Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Oznam Vytlačiť
 

zssk_jpg_450x254.jpgOznámenie opatreniach  pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky), ktorá prebieha od dňa  19.9. do 21.9.2017 na úseku trate Chrenovec - Handlová.

Viac informácii nájdete v súbore na stiahnutie. 


 
 

9. ročník BEHU SNP v Zemianskych KostoľanochVytlačiť
 

2.jpgObec Zemianske Kostoľany v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch organizuje športové podujatie – 9. ročník Behu SNP, ktorý sa koná na regionálnej úrovni v Zemianskych Kostoľanoch dňa 22. septembra 2017, t.j. v piatok so začiatkom o 9:00 hod. Zraz prihlásených účastníkov je o 8:30 hod. pred budovou ZŠ Zemianske Kostoľany.

Príďte povzbudiť malých či veľkých svojim potleskom a pre nás všetkých bude heslo športového dňa: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ .

Podľa slov zúčastnených  v minulých rokoch sa im športové podujatie páčilo. Tešíme sa na bohatú  účasť športovcov aj divákov.


 
 

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 20. 9. 2017Vytlačiť
 

erb-scan.jpgOznamujeme občanom, že starostka obce zvoláva v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch rokovanie obecného zastupiteľstva na deň 20. 9. 2017. Program je v prílohe.


 
 

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 24. 8. 2017Vytlačiť
 

erb-scan.jpgV súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch zvoláva starostka obce rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24. 8. 2017 o 16:00 h v Dome kultúry SNP. Program rokovania je v prílohe po rozkliknutí.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

i_4552262.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.     

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“). Volebné právo budú mať slovenskí aj zahraniční občania daného kraja, ktorí dovŕšili v deň volieb vek 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


 
 
Položky 1-5 z 149

Odkaz pre starostu

Pamiatkový výskum Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Pamiatkový výskum Sýpka

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka