Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Fašiangová veselica

fasiangy_2012.pngDáva sa na známosť, že 10. februára 2018 sa bude konať v našej obci fašiangová veselica.  Pochôdzky fašiangovníkov dedinou začínajú už v piatok a pokračujú v sobotu. V sobotu v Dome kultúry SNP začína podujatie od 17:00 h predajom zabíjačkových špecialít: pečené klobásky, jaternice, zabíjačková kaša, pečené mäso v žemli, zabíjačková kapusta. Od 19:00 hod bude hrať do tanca hudobná skupina Relax – Valašekovci s bohatým repertoárom ľudových piesní, ako aj najnovších piesní popu. O polnoci spoločne s FS Domovina pochováme a oplačeme pani basu. Všetkých Vás srdečne pozývame.


 

Aktuality

Detský novoročný karnevalVytlačiť
 

IMG_2048.jpgDnešný deň bol slávnosťou hlavne pre tie menšie deti, ktoré sa už nevedeli dočkať detského karnevalu. Zaujímavých masiek bolo naozaj dosť, o pohodu a zábavu detí sa starali naši klauni, za ktorých sa prezliekli zamestnankyne z domu kultúry. Nechýbali súťaže, dobrá hudba, tanec. Vyhodnotených bolo 10 najkrajších alebo najzaujímavejších masiek, ale malou odmenou boli obdarené za snahu všetky masky. Veríme, že sme pre vás pripravili ďalšie z príjemných podujatí, na ktorých ste strávili pekné popoludnie.


 
 

Propagačné materiály obce v predajiVytlačiť
 

S22C-118013110410.jpg


 
 

Novoročný koncertVytlačiť
 

25.jpgObec, to sú jej občania. Všetci tvoríme spoločné dielo. Príkladom je aj naše už tradičné prvé podujatie v roku - Novoročný koncert v deň sviatku Troch kráľov. Všetci účinkujúci i každý, kto sa pričinil o krásnu atmosféru Novoročného koncertu, ukázali, že každý deň v našej obci môže byť krajší a lepší práve vďaka vám. Ďakujeme všetkým účinkujúcim - Folklórnemu súboru Domovina, ženskej speváckej skupine Borinka, speváckemu zboru rímsko-katolíckej cirkvi, speváckemu zboru evanjelickej cirkvi a.v., Miroslavovi Machovi, Eme Vážanovej, Kristíne Muho, mužskej speváckej skupine Borinka a Zboru pre občianske záležitosti.


 
 

Novela zákona o správnych poplatkoch - zmeny s účinnosťou od 1.1.2018Vytlačiť
 

1.jpgOd 1. januára 2018 sa mení sadzobník správnych poplatkov.

Dôvodom je novela zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.


 
 

Daňová povinnosť Vytlačiť
 

images (1).jpgVážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  alebo realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností na správe daní a poplatkov obce Zemianske Kostoľany najneskôr do 31.1.2018. Taktiež pripomíname, že ste povinný prihlásiť alebo odhlásiť psa a to do 30 dní od vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

 

Zároveň oznamujeme občanom, že na uplatnenie si zliav na poplatku za komunálny odpad pre kalendárny rok 2018 je potrebné doložiť do konca januára tieto potvrdenia:

 

Študenti denného štúdia – potvrdenie o návšteve školy s pobytom na školskom internáte alebo potvrdenie o platení poplatku za komunálny odpad od ubytovateľa,

 

Zamestnaní v pracovnom pomere s pobytom v Slovenskej republike  mimo TP – potvrdenie zamestnávateľa alebo ubytovateľa o ubytovaní a platení poplatku za KO pričom potvrdenie  musí byť z tohto roku t.j. r.2018

 

Občania s pobytom v zahraničí - kópia pracovnej zmluvy v zahraničí alebo čestné prehlásenie.

 

Od poplatku bude oslobodený ten občan, ktorý sa preukáže potvrdením úhrady poplatku za Komunálny odpad  na celý kalendárny rok 2018 v inej obci alebo v meste.   

 

Bližšie informácie Vám podá na správe daní a poplatkov p.  Trúchla – 046 5466 133. 


 
 
Položky 1-5 z 172

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka