Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

2006

Kronika 2006

Ú V O D   

                             

      Pri zbežnom pohľade na uplynulý rok 2006 zistíme, že patrí medzi pestrejšie, bohaté na prežité udalosti. Tie sa týkali tak vnútropolitických štátnych oblastí, ako aj našich obecných záležitostí a významných dní. Za nosné celoštátne významné udalosti možno považovať júnové voľby do parlamentu a našich obyvateľov v obci najviac zaujali okrem volieb do obecnej samosprávy aj dvojo osláv – 50. výročie otvorenia terajšej budovy základnej školy a 675. výročie prvej písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany. Volebné akty sa pomaly stávajú už rutinnou záležitosťou, pretože podchvíľou chodíme k volebným urnám, ale posledné dve domáce oslavy mali punc výnimočnosti a stali sa príležitosťou na zaspomínanie pre všetkých zainteresovaných obyvateľov.

       Žili sme aj dni obyčajné, keď sa každý venoval svojej bežnej práci, svojim záľubám, zabudol na politiku a svet okolo nás. Prišla doba, keď ľuďom záleží na prostredí, v akom žije, a snažia sa zveľadiť svoje okolie, dom, dvor, záhradku, ulicu. Častejšie vidíme nové fasády domov, vybavujú si aj ich interiér novými súčasťami, nábytkom, spotrebičmi a všetkým, čo im uľahčuje a spríjemňuje život. Najmä mladí ľudia chcú žiť aj v určitom pohodlí, cestujú na dovolenky, viac utrácajú na jedlo či oblečenie, menia značky áut. Dnes sa už neuspokoja s tým, čo stačilo ich rodičom pred desiatkami rokov, žijú modernejšie. Prišla doba mobilných telefónnych prístrojov, ktoré vlastnia už aj deti, počítačov, internetu a mnohých technických vymožeností. Či sa zmenila aj ľudská povaha, ťažko odhadnúť – ako pred desiatkami a možno aj stovkami rokov sú ľudia tichí, skromní, ale aj krikľúni a sebci, sú pracovití aj lenivci, krotkí aj agresívni, každý by našiel vo svojom okolí všetky vzorky, záleží len od uhla pohľadu.

      Zostal aj ten večný generačný súboj, keď starší si myslia, že len v dobách ich mladosti bolo všetko lepšie a snažia sa mladých poúčať, čo oni väčšinou odmietajú. Chcú žiť po svojom, ináč, i keď možno nie vždy správne. Taký je kolobeh života a ako sa žilo v roku 2006 v obci Zemianske Kostoľany, prinesú postrehy v jednotlivých kapitolách zápisu v kronike.    

 

POLITICKÉ   UDALOSTI

 

Voľby do NR SR

      Jedinou závažnou udalosťou celoštátneho významu v roku 2006 boli voľby do NR SR. Riadny termín volieb bol naplánovaný na september, ale keďže činnosť vlády a parlamentu bola už na jar 2006 ochrnutá pohybmi v politických stranách, predseda NR SR vyhlásil na 17. júna 2006 predčasné parlamentné voľby. V týchto voľbách sme zaznamenali niekoľko zmien, napr. namiesto doterajšieho dvojdňového hlasovania mali voliči možnosť navštíviť volebnú miestnosť iba v sobotu 17. 6. Volebné moratórium, teda zákaz agitácie v prospech politických strán a kandidátov v médiách, na uliciach aj priamo v mieste volieb, ktoré platilo 48 hodín pred volebným dňom, bolo pri týchto voľbách zrušené.

 

      Volebná kampaň nás priamymi návštevami politikov tentoraz obišla, nebol usporiadaný žiadny míting, oboznamovanie voličov sa dialo len prostredníctvom dennej tlače a ďalších médií. Na výveskách pred obecným úradom sa objavili propagačné materiály niektorých politických strán.

 

      Občania boli informovaní o termíne a mieste konania volieb priamo vo svojich domácnostiach, kde im boli doručené Oznámenia o čase a mieste konania volieb s pokynmi, ako sa bude hlasovať. Spolu s týmito materiálmi každý volič tou istou cestou obdržal Zoznam zaregistrovaných kandidátov, ktorý si mohol v pokoji doma preštudovať, aby mal pri vstupe do volebnej miestnosti premyslené, ktorej politickej strane či kandidátom chce dať hlas. Voličov, ktorí sa chceli zúčastniť volieb a pre onemocnenie alebo dlhodobo obmedzenú pohyblivosťsa nemohli osobne dostaviť do volebnej miestnosti, vyzvali prostredníctvom miestneho rozhlasu, aby svoj záujem nahlásili na obecnom úrade a v deň volieb ich navštívia členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou urnou.

 

      Volebná miestnosť bola ako vždy umiestnená v spoločenskej sále domu kultúry, otvorila sa dňa 17. júna 2006 o 7. hodine ráno a uzatvorili ju v ten istý deň o 22. hodine večer. Okrsková volebná komisia pracovala v zložení:

Dana Podhorská, Strana občianskej solidarity – predseda

Erika Vačková, Hnutie za demokratické Slovensko /HZDS/ - podpredseda

Mária Súkeníková, Kresťanskodemokratické hnutie  /KDH/ – člen

Ing. Martina Kubalová, Komunistická strana Slovenska /KSS/ - člen

Jozef Cifrík, Slobodné fórum /SF/ - člen

Valent Oršula, SMER – člen

Vladimír Matejov, Občianska konzervatívna strana /OKS/ - člen

      Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie bola Ing. Jana Baráthová, pracovníčka obce.

 

      Po vstupe do volebnej miestnosti a zaregistrovaní u zapisovateľky komisie obdržal každý volič 21 hlasovacích lístkov, pretože toľko strán sa uchádzalo o hlasy voličov do NR SR. Za pripravenými zástenami vložil vybraný, prípadne aj upravený hlasovací lístok do obálky, ktorú dostal spolu s lístkami, a ostatné hlasovacie lístky odhodil do odpadu. Vhodením obálky do velebnej urny bol hlasovací akt ukončený. 

 

      O 22. hodine sa volebná miestnosť uzatvorila a k aktu sčítania hlasov pristúpili členovia okrskovej volebnej komisie. Výsledky volieb v našej obci boli verejne vyhlásené miestnym rozhlasom a sú uvedené v Zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 17. júna 2006:

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .........................1346

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  .....................  815 .......... 60,54 %

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny .........      1

Počet platných odovzdaných hlasov ......................................  802

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany, hnutia a koalície:

1. Ľavicový blok ............................................................................. 1 ..........  0,001 %

2. Strana občianskej solidarity .....................................................  0

3. Misia 21 – Nová kresťanská demokracia ................................  0

4. Strana demokratickej ľavice ......................................................  1 .........  0,001 %

5. Združenie robotníkov Slovenska .............................................   0

6. Kresťanskodemokratické hnutie .............................................. 30 .........  3,74 %

7. Slovenská národná koalícia  - Slovenská vzájomnosť ............ 2 ............  0,24 %

8. Aliancia nového občana ............................................................   7 ............  0,87 %

  9. Hnutie za demokraciu ................................................................  3 ............   0,37 %

10. Strana maďarskej koalície .......................................................    0

11. Slobodné fórum ........................................................................  26 ............   3,24 %

12. Občianska konzervatívna strana ...........................................    1 ............   0,001 %

13. Prosperita Slovenska ...............................................................    0

14. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ........ 112 ..........  13,96 %

15. Agrárna strana vidieka ...........................................................     2 ..........    0,24 %

16. Komunistická strana Slovenska ...........................................   53 ..........    6,6 %

17. Slovenská ľudová strana .......................................................     5 ..........    0,62 %

18. Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS............. ..   68 ..........    8,47 %

19. SMER – sociálna demokracia ................................................. 349 ..........  43,51 %

20. Slovenská národná strana ...................................................... 138 ..........  17,2 %

21. NÁDEJ ......................................................................................     4 ..........    0,49 %

 

 

VEREJNO – SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT

 

Samospráva

      Rok 2006 bol rokom volebným aj pre samosprávy v obciach. Po štyroch rokoch činnosti ukončili svoje volebné obdobie v decembri doterajší zvolení zástupcovia spomedzi občanov, z ktorých traja neprejavili záujem ďalej sa zúčastňovať poslaneckej práce, ďalší šiesti ohlásili kandidatúru aj na ďalšie 4 roky. Všetci členovia obecného zastupiteľstva /OZ/ aj zamestnanci obce boli pozvaní do obradnej miestnosti ZPOZ, kde im na ukončenie volebného obdobia starostka obce poďakovala a po podpise do pamätnej knihy obdržali drobné darčeky.

 

Voľby starostu a poslancov OZ

      Nové voľby starostov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev boli vyhlásené len na jeden deň, ktorým bola sobota 2. decembra 2006. Volebnou miestnosťou v našej obci je vždy spoločenská sála domu kultúry, ktorej vchod sa otvoril o 7. hodine ráno a uzavrel o 20. hodine večer. V tomto čase mohli občania využiť svoje volebné právo a zúčastniť sa hlasovania.

     Samotnému volebnému aktu predchádzalo prípravné obdobie predvolebnej kampane, v ktorej si každá zúčastnená zložka plnila svoje úlohy – starostka obce, členovia okrskovej volebnej komisie, zamestnanci obce, politické strany i samotní kandidáti na posty starostu či poslancov.

      Na post starostu obce kandidovali a v predvolebnej kampani sa nám predstavili:

V nedeľu 26. novembra 2006 Ing. Marta Šuňalová, nezávislá kandidátka.

V pondelok 27. novembra 2006 Ing. Helena Kovačová, nezávislá kandidátka.

V utorok 28. novembra 2006 Ing. Miloš Kočan, nezávislý kandidát, predstavoval sa spoločne s kandidátmi na funkciu poslancov OZ Ing. Bronislavom Bajgarom, Mgr. Ivanou Plachou, Jaroslavou Antalíkovou, Martou Preťovou, nezávislými kandidátmi a Jurajom Záhonom, kandidátom na poslanca OZ za HZDS.

V stredu 29. novembra 2006 Ing. Jozef Kováč, nezávislý kandidát.

      Ďalšiu možnosť svojej prezentácie – vývesky na pripravených plochách pred budovou obecného úradu – využili len traja kandidáti na starostu obce a dvaja kandidáti na poslancov. Ostatní záujemcovia o poslanecký post, či už z radov politických strán, alebo ako nezávislí kandidáti /NEKA/, neviedli žiadnu predvolebnú kampaň.

      Ani táto posledná predvolebná kampaň, podobne ako predchádzajúca, sa nezaobišla bez vzájomného upozorňovania na negatíva kandidátov najmä písomnou formou, čo v niektorých prípadoch prerástlo až do osočovania konkrétnych kandidátov, no na celkový priebeh volieb to vplyv nemalo.

      Volebná komisia pracovala v zložení:

predseda – Margita Remeňová, delegovaná starostkou obce

podpredseda – Alžbeta Vačková, HZDS

členovia – Ladislav Rybár, delegovaný starostkou obce

                 Eva Rauová, delegovaná starostkou obce

                 Mária Súkeníková, KDH

zapisovateľkou bola Viera Hulínyiová, pracovníčka obce.

      Výsledky volieb boli vyhlásené v miestnom rozhlase v nedeľu dopoludnia a zo zápisnice miestnej volebnej komisie vyberáme:

Počet osôb zapísaných v zozname voličov ...................................................... 1347

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ......................................................   898 .... 66,6 %

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva .....  871

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce ...........................   888

 

Hlasy voličov pre kandidátov na starostu obce boli odovzdané nasledovne:

Ing. Helena Kovačová, nezávislá kandidátka /NEKA/....................................  312

Ing. Miloš Kočan, NEKA ................................................................................  271

Ing. Marta Šuňalová, NEKA ...........................................................................  216

Ing. Jozef Kováč, NEKA .................................................................................    89

 

Kandidáti na funkciu poslancov OZ získali nasledovné počty voličských hlasov:

Ing. Miloš Kočan, NEKA ................................................................................  551

Milan Pleško, NEKA .......................................................................................  493

Mgr. Ivana Plachá, NEKA ...............................................................................  471

Ing. Bronislav Bajgar, NEKA ..........................................................................  463

Milan Zvalo, NEKA .........................................................................................  450

Juraj Záhon, ĽS – HZDS ..................................................................................  445

Marta Preťová, NEKA ......................................................................................  411

Miroslav Hulínyi, NEKA ..................................................................................  385

Bohdana Pilchová, ĽS – HZDS ........................................................................  369

Jarmila Antalíková, NEKA ...............................................................................  351

Terézia Karaková, NEKA .................................................................................  333

Prvé zasadnutie OZ

      Prvé slávnostné zasadnutie nového obecného zastupiteľstva zvolala doterajšia starostka obce na 20. decembra 2006.

 

      S výsledkami volieb oboznámila prítomných predsedkyňa miestnej volebnej komisie Margita Remeňová. V slávnostnej atmosfére potom zložila sľub starostka obce Ing. Helena Kovačová, 52-ročná, vykonáva funkciu starostky obce od r. 1994, pôvodným povolaním poľnohospodárska inžinierka odbor fytotechnika, a novozvolení poslanci –

Ing. Miloš Kočan, 40-ročný, štátny zamestnanec

Milan Pleško, 41-ročný, zamestnanec vo verejnej službe

Mgr. Ivana Plachá, 37-ročná, učiteľka

Ing. Bronislav Bajgar, 52-ročný, dôchodca

Milan Zvalo, 47-ročný, manipulant elektrickej rozvodne  

Juraj Záhon, 29-ročný, robotník

Marta Preťová, 44-ročná, technička

Miroslav Hulínyi, 42-ročný, baník

Bohdana Pilchová, 52-ročná, ženská sestra.

    

      Po zložení sľubu nasledovala pracovná časť zasadnutia – za zástupcu starostky obce bol zvolený Ing. Miloš Kočan, sobášiacimi sa stali Ing. Helena Kovačová, Ing. Miloš Kočan, Mgr. Ivana Plachá. Všetci členovia 9-členného poslaneckého zboru sú členmi komisií a boli schválení nasledovne:

finančná – predseda Ing. Bronislav Bajgar, členka Marta Preťová, aktivistka Jozefína Pauličková,

stavebná a územného rozvoja obce – predseda Ing. Miloš Kočan, člen Juraj Záhon, aktivistka Eva Rauová,

životného prostredia, ekológie a ochrany verejného poriadku – predseda Milan Pleško, člen Miroslav Hulínyi, aktivistka Bc. Martina Tonhauserová,

kultúry, vzdelávania, pre šport a sociálne veci – predseda Mgr. Ivana Plachá, členovia Bohdana Pilchová a Milan Zvalo, aktivistka Viera Hulínyiová,

pre konflikt záujmov – predseda Milan Zvalo, členka Bohdana Pilchová.

 

Všeobecne záväzné nariadenia

      V roku 2006 bolo prijatých niekoľko Všeobecne záväzných nariadení /VZN/:

VZN č. 1/2006  O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Zem. Kostoľany schválené 1. 2. 2006 uznesením č. 3/06.

VZN č. 2/2006  O poriadku pre pohrebiská na území obce Zem. Kostoľany z 23. 10. 2006 uznesením č. 89/06.

VZN č. 3/2006 O dani z nehnuteľností na r. 2007 zo dňa 22. 11. 2006 uznesením č. 93/06.

 

       Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2005 z 8. 12. 2005 sa upravili sadzby pri dani z nehnuteľností. Od 1. januára 2006 sa za pozemky platí rovnaký poplatok ako v predchádzajúcom roku, ale vyššia je daň pre fyzické osoby zo stavieb na bývanie a za byty. Platba pre rok 2006 bola stanovená na 2.-Sk za m² plochy stavby.

 

Rozpočet

      Zo všetkých príjmových položiek vychádza, že obec hospodárila s rozpočtom na rok 2006 vo výške 38 859 000.- Sk. Sú v tom zahrnuté  príjmy z daní, poplatkov, dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov z rôznych úradov a inštitúcií. V príjmovej aj výdavkovej časti sa objavuje vo všetkých položkách finančný obnos na prenesený výkon štátnej správy do oblasti školstva, verejných služieb – stavebný poriadok, matrika, životné prostredie, opatrovateľská služba.

      Výdavková časť udáva bežné výdavky vo výške 20 978 000.- Sk a kapitálové výdavky za 7 032 000.- Sk. Základná škola hospodárila s rozpočtom pozostávajúcim z dotácií na prenesené aj originálne kompetencie a na vlastné bežné výdavky vo výške 6 589 000.- Sk.

      V bežných výdavkoch obce sú položky na mzdy a odvody z nich pre pracovníkov obce, odmeny pracovníkom za verejno – prospešnú činnosť, odmeny pracovníkov na dohody. Nemalý finančný obnos uvádzajú platby za služby – elektrickú energiu, telefón, poštovné a administratívne poplatky, výpočtovú techniku, pohonné hmoty do osobného auta, kosačky, traktora, ich údržbu a opravy, opravy miestneho rozhlasu, osvetlenia v obci, strojov a prístrojov, údržbu chodníkov a zelene. Do ďalšej kategórie patria príspevky občanom – na činnosť organizácií, stravné zamestnancom obce a dôchodcom, sociálne výpomoci, oslavy výročia obce a základnej školy, školenia, propagačné materiály. Viac ako pol milióna sa použilo na opravy miestnych komunikácií. Veľmi vysokú sumu, vyše milióna, odčerpá vývoz komunálneho odpadu z obce a s tým spojený nákup smetných nádob. Od fyzických osôb aj podnikateľských subjektov na tento účel pribudlo síce viac ako 760 tisíc korún, ale skoro štvrtina z celkovej sumy bola zaplatená z finančných prostriedkov obce.

      Oblasť služieb pre obyvateľov bola hojne dotovaná – na činnosť TJ Slovan Zem. Kostoľany, do čoho sú zahrnuté aj rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach, doprava športovcov a údržba tenisových kurtov, odišlo z účtu obce vyše 600 tisíc korún. Vysokou mierou sa dotovala kultúra, na prevádzku domu kultúry okrem miezd pre zamestnancov sa vynaložilo skoro 1,5 milióna korún, z toho najviac /1 030 000 Sk/ stála oprava strechy, naopak, do rozpočtu pribudlo na položke kultúra okolo 400 tisíc korún.

      Na školstvo sa výdavky vyšplhali do výšky viac ako 4 milióny korún, sú v nich započítané aj mzdy a odvody z miezd pre zamestnancov MŠ, polovica tejto sumy sa použila na opravy v ZŠ – rekonštrukciu WC a inštalovanie žalúzií na okná v budove ZŠ.

      V oblasti kapitálových výdavkov bolo niekoľko položiek vo vyšších sumách – na nákup ubytovne č. 17 na Ul. kpt. Weinholda sa vynaložilo viac ako 2 000 000 Sk, na nákup autobusa 488 tisíc korún, traktor s príslušenstvom stál vyše 1 milióna korún, rekonštrukcia miestnej komunikácie a kanalizácie na Ulici krátka bola vo výške 2,5 milióna korún a výťah na zdravotnom stredisku 370 tisíc korún.

      Okrem toho obec spláca úver, za rok 2006 vo výške 304 tisíc korún a úrok vo výške 276 tisíc korún. 

Zmeny v Dobrovoľnom hasičskom zbore

      Pretože v posledných rokoch je nevyjasnená situácia v Dobrovoľnom hasičskom zbore, schválilo obecné zastupiteľstvo do funkcie veliteľa Ing. Mareka Rolinca a preventivárom sa stal Martin Mokoš.

 

Oslavy

      Medzi politickými udalosťami miestneho významu nepochybne dominujú spomienkové oslavy na významné udalosti a dni. Každý rok si ich naši obyvatelia majú možnosť pripomenúť pri výročiach oslobodenia obce, čo je 4. apríla, a pri spomienke na vznik SNP. Obe sa nesú v slávnostnom duchu, pred pomníkom obetiam II. svetovej vojny a SNP v strede obce.

      Na rok 2006 nepripadlo žiadne okrúhle výročie celoštátneho významu, už uvádzané spomienkové oslavy majú rovnaký scenár – zhromaždenie občanov pred pomníkom SNP si vypočuje báseň v podaní Ľ. Gerhátovej, príhovor starostky obce Ing. Kovačovej, resp. predsedníčky MO SZPB O. Mrtvikovej a piesne v podaní členiek miestneho klubu dôchodcov. Oslavu zavŕši položenie vencov členmi spoločenských organizácií a združení.

675. výročie prvej písomnej zmienky o obci

      Nepochybne najvýznamnejšie výročie, ktoré sa vzťahuje k dejinám našej obce, je 675 rokov od zaznamenania prvej písomnej zmienky o Zemianskych Kostoľanoch. Prvýkrát sme toto výročie a túto udalosť osobitne oslávili pred piatimi rokmi, keď sa naši občania mohli bližšie zoznámiť s dejinami obce, v ktorej žijú a pripomenúť si ľudí, ktorí v minulosti aj dnes určujú jej smerovanie a podieľajú sa na jej spoločenskom a verejnom živote.Pretože sa pri tomto výročí všetci presvedčili, že je dobré nezabúdať na minulosť a uctiť si prítomnosť, už ako samozrejmosť sme brali, že ďalšie okrúhle výročie obce zasa spoločne oslávime.

      Keďže uplynulo už 675 rokov odvtedy, ako sa oficiálne a úradne objavil v metačnej listine Zoborského opátstva názov Coztulan, čo bol predchodca pomenovania našej obce, 30. september 2006 bol určený ako deň oslavy. Tak, ako si svoje narodeniny pripomína skoro každý človek, rozhodlo predstavenstvo obce, že dajú tomuto dňu slávnostný punc a pre obyvateľov a náštevníkov pripravili na sobotu 30. 9. zaujímavý program.

      Dopoludnia o 10. hodine začínal na futbalovom ihrisku miestnej TJ futbalový turnaj medzi ulicami, ktorý organizátori – športovci – nazvali Memoriál Jána Ziaťku. Jeho meno je známe všetkým priaznivcom futbalu, pretože tomuto športu sa venoval od chlapčenských rokov a so svojou rodnou obcou neprerušil zväzky ani v čase, keď býval v Prievidzi. Pomáhal nášmu futbalu na rôznych postoch, pri organizovaní športových podujatí, pracoval vo výbore TJ aj v čase, keď ho prepadla zákerná choroba, ktorej podľahol v auguste 2005 vo veku 57 rokov.

      Súčasne sa o 10. hodine v obradnej miestnosti obce uskutočnilo prijatie hostí celodenného podujatia – Ing. Jána Mokoša, primátora mesta Vysoké Tatry a nášho rodáka, starostov  obcí z mikroregiónu Buchlov – J. Nechalu z Kamenca p. Vt., J. Hroteka z Hornej Vsi, M. Košovskú z Radobice, rodinných príslušníkov J. Ziaťku a ďalších účastníkov osláv. V slávnostnom príhovore p. starostka pripomenula historické medzníky v živote obce a jej obyvateľov aj súčasnosť, v ktorej žijeme. Po zápise do pamätnej knihy ZPOZ si prezreli výstavku z dejín obce v renesančnom kaštieli, kde bola sprístupnená tretia výstavná miestnosť s exponátmi poľnohospodárskeho a remeselníckeho náradia.

      Odpoludňajšie podujatia sa už všetky odohrávali na futbalovom ihrisku – športové a kultúrne podujatia otvorila Mgr. Ivana Plachá, predsedníčka komisie pre kultúru pri OZ, a po príhovore starostky obce Ing. Heleny Kovačovej, primátora V. Tatier Ing. Jána Mokoša a Mgr. Pavla Ziaťku vystúpili mažoretky zo skupiny TREND z Prievidze. Potom sa už mohli zúčastnení hostia aj občania venovať sledovaniu diania na ihrisku, na ktoré nastúpili proti sebe futbalové mužstvá:

DOMOVINA /Ul. domovina, Žulovská, SNP/

DEDINA / Ul. 4. apríla, B. Nemcovej, Ľ. Štúra, Komenského, Partizánska/

KÓREA A POD HOROU /Ul. kpt. Nálepku, Pod horou/

HORNÁ A DOLNÁ KOLÓNIA / Ul. J. Hagaru, Kpt. Weinholda/

V ich dresoch sa predstavili nielen súčasní futbalisti TJ Slovan od žiackeho družstva cez dorastenecké po dospelých, ale aj bývalí futbalisti – seniori, mnohí už nebývajúci v našej obci, ktorých korene sú naďalej s ňou späté. V prestávkach jednotlivých zápasov mohli diváci uvidieť vystúpenia leteckých modelárov, kynológov, DFS Domovina, tanečnej skupiny NEXT, speváckej skupiny ZPOZ. Deti mali k dispozícii nafukovací hrad na skákanie, dospelí stánky s občerstvením – gulášom, koláčmi, pivom, vínom. Mladým bolo určené vystúpenie country skupiny ŠIDLO a večerná diskotéka.

 

      Vo futbale sa ako najlepší ukázali hráči reprezentujúci hornú a dolnú kolóniu, ktorým putovný pohár odovzdala starostka obce Ing. Helena Kovačová , Norbert Ziaťko a Helena Kmeťová.

 

      Sobotňajšiemu dňu 30. 9. 2006 prialo aj krásne slnečné počasie. ktoré vylákalo na futbalové ihrisko celé rodiny, a tak mohli mať organizátori – členovia komisie pre sociálne veci, kultúru a šport pri OZ, vedenie TJ Slovan Zem. Kostoľany, poslanci OZ a pracovníci obce – dobrý pocit z vydareného podujatia, ale hlavne z veľkého množstva našich občanov bez rozdielu veku, ktorí sa ho zúčastnili a pripomenuli si 675. výročie našej obce.  

 

50. výročie otvorenia budovy ZŠ

      Nemenej dôležitá a významná udalosť čakala v tomto roku miestnu základnú školu – v septembri 1956, teda pred päťdesiatimi rokmi, bola daná do prevádzky nová budova školy, ktorá záujmom našich občanov, teda hlavne detí, slúži dodnes. Do r. 1956 mali možnosť navštevovať školu vo svojom bydlisku iba žiaci 1. – 5. postupného ročníka, mala názov národná škola, v ďalších ročníkoch vtedajšej osemročnej strednej školy /OSŠ/ pokračovali v Dolnom Kamenci, malý počet detí z časti Dolné Lelovce dochádzal denne do Novák.

      Aj deti navštevujúce 1. – 5. r. v Zem. Kostoľanoch sa učili v nevyhovujúcich podmienkach, keďže na vyučovanie slúžili viaceré budovy – tzv. horná škola mala 1 triedu a byt pre riaditeľa školy v budove dnešného motorestu Nonstop na Ul. 4. apríla, ďalšie 3 učebne slúžili žiakom v tzv. dolnej škole –klasicistickom kaštieli na dnešnej Ul. Ľ. Štúra, ktorý používa škola dodnes ako doplňujúce priestory, a v čase najväčšieho počtu žiakov bola trieda umiestnená aj na poschodí renesančného kaštieľa v strede obce. Treba podotknúť, že v uvádzanom období mala obec oveľa viac detí v školopovinnom veku a len 1. – 5. ročník navštevovalo viac ako 160 žiakov, ďalších okolo 100 detí pokračovalo v plnení školskej dochádzky v iných obciach. To bol argument, ktorý pri vybavovaní výstavby novej školy najviac zavážil.

      No i napriek tomuto akútnemu stavu vo vzdelávaní detí z našej obce musel vtedajší riaditeľ školy Gustáv Lindtner, ktorý na svoj post nastúpil r. 1950, vynaložiť mimoriadne úsilie, aby presvedčil úradníkov na rôznych stupňoch riadenia o závažnosti situácie a prejsť sériou vybavovaní od výkupu pozemkov a rôznych typov povolení a potvrdení až po položenie základného kameňa. Podarilo sa mu to, pretože sa ani po viacnásobnom odmietnutí nevzdával, takže napokon dňa 19. júna 1954 v slávnostnej atmosfére položili základný kameň a od 1. júla 1954 pracovníci Priemstavu Prievidza budovali novú školu na pozemkoch priliehajúcich k doterajšej škole v kaštieli.

      1. september 1956 bol slávnostným dňom nielen pre staviteľov, pedagógov, ale hlavne pre deti a ich rodičov, ktorí ocenili novú modernú budovu školy ponúkajúcu okrem tried aj priestory pre mimoškolskú činnosť, šport aj umenie.

      V priebehu ďalších desaťročí sa budova stavebne prerábala, modernizovala podľa požiadaviek doby, počet žiakov v nej kolísal, až prišiel dnešný trend typický nielen pre našu obec a školu – neustály pokles populácie a s tým spojené vyľudňovanie tried.

      Na toto všetko a mnoho ďalších príhod  a udalostí si spomenulli účastníci oslavy 50. výročia otvorenia terajšej budovy školy, ktoré sa konali dňa 16. novembra 2006. Zúčastnili sa jej pozvaní bývalí i terajší pedagógovia, rodičia, riaditelia škôl z okolitých obcí, obyvatelia obce, z ktorých mnohí navštevovali túto školu a využili vzácnu príležitosť, aby sa porozprávali so svojimi bývalými učiteľmi. Medzi najvzácnejších hostí patrila p. Anna Lindtnerová, žijúca v Topoľčanoch, bývalá učiteľka školy a manželka už spomínaného riaditeľa, aby spoločne so synom odhalili na priečelí budovy školy pamätnú tabuľu tomuto obetavému človeku, ktorý sa najviac zaslúžil o to, že celé generácie žiakov mohli využívať takú samozrejmosť, akou je vlastná budova školy. Vysoké pracovné tempo a stres pri stavbe školy sa podpísal aj pod jeho zdravotný stav a novej školy si skoro ani neužil – zomrel r. 1959 ako 38-ročný na zlyhanie srdca. Po desiatkach rokov sa teda jeho blízki dočkali uznania a úcty od našich občanov za jeho prácu a zásluhy o postavenie školy.

      V kinosále domu kultúry sa potom prítomní hostia, rodičia a ďalší pozvaní účastníci osláv aj občania mohli zabaviť pri sledovaní kultúrneho programu, ktorý predviedli žiaci školy, so spevom vystúpila aj bývalá žiačka Viera Sládková, študentka Konzervatória v Žiline. Program moderovali spoločne bývalý žiak školy Mgr. Pavol Ziaťko  a terajšia deviatačka Petra Nechalová.

      V spoločenskej sále DK potom členovia ZPOZ pripravili slávnostný obrad, ktorého súčasťou bolo odovzdanie ďakovných listov z rúk starostky obce Ing. Kovačovej a riaditeľa ZŠ Mgr. Neuročného zamestnancom, ktorí pracovali a aj dnes pracujú na rôznych postoch v našej škole.

      Po skončení oficiálnej časti sa už rozprúdila srdečná debata medzi prítomnými hosťami, bývalými žiakmi, rodičmi a súčasnými pracovníkmi, počas ktorej si pri príjemnej hudbe a občerstvení  zaspomínali na uplynulých 50 rokov v histórii ZŠ Zem. Kostoľany.

 

HOSPODÁRSKE POMERY, OBCHOD A SLUŽBY

 

Podniky a závody v obci

      V obyvateľoch našej obce sa desaťročiami zakorenilo povedomie, že najväčším závodom, ktorý súčasne dáva prácu mnohým našim občanom, sú Slovenské elektrárne,a.s., Elektrárne Nováky, závod Zemianske Kostoľany. K zmene došlo 1. mája 2006, kedy Slovenské elekrárne prevzala talianska energetická spoločnosť  ENEL, ktorá kúpila rozhodujúci počet akcií podniku – 66 %. Tým získala majoritný podiel v tomto predtým čiste štátnom podniku, ktorého súčasťou je aj závod v našej obci. Menší počet akcií – 34 % - si naďalej ponechal štát.

 

      Zmenou vlastníka nedošlo k výmenám na vedúcich postoch v závode ani v jeho výrobnom programe, zmeny sa však týkajú celkového postavenia našej elektrárne v rámci ostatných energetických podnikov v rámci Slovenska. Výroba elektrickej energie sa čoraz viac presúva na jadrovú bázu, a naopak, výroba z pevných palív, ktoré spracúva aj naša elektráreň, sa dostáva do útlmu, pretože je nielen finančne náročná, ale zaťažuje emisiami životné prostredie. Z tohto hľadiska vidia perspektívu závodu aj jeho vlastníci, a tak dochádza k znižovaniu výroby a následnému odchodu pracovníkov, čo sa deje už niekoľko rokov za sebou. Kým v uplynulých rokoch odchádzali pracovníci do predčasného dôchodku, prípadne dobrovoľne dávali výpovede, podnik pristúpil až aj k prepúšťaniu, čo sa zdôvodnilo vysokou prezamestnanosťou.

 

      Na území našej obce ďalej pracujú dva závody na výrobu stavebných materiálov – kociek, panelov, dlažobných kociek – YPOR a PORFIX. Hlavne v jarných a letných mesiacoch  sa vyprázdnia skladové priestory v oboch závodoch a na parkoviskách pred nimi, ale aj na hlavnej ceste, môžeme vidieť dlhé rady nákladných áut a kamiónov s prívesmi, ktoré čakajú na naloženie tovaru, aby sa potom vybrali do rôznych častí nielen Slovenska, ale napr. aj do Českej republiky. Úspešné napredovanie podniku PORFIX – pórobetón evokoval myšlienku, aby záujem odberateľov z ČR uspokojili nielen z nášho závodu, ale aby sa podieľali na výrobe stavebných materiálov z pórobetónu aj na území v zahraničí. Na jar 2006 zakúpili podiel v Pórobetóne Trutnov v ČR a získali tak nové kapacity na výrobu doterajšieho sortimentu a plánujú aj jeho rozšírenie a inováciu.

 

      Trochu bokom od problematiky hospodárstva sa možno javí najmä nezainteresovaným ľuďom činnosť vojenských odborníkov vo Vojenskom útvare 1056 v Zem. Kostoľanoch. Zmeny, ktoré vyplývajú z nášho členstva v NATO, však neobišiel ani tento rezort patriaci pod Ministerstvo obrany SR. Veľmi významným počinom v roku 2006 bolo otvorenie moderného chemického referenčného laboratória. Vybavené je najmodernejšou výpočtovou aj laboratórnou technikou a slúžiť bude tak potrebám armády, ako aj pri skúmaní a analýze rôznych vzoriek , resp. biologického materiálu z civilnej oblasti. Po získaní medzinárodnej akreditácie by mohlo slúžiť aj pre ďalšie štáty združené v NATO.

 

      Nielen toto nové laboratórium, ale celé výcvikové a testovacie centrum v Zem. Kostoľanoch využili na prelome septembra a októbra inšpektori organizácie pre zákaz chemických zbraní so sídlom v Haagu. Účastníci školenia pochádzajúci zo 14 štátov si okrem odbornej činnosti v tréningovo – testovacom centre našli čas aj na návštevu renesančného kaštieľa v našej obci dňa 3. 10. 2006. V sprievode starostky obce a niektorých poslancov si prezreli výstavné miestnosti, kde si vypočuli niečo o minulosti a prítomnosti našej obce a prevzali si malé spomienkové darčeky a propagačné materiály.

 

       Na území Zem. Kostolian sú okrem spomínaných ďalšie menšie prevádzky, resp. dielne, ktoré už viac rokov zásadne nemenia svoj výrobný program, no aj medzi nimi nastal v roku 2006 menší pohyb. Zmeny sa týkali vzniku a zániku niektorých dielní. Výrobu ukončila BAMIPA, s.r.o., na Ul. kpt. Weinholda, kde niekoľko žien vyrábalo obuv a výroba kolísala v závislosti od záujmu odberateľov. Naopak, na Ul. domovina otvoril rakúsky majiteľ Markus Wagner OPTIMETALL, s.r.o., kde sa vyrábajú kúrenárske pece. Takisto na Ul. domovina otvorili majitelia Štefan Svitok a syn firmu OREPA, drevárska výroba, kde sa vyrábajú drevené palety.

 

Obchod a služby

      Aj v oblasti obchodu a služieb si pomaly zvykáme na neustále presuny niektorých obchodných prevádzok po obci, ich otvorenie a zatvorenie. V roku 2006 začal s predajom stavebného materiálu Ing. P. Šebök, ktorý obsadil priestory na Ul. kpt. Weinholda po bývalej prevádzke BAMIPY. Pre slabý obrat a vysoké náklady zatvorila majiteľka Iliašová predajňu potravín BALA na Ul. Hagaru a ponechala si len predajňu s rovnakým sortimentom v dolnej časti obce.

      Pre malý záujem zo strany návštevníkov a konzumentov zatvoril majiteľ prevádzku reštaurácie U gazdu, ktorá sa úspešne držala v konkurencii podobných pohostinských zariadení niekoľko rokov, napokon ju zdolala excentricky zvolená poloha na okraji obce a blízkosť ďalšej podobnej prevádzky.

      V nevyužitých priestoroch v budove zdravotného strediska začala p. Štekláčová z Kamenca p. Vt. poskytovať záujemcom z obce i okolia masáže tela za účelom regenerácie svalstva a p. Pecháčová z našej obce robí manikúru a pedikúru. Ostatné obchodné jednotky v obci zostali nezmenené.

 

VÝSTAVBA  A ZMENY  V OBCI

 

      Väčšina vynaložených finančných prostriedkov tentoraz smerovala na rekonštrukciu a obnovu dôležitých verejných budov v obci, čo sa stalo hlavným investičným výdavkom.

      Po prechode základnej a materskej školy do správy obce sa muselo prikročiť k väčším rekonštrukčným prácam na oboch budovách. V letných mesiacoch sa deti rozbehli na prázdniny a do základnej a materskej školy sa nasťahovali remeselníci, ktorí vymieňali staré drevené okná za plastové. Nové vylepšili vonkajší vzhľad budov, ale bola to aj významná investícia do zimnej vykurovacej sezóny, keďže doterajšie okná na oboch budovách už dobre netesnili a zvyšovali náklady na vykurovanie. Práce na budove ZŠ urobili pracovníci firmy ALFAPLAST trade, s.r.o., Prievidza s nákladom skoro 2 milióny korún, plastové dvere namiesto doterajších hliníkových osádzala firma SLOVAKTUAL, s.r.o.,  Pravenec, s nákladmi  vo výške 200 tisíc korún. Okná i dvere v materskej škole vymenila firma VS okná, s.r.o., Prievidza za 300 tisíc korún. Počas prázdnin v školských budovách ruch neutíchal, pretože okrem spomínaných prác nasledovala inštalácia žalúzií a vymaľovanie vnútorných priestorov.

      Aj budova zdravotného strediska, ktorá je vo vlastníctve obce, sa dočkala nových plastových dverí, namontovali ich pracovníci ALFAPLAST-u za 156 tisíc korún. V budove zdravotného strediska pribudla šikmá schodišťová plošina pre imobilných pacientov, ktorú zabezpečoval dodávateľ SPING, s.r.o.,  Zvolen v hodnote 370 tisíc korún.  Pracovníci obce ošetrili strechu budovy aj priľahlej garáže novým náterom, osadili nové garážové dvere a upravili priestranstvo pred garážou položením zatrávňovacích tvárnic.

      V Dome kultúry SNP pokračovali rekonštrukčné práce opravou a zateplením strechy, ktorými bola poverená firma DAVSTAV Ružomberok v cene 1 029 000 Sk.

      Opravy menšieho charakteru sa vykonali aj v sociálnych zariadeniach na miestnom futbalovom ihrisku TJ Slovan Zem. Kostoľany, kde už bolo potrebné vymeniť dosluhujúce rozvody elektrickej energie a natiahnuť nové elektrické vedenie do ďalších priestorov.

      Vonkajšie úpravy sme zaznamenali vo viacerých častiach obce – na hlavnej ulici, 4. apríla, pokračovala firma DONOR Zem. Kostoľany vo výstavbe chodníka v časti od reštaurácie Turbína po Ul. kpt. Weinholda, práce boli vykonané za viac ako 600 tisíc korún. Obyvatelia na Krátkej ulici /za rímsko-katolíckym kostolom/ sa konečne dočkali viackrát požadovanej výstavby novej cesty s asfaltovým povrchom a vybudovanie kanalizácie vedľa nej. Vynaložené prostriedky na túto investíciu narástli do výšky 2 786 000 Sk. Pracovalo sa aj na ďalších uliciach, kde okrem opráv asfaltového povrchu pribudli aj nové vyasfaltované úseky a zlepšil sa prístup obyvateľov ku svojim domom, prípadne k rôznym obchodným a spoločenským budovám.

      Pre uľahčenie prác na udržiavaní miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom aj letnom období schválilo obecné zastupiteľstvo zakúpenie traktora s príslušenstvom – vlečkou, radlicou, rozmetadlom a zametacou kefou.

      V lete sa zmenil aj vzhľad miestneho parku v strede obce, pretože boli zakúpené a osadené na viacerých miestach parku vkusné červeno – šedé lavičky spolu s prislúchajúcimi nádobami na odpadky.

 

      Medzi bežné činnosti, ktoré zabezpečujú pracovníci obce, možno ešte spomenúť výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách, na cintorínoch, medzi bytovkami na Ul. domovina, kpt. Weinholda a Pod horou, vedľa miestnych aj štátnej komunikácie, čistenie ulíc, parkovísk, tržnice, parkov a autobusových zastávok, bežné opravy zničeného a poškodeného majetku obce. Postupne sa na jednotlivých uliciach vymieňajú svietidlá verejného osvetlenia za výkonnejšie a najmä úspornejšie.

 

      V štádiu prípravy sú rozpracované ďalšie projekty, ktoré majú zlepšiť prostredie v našej obci aj zveľadiť jej majetok a počítajú s využitím finančných prostriedkov nielen z nášho obecného rozpočtu, ale aj z ďalších zdrojov – z rôznych grantov, dotácií, prostredníctvom štátneho rozpočtu či z Európskej únie. Niektoré z nich smerujú na obnovu pamiatok – renesančného kaštieľa v strede obce, ktorý je však zaťažený záložným právom a rekonštrukčné práce sa z toho dôvodu nedajú realizovať, na prestavbu čaká aj kaštieľ v užívaní základnej školy, kde je plánované centrum voľnočasových aktivít pre mládež aj dospelých, úplne zdevastovaná je kúria vedľa domu kultúry, kde sú nevyjasnené vlastnícke vzťahy k nej. Kaštieľ vedľa reštaurácie Turbína prešiel do súkromných rúk a v tomto roku sa dočkal novej strechy, takže sa zastavilo jeho postupné chátranie.       

 

      Medzi akútne činnosti v obci bola zaradená výstavba vodovodu na novej ulici, ktorá vznikla za potokom oproti Ul. B. Němcovej, kde vyrástlo niekoľko nových súkromných domov a až následne sa riešia otázky rozšírenia elektrickej prípojky, vodovodu, miestnej komunikácie.

 

      Pripravuje sa projektová dokumentácia na úpravu cintorína s vybudovaním urnového hája, ako aj zámer upokojovania dopravy cez obec sledujúci zlepšenie bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez štátnu cestu v strede obce.

 

      Celkový vzhľad ulíc sa v tomto roku veľmi nezmenil, nová výstavba sa nerozširuje, viac sa opravuje doterajšia zástavba starších rodinných domov. Opravy sa týkajú vonkajších zmien, no vymieňa sa aj vnútorné zariadenie domov, bytov inštalovaním nových materiálov, obkladov, podláh, nábytku, spotrebičov. Ak niekde dôjde k stavbe nového domu, väčšinou včlenením do jestvujúcej ulice alebo na už spomínanej novej časti Ulice B. Němcovej.

 

      Dosť domov v obci je neosídlených , ktoré pomaly chátrajú, pretože ide väčšinou o staré domy, na bývanie nevhodné. Majitelia nebývajú v našej obci, a tak špatia vzhľad ulíc a niektoré priam ohrozujú susedné domy a dvory. Nachádzajú sa na Ul. B. Němcovej, Domovina, 4. apríla.

 

DOPRAVA   A SPOJE

 

Osobná preprava

      V oblasti prepravy obyvateľstva prichádza k zmenám v grafikone železničnej aj autobusovej dopravy tak často, že ich už skoro nestačíme sledovať. Kým donedávna bol zaužívaný systém zmien v odchodoch a príchodoch vlakov aj autobusov 1x ročne, vždy v decembri, teraz sa už mení situácia aj v máji a v prípade, že si to cestujúca verejnosť nevšimne, nastáva v prvých dňoch chaos. Zmeny sa netýkajú len posunu niektorých spojov, ale nepríjemné je, keď dôjde k zrušeniu niektorých osvedčených liniek, na ktoré ľudia dlhšiu dobu dochádzali. Našťastie, autobusová doprava ponúka dostatok spojov, hlavne v ranných a odpoludňajších hodinách, kedy väčšina cestujúcich z našej obce smeruje za prácou, vzdelaním, nákupmi, lekármi. Redšia premávka autobusov je až vo večerných hodinách. Naši obyvatelia majú tú výhodu, že cez obec prechádzajú linky všetkých spojov v smere do Prievidze aj Partizánskeho i do obcí mimo hlavnej trate, a tak môžu byť naozaj spokojní s dostupnosťou dopravy do okolitých väčších stredísk.

      Ceny autobusových cestovných lístkov aj cestovného vo vlakoch sa pravidelne zvyšujú, avšak v roku 2006 zostala oproti minulosti nezmenená.

      Na niektorých úsekoch už premáva aj  súkromná preprava s nepravidelnými odchodmi, je to malý 10-miestny automobil, ktorý vozí záujemcov o prepravu na trase z Kamenca p. Vt. do Prievidze, prípadne aj ďalších obcí na požiadanie.

      Záujemcov o hromadné organizovanie zájazdov viacerých osôb uspokoja autobusy SAD Prievidza, luxusné autobusy prepravnej firmy DAK Kiaba z Novák, ale aj náš obecný autobus.

Spoje

      Telefonické spojenie je možné z pevných liniek, ktoré ponúka SLOVAK TELEKOM, a.s.

Čoraz viac ľudí, najmä mladých, však využíva rôzne ponuky mobilných operátorov ORANGE a T – Mobil. Rozširuje sa počet užívateľov internetu, tiež hlavne v rodinách, kde sú žiaci, študenti, mladí ľudia. Navštevujú stránky s poučnými aj zábavnými ponukami. Pokrok ide v oblasti informatiky neudržateľne a rýchlo dopredu, aj keď užívatelia týchto vymožeností a dnes samozrejmej komunikácie musia vynaložiť nemalý finančný obnos na pravidelné platby za ne.

Masovokomunikačné prostriedky

      Súčasný káblový rozvod televíznej siete sa už ďalej nerozširuje, k doterajším ponukám vysielacích staníc pribudla NOE s náboženským obsahom a ZONE ROMANTICA vysielajúca filmy a seriály. Celkom tak káblový rozvod ponúka 6 kanálov v slovenskom jazyku /STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, NAUTIK/,  8 v českom jazyku /ČT 1, ČT 2, PRIMA, NOE, HALLMARK, EUROŚPORT, ZONE ROMANTICA, DISCOVERY/ a 6 v jazyku nemeckom /SAT 1, PRO 7, RTL 1, VIVA, DSF, RTL SUPER/

 

      Poplatok za televízny prijímač je stanovený pre každého abonenta na 100.-Sk , za rozhlasový prijímač 40.- Sk a firma VARES, s.r.o.,  Banská Bystrica si účtuje za káblový rozvod 150.- Sk mesačne.

 

      Záujemcovia o aktuálne dianie doma i vo svete majú možnosť zakupovať si periodickú i príležitostnú tlač v jedinom novinovom stánku, ktorý stojí v strede obce. V ponuke je domáca tlač i niektoré tituly tlače cudzojazyčnej, hlavne českej.

 

POLITICKÉ  STRANY,  ZÁUJMOVÉ  ZDRUŽENIA  A SPOLKY

Politické strany

      Politický život sa oproti minulým rokom nerozvinul, politické strany sú málo aktívne a nepočuli sme o nich ani v roku 2006. Nedokázali sa zapojiť výraznejšie ani do predvolebnej mašinérie, do komunálnych volieb postavilo svojich kandidátov iba HZDS, kandidáti KDH a SMERU – sociálnej demokracie neboli zaregistrovaní volebnou komisiou pre nesprávne vyplnené a odovzdané prihlášky. Nepodieľajú sa ani na spoločenskom a politickom živote obce.

 

Organizácie a združenia

      Oveľa aktívnejší prístup k verejnej činnosti majú u nás niektoré združenia a spolky založené na báze dobrovoľnosti. Niektoré majú masový charakter práce, iné sú uzavretejšie, zoskupujú iba niekoľkých členov, ale ich činnosť je dlhodobá.

Jednota dôchodcov na Slovensku

      Medzi tie prvé rozhodne patrí Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ a Klub dôchodcov /KD/ Zem. Kostoľany. Obe organizácie majú skoro totožné členstvo aj vedenie. Ich predsedníčkou je už skoro od založenia Terézia Karaková a v roku 2006 oslávili 15. výročie svojho založenia. 

 

      Činnosť klubu dôchodcov je bohatá a pestrá, snažia sa svojich členov vtiahnuť do aktívneho života seberovných ľudí v seniorskom veku. Že sa im to darí, o tom svedčia každoročné vydarené akcie, ktoré sú určené nielen dôchodcom, ale všetkým obyvateľom a dokonca aj mladším – deťom. Z tradičných podujatí organizovaných každý rok treba spomenúť MDŽ a Deň matiek, oslavu fašiangov, vystúpenia členiek klubu v Bystričanoch na prehliadke mariánskych a pútnických piesní, ale ťažiskom ich práce je rozsiahla kultúrno-spoločenská akcia pod názvom Jeseň je dar, ktorej  sa každý rok zúčastňujú kluby dôchodcov a členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku z celého okresu.

 

      V tomto roku sa táto prehliadka voľnočasových aktivít seniorov konala 14. októbra 2006 a organizátormi okrem nášho klubu dôchodcov boli aj HNOS Prievidza a Obec Zem. Kostoľany.  Dom kultúry sa v toto sobotné odpoludnie zaplnil členmi klubov dôchodcov z okresu Prievidza, aby pred svojimi rovesníkmi a ďalšími záujemcami prezentovali svoje výrobky, ale hlavne zabavili programom, ktorý si v posledných mesiacoch na túto príležitosť intenzívne pripravovali. O tom, že členovia klubov dôchodcov majú radi zábavu a súťaživosť, svedčí aj pekný počet zúčastnených klubov – 18, dokazuje to aj vysokú popularitu tohto podujatia.

 

      S čím sa predviedli dôchodcovia pred publikom, nám napovie sled vystúpení:

    Opatovce n. Nitrou – spevácka skupina Studienka so slov. ľudovými piesňami
    Zem. Kostoľany – Jedna z ríše rozprávok
    Kamenec p. Vt. -  Dôchodcovia, bavme sa – scénka, piesne
    Tužina – piesne v podaní Karpatonemeckého spolku
    Nedožery – Brezany – vystúpenie hudobno-speváckej skupiny so spevmi a monológom
    Bystričany – Mladosť moja, mladosť – báseň, príhovor, piesne, scénky
    Nováky – Piesne našej mladosti – pásmo piesní a poézie z čias mladosti
    Bôbar Prievidza – pásmo ľud. piesní a báseň
    Bôbar Prievidza -  predstavenie Št. Koryťákovej
    Kanianka – Nie sme starí, máme len viac rokov – žartovné piesne
    Kocúrany – 80 rokov mám – pásmo piesní a blahoželaní k výročiu členky klubu
    Hradec – spevácka skupina Hrádok – pásmo svadobných piesní
    Lehota p. Vt. – absolventi rekvalifikačného kurzu sa predstavujú - humorné pásmo
    Veľká Lehôtka – Kto nasadí mladých  stromkov- folklórne pásmo
    Horná Ves – Piesne našej mladosti – pásmo poézie a piesní
    Nitrianske Pravno – Cigánky – montáž spevu a hovoreného slova
    Podhradie – Našim jubilantom – recitačno-spevácke pásmo pre jubilantov
    Oslany – Fašiangy na dedine – folklórne pásmo
    Diviacka Nová Ves – Snehulienka a sedem trpaslíkov. Alebo naopak? – humorné pásmo.

      Zo stručného prehľadu vidieť, že dôchodcovia si na príprave programu naozaj dali záležať a ako každý rok, snažili sa prísť na prehliadku zasa s niečim novým, čo by ostatné kluby zaujalo.

      Po skončení všetkých vystúpení sa zišli pozvaní starostovia aj členovia klubov dôchodcov v spoločenskej sále DK SNP, kde celú prehliadku vyhodnotila a poďakovala účinkujúcim za pekné výkony riaditeľka HNOS Mgr. Amália Lomnická a starostka našej obce Ing. Helena Kovačová. Nasledovalo drobné pohostenie od nášho klubu a družná zábava, po ktorej sa hostia i domáci rozišli s novými zážitkami do svojich domovov.

      Okrem tohto rozsiahleho podujatia s okresným rozmerom majú v klube našich dôchodcov predovšetkým akcie pre svojich členov, na ich rozptýlenie, zábavu, poučenie, prekonanie samoty, možnosti vzájomnej výpomoci. Bohatú a pestrú činnosť pre 97 členov klubu dôchodcov zariaďuje sedemčlenný výbor klubu na čele s dlhoročnou predsedníčkou p. Teréziou Karakovou. Stretnutia členov sú neformálne, každý pondelok sa pravidelne schádzajú záujemcovia o prácu v klubovej miestnosti  na Ul 4. apríla, kde pripravujú svoje aktivity, nacvičujú programy na verejné vystúpenia, vyrábajú rôzne výrobky na výstavky. Prácu majú rozplánovanú na jednotlivé mesiace, plán svedčí o premyslených aktivitách a zanietených ľuďoch, ktorí ich pripravujú.

   

     Mesiac február napríklad bol príležitosťou na spoločenské posedenie hneď dvakrát – v Bystričanoch s tamojším klubom dôchodcov a samostatné fašiangové posedenie s voňavými šiškami,ktoré napiekli šikovné ruky gazdiniek – dôchodkýň aj na fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy v DK SNP pre všetkých účastníkov.

      Pekárske umenie osvedčili členky klubu aj pred Vianocami, keď ako každý rok piekli medovníčky pre deti, ktoré potom rozdával Mikuláš v obci aj v oboch školách, ale aj pre verejnosť na posedení pod jedličkou v dome kultúry. V septembri na oslavu výročia obce zasa napiekli chutné koláče, po ktorých sa len tak zaprášilo.

      K podujatiam vážnejšieho charakteru patria oslavy v obci. Členky klubu dôchodcov pravidelne pripravujú v spolupráci s obcou a miestnou organizáciou SZPB oslavy pred pomníkom SNP v strede obce, kde s ostatnými občanmi položia vence a zaspievajú niekoľko piesní ako prejav úcty k padlým v SNP a 2. svetovej vojne.

      V roku 2006 pripravili a uskutočnili zájazd svojich členov do Nitry a do Šurian v okrese Nové Zámky, kde sa stretli so svojimi rovesníkmi z tamojšieho klubu dôchodcov. Dôchodcovia z nášho klubu neudržiavajú styky len so seniormi z iných klubov, ale nadviazali čulú spoluprácu s jednou triedou z miestnej ZŠ, ktorej žiaci už dnes navštevujú 7. ročník. Styky medzi deťmi a dôchodcami sú obojstranne zaujímavé, stretávajú sa na spoločných podujatiach v obci, organizujú pre deti turnaj v stolnom tenise, kde si zašportujú starí i mladí, deti na podujatia klubu chodia s programom. Rovnako sa rozvíja aj spolupráca medzi klubom dôchodcov a materskou školou, k MDD chodia na návštevu do MŠ so sladkosťami dôchodcovia, v októbri , Mesiaci úcty k starším, potešia zasa starkých deti pekným programom.

      I keď ide o vekom starších ľudí, nezabúdajú sa zapojiť do práce pri zveľaďovaní obce, v roku 2006 vysadili ozdobné kríky pri zdravotnom stredisku aj pred pomníkom SNP v strede obce.

      Všetky tieto a ešte ďalšie, drobnejšie aktivity, sa vzťahujú na rok 2006, ale podrobnejšie zmapovala činnosť Klubu dôchodcov v Zem. Kostoľanoch  výročná členská schôdza, na ktorej dňa 10. novembra 2006 spomínali na všetkých, ktorí od začiatku jeho vzniku až dodnes obetavo pracovali v prospech svojej obce a hlavne v prospech svojich starších spoluobčanov.

MO SZPB

      Dlhoročnú tradíciu má Miestna organizácia Slovenského zväzu protiašistických bojovníkov /MO SZPB/  v Zem. Kostoľanoch,ktorá ale značne obmenila členstvo, pretože pôvodných odbojárov je už len niekoľko, nahradili ich noví členovia. Organizácia sa podieľa najmä na príprave osláv výročí oslobodenia obce v mesiaci apríli a vyhlásenia SNP v mesiaci auguste.

 

Záujmové združenia

      V obci pracuje niekoľko združení občanov založených na báze spoločného záujmu. Niektoré z nich sú združené pod domom kultúry, iné pracujú samostatne. Najčastejšie sa na verejnosti prezentujú leteckí modelári, vedie ich Stanislav Oršula a dielňu majú na poschodí kaštieľa v strede obce. Svoje modely predvádzajú na významných podujatiach celoobecného charakteru, ale často sa zúčastňujú aj súťažných stretnutí v rámci Slovenska, niekedy cestujú i do zahraničia.

      Klub kynológov má svoje vystúpenia s ukážkami výcviku psov na rôznych akciách v obci, kde sú pozývaní, najmä s účasťou detí. Pre milovníkov plemena nemecký špic je určená súťaž, ktorá bola v DK SNP 1. apríla 2006 a vystavovali a predvádzali sa na nej jedince tejto rasy z celého Slovenska.

      Priaznivci krížoviek a hádaniek majú svoj krúžok, ktorého členovia okrem účasti na celoslovenských turnajoch usporiadali svoj turnaj dňa 2. apríla 2006. Na toto nedeľné dopoludnie pozvali organizátori – Obec Zem. Kostoľany a DK SNP Zem. Kostoľany všetkých milovníkov krížoviek z celého Slovenska na tradičný , už XXXI. ročník, Turnaja energetikov.

 

      Zišlo sa na ňom viac ako 40 súťažiacich a okrem riešenia 2 krížoviek v kategórii A alebo B sa mohli potrápiť aj nad 20 hádankami zhodnými pre obe kategórie. Na 10 najlepších v každej kategórii čakali vecné ceny, na ktoré prispeli okrem organizátorov aj sponzori – VYSTA, DONOR, LUPA, Drogéria p. Babuška. Súťažné materiály pripravili členovia krúžku ENERGETIK  hádanky krúžok BÔBARI z Prievidze. Výsledky turnaja sa započítavajú do celoslovenského rebríčka úspešnosti v riešení krížoviek a hádaniek, ktorý zostavuje Slovenský zväz krížovkárov a hádankárov. Najlepšie umiestnenie na 31. ročníku Turnaja energetikov dosiahli:

Krížovky – kategória A : Milan Chudý, Prievidza

                                    B : Emília Rigdová, Poprad

Hádanky : Ivan Noskaj, Šaľa

Skladačky : LadislavŽitňák, Šaľa

 

Telovýchovná jednota Slovan

      Športovcov zastrešuje Telovýchovná jednota Slovan Zem. Kostoľany, ktorá združuje futbalový oddiel žiakov, dorastu a mužov, ale aj moderné gymnastky. Podrobnejšie o ich aktivitách v časti ŠPORT.

DFS Domovina

      Pohybovo a zároveň umelecky nadané deti nájdu uplatnenie v Detskom folklórnom súbore /DFS/ Domovina, ktorý má v úmysle rozvíjať nadanie, talent a pohybovú aktivitu prostredníctvom ľudových tradícií. Má tri súbory – deti mladšej vekovej kategórie v predškolskom veku a 1. ročníka ZŠ, druhý súbor tvorí stredná veková skupina 8 – 12 rokov, v tretej skupine sú iba 2 tanečné páry. Na harmonike doprevádza spev aj tanec Marek Bobok, dlhoročný člen DFS.

 

      Deti nacvičujú svoje programy zostavené vedúcou H. Kováčovou 1x do týždňa a vystupujú s nimi na rôznych podujatiach v obci. Za rok 2006 mal DFS Domovina 11 vystúpení.

 

Moderné tance

      Väčščinou pre dievčatá je určený krúžok moderných tancov skupiny NEXT, ktorý navštevujú 2x týždenne v dome kultúry deti nielen z našej obce, ale aj záujemcovia z okolia. Takisto združuje pohybovo nadané deti, ktorým nechýba cit pre rytmus. Vystúpili na podujatiach v obci.

Zatvorenie klubu mladých

      Len v roku 2005 bol otvorený Klub mladých v Zem. Kostoľanoch, ktorý mal združovať mládež zväčša v stredoškolskom veku. Upravili pre nich priestory bývalého bytu v renesančnom kaštieli a mali dobré podmienky, aby mohli zmysluplne využívať svoj voľný čas namiesto vysedávania v pohostinských podnikoch a hrania na automatoch.  Zodpovedným vedúcim klubu bol Peter Rybár. V zime však došlo k poruche vodovodného potrubia, a tak klub museli uzavrieť. Je to veľká škoda, lebo pri lepšej starostlivosti od samotných mladých členov klubu mohli miestnosti užívať ďalej, teraz znova nemajú osobitné priestory na schádzanie.                   

 

SOCIÁLNE  POMERY

 

Zamestnanosť

      V oblasti zamestnávania obyvateľstva sa situácia nevyvíja veľmi priaznivo, aj keď počet nezamestnaných nie je až taký vysoký. Otázkou je, či sú zamestnanci so svojím postavením a podmienkami v práci spokojní a či majú za ňu aj primerané finančné ohodnotenie, preto je dosť častá aj fluktuácia v niektorých povolaniach a u niektorých zamestnávateľov. V našej oblasti nie sú mzdy také vysoké, ba niektorí uchádzači o prácu sú zaskočení ponukou minimálnej mzdy, ktorá je stanovená zákonom, v roku 2006 činila 7600 Sk.

      Nezamestnaným ponúknu úrady práce možnosť rekvalifikácie, ale je otázne, či je to efektívna cesta, pretože aj napriek jej absolvovaniu si mnohí prácu nenájdu ani s novou kvalifikáciou získanou v týchto kurzoch. Bezprostredne po strate zamestnania, teda v určitom preklenovacom období, najviac polročnom, môže nezamestnaný, ktorý si platil príspevky do fondu zamestnanosti, od poisťovne poberať dávky v nezamestnanosti. Ich výška závisí od posledného príjmu poistenca.

      Tí nezamestnaní, ktorí sa rozhodnú podnikať, môžu získať od štátu aj príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť vo výške od 46 000 Sk do vyše 200 000 Sk v závislosti od lokality, v ktorej chcú podnikať. Ďalšiu podporu získavajú zamestnávatelia, ktorí sa rozhodnú vziať do zamestnania uchádzača evidovaného na úrade práce. Na vytvorenie jedného pracovného miesta prispieva štát dotáciou vo výške od 41 tisíc korún po 123 tisíc korún, tiež podľa okresu a percenta nezamestnanosti v ňom. Pretože najťažšie sa dostávajú do zamestnania ľudia so zdravotným handicapom, vznikajú tzv. chránené dielne, v ktorých je príspevok na pracovné miesto viac ako 200 tisíc korún.

Sociálne výpomoci

      Stáva sa často, že si nezamestnaný nedokáže z rôznych príčin nájsť po stanovenej dobe prácu, alebo inak poruší dohodu o spolupráci s úradom práce, je vyradený z jeho evidencie . Vtedy je odkázaný len na nízke sociálne dávky, ktoré mu nezaručia preplatenie potrebných životných nákladov. Istou výhodou môžu byť ďalšie príspevky sociálneho charakteru – dávky v hmotnej núdzi od štátu aj od obcí, napr. aktivačný príspevok za prácu v prospech obce, cirkvi, mimovládnej organizácie v trvaní 15 hodín týždenne, príspevok na bývanie, na zdravotnú starostlivosť.

 

      Zdravotne postihnutí občania prežívali ťažké chvíle, pretože im plošne prehodnocovali invalidné dôchodky a kompenzácie na rôzne druhy postihov. U mnohých došlo k prudkému zníženiu dôchodkov, až k ich odobratiu. V tomto roku však došlo k náprave a vráteniu invalidných dôchodkov na základe výroku Ústavného súdu SR o neoprávnenom prehodnocovaní už priznaných invalidných dôchodkov. Zdravotne postihnutí môžu dostávať okrem pravidelných dôchodkov aj príspevky na osobnú asistenciu, na kompenzačné pomôcky, kúpu auta, úpravu bytu na bezbariérový, na diétu, osobnú hygienu. Všetky priznané príplatky však závisia od príjmu občana.

 

       Aj vo vyplácaní nemocenských dávok došlo k podstatným zmenám – ak ochorie zamestnanec, prvých 10 dní nemoci mu dávky uhrádza zamestnávateľ, ďalšie dni Sociálna

poisťovňa, najviac však 1 rok.Výška dávky závisí od priemernej mzdy v štáte, v tomto roku bola nad 17 000.- Sk. Za mesiac práceneschopnosti môže zamestnanec dostať najviac 13 500.-Sk, čo je výhodné pre nízko zárobkové skupiny ľudí, ale zamestnancom s vyššou mzdou sa viac oplatí vziať si na obdobie krátkodobého ochorenia niekoľko dní dovolenky.

      Do oblasti sociálnych vecí patrí starostlivosť o rodinu a deti. Pri narodení dieťaťa dostane rodič 4460.-Sk, počas materskej dovolenky v trvaní 28 týždňov, u osamelej matky a pri narodení dvojčiat počas 37 týždňov, poberá náhradu príjmu vo výške 55 % pôvodnej hrubej mzdy. Po skončení materskej dovolenky majú možnosť poberať rodičovský príspevok do veku troch rokov dieťaťa vo výške 4440.-Sk. Novinkou je, že rodič ho poberá aj v prípade, ak sa zamestná a o dieťa sa stará opatrovateľka alebo súkromné zariadenie jaslí. Ak dieťa umiestni do štátneho alebo obecného zariadenia, rodičovský príspevok stráca.

      Na deti dostávajú rodičia rodinné prídavky vo výške 540 korún na dieťa. Tie, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín, majú navyše možnosť získavať aj dotácie na stravu, na školské pomôcky a rôzne druhy štipendií od základných po vysoké školy.

      Osobitnou skupinou podliehajúcou sociálnej politike štátu, sú dôchodcovia. Do starobného dôchodku odchádzajú ľudia vo veku 62 rokov podľa zákona, ale v súčasnosti ešte dobieha odchod do dôchodku podľa starého systému postupným predlžovaním veku odchodu do dôchodku. Niektorí pracovníci využívajú možnosť odchodu do predčasného dôchodku z rôznych dôvodov – zdravotných, rodinných alebo pri hroziacej strate zamestnania, keďže ľuďom vo veku nad 50 rokov je veľmi sťažené nájsť si primeranú prácu. Nástup do predčasného dôchodku je však nevýhodný pre zníženú penziu, za rok to tvorí až 6 % zrážky z vyrubenej sumy dôchodku. I napriek tomu je dosť takých, ktorí odchádzajú aj o 2 – 3 roky skôr. Dôchodcovia majú možnosť znova sa zamestnať a pracovať po uzavretí zmluvy alebo dohody o vykonaní práce. Ďalšie výhody poberajú dôchodcovia napríklad pri cestovaní vlakom, rekreáciách, v bankách. Každoročne sa penzie valorizujú podľa výšky inflácie  v rozpätí 4 – 6 %.

      Údaje o sociálnych pomeroch platných aj  v roku 2006 sú všeobecne známe a využívajú ich na území celého štátu. Naša obec vo svojom sociálnom programe pokračuje pri rôznych druhoch výpomocí – rodinám pri náhlych udalostiach, deťom v hmotnej núdzi, zamestnávaním opatrovateliek a občanov na aktivačné práce, poskytovaním príspevku na stravovanie dôchodcov.

Zdravotníctvo

      V oblasti zdravotnej starostlivosti sa pomery nemenia alebo len veľmi málo. V roku 2006 po parlamentných voľbách zrušila nová vláda poplatky za návštevu lekára aj poplatok za pobyt v nemocničnom zariadení, zostalo iba platenie za odvoz sanitkou a za návštevu a ošetrenie na lekárskej pohotovostnej službe. V platnosti zostávajú aj doplatky za lieky, no ich výška mierne poklesla.

 

      Naši občania dostávajú základnú zdravotnú starostlivosť priamo v našej obci u svojich lekárov – pediatričky MUDr. Takáčovej, lekárov pre dospelých  MUDr. Bezákovej, Marcinku, v ENO MUDr. Gogovej, v YPOR-e MUDr. Tínesa, stomatológa MUDr. Kmeťa a v ENO MUDr. Viechu. To sú lekárske ambulancie na území našej obce, no pretože dnes si môže už občan vybrať svojho lekára podľa individuálneho posúdenia, niektorí podpísali zmluvy s inými ambulanciami. Na odborné vyšetrenia dochádzajú do Novák, Prievidze, Bojníc, či vzdialenejších  - Martina, Banskej Bystrice, Trenčína, Bratislavy.

 

Obyvateľstvo

      Určitým barometrom pri hodnotení životnej úrovne nebýva iba výška príjmu jednotlivých rodín či jednotlivcov, ale aj vybavenosť ich domácností, možnosti bývania, dostupnosť služieb, kultúrneho vyžitia, rekreácie, cestovania.

      Z tohto pohľadu sa javí situácia našich obyvateľov ako prijateľná, pretože nikto nie je doslova bezdomovcom, i keď niektorí majú problémy s uhrádzaním bežných poplatkov pre domácnosť. Aj v tomto roku prišlo zvýšenie cien, najviac v odbere plynu pre domácnosti, vodného a stočného, elektriny, niekde aj tepla. Niektoré ceny sa pohybujú v závislosti od svetových trhov, napr. benzín a nafta, kde je cena neustále v pohybe. Značne vzrástli ceny nehnuteľností, najmä domov a bytov, a to aj v našej obci, ktorá nie je pre kupujúcich až takou zaujímavou lokalitou. Ceny potravín naopak zostávajú na rovnakej úrovni, u niektorých, napr. mäsa a výrobkov z neho, dokonca došlo k poklesu hlavne pri vyhlásení akciových cien vo väčších obchodných jednotkách.

      Odevy, textil, obuv nakupujú ľudia vo výpredajoch alebo u čínskych predajcov, ktorí ponúkajú síce lacné, ale brakové výrobky. Elektrotechnika, biela technika, nábytok a ďalšie predmety dlhodobej spotreby sú na rovnakej cenovej úrovni a treba na ne šetriť.

      V bývaní prevažujú súkromné rodinné domy, v devätnástich bytovkách sú byty v osobnom vlastníctve, jedna s ôsmimi bytmi patrí obci na účely sociálneho ubytovania.

      V roku 2006 pokračoval neopriaznivý demografický vývoj, keď na počet 31 zomrelých sa narodilo len 14 detí. Zomrela aj najstaršia spoluobčianka, 95-ročná Mária Pokorná, 6 občanov nad 80 rokov, 11 nad 70 rokov, 7 nad 60 rokov. Mladšia veková kategória z ekonomicky činného obyvateľstva stratila 3 príslušníkov nad 50 rokov a prehľad završujú dvaja štyridsiatnici, najmladšia spoluobčianka,ktorá zomrela náhle, mala iba 39 rokov. Štatistika teda hovorí, že v roku 2006 sme do knihy úmrtí zapísali celkom 31 občanov, čo je v posledných rokoch ďaleko najvyššie čislo, z toho žien bolo 14, mužov 17. Dvaja zahynuli tragicky, po autonehode. /Viď mimoriadne udalosti/

      K 31. decembru 2006 mala naša obec 1670 obyvateľov.

  KULTÚRA

 

      Kultúrne akcie pre všetky vekové skupiny obyvateľstva od detí po seniorov zastrešuje v organizovaní aj poskytnutím priestorov Dom kultúry SNP. Zodpovednou pracovníčkou na tomto úseku je Viera Hulínyiová, vedúcou knižnice Margita Remeňová, premietačom filmov Miroslav Mikula z Nitrianskych Sučian. V dome kultúry sa usporadúvajú akcie charakteru politického /voľby, zasadnutia OZ/, spoločenského /súťaže, stretnutia občanov, kultúrne programy, vystúpenia hostí


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka