Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

2009

PRÍSPEVOK DO KRONIKY OBCE

ZEMIANSKE KOSTOĽANY

ZA ROK 2009

 

ZAPÍSALA: Mgr. MARIANA PLACHÁ

V ZEMIANSKYCH KOSTOĽANOCH 30. JÚNA 2010

ÚVOD

Rokom  2009 nás sprevádzalo niekoľko ústredných udalostí všeobecného charakteru, ktoré zasiahli život občanov celej Slovenskej republiky, našich obyvateľov nevynímajúc. Medzi takéto udalosti a okolnosti celoštátneho charakteru patria:
- ekonomická kríza
- šrotovanie áut
- prijatie eura
- voľby prezidenta
- voľby poslancov do Európskeho parlamentu (EP)
- voľby predsedu a poslancov do vyšších územných celkov (VÚC).
Všetky uvedené pojmy sa prelínajú vo viecerých kapitolách zápisu za rok  2009 a vošli do análov celej spoločnosti. Majú rôzny dosah na život jednotlivca aj spoločnosti, rôzne príčiny aj dôsledky. Jedno však majú spoločné – vplyv našich občanov na ich vznik a priebeh nie je podstatný, oveľa väčší im pripadá na udalosti miestneho charakteru.
       Tie majú niekoľko nosných bodov – práca obecnej samosprávy, výstavba obce, oslava 65. výročia SNP, podujatia spoločenských organizácií, športové akcie. Každý, kto mal záujem, si mohol z celoročných akcií vybrať pre seba podľa záujmu. Mnoho obyvateľov sa však ako každý rok nezaujíma o dianie v obci vôbec, môžu byť z hľadiska organizátorov akokoľvek príťažlivé. To je však konštatovanie objavujúce sa na stránkach kroniky a v oficiálnych správach a dokumentoch viac ako často. Sú naopak občania, ktorí sa nielenže zúčastňujú pripravovaných podujatí, ale mnohí ich úplne nezištne a bez ohľadu na časovú náročnosť sami pripravujú. Sú to určite nadšenci, ktorí prejavujú záujem o svoje koníčky a ich propagáciu medzi obyvateľmi, prípadne reprezentujú obec v rôznych oblastiach hospodárskeho a spoločenského života, vedú k rozvíjaniu schopností deti, mládež, aktivizujú svoje okolie, nasadzujú sily, energiu, fyzické aj psychické či umelecké danosti na úspešný priebeh vybraného podujatia. Sú to jednotlivci aj kolektívy zanietených občanov a s ich menami sa pravidelne stretávame na stránkach novín, na štartovných listinách, v programoch účinkujúcich.
Fotografie vo fotoalbume obce sú dôkazom toho, ako sa mení obec, aký nový vzhľad nadobúdajú budovy navonok aj vo vnútorných priestoroch, ako príjemne pôsobia verejné priestranstvá pred obchodmi, v parkových častiach, ale aj v súkromných dvoroch a záhradkách. To však neznamená, že je všetko v úplnom poriadku, pretože sa nájde aj neporiadok – súkromné aj verejné plochy zarastené burinou, či neobývané domy na spadnutie v každej ulici, ktoré volajú po usilovných rukách.
Napriek nedostatkom vždy treba pozerať na všetko ľudské snaženie s optimizmom a dôverou v schopnosti a usilovnosť predstaviteľov štátu aj obce a niekedy aj nekonečnú trpezlivosť tých, ktorí im vložili do rúk moc s nádejou, že budú slúžiť v záujme všetkých občanov.

POLITICKÉ     UDALOSTI


Zavedenie eura
       Každý rok sa nekoná toľko udalostí, ktoré možno označiť za politické, ako sa ich odohralo v roku 2009. Medzi nimi popredné miesto, svojím významom a dosahom na celú spoločnosť asi aj najdôležitejšou, je prijatie novej meny na Slovensku. Môže sa zdať, že ide predovšetkým o ekonomickú otázku, ale týka sa vlastne všetkých oblastí –výroby a prevádzky závodov, dopravy, výstavby, všetkých nadstavbových  častí našej spoločnosti – školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej oblasti. Významu zodpovedala aj rozsiahla príprava projektu, veď namiesto doterajších slovenských korún zavedených v priebehu roku 1993 po rozdelení bývalého Česko-Slovenska, nastúpila nová európska mena – euro a cent. Slovenské peniaze, teda bankovky a mince (koruny a haliere), ktoré nás sprevádzali celých 15 rokov a boli sme na ne zvyknutí aj počas celej histórie spoločného československého štátu, museli ustúpiť mene, ktorá sa používa v celej  eurozóne, skoro vo všetkých štátoch Európskej únie.
       Proces zavedenia euromeny sa pripravoval dlhšiu dobu, no iba na úrovni politiky a Národnej banky Slovenska (NBS). Obyčajní občania ako platitelia, ale hlavne tí, ktorí pracujú s obeživom v rôznych zariadeniach obchodu a služieb, sa začali o novú menu zaujímať až keď sa ich začala osobne týkať. NBS vydala nemalé prostriedky na informačnú kampaň pre verejnosť – cez inzertné stránky novín, bilbordy na uliciach, reklamné spoty v rozhlase a televízii, až po letáčiky do schránok obyvateľov.
       Pretože nová mena začala platiť od januára 2009, v decembri 2008 dostali všetky domácnosti do poštových schránok objemné obálky z Ministerstva financií SR a NBS obsahujúce informačné brožúrky o nových peniazoch, ich tvare, podobe, rozlišovaní identifikačných a ochranných prvkov, 2 kusy konverzných kariet – koruny prepočítané na eurá do výšky 903,78 Sk, teda 30 eur. Zásielka obsahovala aj eurokalkulačku, ktorá mala funkcie – kalkulačka, kurz, prepočet sumy zo slovenských korún na eurá a naopak a výpočet percent.
       Možno konštatovať, že kto chcel, mal naozaj dostatok informácií o nových peniazoch, zo všetkých strán sa na nás hrnuli ďalšie pokyny, čo ale nezaručovalo, že naozaj všetci občania vedeli s novou menou hneď narábať. Veľké obavy mali predovšetkým predavači a obchodníci v menších prevádzkach, keďže do 16. januára 2009 sa dalo platiť aj v korunách, aj v eurách, výdavok však musel byť v eurách. Záviselo teda od samotných podnikateľov v obchode a službách, či sa dôsledne pripravili na príchod eura a nachystali si dostatočnú zásobu obeživa v nižších hodnotách, hlavne mincí, na vydávanie. Niektorí povinnosť nahlásiť si vopred výšku hotovosti (termín bol v marci 2008) podcenili, a preto hlavne malé obchodíky radšej do 16. 1. zostali zatvorené.
       Komerčné banky vymieňali slovenské koruny za eurá od začiatku januára v akomkoľvek množstve a hodnote, takže ľuďom nezostali neplatné peniaze. Proces premeny starej meny na novú zostal otvorený a kto objavil koruny až dodatočne, mohol ich vo vybraných pobočkách bánk vymieňať aj neskôr.
       I keď sme sa naučili s eurami a centami platiť úplne bez problémov, ešte aj na konci roka sa objavujú v niektorých vyjadreniach ľudí, politikov a novinárov nevynímajúc, údaje v korunách a ďalší občania sa priznávajú, že prepočítavajú finančný obnos na starú menu, lebo sa v nej vedia lepšie orientovať.
Voľby
       Niektoré roky označujeme ako volebné. Rok 2009 medzi takéto rozhodne patril, pretože volal občanov k volebným urnám až trikrát:
- v marci sme volili prezidenta SR
- v júni sa volili poslanci do EP
- v novembri boli voľby do VÚC.
       Prvé z tohto radu hlasovaní pozvali voličov do volebných miestností prezidentské voľby, ktoré sa konali dňa 21. marca 2009. V našej obci kroky voličov smerovali do domu kultúry v čase od 7. do 22. hodiny, volebná urna a okrsková volebná komisia sídlila vo veľkej sále DK SNP. Komisia pracovala v zložení : predseda - Ing. Ladislav Smrtník, ktorý bol však neprítomný v oboch kolách
podpredseda – Peter Papánek
členovia – Ing. Martina Jánošková
                 Vladimír Matejov
                 Jozef Cifrík
                 Valent Oršula
zapisovateľka – Viera Hulínyiová, pracovníčka obce.
            Volieb sa zúčastnilo  z počtu 1388 voličov oprávnených voliť 717 občanov, čo predstavuje 51,65 %. Voliči zakrúžkovaním poradového čísla na kandidátke dali hlas niektorému z kandidátov:
PaedDr. Dagmar Bollová
doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSC
Zuzana Martináková
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc
RNDr. František Mikloško
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD
PhDr. Milan Sidor, CSC
       Pretože v prvom kole volieb žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, do 2. kola, ktoré sa konalo dňa 4. apríla 2009, postúpili Iveta Radičová a Ivan Gašparovič. Tohto kola sa z 1394 oprávnených voličov zúčastnilo 860, čo je 61,69 %. Prezidentom SR sa po voľbách r.2009 stal doc. JUDr. Ivan Gašparovič.
       Ďalšie zo série volieb sa konali dňa 6. júna 2009, v nich sme vyberali poslancov do Európskeho parlamentu. Predchádzala im slabá predvolebná kampaň, v našej obci využili len stanovenú plochu na umiestnenie plagátov a letákov pred budovou OcÚ. Predvolebné zhromaždenie zorganizovala iba KSS dňa 29. 5. 2009, zúčastnil sa ho kandidát K. Ondriaš.
       V sobotu 6. 6. 2009 sa volebná miestnosť otvorila o 7. hod. ráno a voliči mohli voliť do 22. hodiny večer. Vybrať si mohli zo 17 strán, ktoré sa volieb zúčastnili tú, ktorej lístok potom vhodili do hlasovacej schránky. Priebeh volieb v obci  riadila volebná komisia, ktorú tvorili:
predseda – Peter Papánek (neprítomný z dôvodu práceneschopnosti)
členovia – Valent Oršula
                  Jozef Cifrík
                  Ing. Martina Jánošková
                  Ľudmila Rybnická
                  Mária Súkeníková
zapisovateľka – Viera Hulínyiová, pracovníčka obce.     
       Tentoraz sa v celej SR konštatovalo, že účasť na voľbách bola nižšia ako pri voľbách prezidenta. Celoštátne výsledky kopírovala aj naša obec, pretože z 1402 voličov prišlo k volebnej urne 285, čo je 20,32%.
       Napokon v roku 2009 mali možnosť voliči zasiahnuť do zloženia zastupiteľských zborov vo vyšších územných celkoch. Na 14. november 2009 boli vyhlásené voľby predsedu a poslancov VÚC, voliči z našej obce odovzdávali hlasy kandidátom do VÚC Trenčianskeho kraja.
        Predvolebná kampaň začala 2 týždne pred ich konaním, teda 28. októbra 2009. U nás sa ako prví predstavili kandidáti koalície za stranu SMER a ĽS – HZDS. Predvolebné zhromaždenie zvolali na deň 30. 10. 2009 do DK SNP a pred mimoriadne nízkou účasťou šiestich občanov sa predstavili kandidáti Ing. V. Čičmanec, M. Dobiaš, RSDr. J. Cipov, J. Dobrovodský, E. Mendel, Š. Mjartan, Ing. J. Stopka, PaedDr. Š. Gaman, F. Tám.
       3. novembra uskutočnila predvolebné zhromaždenie koalícia pre voľby do VÚC zložená z kandidátov  SDKU – KDH. Našu obec navštívili G. Schnierer, V. Oravec, V. Šovčík, ktorí za náš okres kandidujú do VÚC Trenčianskeho kraja. Účasť občanov – 5.
       7. novembra 2009 sa mali predstavovať kandidáti za SNS, ale pretože občania – voliči – sa ho nezúčastnili, podujatie sa nekonalo.
       Volebná miestnosť, zasadačka DK SNP, sa otvorila 14. 11. 2009 o 7. hod. ráno a voliči ju mohli navštíviť do 22. hodiny večer. Komisiu tvorili - predseda Milan Šuňal a členovia Valent Oršula, Martina Jánošková, Radovan Bajgar, Mária Súkeníková, Lucia Krajčiová, Róbert Lančarič, zapisovateľkou bola Viera Hulínyiová, pracovníčka obce. Volebná komisia nemala skoro žiadnu prácu, pretože z 1419 voličov navštívilo volebnú miestnosť len 213, čo je 15,01 %.
       Keďže ani z tohto kola volieb nevzišiel nový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), voľby sa v 2. kole opakovali a rozhodovalo sa medzi Mgr. Martinom Fedorom, kandidoval za SDKÚ-DS, KDH, SaS, OKS a MUDr. Pavlom Slezáčkom, SMER, ĽS-HZDS. V tomto kole konanom dňa 28. 11. 2009 sa zúčastnilo z 1424 našich občanov -  voličov iba 162, teda 11,37 %, čo je asi historicky najnižšia volebná účasť v našej obci v novodobých voľbách.
Oslavy
       Politické udalosti miestneho významu sa každý rok opakujú s rovnakým scenárom.
       Dňa 3. apríla 2009 nás Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) spolu s predstaviteľmi obce pozvali na oslavu 64. výročia oslobodenia našej obce na sklonku 2. svetovej vojny. Jej súčasťou je položenie vencov k Pomníku SNP v strede obce.
       Oveľa slávnostnejší charakter malo pripomenutie si štátneho sviatku, ktorý bol vyhlásený na pamiatku významnej udalosti našich dejín – Slovenského národného povstania.  V tomto roku pripadlo na 29. august už jeho 65. výročie. V predvečer sviatku – 28. augusta 2009, v piatok, sa v slávnostnej atmosfére uskutočnilo niekoľko podujatí:
1. slávnostná členská schôdza ZO SZPB s vyznamenávaním zaslúžilých členov SZPB – v réžii ZO a zápisom do pamätnej knihy obce.
2. položenie vencov k Pomníku SNP pripravila obec spoločne so ZO SZPB, báseň predniesla Ľ. Gerhátová, za obec sa prihovorila Mgr. I. Plachá, za SZPB O. Mrtviková, piesňami sa predstavili členovia Klubu dôchodcov Zem. Kostoľany.
3. po ukončení oficiálnej časti sa účastníci premiestnili na vydláždenú plochu pred bývalou vinárňou, kde vystúpil Detský folklórny súbor Domovina a folklórny súbor Lubená z Poluvsia.
4. záver oslavy 65. výročia SNP sa niesol v znamení posedenia pri zapálenej vatre za pomníkom, ktorá symbolizovala partizánske ohne pred šesťdesiatimi piatimi rokmi v slovenských horách.
       Celé oslavy absolvovalo okrem predstaviteľov obce a členov ZO SZPB, ktorí ako pripomienku tejto udalosti vysadili v parku mladú lipku, aj značné množstvo občanov, a tým si všetci dôstojne uctili tento významný sviatok slovenského národa.
Politické strany
     Politickými udalosťami priamo v našej obci nie sú len tie, ktoré sú súčasťou celoštátnych podujatí. Naše politické strany sa okrem volieb neangažujú v žiadnej  inej výraznej akcii, podujatia na verejnosti bývajú zväčša v réžii spoločenských organizácií, pracovníkov domu kultúry a obce, poslancov a starostky obce. Politické strany stále stagnujú, i keď majú založené vlastné miestne základné organizácie aj zvolené výbory, ktoré ich majú viesť.
       Ku stranám, ktoré sú zaregistrované už viac rokov, pribudla v roku 2009 Komunistická strana Slovenska, ktorej základná organizácia v našej obci ohlásila obnovenie verejnej činnosti dňa 25. 5. 2009. Za jej predsedu bol na ustanovujúcej schôdzi zvolený Peter Papánek, podpredsedom sa stal Anton Vačko a pokladníčkou Ing. Martina Jánošková.

VEREJNO  –   SPOLOČENSKÝ    ŽIVOT


Samospráva
       Predstavitelia miestnej samosprávy boli zvolení v komunálnych voľbách r. 2006, majú teda za sebou už trojročnú prácu a skúsenosť. V roku 2009 došlo v zložení poslaneckého zboru k zmene – dňa 6. mája sa na mimoriadnom zasadnutí OZ vzdal poslaneckého mandátu Juraj Záhon, čo zbor poslancov vzal na vedomie a na uvoľnený poslanecký post nastúpila Terézia Karaková, ktorú po zložení sľubu poslanca schválili za členku stavebnej komisie. V počte a zložení komisií zmeny nenastali, obsah ich činnosti vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení.
       Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2009 zišlo spolu na 9 riadnych a 4 mimoriadnych zasadnutiach, na ktorých riešili otázky a problémy obce v oblasti výstavby, prípravy a schvaľovania projektov, posudzovali a kontrolovali čerpanie rozpočtu obce, zaoberali sa pripomienkami aj žiadosťami občanov. 
Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)
       Okrem bežných bodov programu zasadnutí v roku 2009 schválili poslanci Všeobecne záväzné nariadenia a Dodatky k VZN:
VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce,
VZN č. 2/2009 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce,
VZN č. 3/2009 o poskytovaní spoločného stravovania  a jednorazovej finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce,
VZN č. 4/2009 o dani z nehnuteľností na rok 2010,
VZN č. 5/2009 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
VZN č. 6/2009 o dani za ubytovanie,
VZN č. 7/2009 o dani za psa,
VZN č. 8/2009 o dani za užívanie verejného priestranstva,
VZN č. 9/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 1/2006 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Zem. Kostoľany
Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 1/2007, ktorým sa ustanovujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 2/2009 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
       Okrem týchto nariadení záväzných pre nasledujúce obdobie schválilo OZ Plán sociálneho rozvoja, Rozpočet na roky 2010 – 2012 a založilo rozpočtovú organizáciu pre správu historických objektov v našej obci, jej riadením bol poverený Ing. Peter Ďanovský, pracovník obce.
Rozpočet obce
Rozpočet obce predkladá finančná komisia na pripomienkovanie a schválenie obecnému zastupiteľstvu, keď predtým majú možnosť všetci občania nahliadnuť doň a posúdiť čerpanie finančných prostriedkov obce v ďalšom kalendárnom roku. Odpovede na otázky týkajúce sa rozpočtu môžu získať aj z obecných informačných prostriedkov – webovej stránky, verejnej informačnej tabule, obecného časopisu Informátor. Tieto možnosti však obyvatelia nevyužívajú, veľmi málo ich zaujíma aj čerpanie financií v obci počas roka, i keď v programe zasadnutí OZ pravidelne odznievajú tieto informácie.
Rozpočet na ďalší kalendárny rok sa schvaľuje na sklonku roku predchádzajúceho a v prvom polroku nasledujúceho roka sa predkladá, posudzuje a schvaľuje záverečný účet obce v obecnom zastupiteľstve.
Čo uvádza záverečný účet obce za rok 2009, aké priority mala naša obec vo finančnej a majetkovej oblasti, prezradí malý exkurz do minuloročných čísel. Príjmová aj výdavková oblasť bola ovplyvnená prebiehajúcou finančnou a hospodárskou krízou, ktorá vznikla vo svete v minulom roku 2008 a naplno sa prejavila v tomto roku vo všetkých oblastiach, najmä vo výrobe priemyselného tovaru a následne výkyvmi v daňových  záležitostiach, poskytovaní grantov a dotácií, vyvrcholila v sociálnych pomeroch.
Príjmy v roku 2009 plynuli na obecné účty zväčša z podielových daní – 304 600 eur, daní z nehnuteľností – 477 500 eur, miestnych daní – 4800 eur, poplatkov za komunálny odpad – 25 600 eur. Dane teda priniesli spolu okolo 812 500 eur. Z nedaňovej oblasti nás zaujmú správne poplatky, poplatky za opatrovateľskú službu, za uskladnenie odpadu z ENO, rôzne granty a prevody zo štátneho rozpočtu na vybrané oblasti nášho rozpočtu. Príjmy za rok 2009 činili celkom 1 284 357 eur.
Na strane výdavkov sa každý rok finančné prostriedky rozdeľujú do niekoľkých stálych a dominujúcich položiek, ako aj na akcie, nákupy a objednávky nové, ktoré v predchádzajúcich obdobiach v rozpočte nefigurovali.
Najvyššie sumy sa vyplatili ako prevádzkové náklady obce – 50 850 eur, na energie sa použilo 22 275 eur, mzdové a odvodové povinnosti stáli obec 288 665 eur.  Opravy zariadení, údržba osvetlenia, zelene, miestnych komunikácií odobrali z obecných financií skoro 72 000 eur, ďalšie služby pre obec a rôzne poplatky si vyžiadali viac ako 40 000 eur. Vysoké ročné náklady si každý rok vyžaduje odvoz komunálneho odpadu z úradov, podnikateľských subjektov a domácností – za rok 2009 sa vyplatilo za jeho odvoz a uskladnenie na skládkach 50 602 eur, pričom do obecnej pokladnice sa vrátilo od jednotlivých subjektov 25 603 eur. V dome kultúry a kine sa vyčerpalo 39 425 eur.
Do materskej školy na opravy a ďalšie prevádzkové náklady sa poslalo 13 263 eur, na rôzne činnosti pre obyvateľov a schválené príspevky na finančné výpomoci, organizáciám na ich činnosť, na Zbor pre občianske záležitosti  sa minulo viac ako 53 000 eur. V tomto roku schválili poslanci OZ aj mimoriadny výdavok – 3900 eur poslala naša obec do družobného mesta Žulová v Českej republike ako výpomoc na nápravu škôd po povodni.
Investičné akcie pohltili v roku 2009 finančné náklady vo výške 362 543 eur, v tom je zahrnutá aj projektová dokumentácia a materiálne výdavky pri týchto plánovaných investíciách. (Viď kap. Výstavba obce)    
Výdavky na rok 2009 sa pohybovali celkom v číslach okolo 1 milióna 16 800 eur.
Činnosť obecného úradu
Zamestnanci obce vykonávajú administratívnu, pedagogickú a rôzne robotnícke práce. Priamo v budove obecného úradu (OcÚ) v centre obce nájdu občania predovšetkým starostku Ing. Helenu Kovačovú, ktorá riadi chod celého úradu. Sú tam kancelárie samostatných referentov na úseku financií, správy daní a majetku obce, miestneho hospodárstva. Spolu s administratívnymi pracovníčkami je to celkom 6 osôb. V budove domu kultúry nájdeme vedúcu DK a na čiastočný úväzok pracuje vedúca obecnej knižnice. V materskej škole je okrem štyroch pedagogických pracovníčok aj kuchárka, školníčka a s polovičným úväzkom vedúca jedálne.
V robotníckych profesiách pracujú šoféri, upratovačky, pracovníci údržby v počte 5, správkyňa a upratovačka v budove zdravotného strediska. Na čiastočný úväzok sú zamestnaní  správkyňa cintorína, elektrikár, hlavný kontrolór obce a právnik. Celkom má naša obec 35 stálych pracovníkov s plným alebo čiastočným úväzkom, na zmluvy a dohody pracujú ďalší pracovníci podľa aktuálnej potreby a požiadaviek.
Medzi stálych zamestnancov treba zaradiť aj opatrovateľky, ktoré sa starajú o starých a chorých občanov a na ich opateru si opatrovaní prispievajú zákonom stanovenou čiastkou. Zvyšnú časť dopláca obec, finančné prostriedky dostáva zo štátneho rozpočtu. Pracuje ich 11 na 4-hodinový denný úväzok, k nim priradíme aj posudkového lekára. V jarných mesiacoch sa počet zamestnancov zvyšuje o pracovníkov z radov nezamestnaných zaradených na aktivačné práce, vyplácaní sú z prostriedkov sociálnych úradov a vykonávajú potrebné práce v celej obci.
Verejné zhromaždenie
Na deň  24. jún 2009 zvolalo obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie občanov za účelom zistenia stanoviska k plánovanej výstavbe novej paroplynovej elektrárne na katastrálnom území Zemianskych Kostolian.
Ako hostia sa zúčastnili zástupcovia firmy TATRA PPC, ako aj zástupcovia investora – ELETRICITÉ  D´  FRANCE (EdF). Autori prvotnej štúdie a ďalší zodpovedný pracovník z oblasti životného prostredia vysvetlili prítomným asi 30 občanom plánovaný zámer výstavby, zasadenie do prostredia, účinky na životné prostredie, oboznámili ich s kladmi aj zápormi plánovanej investície. Na premietaných schémach  a nákresoch si mohli prítomní urobiť predstavu o mieste a dosahu na našu obec, preto hostia museli odpovedať aj na otázky a pripomienky, ktoré sľúbili zapracovať do prípravného konania.
Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)
Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku sa orientuje na uctenie si nášho občana vo všetkých fázach jeho života. Sprevádza ho pri narodení, uzatváraní manželstva, ale aj pri jeho úmrtí, oslávi s ním pracovné i životné jubileum, venuje sa jednotlivcovi i skupinám. V roku 2009 ZPOZ okrem pravidelných stretnutí s našimi občanmi pri týchto slávnostných a jedinečných príležitostiach pozval verejnosť 1. novembra do domu smútku na cintoríne, aby si všetci spoločne pri príležitosti Pamiatky zosnulých spomenuli a symbolickým zapálením sviečky a minútou ticha si uctili predovšetkým občanov, ktorí nás opustili v priebehu roka, ale aj všetkých, ktorých máme ešte v živej pamäti a odpočívajú už na cintorínoch.
Obrad mal ekumenický charakter, pretože za rímsko-katolícku cirkev modlitby za zomrelých venoval spolu s veriacimi tejto cirkvi kňaz Mgr. Marián Holbay, za evanjelickú cirkev a. v. spomienku predniesla Mgr. Marta Gašparová a v mene občanov vystúpila starostka Ing. Helena Kovačová. Pietny charakter slávnosti dotvárali básne Ľubice Gerhátovej a piesne speváckej skupiny žien s hudobníkom Jánom Kulperom, celý obrad viedla pracovníčka obce a vedúca DK SNP Viera Hulínyiová.
Na sklonku roku 2009 boli v obradnej miestnosti obce prijatí občania, ktorí obdržali  Cenu obce Zem. Kostoľany za rok 2009 podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. 123/09 a 168/09. Toto ocenenie spolu s finančnou odmenou obdržali:
Anton Mojžiš, za dlhoročnú aktívnu prácu v orgánoch samosprávy obce pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.
Stanislav Oršula, za dlhoročnú reprezentáciu a propagáciu obce v krúžku leteckých modelárov pri príležitosti 40. výročia činnosti krúžku.
Mgr. Mariana Plachá, za dlhoročný kvalitný výkon funkcie kronikárky obce pri príležitosti životného jubilea 65 rokov.
Ján Budinský, za dlhoročnú aktívnu prácu v orgánoch samosprávy obce pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.
Návšteva
Dňa 22. mája 2009 našu obec na pozvanie členov ZO SZPB navštívila vzácna návšteva z Francúzska. Boli to potomkovia slovenských vysťahovalcov z rôznych období, ktorí sa usadili vo Francúzsku a navštevujú vlasť svojich predkov. Krátke zastavenie v našej obci využili nielen na obednú prestávku, ale v dome kultúry sa im osobitne venovali členovia ZO SZPB a za obec sa hosťom prihovorila poslankyňa OZ  Mgr. Ivana Plachá. Po zápise do pamätnej knihy obce si ešte pozreli program detí z DFS Domovina Stavanie mája a Klubu dôchodcov Zem. Kostoľany.
Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ)
Dobrovoľný požiarny zbor pracuje v obci viac ako sto rokov, niekedy viac, inokedy menej aktívne. V súčasnosti je v jeho čele Ing. Marek Rolinec a v tomto roku v októbri začal DPZ aktívne pracovať aj s deťmi, čo v uplynulom období dosť zanedbal. Deti majú  pravidelné stretnutia vždy v piatok, v krúžku ich je 12 a venuje sa im vedúca p. Soňa Cádrová.
Organizácie a spolky
Oveľa aktívnejšie ako politické strany sa v našej obci javia rôzne záujmové spolky a združenia, ktoré združujú od niekoľkých až po niekoľko desiatok členov.
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS)  a klub dôchodcov (KD)
Medzi počtom najväčšie organizácie patrí Jednota dôchodcov na Slovensku, ktorá sa združuje s miestnym klubom dôchodcov a spoločne sa ich počet pohybuje okolo 100 členov. Ich aktivity sa zameriavajú na spoločenskú, kultúrnu, športovú aj turistickú oblasť, utužujú medziľudské vzťahy najmä navzájom medzi seniormi, poznávací charakter má organizovanie zájazdov, spestrujú mnohé podujatia v obci kultúrnym programom, neľutujú námahu pri príprave celoobecných podujatí s pohostením, ktoré spestrujú napečenými koláčmi, pagáčikmi, posúchmi a ďalšími špecialitami ich kuchárskeho kumštu.
V roku 2009 pripravili pre svojich členov niekoľko atraktívnych podujatí:
- v januári si mohli v dome kultúry zahrať stolný tenis a pobaviť sa pri Trojkráľovom posedení,
- vo februári sa  zapojili do prípravy fašiangového občerstvenia zabíjačkovými špecialitami a voňavými šiškami,
- marec sa nesie v znamení MDŽ, keď muži – dôchodcovia pripravili pre členky oslavu s posedením a navštívili Klub dôchodcov v Opatovciach n. Nitrou, kde sa prezentovali svojím  programom,
- v máji  a júni sa okrem iných podujatí venovali deťom – navštívili materskú školu a rozlúčili sa s deviatakmi, s ktorými udržiavali viacročnú dobrú obojstrannú spoluprácu. V júni ešte zorganizovali zájazd do Podhájskej v Levickom okrese s návštevou termálneho kúpaliska a neobišli ani Klub dôchodcov v Šuranoch, do ktorého každoročne zavítajú ako medzi svojich priateľov. No a venovali sa aj gastronomickej oblasti – na chate vojenského útvaru na Pílach v Kamenci p. Vt. sa pobavili pri opekaných špecialitách a šikovné gazdinky napiekli pizzu a posúchy na medziuličný futbalový turnaj.
- júl a august ako prázdninové mesiace neboli veľmi bohaté na program, až na oberačkové posedenie a výstavku ovocia a zeleniny,
- september priniesol aj účasť v súťaži spevu mariánskych a pútnických piesní v Kanianke a vzájomnú vedomostnú súťaž medzi klubmi dôchodcov v Zem. Kostoľanoch, Kamenci p. Vt. a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých (SZZP) v Zem. Kostoľanoch.
- v októbri náš klub dôchodcov spolu s Regionálnym kultúrnym centrom (RKC) v Prievidzi organizuje veľké podujatie pre všetky kluby dôchodcov v okrese  Prievidza pod názvom Jeseň je dar. (Viď kap. Kultúra)
- vianočné posedenia absolvovali členovia klubu a JDS v dome kultúry, prispeli do nich aj vlastným programom a rok zakončili v klube dôchodcov veselým silvestrovským posedením.
Činnosť Klubu dôchodcov Zemianske Kostoľany, v ktorom je 48 členov a Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zem. Kostoľanoch, kde majú 63 členov, riadi spoločný výbor na čele s p. Teréziou Karakovou a ďalšími deviatimi členmi, revízna komisia je trojčlenná.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)
Organizácia s dlhoročnou tradíciou Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vstupuje do povedomia našich občanov predovšetkým ako udržiavateľka tradícií a nositeľka odporu voči fašizmu. I keď priamych účastníkov odboja je v obci aj v organizácii už veľmi riedko, ich posolstvo nesú ďalšie generácie – deti a manželky tých, ktorí sa v čase 2. svetovej vojny zapojili aktívne do odboja proti nemeckému fašizmu. Dnes udržiavajú túto myšlienku  a pamiatku na SNP pripomínaním pamätných dní a sviatkov, udržiavaním pomníkov a hrobov padlých.
Základná organizácia v našej obci má 43 členov, na jej čele je p. Oľga Mrtviková. Vo výbore ZO SZPB okrem nej ešte pracujú: podpredseda Pavol Bobok, tajomníčka Anna Komaneková, pokladníčka Katarína Jarošincová a členovia Terézia Blahová, Alena Vršková, Rudolf Hudec, Ing. Vladimír Plachý. Členstvo organizácie tvoria priami účastníci odboja, pozostalí – manželky, deti, vnúčatá - a sympatizanti, ako aj kolektívny člen – JDS a KD Zem. Kostoľany.
Okrem akcií organizovaných pre celú obec usporiadal výbor ZO ďalšie aktivity smerujúce k svojim členom – v auguste 2009 sa vybrali na zájazd po stopách SNP na trase Nemecká, navštívili tam múzeum, vápenku a pamätník, Čierny Balog a jeho pamätník, kde ich zaujala ukážka bojov v Parku slobody a program kapely amerických leteckých síl Wings off Diccie.
Návšteva tohto podujatia zanechala v nich krásne a trvalé spomienky, tak ako všetky predchádzajúce aktivity, ktorých sa v uplynulých rokoch zúčastnili, či to boli návštevy pamätných miest a obcí Kľak a Ostrý Grúň so spomínaním p. Debnára, svedka prepadu obce nemeckým komandom, v Skýcove sa stretli s generálmajorom v.v. J. Husákom, pozreli si expozíciu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, na hroby sovietskych a rumunských vojakov vo Zvolene a k pamätníku v Kováčovej položili kvety. Najväčšie dojmy v každom zanechá návšteva koncentračných táborov –naši členovia ZO SZPB prešli Sachsenhausen, Mauthausen, Oswienčim, Bergen –Belsen.
Slávnostnú členskú schôdzu základnej organizácie konanej k 64. výročiu oslobodenia obce poctil svojou návštevou náš rodák pplk. v zálohe Viliam Karak, ktorý teraz žije v Martine a živo sa zaujímal o činnosť tunajšej organizácie ako syn bývalého funkcionára národného výboru a člena organizácie SZPB.
Starostlivosť o členov organizácie sa prejavuje návštevami chorých v ich domácnostiach aj spoločenským posedením v závere roka s odovzdávaním drobných darčekov najstarším členom. O činnosti organizácie a jubileách jej členov informujú verejnosť prostredníctvom webovej stránky obce, na stránkach obecného časopisu Informátor, ako aj príspevkami v dvojtýždenníku Bojovník
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP)
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) má v našej obci tiež základnú organizáciu, ktorá združuje vo svojich radoch aj zdravotne postihnuté osoby z okolitých obcí. Vedie ju p. Bohdana Pilchová, má okolo 180 členov. Venujú sa výlučne svojim členom, organizujú pre nich podujatia spoločenského aj poznávacieho charakteru, napríklad výlety do kaštieľa Antol, na vinobranie do Pezinka, starajú sa o mladých, navštevujú chorých a pripútaných na lôžko, snažia sa uľahčiť si navzájom život a zmierniť svoj zdravotný postih. Ani v tomto roku nevynechali účasť v 3. ročníku vedomostnej súťaže organizovanej spoločne  s KD Zem. Kostoľany a členmi družstva NOVID Nováky.
Telovýchovná jednota Slovan Zemianske Kostoľany
Telovýchovná jednota (TJ) Slovan Zem. Kostoľany združuje predovšetkým športovcov a ich priaznivcov a organizátorov. Ich činnosť sa obmedzuje hlavne  na zabezpečovanie potrieb futbalového oddielu v troch družstvách – mužov, dorastencov a žiakov, ale pripravujú a zúčastňujú  sa turnajov aj mimo oficiálnej futbalovej sezóny, organizujú ich pre športovú verejnosť u nás v obci aj mimo nej. Výbor TJ Slovan vedie prezident Juraj Záhon.
Záujmové združenia
Okrem týchto „masových“ organizácií pracujú v obci menšie združenia, ktoré majú iba niekoľko členov s úzko vymedzeným okruhom záujmov – leteckí modelári, krížovkári a hádankári, kynológovia. Majú dlhú tradíciu a výsledkami svojej práce sa prezentujú na súťažiach aj mimo našej obce.

Hospodárske pomery, obchod a služby

Aj počas celého roka 2009 ekonomiku štátu ovplyvňovala, niekde doslova ochromila prevádzku podnikov a závodov, tak v štátnej aj súkromnej sfére pretrvávajúca hospodárska kríza. Na vlastnej koži a peňaženkách ju pocítili tisíce ľudí, neobišla ani náš región ani našu obec. Niet oblasti, ktorá by zaznamenala v čase krízy rast, všade sme počúvali o úpadku, obmedzovaní, ba aj zastavovaní výroby zapríčinenom poklesom dopytu a následnom zvyšovaní počtu nezamestnaných.
Najvýznamnejšie závody v našom okolí síce nezastavili prevádzku, ale v problémoch sa ocitli Novácke chemické závody (NCHZ) Nováky, v ktorých pracujú aj naši občania, aj YPOR Zem. Kostoľany na výrobu stavebných materiálov. Z menších podnikov a výrobní postihol zánik WALMARK Kamenec p. Vt., ktorý po počiatočnom obmedzení výroby nealkoholických nápojov napokon celkom ukončil ich výrobu a distribúciu práve v letnom období, keď sa očakával ich najlepší odbyt. Na jednej strane si vydýchli obyvatelia Domoviny, ktorí sa permanentne sťažovali na rýchlosť a hluk ťažkých áut s vlečkami v denných aj nočných hodinách, zánik prevádzky  však znamenal aj prepustenie pracovníkov, niekoľkých aj z našej obce.
Bez zmien pracujú ostatné podniky a dielne, po požiari v roku 2007 sa nespamätali Zberné suroviny na Ulici 4. apríla, pri ktorom vyhorela hala , kde sa drvili výrobky z plastu a po ňom už majitelia činnosť neobnovili, neupravené zhorenisko odstrašuje svojím vzhľadom a hrozí nebezpečenstvo zrútenia zvyškov krovu a múrov.
Slovenské elektrárne – ENO
Požiar v elektrárni
Dňa 12. januára 2009 v Slovenských elektrárňach – Elektrárni Nováky v Zemianskych Kostoľanoch vznikol požiar na pásovom dopravníku uhlia, ktorého dôsledkom bolo vyradenie dvoch blokov elektrárne. Do závodu prišiel v čase havárie aj minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek a generálny riaditeľ spoločnosti ENEL, ktorá vlastní majoritný podiel Slovenských elektrární Paolo Ruzzini, aby sa oboznámili s rozsahom škôd a plánovanými krokmi na odstránenie následkov požiaru. Škody odhadli asi na 600-tisíc eur a pri hasičských prácach sa striedali hasičské jednotky z ENO, NCHZ a Hasičský zbor z Prievidze. Opätovné spustenie odstavených blokov záležalo od usilovnosti a pracovného nasadenia zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), ktorí pracovali popri domácich pracovníkoch na montáži nových dopravných pásov, takže pri sústredenom úsilí všetkých dosiahla elektráreň plánovaný výkon už o týždeň.
Otvorená elektráreň
Oveľa radostnejšou udalosťou bola akcia pre deti z okolia, ktorú zorganizovali na deň 12. jún 2009 v rámci osláv MDD pod názvom Otvorená elektráreň. Mala niekoľko predelov – kto mal záujem z radov detí, ich rodičov, ale aj bývalých zamestnancov či ďalších záujemcov medzi dospelými, mal možnosť zúčastniť sa prehliadky niektorých priestorov v elektrárni a z odborného výkladu si urobiť predstavu, akým procesom prechádza výroba elektrickej energie.
Futbalové ihrisko TJ Slovan Zem. Kostoľany sa zatiaľ zaplnilo deťmi, ktorým zamestnanci ENO a pozvaní hostia umožnili zábavu pri rôznych atrakciách – k dispozícii bol skákací hrad, šermiari, šmýkačka, maľovanie na tváre, nafukovanie balónikov, vystúpenie speváčky Zdenky Prednej s moderátorom Igorom Adamcom a následná autogramiáda a samozrejme občerstvenie. Na toto zábavné piatkové dopoludnie boli pozvané deti zo základných škôl – domácich Zem. Kostolian, Bystričian, Kamenca p. Vt., Špeciálnej základnej školy z Novák, deti s rôznymi postihnutiami z Domova sociálnych služieb Nový domov z Prievidze, celkom okolo tisíc detí s rodičmi.
Starostovia okolitých obcí a riaditelia pozvaných škôl  ako aj zúčastnené deti boli aj svedkami humánneho činu – riaditeľ ENO Ing. Eduard Šebök odovzdal šek na 1000 eur Detskému domovu Bojnice.
Porfix
Dlhoročnú, už 50-ročnú, tradíciu si v tomto roku pripomenuli v ďalšom výrobnom podniku na území našej obce – PORFIX pórobetón, a.s. Jeho zamestnanci za tú dobu vytvorili množstvo stavebných kociek, panelov a ďalších výrobkov na báze popolčeka z blízkej elektrárne. Hoci sú výrobcom viac sezónnych výrobkov, vyvážajú ich do všetkých regiónov Slovenska, ba často vidíme aj zahraničné značky áut odvážajúcich stavebný materiál.
Vojenský útvar 1056
Veľmi dobré meno a postavenie v rámci NATO si urobili zamestnanci Vojenského útvaru (VÚ) 1056 umiestneného v katastri obce, predovšetkým chemické laboratóriá slúžia odborníkom z celého NATO, ale v máji 2009 sa blysli aj zorganizovaním taktického cvičenia vojenských hasičov. Pri plnení stanovených úloh pri likvidácii požiaru, organizovaní evakuácie ľudí aj poskytnutí predlekárskej prvej pomoci preukázali solídnu pripravenosť na riešenie týchto mimoriadnych situácií.
Spomienka na obete výbuchu vo VOP
Na začiatku marca si pozostalí pripomenuli 2. výročie výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky a prejavili nespokojnosť s predlžovaním vyšetrovania a určením aj potrestaním vinníkov. Z našej obce zahynuli pri výbuchu dve ženy.
Obchod a služby
V tomto roku v počte obchodov došlo k úbytku – zrušené boli predajne KEY-MÓDA, KOVO v budove zemianskej kúrie v strede obce, neprežila ani predajňa kvetov vo dvore MAKYTY v strede obce otvorená iba v decembri.
Ponuka služieb bola obohatená o novootvorené holičstvo a kaderníctvo v budove zdravotného strediska, ktoré prevádzkuje p. Daniela Sliepková.
Výstavba a zmeny v obci
Aj v roku 2009 pokračovali investície do úpravy chodníkov v obci – tentoraz prebehla rekonštrukcia chodníka smerom na cintorín, pretože bol príliš úzky a v čase dažďa sa na ňom z dôvodu nerovného povrchu tvorili rozsiahle kaluže. Práca bola dokončená v mesiaci decembri firmou NOKSTAV , s.r.o. Zem. Kostoľany.
V jarných mesiacoch boli vybudované ďalšie deliace ostrovčeky na štátnej ceste v dolnej časti Ulice 4. apríla.
Väčšiu aktivitu sme v roku 2009 zaznamenali na strane úprav a opráv interiérových častí významných objektov v obci – domu kultúry, kaštieľa a základnej školy. V dome kultúry SNP prišlo v júli na rad východné krídlo budovy – staré závadné okná na knižnici, kancelárii a v šatniach boli vymenené za plastové, čím boli v celej budove odstránené najväčšie úniky tepla. V jesenných mesiacoch začala firma ARD –STAV Ľuboš Šuniar s rekonštrukciou šatní, aj priestory bývalej kulisárne prešli zmenou a vznikla nová účelná miestnosť – skúšobný priestor pre nácviky tanca. Firma VYSTA nova, s.r.o. Prievidza urobila konečnú úpravu fasády domu kultúry s výmenou dreveného obloženia pod oknami, nových obkladov sokla a čelných vstupných priestorov. Severné steny tejto budovy boli následne zateplené a do knižnice zakúpili nový nábytok aj svietidlá.
Prázdninové obdobie prinieslo voľno žiakom zo základnej školy, ale potom nastúpili do vyprázdnených priestorov robotníci, ktorí sa pustili do výmeny radiátorov a pracovníci firmy Skloštúdio GERAT Ráztočno, aby rozmontovali a odviezli farebnú vitráž z vestibulu školy, pretože bola z vnútornej aj vonkajšej strany značne poškodená.
Počas prázdnin sa pracovalo aj v materskej škole, kde firma NOKSTAV, s.r.o. Zem. Kostoľany prerábala spálne, kuchyňu a sklady.
Asi najväčšou investíciou bola oprava strechy na renesančnom kaštieli v strede obce, ktorá už bola v dezolátnom stave a na mnohých miestach v čase dažďov pretekala. Pracovníci firmy Jozefa Gašpara z Ostratíc začala s demoláciou starej strechy v auguste, práce pokračovali postavením nového krovu a jeho pokrytím aj v septembri, októbri, následne aj s výmenou strechy – krovu a krytiny – na priľahlej zemianskej kúrii. Týmto sa začalo s obnovou celého kaštieľa a čakáme, že jeho opravy budú pokračovať aj vo vnútorných priestoroch.
Okrem týchto rozsiahlych prác sa samozrejme vykonalo množstvo ďalších – zateplenie a nové omietky na budove obecných dielní, oprava chodníka Pod horou, inštalácia nových svietidiel v parku spolu s rekonštrukciou elektroinštalácie, výmenou odkvapov a žľabov v ZŠ.
Pretože obec má veľa zelených plôch vysadených rôznymi drevinami, mnoho úsilia musia pracovníci obce vynaložiť na jej udržiavanie, ošetrovanie a kosenie trávnikov na všetkých verejných priestranstvách.
Doprava a spoje
Hromadná doprava
Vo verejnej hromadnej doprave nedošlo počas roka 2009 k podstatným zmenám, platí stav z predchádzajúcich rokov, nezmenila sa ani výška cestovného. V harmonograme vlakovej aj autobusovej dopravy sa zmenili odchody a príchody spojov len nepatrne. Túto formu prepravy využívajú ľudia cestujúci za prácou, zdravotníckym ošetrením či obchodmi, no v dnešnej dobe je možno ešte populárnejšia a častejšia doprava individuálna.
Individuálna doprava
Vlastniť auto sa dnes stalo už nevyhnutnosťou a nie je vzácnosťou, ak rodina vlastní i viac áut, najmä ak ide o podnikateľov alebo rodinu s viacerými dospelými členmi. Tým sa ale zahusťuje cestná doprava, a tak 1. februára 2009 vošiel do platnosti  nový cestný zákon, ktorý sprísňuje pravidlá pohybu po cestných komunikáciách.
Zákon prikazuje celoročné svietenie pre všetky druhy motorových vozidiel, maximálna rýchlosť v uzavretej obci je stanovená na 50 km/h a na diaľnici na 130 km/h. Od 1. marca 2009 je povinná autolekárnička podľa novej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá prikazuje nielen druh zdravotníckeho materiálu, ale aj kartu s pokynmi, čo treba urobiť pri úrazoch.
Za prekročenie rýchlosti a ďalšie priestupky hrozia vodičom vyššie pokuty ako doteraz. Zákon stanovuje aj povinnosti pre cyklistov – povinné prilby a reflexné oblečenie pri cestách mimo obce, pre deti na bicykli je na hlavnej ceste povinný sprievod dospelého. Možno úsmevnou, ale už aj realizovanou novinkou pre cyklistov je jazda na bicykli bez alkoholu, takže na cyklistov sa na cestách hľadí ako na iných účastníkov cestnej premávky.
Výstavba ostrovčekov
Príspevkom k zlepšeniu bezpečnosti na cestách v našej obci okrem nainštalovania radarov s ukazovateľom rýchlosti na začiatku obce bolo aj vybudovanie deliacich ostrovčekov na dvoch miestach v obci – pred obecným úradom a pri autobusovej zastávke v strede obce. Ostrovčeky majú spomaliť rýchlosť nezodpovedných šoférov cez stred obce, čo sa naozaj aj podarilo, ale viackrát sa už stalo, že rozbehnuté autá neskoro reagovali na prekážku, na ostrovčeky narazili a poškodili ich. (Viď kap. Mimoriadne udalosti)
Káblový rozvod
V mesiacoch máji, júni prebiehala v obci rekonštrukcia káblových rozvodov, k čomu sa zaviazala firma VARES  Banská Bystrica pri preberaní majetku pred štyrmi rokmi. Televízny signál často vypadával, na niektorých televíznych staniciach bol nekvalitný príjem, čo oprávnene kritizovali abonenti. Sieť pripojenia bola už zastaralá, bolo ju treba modernizovať.

Sociálne pomery
Zamestnanosť
Už v minulom roku sa začali prejavovať dôsledky hospodárskej krízy, jedným z dôsledkov bolo zvyšujúce sa percento nezamestnaných aj v našej obci. Pribúdali noví nezamestnaní zo všetkých odborov a profesií, ktorí mali veľký problém opätovne sa zamestnať. Prepúšťali aj podniky, ktoré len pred niekoľkými rokmi robili nábory pracovníkov pri rozbehu výroby. Nezamestnaní končia na úradoch práce, v lepšom prípade sa pokúšajú začať s podnikaním. Štát v záujme podpory tých, ktorí sa rozhodnú pre takýto krok, poskytuje rôzne formy finančného príspevku. Zamestnávateľ môže dostať príspevok na vytvorenie pracovného miesta, na jeho udržanie, ďalšie úľavy sa týkajú ekonomických a daňových otázok. Zamestnanec má pri nižšej mzde nárok na poberanie príspevku k mzde, môže dostať aj príspevok na samostatnú činnosť a na dochádzku za prácou.
Podľa údajov z Úradu práce v Prievidzi sa v roku 2009 v našej obci nezamestnanosť dostala na úroveň 10,26 %, keď bez práce zostalo 90 ľudí, z toho 38 žien. Najviac ich bolo v skupine 36 – 39 rokov, najmenej do 19 rokov, keďže ide prevažne o študentov či absolventov stredných škôl.
Zákon o sociálnych službách
Dňa 1. januára 2009 vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnych službách. Upravuje niektoré náležitosti pri poskytovaní opatrovateľských služieb  v domácnosti osôb odkázaných na starostlivosť inej osoby aj opateru v sociálnych zariadeniach v pôsobnosti obcí a VÚC. Vymedzuje okruh osôb, ktoré môžu byť zaradené medzi opatrovateľov, aj výšku finančného príspevku pre tieto osoby.
Naši občania využívajú služby opatrovateliek na polovičný úväzok. Dochádzajú k nim do rodín, pomáhajú im pri osobnej hygiene, návšteve lekára, vedení domácnosti, prinášajú obedy, chodia na zdravotné prechádzky, vykonávajú činnosti, na ktoré nie sú títo postihnutí spôsobilí. Výhodou tohto spôsobu opatery je to, že zdravotne postihnuté osoby môžu žiť vo svojich domácnostiach, kde majú svoj zaužívaný denný stereotyp. Opatrovanie za úhradu môžu vykonávať aj rodinní príslušníci.
Ak zdravotne postihnutá osoba potrebuje celodennú starostlivosť a v jeho okolí nie je osoba, ktorá by ju vykonávala, nasleduje druhá možnosť – umiestnenie v domove sociálnych služieb. Poplatky v domovoch sú rôzne, závisí od toho, či ide o súkromné zariadenie alebo verejné – patriace obci, mestu alebo VÚC. Naši obyvatelia, odkázaní na sociálnu pomoc, môžu o ňu požiadať obec a jej orgány rozhodnú, akú pomoc poskytnú a v ktorom zariadení bude umiestnený. V našej obci nie je problém umiestniť žiadateľa, pretože domov dôchodcov, ktorého zriaďovateľom je VÚC Trenčianskeho kraja, sídli priamo v obci, umiestnení občania teda nemusia meniť trvalý pobyt, žijú v známom prostredí, majú blízko k rodine a známym.
Domov dôchodcov spravuje nezisková organizácia Stredisko sociálnych služieb Kanianka.
Zdravotníctvo
Prístup našich obyvateľov k zdravotnej starostlivosti sa v roku 2009 nezmenil, trošku komplikovanejšiu situáciu majú pacienti z ambulancie MUDr. Bezákovej, keďže táto lekárka odišla natrvalo pracovať do Prievidze. Jej pacientov ošetruje MUDr. Ivan Šiška, ktorý dochádza z Partizánskeho a ordinačné hodiny má dosť nepravidelné, v čase jeho neprítomnosti vybavuje agendu pacientov len zdravotná sestra. Pacientom to nevyhovuje, viacerí sa presunuli k iným lekárom. V obsadení detskej a stomatologickej ambulancie nedošlo k zmene. V mimoordinačných hodinách majú občania možnosť obrátiť sa na nepretržitú pohotovostnú lekársku službu v Novákoch, alebo v urgentných prípadoch poskytne pomoc rýchla zdravotná služba, najbližšia bola zriadená v júni v Novákoch presťahovaním stanice z Nitrianskeho Rudna.
V budove zdravotného strediska je aj lekáreň, ktorá ponúka široký výber liekov na lekársky predpis okrem špeciálne pripravovaných, aj zdravotnícky materiál a lieky bez predpisu.  
Ostatné priestory v budove zdravotného strediska obec prenajíma podnikateľom na rôzne nezdravotnícke účely.
Obyvatelia
Štatistické údaje za rok 2009 o počte obyvateľov našej obce hovoria, že k 31. 12. 2009 mala 1724 občanov, z toho 836 mužov a 888 žien. Osobitnú pozornosť si vždy zasluhujú tí, ktorí pribudli do nej narodením, v roku 2009 sme privítali 12 novorodencov, z nich bolo 6 dievčat a 6 chlapcov. Naopak, do knihy úmrtí pribudlo za príslušný rok 19 zápisov, medzi nimi aj najstarší občan Viktor Lobôtka vo veku úctyhodných 97 rokov, ktorý posledné roky prežil v miestnom domove dôchodcov, a traja občania vo veku málo nad 50 rokov.
Vedenie obce si osobitne váži život a prácu občanov, ktorým poďakuje pri príležitosti okrúhlych životných jubileí nad 65 rokov veku, kedy si už veľká väčšina z nich užíva zaslúžený dôchodok. Do obradnej miestnosti ZPOZ sú preto pozývaní títo jubilanti v štvrťročnom intervale, kde si vypočujú gratuláciu a vystúpenie od malých detí – žiakov ZŠ, cez recitátorky, speváčky a ďalších členov ZPOZ až po p. starostku, ktorá sa im prihovorí ako popredná predstaviteľka obce. V prípade, že sa pre imobilitu nemôžu obradu v kaštieli obce zúčastniť osobne, členky ZPOZ a starostka obce navštívia jubilantov v ich domácnostiach, v tomto roku sa rozhodli navštíviť jubilantov aj v domove dôchodcov.
Najstaršou obyvateľkou Zemianskych Kostolian je Anastázia Hudecová, má 97 rokov. Ján Macho má 94 rokov, Štěpánka Smatanová 91 rokov a okrúhlych 90 rokov dovŕšili v roku 2009 Vilma Matová, Jozef Tunega a Ing. Štefan Porubský.
Výpomoci
Aj v tomto roku bolo poskytnutých niekoľko výpomocí z rozpočtu obce pre našich občanov – pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom rodičov v Zem. Kostoľanoch dostávajú jednorazový príspevok 165,96 eur. V októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starším ľuďom, dostávajú občania nad 80 rokov do domácností poukážky na nákup potravinárskych výrobkov v hodnote 7 eur (210,88 Sk). Roznášali  ich členovia komisie pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport pri OZ.
Nový zákon o sociálnych službách už neobsahuje ďalšie formy výpomoci, na ktoré boli občania zvyknutí, a tak dňa 24. júna 2009 vošli do platnosti úpravy, ktoré schválilo OZ vo VZN č.3/2009 o poskytovaní spoločného stravovania a jednorazovej finančnej výpomoci, v ktorom rozhodli o nasledovných dávkach:
- v mimoriadne závažných prípadoch v rodine, na ktoré nie je občan finančne pripravený, je možné poskytnúť jednorazový finančný príspevok vo výške 100 eur,
- na stravovanie dôchodcov možno prispieť jednotlivcovi, ktorý poberá dôchodok do 300 eur, dotáciu na 1 obed 0,30eur, manželská dvojica so súhrnom dôchodkov do 600 eur môže dostať z obce dotáciu vo výške 0,30 eur na 1 obed. Jednotlivec s dôchodkom nad 300 eur môže obdržať dotáciu na 1 obed vo výške 0,25 eur, manželskej  dvojici so súhrnom dôchodkov nad 600 eur môže obec poskytnúť dotáciu vo výške 0,25 eur na každý obed.
Pri donáške stravy do domu si poberateľ platí za jeden obed poplatok 0,25 eur.
Prvé dieťa roka 2009
Hneď začiatok roka 2009 priniesol milú udalosť – v nemocnici v Bojniciach sa narodilo prvé dieťa roka 2009 mamičke zo Zemianskych Kostolian p. Viere Šnircovej, malá Vanesska bola teda prvým dieťaťom roka nielen v bojnickej nemocnici, ale aj v našej obci. V rodine majú ešte dve staršie deti. 
Kultúra
Dom kultúry SNP je miestom, kde sa organizuje väčšina spoločenských a verejných akcií nielen pre našich občanov, ale aj pre bližšie okolie. Vedúcou domu kultúry je p. Viera Hulínyiová. Súčasťou budovy je kino aj miestna knižnica.
Na organizovaní podujatí kultúrneho a spoločenského charakteru sa mnohokrát podieľajú aj organizácie a združenia, obec a jej orgány, školy, aj jednotlivci. Prebiehajú počas celého roka, v letných mesiacoch ich je troška menej ako v iných obdobiach.
Komerčný cieľ majú prenájmy veľkej sály pre jednotlivcov, skupiny a predajné akcie obchodných spoločností za úhradu stanovenú obecným zastupiteľstvom.
Vzdelávaciu funkciu plnia rôzne kurzy organizované pre obyvateľov – mládež aj dospelých, ktoré bývajú jednorazové – prednášky, školenia, alebo dlhodobé – výučba cudzieho jazyka, tanečné súbory. Do tohto zamerania spadajú aj rôzne súťažné vystúpenia a festivaly pre našich občanov aj pre účinkujúcich a publikum z iných miest a obcí.
V roku 2009 sa v oblasti kultúry organizovali nasledovné akcie v chronologickom poradí:
Január
V piatok dňa 23. januára 2009  sa v dome kultúry stretli seniori z našej obce a Kamenca p. Vt. Pri dobrej nálade sa spoločne zabávali už na V. ročníku spoločenského posedenia plesového charakteru.
Dlhšiu tradíciu – už trinásťročnú –má reprezentačný ples obce, ktorý si u našich tancachtivých obyvateľov našiel už stálych prívržencov a vždy je jedným z vrcholov plesového či fašiangového obdobia.
Február
Fašiangové obdobie je časom neviazanej zábavy, tanca, karnevalov. V piatok a sobotu 20. – 21.2. sa aj v našej obci konali podujatia spadajúce do všeobecnej atmosféry a víru fašiangovej veselosti. V piatok sa po obci rozbehli fašiangovníci, ktorí v úradoch, školách aj závodoch vykrútili v tanci dievčatá a ženy. V sobotu pokračovali v domácnostiach, na dvoroch a uliciach a odpoludnia preniesli veselú náladu do priestorov domu kultúry, kde sa od skorého rána zvŕtali šikovní muži a ženy, ktorí pripravovali tradičnú domácu zabíjačku. Pretože práce okolo výroby zabíjačkových špecialít – pečeného mäsa, jaterníc, klobás, kaše – sa zhostili veľmi pohotovo a odborne, okolo obeda a odpoludnia už záujemcom ponúkali chutné výrobky rozvoniavajúce doďaleka. Večer na fašiangovej zábave bola v ponuke aj kapusta a šikovné dôchodkyne z klubu dôchodcov napražili šišky. Zábava s pochovávaním basy trvala až do rána, keďže bola sobota a pôstne obdobie začínalo až v stredu.
Suroviny – teda polovičky prasiat a mäso dodal majiteľ poľnohospodárskeho podniku  Ing. Kuneš a hlavnými aktérmi pri zabíjačke boli muži, hlavne P. Nehéz ml.
Marec
V mesiaci marci bola aktívna obecná knižnica. V rámci Mesiaca knihy zorganizovala akciu Týždeň otvorených dverí v dňoch 24. 3. – 26. 3. 2009. Počas týchto dní ponúkali zápis do obecnej knižnice zdarma pre mládež do 18 rokov, odpustenie pokuty pri oneskorenom vrátení výpožičiek a dňa 25. 3. od 16. do 19. hodiny boli pozvaní záujemcovia na večerné čítanie kníh, na ktorom vyhlásili aj „kráľa čitateľov“.
Už 34. ročník krížovkárskeho Turnaja energetikov sa konal v dome kultúry dňa 29. marca 2009. Zúčastnilo sa ho celkom 47 osôb, z toho bolo 37 súťažiacich z celého Slovenska. Turnaj je zaradený do celoslovenských súťaží v riešení krížoviek a hádaniek, ktorý vyhlasuje Slovenský zväz krížovkárov a hádankárov. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami, podelili si ich víťazi:
krížovky A skupina: l. Milan Chudý, Prievidza
                                 2. Stanislav Strmeň, Bratislava
                                 3. Dušan Vojník, Prešov
krížovky B skupina: 1. Juraj Struňák, Michalovce
                                             2. Anton Hnáth, Moravany
                                             3. Juraj Kubove, Košice
hádanky :  1. Ladislav Žitňák, Šaľa
                  2. Stanislav Strmeň, Bratislava
                  3. Emília Rigdová, Poprad

Apríl
25. apríla sa dom kultúry zaplnil detskou vravou, spevom a hudbou, pretože prebiehala ako každý rok Krajská prehliadka detských folklórnych súborov, kde sa v súťažnej atmosfére stretli a predviedli v programových pásmach súbory z celého Trenčianskeho kraja. Festival organizoval TSK, RKC Prievidza a Obec Zemianske Kostoľany. Zúčastnení diváci videli Detský folklórny súbor (DFS) Malý Vtáčnik z Prievidze, DFS Fialka Partizánske, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Nezábudka z Drietomy, DFS Iskerka z Brezovej pod Bradlom, DFS Mladosť z Považskej Bystrice, DFS Kornička z Trenčína a DFS Makyta z Lysej pod Makytou. Prítomní videli zaujímavé scénické spracovanie a choreografiu tancov z rôznych regiónov kraja aj realizáciu detských hier, krásne ľudové kroje, podmanivé melódie a piesne.
V predvečer 1. mája sa vždy zídu obyvatelia obce na parkovisku pred domom kultúry, kde sa 30. apríla postaví vyzdobený máj. V tomto roku pripadlo stavanie mája na štvrtok a aktérmi boli zamestnanci obce, ktorí už nestavajú máj ako kedysi, použijú však dostupnú techniku, teda auto s plošinou, takže máj majú v priebehu niekoľkých minút postavený. Zúčastnených občanov privítala vedúca DK SNP V. Hulínyiová, ktorá uviedla program DFS Domovina – pásmo piesní a tancov o jari. Po programe detí pozvala dospelých do domu kultúry, kde sa čapovalo pivo zdarma a koncertovala rómska kapela z Partizánskeho, vyhrávala do tanca aj na počúvanie.
Máj
Tohtoročný Deň matiek sme si pripomenuli okrem domácností a rodín aj rozhlasovou reláciou dňa 10. mája 2009. Ku všetkým matkám aj starým matkám v obci sa prihovorila starostka Ing. Helena Kovačová.
Zaujímavý a pestrý program v sviežom rytme mohli uvidieť prívrženci moderného tanca 28. mája 2009 v DK SNP. Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) XOANA z Prievidze a Dom kultúry SNP v Zem. Kostoľanoch  pripravili pre početné obecenstvo zložené z rodičov, starých rodičov, spolužiakov a priateľov veľké predstavenie, v ktorom sa prezentovalo v tanečných kreáciách viac skupín detí aj dospelých z pobočky SZUŠ v obci. Predviedli svoju pohybovú zdatnosť, zmysel pre rytmus, schopnosti stvárniť svoje vnútorné pocity tancom vo viacerých scénických celkoch. Ako hostia sa predstavili deti a ženy zo SZUŠ Prievidza.
Trochu s predstihom, 30. mája, boli v tomto roku pozvané deti z obce k oslave svojho sviatku – Medzinárodného dňa detí. V peknom slnečnom sobotňajšom odpoludní sa deti stretli v parku pri renesančnom kaštieli, kde im svoj program ukázala skupina historického šermu Bojník z Bojníc. Deti sa okrem toho mali možnosť oboznámiť so zbraňami, aké sa používali v minulosti, videli dobové oblečenie bojovníkov, šľachticov aj prítomných dám a mohli sa zabaviť pri súťažných hrách, ktoré pre ne účinkujúci pripravili na jednotlivých stanovištiach.
Potom sa deti aj rodičia presunuli do domu kultúry, kde im jeho pracovníčky s vedúcou V. Hulínyiovou pripravili zábavné odpoludnie s hlavným programom - V. ročníkom MINIPLAYBACK SHOW. Zábavnú súťaž, v ktorej vystupovali deti imitujúce svoje spevácke vzory zo showbiznisu, uvádzali domáci moderátori Peter Rybár a Miroslava Mojžišová, predstavilo sa spolu 21 dievčat v jedenástich vystúpeniach. Program spestrili aj deti z tanečnej školy XOANA – pobočky Zem. Kostoľany, žiaci ZUŠ Nováky, hudobná skupina Rock folk Kapellka a tanečná skupina Základ mesta s ukážkami štýlu hip-hop.
August
Dňa 7. augusta 2009 sa predstavila v našej obci Kresťanská hudobná skupina ŠÓFAR na koncerte so sakrálnou tematikou. Usporiadateľom koncertu bolo  Kresťanské spoločenstvo Milosť z Prievidze a uskutočnil sa na terase Domu kultúry SNP.
September
V septembri sa rozbehol nový ročník krúžkov a kurzov, záujem o nácviky moderného tanca bol taký veľký, že sa otvorili 3 detské skupiny pobočky tanečného odboru SZUŠ XOANA z Prievidze a pre dospelých aerobic latino tanec.


Október
Kultúrne akcie v októbri začali až Mesiacom úcty k starším ľuďom.
Do dvoch odpoludní – piatku 9. októbra a soboty 10. októbra 2009 sa rozvrhli vystúpenia tradičného podujatia Jeseň je dar, v ktorom sa predstavili pred svojimi kolegami, priateľmi a verejnosťou členovia miestnych organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku a klubov dôchodcov z okresu Prievidza. Podujatie sa uskutočňuje každý rok v októbrovom termíne, jeho organizátormi sú RKC Prievidza a Obec Zemianske Kostoľany. V tomto roku hostitelia – JDS a KD z našej obce pripravili už XII. ročník tejto úspešnej prehliadky voľnočasových aktivít seniorov, na ktorej sa po úvodných otváracích príhovoroch starostky obce Ing. Heleny Kovačovej a riaditeľky RKC Prievidza Mgr. Ľudmily Húskovej predstavili účinkujúci v tomto poradí:
piatok 9. 10.
Veľká Lehôtka – Na jarmoku či na trhu, folklórne pásmo so scénkou
Horná Ves – Láska k rodnej hrude, pásmo slova a piesní
Div. Nová Ves – Spomienky, manželia spomínajú na 50 rokov spol. života
Prievidza - Necpaly – Ľudová pieseň, spomienky na založenie spev. – tanečnej skupiny RUMI Dúbrava
Horné Vestenice – Vestenické gagy, scénka s piesňami
Lehota p. Vt. dolná časť – Zvyky zo zlatej svadby, scénka
SZZP Prievidza – Spevácka skupina Radosť, pásmo svadobných piesní
Hradec – Piesne o Slovensku
Lehota p. Vt. horná časť – Sen dôchodkýň, hovorené slovo a piesne
Sebedražie – S piesňou je život krajší
sobota 10. 10.
Zem. Kostoľany – Aj taká bola naša mladosť, scénka, ako do našich domácností pribúdala elektronika
Opatovce n. Nitrou – Ľudové piesne
Pravenec – Spevy nášho ľudu
Bystričany – Oslava slnka, pásmo piesní z regiónov Slovenska
Bojnice – Báseň, spev, hovorené slovo
Nedožery-Brezany – Ľudové piesne a ľudová rozprávačka Araňa
Oslany – O dvanástich mesiačikoch po rokoch, ako sa svet zmenil od rozprávkových čias Marušky
Tužina – Piesne, ktoré potešia, nemecké piesne z nášho regiónu
Kanianka – Ako sa robila pálenka, scénka, piesne, hovorené slovo
Spevácka skupina Rozlet  Prievidza – ľudové piesne
Kamenec p. Vt. – A. Jančeková.
Z prehľadu vidieť, akú iniciatívu a aktivitu vyvinuli jednotlivé organizácie, aby priniesli niečo nevšedné, neokukané, podnetné pre iné súbory. Na javisku domu kultúry sa striedali pestré scénky, piesne, hovorené slovo, niekedy bolo cítiť aj trému, ale na konci prítomné organizácie čakalo vyhodnotenie programov a krátke družné posedenie účinkujúcich, starostov zo zúčastnených obcí s organizátormi  a domácim klubom dôchodcov, ktorý pripravil pre nich drobné občerstvenie.
V sobotu 23. októbra pozvala komisia pre kultúru občanov do domu kultúry v rámci Mesiaca úcty k starším na vystúpenie umelcov pod názvom Repete návrat, na ktorom sa predstavili speváci Lýdia Volejníčková, Dušan Grúň a Martin Jakubec. Pri piesňach z čias ich mladosti sa mnohí naozaj vrátili o desaťročia dozadu. Obyvatelia starší ako 60 rokov mali vstup zdarma.
November
Dňa 14. novembra 2009 o 12. hodine sa rozozvučali v dome kultúry hudobné nástroje, čo bol neklamný znak toho, že začali súťažné vystúpenia folklórnych súborov dospelých v rámci Krajského festivalu hudobného folklóru, ktorý organizovali RKC Prievidza, TSK, Obec Zem. Kostoľany.
Do našich priestorov v DK SNP sa táto prehliadka ľudového spevu a hudby
dostala iba prvýkrát, zatiaľ sme vždy videli len detský festival. Prítomní si pozreli a ohodnotili vystúpenia spevákov jednotlivcov, duo vystúpenia, spevácke skupiny ženské a mužské, inštrumentalistov – pastiersky roh, fujara, trombita, heligónky – spevácke skupiny a ľudové hudby z folklórnych súborov: Nadšenci Trenčín, Hájiček Chrenovec-Brusno, Bukovina Kšinná, Konôpka Dohňany, Javorník Lúky, Kýčer Turá Lúka, Studienka Chocholná-Velčice, Vršatec Dubnica n. Váhom, Latovec Dolná Súča, FS Lysá pod Makytou, Kolovrátok Melčice-Lieskové, Chotár Horná Súča, Podjavorinský ľudový orchester Stará Turá, Teplanka Trenčianska Teplá, Považan Považská Bystrica, Malý Vtáčnik Prievidza, Praznovanka Praznov. Celkom sa predstavilo 17 súborov v 27 vystúpeniach, z nich porota vybrala postupujúcich na celoslovenské kolo.
Sobota 21. novembra 2009 bola významným dňom pre všetky súťažiace dievčatá o vzácnu trofej – 1. miesto v speváckej súťaži Krištáľová váza. V roku 2009 sa konal už jej 28. ročník a mal niekoľko zaujímavých častí. Okrem súťažných vystúpení uvideli diváci aj víťazku z roku 2008 Ivanu Slušniakovú a speváčku Ivanu Kováčovú s kapelou. Spestrením boli tanečné kreácie súboru XOANA z Prievidze. Odhliadnuc od toho, že súťažili predovšetkým mladé dievčatá, v prítomných zanechali dobrú náladu a príjemný zážitok. Víťazkou sa stala Zuzana  Feketeová.  
December
Tento mesiac je síce ako každý iný, ale od samého začiatku sa vyznačuje istou osobitou atmosférou, ktorú nasávame od Mikuláša až po prelom starého a nového roka.
Na sviatok sv. Mikuláša sa tešia vždy predovšetkým deti – veď príchod bradatého dedka v sprievode čerta a anjelov do materskej a základnej školy, do ulíc a domu kultúry je už tradíciou, takisto ako aj sladké darčeky, ktoré im rozdáva.
V tomto roku, tak ako vždy, prišla mikulášska nádielka medzi deti materskej školy, základnej školy, DFS Domovina, tanečnej školy XOANA. Tento rok sa k nim pridali večer aj deti s lampiónmi a potom sa už všetci tešili na karnevale v dome kultúry.
V piatok 18. decembra boli do DK SNP pozvaní všetci občania, mladí aj starí, na posedenie pod vianočným stromčekom. Rozsvietený vianočný stromček, perníčky a bohatý kultúrny program priniesol sviatočnú náladu. Program Živý betlehem zladil piesne, básne, vinše s vianočnou tematikou v podaní detí MŠ, ZŠ, DFS Domovina, ZPOZ-u a Klubu dôchodcov Zem. Kostoľany. Sviatočný príhovor predniesla starostka obce Ing. H. Kovačová a živé postavy pri jasličkách boli manželia Mária a Jozef Ďurtoví.
Rok 2009 bol zavŕšený silvestrovskou zábavou, kam si všetci okrem dobrej nálady mali doniesť aj občerstvenie pre seba a svoju spoločnosť, preto večer dostal názov „batôžkový Silvester“.
Školstvo
Materská škola

Materská škola v Zemianskych Kos
 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka