Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Vyhlásenie vedenia obce

DSC_1109.JPGV súvislosti so situáciou, kedy bol v obci Zemianske Kostoľany identifikovaný zápach pripomínajú únik plynu a vzhľadom na šíriace sa dezinformácie, dáva vedenie obce k danej problematike nasledujúce stanovisko:

Nakoľko sa počas dvoch dní zápachu od stredy minulého týždňa nepodarilo záchranným zložkám ani jednotke kontrolného chemického laboratória zistiť zdroj zápachu, v piatok bol tento zdroj identifikovaný po dôkladnej obhliadke stavieb vo vlastníctve súkromných osôb na základe vlastnej aktivity obce.

Na miesto boli privolané záchranné zložky, orgány polície, zástupcovia štátnej správy, konkrétne vedúca odboru životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Prievidzi a prednostka Okresného úradu v Prievidzi. Na miesto bolo opakovane privolané kontrolné chemické laboratórium zo Slovenskej Ľupče, aby po otvorení kontajnera, z ktorého zápach vychádzal, za prítomnosti majiteľa súkromnej spoločnosti, identifikovalo chemickú látku a odobralo vzorky.

Za prítomnosti všetkých zúčastnených bol kontajner s obalmi s pozostatkami chemickej látky naložený na vozidlo a odvezený na likvidáciu na skládku do Livinských Opatoviec.

Skládka v Livinských Opatovciach však tento odpad neprevzala. V piatok večer bolo starostke obce oznámené, že kontajner s odpadom bol vrátený späť do našej obce. Preto boli ihneď opakovane o tomto informované dotknuté orgány a v sobotu bol z poverenia prednostky Okresného úradu v Prievidzi k danej problematike zvolaný krízový štáb okresu.

Riešením sa zaoberá Okresný úrad Trenčín a Okresný úrad Prievidza a kontajner by mal byť z obce odstránený v krátkej lehote. Podľa informácií majiteľa spoločnosti, ktorý je držiteľom tohto odpadu, vykonal opatrenia, aby zápach zminimalizoval a v súčinnosti s Okresným úradom Trenčín hľadá skládku, ktorá má na území SR povolenie daný odpad likvidovať.

Obec Zemianske Kostoľany v čase výskytu zápachu nemala informácie o existencii takejto prevádzky na svojom území, nakoľko spoločnosť si nesplnila svoju povinnosť a o činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi obec neoboznámila. Rozhodnutie na nakladanie s nebezpečným odpadom pre súkromnú spoločnosť vydal Okresný úrad Trenčín. Toto rozhodnutie taktiež nebolo obci doručené, nakoľko podľa platnej legislatívy, obec nebola účastníkom konania. Samospráva, ktorou je obec Zemianske Kostoľany, nemá kompetenciu rozhodovať v danej oblasti, táto patrí do pôsobnosti výlučne štátnych orgánov.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany preto odmieta akékoľvek špekulácie o vydaní povolenia na zriadenie takejto prevádzky obcou alebo o vydaní povolenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, alebo o akomkoľvek prepojení vedenia obce na túto súkromnú spoločnosť.

Zo záverov Správy o zásahu Kontrolného chemického laboratória CO v Slovenskej Ľupči zo dňa 9. 3. 2018, ktoré bolo obci doručené včera, vyplýva, citujem:

„Vzhľadom na vykonané merania tiež možno konštatovať, že k ohrozeniu obyvateľov nedošlo, nakoľko detekčná technika a techniky merania sú schopné detegovať uvedené látky v koncentrácii vyššej ako 1,0 ppm a takáto koncentrácia nebola nameraná. Čuchom je možné zachytiť koncentrácie až 500 krát nižšie – 0,002 ppm, čo už spôsobuje pre nechránenú osobu značný diskomfort.“.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany intenzívne komunikuje s orgánmi štátnej správy a snaží sa získať relevantné informácie o riešení daného problému.


 

Oznámenie o identifikovaní zdroja zápachu

DSC_1118.JPGDnes v ranných hodinách sa nám po dôkladnej obhliadke podnikateľských subjektov v obci, ako aj areálov, v ktorých nemá obec ohlásenú žiadnu podnikateľskú činnosť, podarilo identiikovať zdroj zápachu šíriaceho sa po obci. Na základe našich zistení boli do obce privolané zložky záchranného systému - Hasičský a záchranný zbor SR, Polícia SR, za účelom koordinačne činnosti zástupcovia odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Prievidza. Po príchode prednostky Okresného úradu Prievidza a jej rozhodnutí bolo do obce opakovane privolané pojazdné laboratórium a zástupcovia odboru životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Obec odovzdala prítomným informácie o vlastníkovi nehnuteľností, kde sa zdroj zápachu nachádzal. Išlo o uzavretý veľkoobjemový kontajner nachádzajúci sa v areáli bývalých Štátných majetkov š.p. Po príchode pojazdného laboratória jednotka vykonala merania a za prítomnosti vlastníka, resp. podnikateľského subjektu bol kontajner otvorený. V kontajneri sa podľa vyjadrenia vedúceho jednotky pojazdného laboratória nachádzala látka tetrahydrotiofén, ktorá v koncentrácii nameranej v ovzduší nie je pre obyvateľstvo zdraviu škodlivá.  Je to organická zlúčenina síry s veľmi silným zápachom. Patrí medzi sírne heterocyklické zlúčeniny. Je prchavá, bezfarebná kvapalina intenzívne nepríjemného zápachu. Používa sa na odorizovanie (vytvorenie špecifického pachu) zemného plynu. Keďže kontajner s touto látkou sa tu nachádzal v rozpore s platnou legislatívou, po vyhodnotení výsledkov laboratória sa bude vecou ďalej zaoberať Polícia SR a odbor životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Kontajner bol následne naložený a odvezený na legálnu skládku takéhoto odpadu.

 


 

Aktuality

Mudr.Gogová - dovolenkaVytlačiť
 

i_4605811.jpgMUDr. Gogová z ambulancie v  ENO Zemianske Kostoľany oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 29.03.2018 do 10.04.2018 vrátane, nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Marcinka v obvodnej ambulancii v Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch.


 
 

Zápis do 1.ročníkaVytlačiť
 

54c90e3a36f28.jpgRiaditeľstvo Základnej školy Zemianske Kostoľany oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 16. apríla 2018 (v pondelok) v čase od 13.00 – 17.00 hod. v priestoroch ZŠ Zemianske Kostoľany.

Zápis do 1.ročníka základnej školy je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2018 6. rok veku. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa. Prítomnosť dieťaťa je nevyhnutná.


 
 

Výstava pri príležitosti MDŽ História módyVytlačiť
 

18.jpgPri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme pre vás pripravili výstavu s výstižným názvom "HISTÓRIA MÓDY". Ženy-nositeľky krásy a všetkého pekného sa už oddávna chceli páčiť a tomu prispôsobovali aj svoj šatník. Výstava nás zaviedla do skríň našich mám a starých mám minulého storočia. Okrem toho sme mali možnosť vidieť obuv, kabelky, bižutériu a ďalšie doplnky. Ďakujeme všetkým, ktorí na výstavu prispeli naozaj zaujímavými kúskami a vynikajúcimi tortami. Ženám želáme k sviatku hlavne veľa zdravia, radosti, aby boli milované a aby sa im vracalo toľko lásky, koľko samé rozdávajú.


 
 

Udelenie Ceny obce Zemianske Kostoľany za rok 2018, uvítanie detí do života, prijatie jubilantov Vytlačiť
 

3.jpgPočas prvej marcovej soboty sa v obradnej miestnosti obce vystriedalo niekoľko skupín našich občanov. Ako prví zavítali do priestorov laureáti, ktorí si prišli slávnostne prevziať Cenu obce Zemianske Kostoľany za rok 2017. Cenu obce udeľuje obecné zastupiteľstvo a za rok 2017 bola odovzdaná zakladateľke Detského folklórneho súboru Domovina pani Helene Kováčovej, ďalším laureátom je Detský folklórny súbor Domovina pri príležitosti 20. výročia založenia a Spevácka skupina Borinka Jednoty dôchodcov na Slovensku ZO v Zemianskych Kostoľanoch pri príležitosti 20. výročia založenia. Cenu obce si odniesli za prácu pri rozvoji kultúrnych a spoločenských aktivít, prezentáciu obce, spoluprácu na kultúrnych a spoločenských udalostiach v obci, za zachovávanie hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva obce a regiónu. Po nich do obradnej miestnosti zasadli rodičia so svojimi malými batôžkami - deťmi, ktoré sa narodili koncom minulého roka a v tomto roku. Privítali sme ich medzi občanmi našej obce a zaželali hlavne veľa zdravia a radosti. Poslednou skupinou boli naši jubilanti, ktorí v týchto dňoch oslavujú svoje jubilea - 65, 70, 75, 80, 85, 90 rokov. Všetkým ešte raz srdečne blahoželáme.


 
 

Pracovná ponukaVytlačiť
 

stiahnuť.jpgReedukačné centrum Bystričany prijme do zamestnania ekonómku zo stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním s praxou v školstve - verejná správa. Nástup možný ihneď, aj na vedľajší pracovný pomer. Viac informácii : 046/ 549 3107, 0903550935.


 
 
Položky 1-5 z 181

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka