Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Jeseň je darVytlačiť
 

71171344_466278207429999_509677159061651456_n.jpgJeseň je obdobím pripomenutia si sviatku všetkých seniorov, a to práve v októbri, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším. U nás si tento sviatok pripomíname regionálnym podujatím JESEŇ JE DAR, na ktorom sa v Dome kultúry SNP predstavia seniori z celého regiónu s programom, ktorý si v priebehu roka pripravili. 

Jeseň môže byť farebná, plná darov, ktoré so sebou prináša, plná stretnutí a úsmevov, tak ako na podujatí Jeseň je dar, ktoré sa uskutoční 18. - 19. 10. 2019 vždy o 14:00 h / Dom kultúry SNP Zemianske Kostoľany.

Vstup voľný

Organizátormi tohto náročného podujatia sú Regionálne kultúrne centrum Prievidza s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obec Zemianske Kostoľany a Jednota dôchodcov na Slovensku.


 
 

Pamiatka zosnulých po prvý krát na obnovenom evanjelickom cintoríneVytlačiť
 

lutherova_ruza_cb.jpgPamiatka zosnulých po prvý krát na obnovenom evanjelickom cintoríne

Uplynulé leto v auguste bol verejnosti, za prítomnosti primátorky Prievidze a poslankyne NR SR, JUDr. Kataríny Macháčkovej, odovzdaný obnovený historický evanjelický cintorín na Mariánskom vŕšku v Prievidzi. Na jeho obnove sa zúčastnili dobrovoľníci, ktorí toto pietne miesto vyčistili a sprístupnili. Financie na obnovu pietneho miesta získali z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza.

Odovzdaný bol verejnosti, dobrým ľuďom mesta a tiež Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany, ktorý zastrešuje evanjelikov v okrese Prievidza. Historický evanjelický cintorín sa nachádza v blízkosti hlavného cintorína na Mariánskej ulici. Pochovávalo sa tam do roku 1958, odvtedy sa zosnulí pochovávajú na spoločnom cintoríne bez rozdielu vierovyznania. Koncom 50. rokov 20. storočia mal 23 hrobov, z ktorých je dnes odkrytých desať.

Ako evanjelici v Prievidzi sme prisľúbili, že si miesto vezmeme pod svoj patronát a preto sa tam chceme stretnúť v sobotu 2. 11. 2019 pri pobožnosti na pamiatku zosnulých. Spoločné stretnutie bude pred Domom smútku na Mariánskej ul. o 10.00 hod. odtiaľ pôjdeme v sprievode na pietne miesto pozostatkov historického evanjelického cintorína.

Informácie z médií o mieste:

https://myhornanitra.sme.sk/c/22138863/byvaly-evanjelicky-cintorin-na-marianskom-vrsku-v- prievidzi-revitalizuju.html

informácie o cirkevnom zbore: www.ecavprievidza.sk

  Emil Hankovský, zborový kaplán ECAV Zemianske Kostoľany


 
 

Preventívne protipožiarne kontrolyVytlačiť
 

461932077-access-control-fire-alarm.jpgObec Zemianske Kostoľany v zmysle § 15 písm. h) v  nadväznosti na § 23 písm. a) zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce, budú v mesiaci október 2018 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly vykonávajú poverení členovia DHZ. Periodicitu kontrol stanovuje obec v závislosti od charakteru a miery nebezpečenstva vzniku požiaru, spravidla však 1x ročne na začiatku vykurovacieho obdobia ( október - november).

Členovia kontrolnej skupiny sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol povinní preukázať sa príslušným poverením na kontrolu.

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru.

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol členovia kontrolnej skupiny upozorňujú občanov na zistené nedostatky, požadujú ich odstránenie bez zbytočného dokladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.

Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, tieto nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina oznámi obci, ktorá uloží lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.


 
 

Zahájenie zimnej vykurovacej sezónyVytlačiť
 

sweep-a-chim.jpgOkresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, oddelenie požiarnej prevencie dáva do povedomia tému komínových a vykurovacích telies v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny a účelom informovania širokej verejnosti o tejto problematike.

Plagát nájdete v prílohe.


 
 

Detská burza v DK SNP 8.11.2019Vytlačiť
 

detska-burza (1).jpgKomisia sociálnych vecí a bytovej politiky v spolupráci s DK SNP Vás pozýva na detskú burzu dňa 8.11.2019 v čase od 16:00 – 19:00 hodiny v Dome Kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Každý prihlásený predávajúci si svoje veci predáva sám za symbolickú cenu alebo výmenou. Predávať sa budú len detské veci - oblečenie, obuv, hračky, knihy prípadne športové potreby samozrejme všetko musí byť zachovalé, nepoškodené a čisté.

 

Predávajúci sa môžu prihlasovať od 4.11.2019 do 7.11.2019 zaslaním e-mailu na kultura@zemianskekostolany.sk alebo sms na čísle 0908 705 823.

 

 


 
 
Položky 1-5 z 303

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka