa Opatrenia MF SR č. 01/R/2008  (cca 67 €)

č.5.jpg

 

3. Bytový dom na Ul. Kpt. Weinholda č. 682

   -  1 ks 1-izbový byt  (plocha bytu 34 m2)

   - 1 ks 2-izbový byt pre ZŤP osobu (plocha bytu 50 m2)

   - 11 ks 2-izbových bytov (plocha bytov  34-50 m2)

   - 2 ks  3-izbové byty (plocha bytov  62 m2)

   Výška čistého nájmu  2,80 €/m2 - stanovená  VZN č. 11/2011  a  uznesením OZ č. 25/16 

č.682.jpg

 

4. Bytový dom na Ul. Kpt. Weinholda č. 683

   -  1 ks 1-izbový byt  (plocha bytu 34 m2)

   - 1 ks 2-izbový byt pre ZŤP osobu (plocha bytu 50 m2)

   - 11 ks 2-izbových bytov (plocha bytov  34-50 m2)

   - 2 ks  3-izbové byty (plocha bytov  62 m2)

   Výška čistého nájmu  2,80 €/m2 - stanovená  VZN č. 11/2011  a  uznesením OZ č. 25/16

č.683.jpg

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka