Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Stavanie mája

máj 2.jpgSadíme my máje, čo nám dajú za ne?

Pálenky červenej do krbky zelenej.

Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.

 

Vážení občania, srdečne Vás pozývame

dňa 30. apríla 2017 o 15:00 h na miestnu tržnicu,

kde vystúpi FS Domovina, DFS Domovinka

a ľudová hudba Beťári z Čerenian v programe Stavanie mája.

Máj postavia členovia DHZ, občerstvenie bude pripravené,

o dobrú náladu núdza nebude. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 


 

Aktuality

Hlásenia miestneho rozhlasu Vytlačiť
 

stiahnuť.pngVážení občania,  na našej webovej stránke pribudla nová položka Hlásenie rozhlasu, kde si môžete vypočuť oznamy, ktoré boli hlásené v obecnom rozhlase v obci Zemianske Kostoľany - kliknite na pravej strane stránky na logo MK hlas.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 4. mája 2017Vytlačiť
 

stiahnuť (1).pngStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa dňa 4.mája 2017 , pre odberné miesta na ulici Boženy Němcovej a Domovina s.č. 425 v čase od 7,30 do 17,30 hod.

 


 
 

Kontrola a čistenie komínovVytlačiť
 

kominár.jpgMárian Ďurina Kominárstvo DERKO Prievidza ponúka svoje služby pri kontrole a čistení komínových telies a dymovodov v zmysle platnej legislatívy. Na vykonanie kontroly sa môžu vlastníci rodinných a bytových domov prihlásiť na telefónnom čísle 046/542 28 55. Cena za túto službu je 10 €.


 
 

Zatvorená ambulancia MUDr. GogovejVytlačiť
 

lekár.jpgMUDr. Gogová z ambulancie všeobecného lekára v ENO závod Zemianske Kostoľany oznamuje, že ambulancia bude v dňoch od 13. 4. 2017 do 22. 4. 2017 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovaním je poverený MUDr. Marcinka v ambulancii v Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch.


 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva 12. 4. 2017Vytlačiť
 

erb-scan.jpgV zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení oznamujeme, že starostka obce zvoláva rokovania Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch na deň 12. 4. 2017 o 17:00 h v budove Domu kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Pozvánka a program rokovanie je v prílohe po rozkliknutí.


 
 

Výluka v železničnej doprave v úseku Zemianske Kostoľany – Bystričany – Oslany Vytlačiť
 

Železnice Slovensk2952_zsr.jpgej republiky (ŽSR) budú dňa 10. apríla 2017, v čase od 7.00 h do 12.40 h, realizovať výlukové práce v medzistaničnom úseku Zemianske Kostoľany – Bystričany, a dňa 11. apríla 2017, v čase od 7.00 h do 12.50 h, v úseku Bystričany – Oslany. V rámci týchto výluk sa v uvedených úsekoch trate zrealizujú činnosti spojené s  výmenou koľajníc, s ich následným zvarením do bezstykovej koľaje. Dôvodom prác je odstránenie defektoskopických porúch koľajníc. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 


 
 

Daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany oznamuje občanom, daňovníkom a poplatníkom, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 si môžu vyzdvihnúť a dane a poplatky zároveň aj uhradiť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch, referát daní a poplatkov na prízemí úradu (referentka Katarína Pastuchová).


 
 

Oznam spoločnosti VARES, s.r.o., o spoplatnení TV programovVytlačiť
 

Prevádzkovateľ televízneho kábelového rozvodu v obci Zemianske Kostoľany VARES, s.r.o., Banská Bystrica oznamuje svojim zákazníkom, že Slovenskí komerční vysielatelia Markíza a JOJ ohlásili odchod z bezplatného DVB-T vysielania (okrem JOJ) a od 1. 3. 2017 začali spoplatňovať TV programy Markíza, Doma, Dajto, TV JOJ, JOJ plus, WAU). Z vyššie uvedeného dôvodu bola spoločnosť nútená upraviť cenu Základnej programovej ponuky zvýšením mesačného poplatku o 1,00 € vrátane DPH. Oznámenie o zvýšení otvoríte po rozkliknutí odkazu.


 
 

Oslavy 72.výročia oslobodenia obce Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Zemianske Kostoľany si vás dovoľujeme srdečne pozvať na oslavy tohto sviatku, ktoré sa budú konať dňa 4. apríla 2017 o 17:00 h pri Pamätníku SNP. Oslava je spojená s kladením vencov.


 
 

Plánovaná zbierka šatstva v mesiaci máj 2017Vytlačiť
 

Vážení občania, v prípade, že máte doma odevy a obuv, ktoré už nepotrebujete, nevyhadzujte ich!

Komisia „Sociálnych vecí a bytovej politiky“  plánuje v mesiaci máj 2017 zorganizovať charitatívnu zbierku šatstva, obuvi, a hygienických potrieb na podporu ľudí v núdzi. Budeme radi, keď sa zapojíte a prispejete.

Vopred ďakujeme!


 
 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie rok 2016 Vytlačiť
 

Daňový úrad Trenčín Vám týmto oznamuje, že tento rok bude možné podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie rok 2016 aj na niektorých miestach mimo jeho pobočiek a kontaktných miest.

Dňa 31. 03. 2017 bude v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod. možné podať daňové priznanie aj v meste Nováky.

Miesto: Mestský úrad Nováky, sobášna sieň.


 
 

Zápis detí do 1.ročníka základnej školyVytlačiť
 

Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy Zemianske Kostoľany pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v stredu 5. apríla 2017 v čase od 13:00 h do 17:00 h na 1. poschodí v 1. triede ZŠ.


 
 

Obec ocenená Cenou predsedu Trenčianskeho samosprávneho krajaVytlačiť
 

Organizácie pôsobiace v oblasti kultúry alebo zriadené na podporu kultúry organizujú každoročne v našom okresnom meste podujatie s názvom KULTÚRA, na ktorej sa dostane pocte inštitúciám, kolektívom i jednotlivcom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli úspechy alebo vykonali spoločnosti prospešné činy na úseku kultúry. V tomto roku sa podujatie konalo dňa 24.februára 2017 a za obec Zemianske Kostoľany sa ho zúčastnila starostka obce Ing. Jana Školíková. Tento roku tu však nebola len ako divák, ale prišla sem prevziať ocenenie. Obec Zemianske Kostoľany za rok 2016 získala za súbor aktivít v oblasti ochrany pamiatok a spracovanie rozsiahlej monografie o obci Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku "Za tvorivý čin roka 2016". Toto ocenenie si nesmierne vážime a dovolíme si pripomenúť, že patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek činnosťou podieľali na tom, aby národná kultúrna pamiatka kaštieľ mohla opäť otvoriť svoje brány verejnosti. Taktiež patrí všetkým tým, ktorí zabezpečovali vydanie monografie o obci Zemianske Kostoľany, všetkým prispievateľom textov, darcom informácií i fotografií, ktoré nám priblížili minulosť i súčasnosť našej dedinky.


 
 

Zemianske Kostoľany získali Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2016Vytlačiť
 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá a vyhodnotilo obec Zemianske Kostoľany ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. 2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať rozvoja obcí a miest. Medzi tieto obce patria aj Zemianske Kostoľany. Vrámci benchmarking vybraných ukazovateľov v okrese a kraji boli hodnotené hrubý prijímový efekt majetku, čistá majetková sila, miera sebestačnosti prijímov a finančná sila. Z celkového počtu 52 obcí okresu sa Zemianske Kostoľany umiestnili na 4. mieste a z celkového počtu 271 miest a obcí kraja obsadili 23.priečku.

Súbor na stiahnutie certifikát.pdf certifikát.pdf (650.4 kB)

 
 

V materskej škole prebehlo monitorovanie objemovej aktivity radónu v ovzdušíVytlačiť
 

V období jedného roka od októbra 2015 do septembra 2016 bolo Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky vykonanie monitorovanie objemovej aktivity radónu v ovzduší našej materskej školy. Objemové aktivity boli merané pomocou stopových detektorov Ramarn v piatich miestnostiach zariadenia - 1.trieda, 2.trieda, 3.trieda (stará časť MŠ), spálňa, spoločenská miestnosť (nová časť MŠ). Vyhláškou MZ SR 528/2007 Z.z. je prípustná hodnota pre existujúce stavby s pobytovými priestormi postavené pred rokom 1991 určená na maximum 400 Bq.m3 v priemere za rok, pre stavby s pobytovými priestormi postavenými po roku 1991 je to hodnota objemovej aktivity radónu 200 Bq.m3 v priemere za rok. Zistené priemerné ročné objemové aktivity radónu v jednotlivých triedach sú nižšie ako smerná hodnota stanovená uvedenou vyhláškou, a preto v zmysle platnej legislatívy teda nie je potrebné v materskej škole vykonať žiadne opatrenia na zníženie objemovej aktivity radónu. Počas zimných mesiacov sa však odporúča zvýšiť intenzitu vetrania v dvoch miestnostiach starej časti MŠ za účelom zníženia koncentrácie naakumulovaného radónu hlavne počas noci. ZMERALI NÁM RADÓN, NAŠA ŠKOLKA JE ZDRAVÁ!


 
 

Končí vysielanie TV programov skupiny NOVAVytlačiť
 

Prevádzkovateľ káblovej televízie v obci Zemianske Kostoľany spoločnosť VARES, s.r.o., oznámil obci informáciu o skončení vysielania TV programov skupiny NOVA od 1. 3. 2017. Bližšie vysvetlenie v priloženom liste.

Súbor na stiahnutie Výzva NOVA.pdf Výzva NOVA.pdf (1.8 MB)

 
 

Prenájom nebytových priestorovVytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany v zmysle § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení ponúka na prenájom nebytový priestor v budove zdravotného strediska v obci Zemianske Kostoľany.

Ambulancia - miestnosti č. 103, 104

Adresa: Zdravotné stredisko, Ul. B. Nemcovej č.406, Zemianske Kostoľany

Účel prenájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Popis a umiestnenie nebytového priestoru: Nebytový priestor sa nachádza v budove zdravotného strediska v Zemianskych Kostoľanoch na prvom poschodí a pozostáva z dvoch miestností s vchodom zo spoločnej čakárne pre dve ambulancie.  

Vybavenie nebytového priestoru - napojenie na spoločnú elektrickú energiu - ÚK - spoločný rozvod vody - ohrievač TÚV 10 l s výtokovou batériou - 2 ks umývadlá - nábytok a vybavenie ambulancie

Plocha nebytového priestoru :

- miestnosť č. 103 - 20,15 m2

- miestnosť č. 104 - 19,25 m2

- podiel na spoločných priestoroch 32,47 m2

Spolu 71,87 m2

Ponuky sa prijímajú na adrese : Obec Zemianske Kostoľany, obecný úrad, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany do 28. 2. 2016. Informácie na tel. 046/5466 177, 5466 132.  

 

 

 


 
 

280. výročie posvätenia evanjelického kostolaVytlačiť
 

Dňa 30. októbra 2016 sme si v cirkevnom zbore Zemianske Kostoľany pripomenuli 280. výročie posvätenia artikulárneho chrámu Božieho v Zemianskych Kostoľanoch. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili mnohí hostia i členovia domáceho cirkevného zboru. Zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol. V kázni zdôraznil, aké dôležité je správne životné smerovanie každého človeka.  Aké dôležité je smerovať k Pánu Bohu a nie od neho. Rovnako významným miestom v našich životoch má byť aj chrám Boží, v ktorom nám Pán Boh ponúka dôležité usmernenia a ponaučenia pre náš život.

Slávnostnú atmosféru služieb Božích dotváral aj zborový spevokol, ktorý predniesol dve piesne pod vedením dirigentky Mgr. Miroslavy Tekely. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj velební bratia farári

z Turčianskeho seniorátu ECAV, predsedníctvo SED Košeca, ale aj farári zo Západného dištriktu ECAV, ktorí susedia s naším cirkevným zborom. Osobitými hosťami boli aj bratia a sestry z partnerských cirkevných zborov Goleszów a Skoczów z Poľskej republiky a poľskej evanjelickej cirkvi, ktorí taktiež poslúžili v programe svojimi piesňami.

Medzi vzácnymi hosťami bola aj pani starostka obce Zemianske Kostoľany Ing. Jana Školíková s manželom a primátorka mesta Prievidza, poslankyňa Národnej rady SR, JUDr. Katarína Macháčková s manželom, ktoré sa prihovorili počas služieb Božích všetkým prítomným. Pamiatku posvätenia chrámu sme ukončili zasadením stromu reformácie s poradovým číslom 152 vo farskej záhrade, ktorý zasadili brat biskup a prítomní farári pri príležitosti nastávajúceho 500. výročia reformácie.

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tejto milej slávnosti.

Po skončení slávnostných služieb Božích bol pre všetkých pripravený slávnostný obed.

Nech je náš život neustále nasmerovaný priamo na Pána a spolu máme v srdciach slová Písma ktoré sú napísané na oltári v Zemianskych Kostoľanoch: Slovo Božie zostáva naveky!

 

Mgr. Miroslava Tekely

 

Viac na: www.ecavprievidza.sk


 
 

Adela Banášová 7. 10. 2016Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany poriada dňa 7. 10. 2016 o 14:00 h stretnutie s populárnou moderátorkou a viacnásobnou držiteľkou OTA (Osobnosť televíznej obrazovky) ADELOU BANÁŠOVOU. Voľné rozprávanie o živote, priateľoch, záľubách, moderovaní, voľnom čase a popularite. Tešíme sa na vás v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch.


 
 

Podporte hlasovaním projekt materskej školy Drozdíky.Vytlačiť
 

Materská škola v Zemianskych Kostoľanoch sa prostredníctvom obce Zemianske Kostoľany ako svojho zriaďovateľa zapojila do projektu Naše mesto. Vrámci tohto projektu realizuje svoje vlastné aktivity s názvom Drozdíky, ktorý chce rozšíriť o nové, netradičné aktivity. Plánuje zapojiť dobrovoľníkov a vybudovať drevený altánok v nevyužitej časti školského dvora. Ten bude slúžiť ako učebňa v prírode a na podporu prírodovednej gramotnosti.

Spolu s dobrovoľníkmi budú osadené drevené pníky na sedenie a informačné tabule, kde sa deti budú vzdelávať v oblasti živej a neživej prírody. Uskutoční sa výsadba rastlín atraktívnych pre motýle a iný hmyz – to umožní deťom ich priame pozorovanie.

V rámci projektu sú plánované prednášky s lesníkom, s rybárom a iné aktivity pre deti počas Dňa Zeme a Dňa vody. Z tohto dôvodu budú do projektu zapojené aj ďalšie miestne organizácie, ako Klub dôchodcov, Rybársky zväz a Lesná správa.

Na realizáciu tohto projektu môže materská škola použiť finančné prostriedky z nadácie Slovenských elektrární, aby tieto finančné prostriedky získala, je potrebná podpora širokej verejnosti. Ak chcete tento projekt podporiť a pričiniť sa o to, aby materská škola získala prostriedky vo výške 2500 € na jeho realizáciu zahlasujte prosím za tento projekt na webovej stránke www.seas.sk Ukážte sa v lepšom svetle. Po vyplnení formuláru vám v spodnej časti bude hlásiť informáciu Zamknuté - presuňte vpravo, je potrebné uchopiť kurzorom dve modré šípky a presunúť tieto šípky vpravo k textu odoslať. Potom vám už bude hlásiť informáciu, že zadanie je odomknuté a môžete hlasovať.Bližšie informácie o projekte a hlasovaní sú zverejnené aj na facebookovom profile s názvom Obec Zemianske Kostoľany. Hlasuje sa do 9. 10. 2016, preto nezmeškajte šancu podporiť dobrú vec. Za všetky deti materskej školy vám ďakujeme.


 
 

Privítali sme jubilantov, narodené detičky i manželské páry.Vytlačiť
 

Je pre nás vzácnou príležitosťou každý rok privítať v obradnej miestnosti manželské páry, ktoré si v danom roku pripomínajú výročie sobáša. Inak tomu nebolo ani teraz. Starostka obce poďakovala všetkým za príkladný manželský život, za všetku trpezlivosť a vzájomné porozumenie, ktoré museli do manželstva vložiť i v tých ťažších spoločných chvíľach. O to viac nás takáto oslava lásky teší, že v dnešnej dobe sú trvalé manželské zväzky už takmer vzácnosťou. Veľa šťastia na ďalšej spoločnej ceste životom želáme!

Medzi najkrajšie chvíle v obradnej miestnosti patria okamihy, kedy vítame do radov našich spoluobčanov narodené detičky. Želáme im hlavne veľa zdravia a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove a starostlivosti, lásky, krásnych nezabudnuteľných zážitkov, aby im ich ratolesti robili v živote len radosť.

Vzácne životné jubileá našich občanov sme si pripomenuli v obradnej miestnosti v polovici septembra. Jubilantom, ktorí v tomto druhom polroku oslavujú 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 a prijali pozvanie do obradnej miestnosti, zablahoželala starostka obce v doprovode členov Zboru pre občianske záležitosti. Všetkým želáme hlavne veľa zdravia, aby sme ich ešte dlho stretali spokojných s úsmevom na tvári.


 
 

V zrekonštruovaných priestoroch barokovej kúrie vzniknú príležitosti pre nové pracovné miesta.Vytlačiť
 

Jednou z finančne náročnejších obecných aktivít tohto roka je začatie rekonštrukcie barokovej kúrie, v ktorej v minulosti našli obchodné priestory prevádzky pošty, sklenárstva, predajne textilu, železiarstva, klampiarstva. Keďže vedenie obce usúdilo, že tieto priestory z hygienického hľadiska neboli a nie sú vhodné na podnikanie, neboli ďalej prenajímané. Sme radi, že v predchádzajúcom roku našiel podporu v obecnom zastupiteľstve podnet na rekonštrukciu všetkých priestorov, pričom prvým krokom bolo spracovanie projektovej dokumentácie na ich obnovu. V prvom polroku tohto kalendárneho roka bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa prác a v letných mesiacoch, po uzavretí zmluvy o dielo, sa začalo s prácami. Predmetom obnovy je komplexná rekonštrukcia rozvodov inžinierskych sietí, riešenie vykurovania, sociálnych zariadení, obnova podláh, vnútorných omietok, interiérových a exteriérových dverí a veľmi dôležité odvodnenie stavby. Rekonštrukciou obec získa nové priestory vhodné na obchodné prevádzky, čím vytvorí príležitosti na vytvorenie nových pracovných miest v obci. Celé dielo má byť ukončené do 30. 6. 2017. Po odovzdaní ukončeného diela obec zverejnení výzvy na prenájom týchto zrekonštruovaných nebytových priestorov, o ktoré sa budú môcť podnikatelia a živnostníci uchádzať.


 
 

K výročiu školy nové oplotenie i plynová kotolňaVytlačiť
 

Základná škola v Zemianskych Kostoľanoch privítala svojich prvých žiakov presne v roku 1956. V jubilejnom roku, keď oslavuje svoje 60.výročie sa obec rozhodla vykonať niekoľko rozsiahlejších rekonštrukčných prác. Po tom, čo škole doslúžila plynová kotolňa a ani opravy kotlov a zariadení už nedokázali vedenie obce presvedčiť o tom, že by mohla deti ohrievať ešte ďalší rok, bola spracovaná projektová dokumentácia a vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Zmluva s úspešným uchádzačom EMS Komplet, s.r.o., Prievidza bola uzavretá koncom júna, a tak hneď prvý prázdninový mesiac sa začalo s rekonštrukčnými prácami. Výdavky boli hradené z rozpočtu obce v sume 47 632,74 €. Dielo bolo obci odovzdané v mesiaci august.

V mesiaci júl bolo vyhodnotené verejné obstarávanie na rekonštrukciu oplotenia základnej školy. Vzhľad kovových konštrukcií, nefunkčných bráničiek a ohradového betónového múrika negatívne narúšal celkový dojem z areálu školy. Dodávateľ prác VYSTA, s.r.o., Zemianske Kostoľany začal s realizáciou obnovy v mesiaci august. Po vybúraní celého oplotenia vrátane ohradového múrika boli osadené nové stĺpiky, do ktorých budú vkladané plotové panely z poplastovaného a pozinkového drôtu a podhrabových dosiek. Súčasťou oplotenia sú aj tri bráničky a jedna brána. Výdavky sú taktiež hradené v plnej výške z rozpočtu obce a náklady predstavujú 21 705,60 €.


 
 

O ukážky bojov SNP je stále záujemVytlačiť
 

V obci Zemianske Kostoľany si okrem tradičných osláv pri Pamätníku SNP, ktoré sa konali v piatok 2. 9. a boli spojené s položením vencov padlým, 72.výročie Slovenského národného povstania pripomenuli podujatím, v ktorom aktéri klubov vojenskej histórie preniesli všetkých účastníkov podujatia do obdobia rokov 1944-1945. Prvú septembrovú sobotu na lúke pod Hôrkou mali možnosť sledovať ukážky priebehu bojov o Zemianske Kostoľany a Nováky. Na ukážkach sa aktívne zúčastnilo 75 členov z 12 klubov vojenskej histórie z celého Slovenska a aj z českého mesta Plavy. Podujatie poctila svojou účasťou aj rodina kpt. Adolfa Weinholda, ktorý bol výraznou osobnosťou a povstaleckým veliteľom jednotiek na hornej Nitre.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia, a to Klubu vojenskej histórie Levice a ostatným zúčastneným klubom, miestnej Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, spoločnosti Majer pod horou, s.r.o. Zemianske Kostoľany, Moto múzeu v Lehote pod Vtáčnikom za zapožičanie historického osobného vozidla, miestnemu Detskému folklórnemu súboru Domovinka a Folklórnemu súboru Domovina (oba zo Zemianskych Kostolian), Dobrovoľnému hasičskému zboru v Zemianskych Kostoľanoch, Vojenskému útvaru v Zemianskych Kostoľanoch, chovateľovi koní Romanovi Fiovi z Kamenca pod Vtáčnikom a v neposlednom rade všetkým zamestnancom obce Zemianske Kostoľany, členom miestnej Základnej organizácie Jednoty na  Slovensku, členom niektorých komisií obecného zastupiteľstva a dobrovoľníkom z obce, ktorí od skorých ranných až do neskorých večerných hodín organizačne a technicky zabezpečovali celé podujatie vrátane občerstvenia. Špeciálne poďakovanie patrí kaplánovi Evanjelickej cirkvi a.v. Mgr. Michalovi Tekelymu, ktorý sa ochotne zhostil úlohy evanjelického farára Alberta Predmerského, ktorý v období II.svetovej vojny a SNP aktívne spolupracoval s povstalcami.

Autentické ukážky bojov sa už tradične tešia obľube širokej verejnosti, čo je možné potvrdiť i po vyhodnotení tohto ročníka, na ktorom bolo zaznamenaná účasť viac ako 2000 divákov. Snahou obce je priamo priblížiť návštevníkom udalosti povstania a vzbudiť hlavne u detí záujem o históriu našej krajiny.


 
 

Úspech nášho ultramaratónca Štefana KarakaVytlačiť
 

V dňoch 20.  a 21. augusta 2016 sa náš občan Ing. Štefan Karak ako prvý Slovák v 34 ročnej histórii pretekov "Leadville 100 run" a v tomto ročníku i ako jediný Európan úspešne absolvoval celý pretek a ako najstarší účastník z celého štartovného poľa obsadil v kategórii nad 60 rokov s časom 29:27:00 h 6.miesto. Ide o jeden z najprestížnejších a najťažších horských ultra behov na svete. Jeho dĺžka je 160,5 km, prevýšenie 5580 m a beží sa vo veľkej nadmorskej výške (štart je vo výške 3100 m, najvyšší bod trate je 3840 m). Štefan bojoval i s veľkými teplotnými rozdielmi, v noci klesla teplota až na 0°C, cez deň bežal aj v 30 stupňových teplotách. 

Vedenie obce Štefanovi Karakovi úprimne blahoželá k jeho osobnému úspechu a ďakuje za reprezentáciu Zemianskych Kostolian a celého Slovenska. Sme veľmi radi, že môžeme sledovať jeho nadšenie, vytrvalosť, cieľavedomosť, obetavosť a samozrej aj pozitívne výsledky jeho snaženia. Želáme mu hlavne veľa zdravia, aby sa svojmu koníčku mohol ešte dlho venovať a motivoval k takýmto výkonom aj mladšie generácie.

 


 
 

Výsledky Uličného turnaja a súťaže vo varení gulášaVytlačiť
 

Memoriála Jána Ziaťku - Uličného turnaja sa zúčastnili štyri družstvá a výsledky sú nasledovné :

1.miesto Domovina

2.miesto Kolónia

3.miesto Kórea + Pod horou

4.miesto Dedina

 

Vo varení guláša sme zaznamenali tieto výsledky :

 1.miesto Veteráni (Volár, Baláž)

2. miesto Divočáci (Trúchly, Rybár, Matuška)

3. miesto Poslanci (Melišková, Hurtiš, Matejov, Pilchová, Semaník)


 
 

Dvojdňové oslavy 685. výročia poctili svojou návštevou Kosztolányiovci. Vytlačiť
 

Počas víkendu 25. a 26. júna 2016 si obec pripomenula 685. výročie prvej písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany. Ani predpovede horúceho letného počasia neodradili občanov od účasti na oslavách. Sobotné popoludnie sa na nádvorí kaštieľa nieslo v slávnostnej atmosfére, pretože pozvanie obce neodmietli hostia - zástupcovia šľachtického rodu Kosztolányi, ktorý mal v minulosti na rozvoj obce a jej život výrazný vplyv. Občania srdečne a potleskom privítali Dr. Karola Kosztolányiho z Francúzska, Gyulu Kosztolányiho a Ištvána Kosztolányiho z Maďarska. Pozornosť tejto slávnosti bola upriamená na knihu Monografia Zemianske Kostoľany, ktorú sme v toto popoludnie slávnostne uviedli do života. Jej patrónom sa stal 90-ročný Dr. Karol Kosztolányi a pokrstil ju vodou z Lazného potoka. Potom spoločne aj s ďalšími Kosztolányiovcami trpezlivo a ochotne poskytovali do monografie svoje autogramy. Medzi ďalšími hosťami sme privítali autorov jednotlivých kapitol knihy (Mgr. Jozef Oboňa, Mgr. Dominika Andreánska, Mgr. Marek Púčik, Mgr. Renáta Kollárová, Jozef Žiak, PaedDr. Ivana Plachá, Mgr. Mariana Plachá, PhDr. Iveta Géczyová), zostavovateľov PhDr. Ivetu Géczyovú a umeleckého fotografa Lukáša Grešnera a ďalšie osobnosti a zástupcov organizácií, ktoré významne spolupracovali pri vydaní knihy. Nechýbal ani podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Takáč, ktorý odovzdal starostke obce symbolický šek na 2 000 €. Táto suma pokryla časť nákladov na tlač monografie. V tento deň bol pre všetkých pripravený bohatý a zaujímavý kultúrny program. Veľkému potlesku sa tešil 25-členný orchester Art Music Orchestra z Červeníka, pútavo sa prezentovali sokoliari Astur z hradu Červený Kameň a zaujali aj tanečnice historických tancov a aktéri bojového umenia. Očarujúca bola módna prehliadka nádherne zdobených dobových kostýmov, medzi ktorými nechýbala ani kópia kostýmu kráľa Ľudovíta XIV. Neodmysliteľnou súčasťou programu boli aj vystúpenia domácich DFS Domovinka a FS Domovina. Menej záujemcov už bolo na tanečnej zábave na nádvorí vo večerných a nočných hodinách, čo bola veľká škoda, pretože krásna letná a teplá noc bola na takúto aktivitu priam predurčená.

Nedeľné slávnosti začali už v skorých ranných hodinách slávnostnou omšou za všetkých obyvaeľov Zemianskych Kostolian v rímsko-katolíckom kostole za účasti zborovej farárky evanjelickej cirkvi Mgr. Blanky Kostelnej a miestneho evanjelického kaplána Mgr. Michala Tekelyho. Slávnostnú atmosféru umocnili vystúpenia mužskej speváckej skupiny Borinka, speváckeho zboru evanjelickej cirkvi a speváckeho zboru katolíckej cirkvi. Na omši opäť nechýbali ani hostia slávností Kosztolányiovci, z nich sa k veriacim prihovoril najstarší Karol Kosztolányi. Pred kostolom bolo pre všetkých pripravené pohostenie. Kosztolányiovci v sprievode starostky obce potom navštívili evanjelický cintorín, kde položili kvety na hroby svojich predkov. Na evanjelickej fare ich potom privítala pani farárka spolu s veriacimi. Na záver svojho pobytu v Zemianskych Kostoľanoch opakovane vyjadrili svoju vďaku, že sa slávností mohli zúčastniť a hlboké dojmy z vrúcneho prijatia a pohostinnosti. 

Program nedele pokračoval kultúrnym programom v poobedňajších hodinách pred domom kultúry, kde sa mohli prítomní započúvať do melódii v podaní hudobného zoskupenia Akordeonika a finalistky Superstar Veroniky Danišovej. Osobitnú kategóriu skladieb zahrali a zaspievali muzikanti skupiny ARS NOVA. Ich repertoár je zameraný prevažne na skladby od Olympicu, Elvisa Presleyho, Beatlesu a iných hudobných legiend. Miestny podnikateľ Milan Olejka počas oboch dní ponúkal špeciality ako pečené koleno, klobásky, bôčik, cigánsku pečienku a členky klubu dôchodcov sa postarali o voňavé štrúdle a zemiakové placky.

Do kategórie podujatí pripravených pri príležitosti 685.výročia prvej písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany sme zaradili i Uličný turnaj a 3.ročník súťaže vo varení gulášu dňa 2. 7. 2016, na ktoré vás srdečne pozývame!


 
 

Monografia obce Zemianske Kostoľany v predaji.Vytlačiť
 

Dlhoočakávanú knihu o bohatej histórii a živote obce Zemianske Kostoľany si môžu záujemcovia zakúpiť v sobotu 25. 6. po jej uvedení do života na podujatí Dni obce Zemianske Kostoľany. Svoju účasť na tejto slávnosti potvrdili aj zástupcovia rodu Kosztolányi, ktorý svojím pôsobením v minulosti výrazne ovplyvnil rozvoj a život obce. Monografiu obce Zemianske Kostoľany si po jej uvedení do života môžu záujemcovia zakúpiť v obecnej knižnici počas otváracích hodín alebo na obecnom úrade počas úradných hodín. Cena monografie je 18 €.


 
 

Galaprogram Súkromnej základnej umeleckej školy XOANA.Vytlačiť
 

Rukami vyučujúcich Súkromnej základnej umeleckej školy XOANA už prešlo nemálo detičiek, ale aj dospelých žiakov. Škola v našej obci, konkrétne v Dome kultúry SNP, úspešne prevádzkuje svoju pobočku. Svoj talent a to, čo v tomto školskom roku naučili, predviedli žiaci školy v polovici júna v záverečnom galaprograme. Divácii mali možnosť vidieť tancovať, spievať, hrať na hudobnom nástroji alebo moderovať aj žiakov z iných pobočiek. Veľký potlesk všetkým účinkujúcim bol najväčším poďakovaním za ich snahu, námahu a obetovanie času, aby mohli nielen sebe, ale aj svojmu okoliu rozdávať radosť. Fotografie z podujatia vo fotogalérii.


 
 

Rok 2016 - daň z nehnuteľností, daň za psa, miestny poplatok za komunálne odpadyVytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany oznamuje daňovníkom, že si môžu na oddelení správy daní a poplatkov v budove obecného úradu počas úradných hodín vyzdvihnúť rozhodnutia k dani z nehnuteľností, daní za psa a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Na základe požiadavky daňovníka je možné tieto dane a poplatok po prevzatí rozhodnutia aj ihneď zaplatiť v hotovosti do pokladne obce.


 
 

Medzinárodný deň detíVytlačiť
 

V obci Zemianske Kostoľany sme poriadali ako každý rok oslavu sviatku detí MDD.

Táto oslava bola rozplánovaná na niekoľko dní a niesla sa pod názvom „Kaštieľ deťom, alebo deti v kaštieli“.

V stredu 1.6. sme navštívili so sladkosťami a hračkami materskú a základnú školu.  Vo štvrtok od rána bola po triedach naplánovaná prehliadka novootvoreného renesančného kaštieľa, čo sa deťom veľmi páčilo.

Detské otázky o histórii kaštieľa vedia byť veľmi zaujímavé i humorné zároveň.

Ale i to značí o ich záujme o dianí v obci.

V priestoroch kaštieľa bola naištalovaná aj zaujímavá výstava „retro hračiek“ , ktorá pobavila nielen deti, ale aj ich rodičov a starých rodičov.

V piatok 3.6. ráno prišli na prehliadku kaštieľa aj detičky z materskej školy. Večer sme pokračovali s oslavou MDD a to hrami a súťažami v renesančnom parku, tanečným vystúpením SZUŠ Xoana na nádvorí kaštieľa, divadelným predstavením divadielka Rybka pod názvom Giňolove dobrodružstvá, malou discotékou a večerným premietaním rozprávky o Mimoňoch.

Čerešničkou na torte oslavy MDD bolo utorkové vystúpenie Smejka a Tanculienky v kinosále DK SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Detičky sa pobavili na pesničkách a na vystúpení divadelníkov, vyšantili sa dosýtosti a na záver sa so Smejkom a Tanculienkou odfotili do svojich detských albumov. Fotografie z podujatí v našej fotogalérii.

 

 


 
 

Tenisové kurty v prevádzkeVytlačiť
 

Oznamujeme občanom a priaznivcom športu, že sú v prevádzke tenisové kurty za Domom kultúry SNP. Bližšie informácie získate a rezerváciu tenisového kurtu si môžete zabezpečiť u správcu tenisových kurtov Svatoslava Važana č.t. 0905 775 823. Ceny za použitie tenisových kurtov a za doplnkové služby sú stanovené schváleným cenníkom. 


 
 

Zverejnenie pracovnej ponuky - Základná škola Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

Voľné pracovné miesta v Základnej škole, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany
 

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2016/2017 pedagogických zamestnancov:

1. učiteľa pre primárne vzdelávanie

2. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk – informatika

3. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  fyzika – chémia – geografia

Nástup: 1. september 2016

Podmienky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu základnej školy:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43  Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu: zszemkos@gmail.com

Ďalšie požiadavky

- anglický jazyk je výhodou,
- kladný vzťah k deťom,
- zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať,
- veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
- schopnosť samostatnej práce,
- zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť,
- poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel,
- tvorivosť a trpezlivosť,
- uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia.

Bližšie informácie na tel. č.: 046/5466162, 0911 414 247


 
 

Slávnostné otvorenie kaštieľaVytlačiť
 

Renesančný kaštieľ sa nacháda v centre obce a je jej dominantou. V roku 2015 obec zabezpečila jeho komplexnú obnovu realizáciou projektou Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ I. v Zemianskych Kostoľanoch. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85% oprávnených výdavkov, z rozpočtu štátu vo výške 10% oprávnených výdavkov (spolu 788 445,30 €) a z rozpočtu obce Zemianske Kostoľany vo výške 5% oprávnených výdavkov (41 497,12 €). Obec ďalej financovala ďalšie neoprávnené výdavky projektu v celkovej výške 23 824,61 €.

Predmetom stavebnej časti obnovy bola rekonštrukcia exteriérových a interiérových omietok, výmena okien a dverí, oprava podláh a schodísk, vybudovanie sociálnych zariadení, reštaurátorske práce na kamenných a drevených prvkoch, prípojky inžinierskych sietí a ich rozvody, rekonštrukcia nádvoria kaštieľa a chodníkov v priľahlom renesančnom parku. Projekt zabezpečoval i interiérové vybavenie (nábytok a nábytkové zostavy, ďalšie súčasti vybavenia), mobiliár do výstavných miestností múzea - vitríny, panely, mobiliár nádvoria a parku - lavičky a odpadkové koše a zabezpečenie informačno-komunikačných technológií (prípojka televízneho kábelového rozvodu, internet, kamerový systém, bezpečnostný systém, zostavy PC, dataprojektor). Za nevyhnutnú súčasť projektu považujeme i vykonanie prác na inštalácii múzea, ktoré spočívali hlavne v spracovaní scenára, ošetrení exponátov a dokumentov, samotnú inštaláciu vitrín, panelov a exponátov, ako aj propagáciu. 

Realizáciou súboru všetkých týchto prác, služieb a tovarov obec získala dielo skutočnej hodnoty. Hodnoty finančnej, kultúrnej, spoločenskej i historickej. Okrem priestorov múzea sa v kaštieli nachádza i miestnosť určená na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí obce, vhodných do takýchto priestorov, koncerty, výstavy, kongresy. Vítané sú žiacke návštevy, pre ktoré je okrem prehliadky múzea pripravená informačná a propagačná miestnosť. Ďalšími miestnosťami sú reprezentačné priestory určené na prijímanie návštev a významných osobností v obci. Obradná miestnosť je pripravená naďalej vítať snúbencov, ktorí sa tu rozhodnú uzavrieť manželstvo, jubilantov pri významných životných jubileách, novonarodených občanov a ich rodičov a ďalšiu verejnosť pri rôznych významných spoločenských udalostiach.

Renesančný kaštieľ slávnostne privítal svojich prvých návštevníkov dňa 23. 4. 2016, medzi ktorými nechýbali realizátori stavebných prác, projektanti, stavebný dozor, zástupcovia spoločnosti zabezpečujúcej vykonanie a zariadenie odborných činností pri implementácii projektu, zástupcovia Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, zástupcovia miestnych cirkví a škôl, ďalší vzácni hostia ako aj široká verejnosť (foto vo fotogalérii - Slávnostné otvorenie kaštieľa).

Priestory renesačného kaštieľa sú sprístupnené verejnosti v termíne vopred dohodnutom na obecnom úrade, t.č. 046/54 66 181, 54 66 177, e-mail: pamiatky@zemianskekostolany.sk, podatelna@zemianskekostolany.sk, starosta@zemianskekostolany.sk.

Po rozkliknutí odkazu sa otvorí video o kaštieli: https://www.youtube.com/watch?v=-PPM02SYZjA


 
 

Výstava hračiek v obecnej knižniciVytlačiť
 

Obecná knižnica Zemianske Kostoľany chystá pri príležitosti MDD výstavu s názvom Spomienka na detstvo. Počas otváracích hodín, každý deň od 13:00 - 17:00 hod môžete do priestorov Obecnej knižnice nosiť staré ba priam historické hračky, ktoré pripomínajú dávnu minulosť.

Po skončení výstavy budú vystavované hračky vrátené majiteľovi.

Ďakujeme!


 
 

Aktivity v oblasti hasičstva a požiarnej ochranyVytlačiť
 

V tomto kalendárnom roku sa obec zamerala na riešenie problematiky požiarnej ochrany, konkrétne na rozvoj aktivít, činnosť Dobrovoľného hasičského zboru, dovybavenia hasičskou technickou a údržbu budov a majetku slúžiaceho na účely hasičstva, dobrovoľníctva a aktivizáciu mládeže a detí. 

Vrámci projektu "Hasičská zbrojnica pre deti, mládež a dobrovoľníkov", ktorý podporili Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL sumou 6 000 €, boli v mesiaci september vymenené na budove hasičskej zbrojnice všetky okná a dvere. Cieľom tejto aktivity je znížiť náklady na vykurovanie hasičskej zbrojnice a dosiahnuť tepelné úspory. V súčasnej dobe prebieha v budove rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Obecné zastupiteľstvo zmenou rozpočtu obce na rok 2015 schválilo nákup hasičského vozidla v sume 12 000 €, čo sa obci aj podarilo zabezpečiť kúpou používaného vozidla Tatra 148 CAS 32. Tento typ hasičského vozidla je možné odovzdať Ministerstvu vnútra SR na zabezpečeniu jeho obnovy a dovybavenia, čím sa zvýši jeho hodnota na cca 140 000 €. V mesiaci október obec prevzala od ministra vnútra SR pre účely obce a Dobrovoľného hasičského zboru protipovodňovový vozík. Pomocou jeho vybavenia bude obec schopná lepšie predchádzať prípadným povodniam alebo aj zabezpečovať odstraňovanie povodňových následkov ako na obecnom majetku ako aj na majetku občanov.

Ku očakávaným zmenám došlo aj v radoch výboru miestneho dobrovoľného hasičského zboru. DHZ si na členskej schôdzi zvolilo nový výbor, ktorý hneď aj začal pracovať na aktualizácii stanov, v spolupráci s obcou na inventarizácii majetku obce zvereného na účely požiarnej ochrany. V rozpočte obce na rok 2016 obecné zastupiteľstvo schválilo na dovybavenie hasičskou výstrojou a výzbrojou sumu 5 000 €. 


 
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácia pre voliča Vytlačiť
 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania  na sobotu, 

5. marca 2016.

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie NR16_Info1SK.docx NR16_Info1SK.docx (24.2 kB)

 
 

Pobyty pre sociálne slabšie rodinyVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov.  

Rekreačný pobyt  je určený pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v rekreačných zariadeniach MV SR a MO SR po celom Slovensku. Žiadateľ má možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných pobytov. Pobytu sa musí zúčastniť minimálne 1 nezaopatrené dieťa.

Na základe Žiadosti o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt a po splnení všetkých podmienok bude vybraným rodinám v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt do vybraného rekreačného zariadenia vo vybranom termíne. Pridelením bezplatného poukazu rodina získa ubytovanie a plnú penziu v príslušnom rekreačnom zariadení MV SR alebo MO SR na príslušný počet dní / nocí.

Podmienka: Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku. Bezplatný poukaz zahŕňa ubytovanie a plnú penziu na prislušný počet dní / nocí.

Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú si zabezpečuje žiadateľ individuálne na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

V prípade, že potrebujete  podrobnejšie informácie, volajte bezplatné číslo call centra MV SR (0800 222 222) alebo sa obrátťe na príslušný obecný úrad v mieste trvalého bydliska, kde si môžete prevziať žiadosť a oboznámiť sa s podmienkami žiadateľa ( viď prílohy ). 

 

 


 
 

Výrazne sme pokročili v príprave Monografie obce Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

S myšlienkou zozbierať všetky dostupné informácie o obci Zemianske Kostoľany sa vedenie obce pohrávalo už od roku 2013, no a práve v tomto roku sa podarilo začleniť do rozpočtu obce i výdavkovú položku, ktorá v tomto roku pokryje náklady na prípravu tohto snáď prvého knižného klenotu o obci Zemianske Kostoľany v takomto rozsahu. V týchto dňoch autori jednotlivých kapitol (s pracovnými názvami Príroda, Archeológia, História do roku 1900, Súčasnosť od roku 1900 doposiaľ, Cirkev, Pamätihodnosti, Rodové zastúpenie v obci, Tradičná kultúra, Samospráva) odovzdali svoje rukopisy, s ktorými bude ďalej pracovať zostavovateľ, texty budú doplnené o historické aj profesionálne fotografie a celé toto dielo bude potom odovzdané grafikovi, aby všetky tieto podklady ďalej spracoval a dal im vizuálnu podobu knihy ešte predtým, ako bude odovzdaná do tlače. Krst knihy o Zemianskych Kostoľanoch pripravujeme na budúci kalendárny rok v rámci podujatí pripravených k 685.výročiu prvej písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany. Veríme, že táto kniha bude ozdobou knižnice v každej domácnosti našej obce.


 
 

Schválená dotácia Ministerstva hospodárstva SR na rekonštrukciu verejného osvetleniaVytlačiť
 

Na základe spracovanej a predloženej dokumentácie Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast rozhodlo o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obec Zemianske Kostoľany na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany vo výške 304 897,69 €. Predmetom žiadosti a celého projektu je výmena všetkých svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED svietidlá, doplnenie 103 ks nových svietidiel, výmena výložníkov, výmena rozvodných skríň a komplexná výmena kabeláže. Na základe doručenej výzvy ministerstva obec doplní požadované údaje, na základe ktorých bude môcť byť vyhotovená a uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V krátkej dobe ide tak o druhý projekt, ktorý je podporený z fondov Európskeho spoločenstva. Prvým projektom je Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ I. v Zemianskych Kostoľanoch, na ktorý prispieva Európska únia a štát cca 1,1 mil. €. Veríme, že sa tešíte spolu s nami.


 
 

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva - 28. 10. 2015Vytlačiť
 

V zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch zvoláva starostka obce rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. 10. 2015 o 17,00 hod. v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Program v priloženej pozvánke.


 
 

Zber šatstvaVytlačiť
 

Spoločnosť Diakonie Broumov, v spolupráci s Domom kultúry SNP vyhlasuje zber použitého ošatenia.  Zbierka sa uskutoční od 5.10. - 9.10.2015, v čase od 7,00 – 17,00 hod. v priestoroch DK SNP  Zemianskych Kostoľanoch, vchod od knižnice. V prípade neprítomnosti, zvoňte pri kancelárii. Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec, či krabíc, aby sa nepoškodili transportom.  


 
 

XVII. ročník podujatia Jeseň je dar prilákal viac ako 500 účinkujúcich.Vytlačiť
 

V piatok a v sobotu (2. a 3. 10. 2015) jednotlivé kolektívy klubov dôchodcov z nášho regiónu sa predstavili v našom kultúrnom stánku na prehliadke Jeseň je dar vo svojich vystúpeniach, ktoré si počas roka na túto oslavu Mesiaca úcty k starším pripravili. V programe sme sledovali pásma piesní, poézie, divadelných scénok a tancov. Na dvojdňovom podujatí spolu vystúpilo 30 seniorských kolektívov. Ich vystúpenia plné vitality zavŕšilo spoločenské posedenie vo veľkej sále za doprovodu vlastnej živej hudby. Poďakovanie patrí členom nášho klubu dôchodcov, ktorí sa o všetkých zúčastnených účinkujúcich aj hostí postarali (výdaj zabezpečenej stravy, zabezpečenie občerstvenia, obsluha). V neposlednom rade ďakujeme našej seniorskej speváckej skupine Borinka za reprezentáciu obce na tomto regionálnom podujatí s pásmom básní a piesní o Slovensku. V tomto roku našu obec reprezentovala ženská časť Borinky.


 
 

Dobrovoľní hasiči zvolili nový výbor a funkcionárov.Vytlačiť
 

Posledný septembrový piatok bol významný pre našich dobrovoľných hasičov. Neaktívne obdobie snáď ukončilo zorganizovanie členskej schôdze, na ktorej si spomedzi svojich členov zvolili nový výbor a jednotlivých funkcionárov. Veliteľom DHZ bol členskou schôdzou zvolený Ing. Marek Rolinec, predsedom sa stal Milan Kováč. Funkciu tajomníka zastáva Ján Rácz, strojníkom je Ľubomír Mojžiš, preventivarom Ing. Martin Mokoš, hospodárom Ľubomír Kubíček. Deťom sa bude venovať Dušan Kováč vo funkcii referenta pre prácu s mládežou. Tento akt by mal opäť naštartovať aktívnu činnosť tohto dobrovoľného spolku, ktorý má v obci viac ako storočnú tradíciu. Vo svojich radoch radi privítajú nových členov a venovať sa budú aj deťom. Prioritou hasičov je okrem iného získať funkčné hasičské vozidlo, na čom aktívne spolupracujú s obcou.


 
 

Výzva Základnej školy Zemianske Kostoľany na podávanie cenových ponúk.Vytlačiť
 

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany vyhlasuje výzvu na podávanie cenových ponúk realizáciu diela "Rekonštrukcia triedy pracovného vyučovania v základnej škole". Podmienky výzvy sú uvedené v priloženom dokumente.


 
 

7. ročník BEH SNP - výsledková listinaVytlačiť
 

Na 7.ročníku športového podujatia Beh SNP sa v tomto roku zúčastnilo a odštartovalo 220 pretekárov, z toho 100 žien a 120 mužov. Na prvých troch miestach v kategórii materských škôl sa z dievčat umiestnili Sofia Frajková (1), Martina Adamková (2), a Sofia Štefeková (3), z chlapcov Róbert Včelka (1), Martin Muho (2), Jakub Brtko (3). V druhej kategórii - žiaci 1. a 2. ročníka - z našej školy obsadila druhú priečku Vanesa Vivien Gogová a tretiu priečku Samuel Antalík. Ďalšiu, tretiu priečku obsadila pretekárka z Kostolian až v VI. kategórii - žiaci 6. a 7. ročníka - Miriam Ptáčková. V ôsmej kategórii bežali naši dôchodci a umiestnili sa nasledovne : ženy 1. Martina Ptáčková, 2. Kristína Brezoňáková, 3. Mária Karaková, muži 1. Rudolf Hudec, 2. Jozef Ďurta, 3. Miroslav Karak. Ceny, medaile a diplomy odovzdal ultramaratónec a hosť podujatia Ing. Štefan Karak, starostka obce a predsedníčka ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Anna Komaneková. Ďakujeme za spoluprácu členom ZO SZBP, zamestnancov obce v Dome kultúry SNP, Základnej škole Zemianske Kostoľany, VÚ v Zemianskych Kostoľanoch a obľúbenému moderátorovi a nášmu rodákovi Paľkovi Ziaťkovi. Všetkým víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za skvelý športový zážitok.


 
 

7. ročník - Beh SNP Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany pozýva priaznivcov športu na tradičné športové podujatie BEH SNP, ktorého sa v tomto roku bude konať už 7.ročník. Podujatie sa uskutoční dňa 18. 9. 2015, t.j. v piatok so zrazom pred budovou Základnej školy Zemianske Kostoľany, kde od 8,30 hod. bude prebiehať registrácia súťažiacich. Športovcov príde svojou účasťou podporiť aj ultramaratónec Ing. Štefan Karak. Bližšie informácie v priložených propozíciách.

 

Milí priaznivci športu, v prílohe zverejňujeme výsledkovú listinu športovcov z BEHU SNP 2015. 


 
 

Príhovor starostky obce Ing. Jany Školíkovej k výročiu Dňa ústavy.Vytlačiť
 


 
 

Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Obytný súbor Pažite II.Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany ako obstarávateľ Územného plánu zóny podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona dotknutým vlastníkom pozemkov riešeného územia a občanom, že prerokovanie Zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Obytný súbor Pažite II, Zemianske Kostoľany“ sa uskutoční v čase od 15.08.2015 do 15.09.2015. Zadanie je uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch každý pracovný deň počas úradných hodín. Zadanie je tiež od 15.08.2015 zverejnené na internetovej stránke: http://www.zemianskekostolany.sk

Prípadné pripomienky a námety môžu účastníci konania doručiť písomne na Obecný úrad v Zemianskych Kostoľanoch, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany.


 
 

Začatie konania - Kanalizácia a ČOV - Zemianske Kostoľany a Kamenec pod VtáčnikomVytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 2  zákona informuje verejnosť, že dňa 26.8.2015 bol do podateľne obce Zemianske Kostoľany Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie doručený zámer navrhovanej činnosti navrhovateľa: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica o začatí konania:Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, kanalizácia a ČOV

Vzhľadom na rozsah dokumentácie pre sprístupnenie informácií pre širokú verejnosť je možnosť nahliadnutia do zámeru navrhovanej činnosti: Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, kanalizácia a ČOV na podateľni obecného úradu najmenej po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia v čase úradných hodín.


 
 

Nová učebňa pre základnú školuVytlačiť
 

V súvislosti s rozšírením počtu hodín technickej výchovy pre žiakov II. stupňa základných škôl sme sa spoločne s vedením miestnej základnej školy zhodli na názore, že na tieto účely je potrebné zriadiť novú učebňu, ktorá by vyhovovala nielen pedagogickej činnosti, ale aby sa naši žiaci tejto aktivite mohli venovať aj v hygienicky vyhovujúcich a kultúrnejších priestoroch. Preto došlo medzi obcou ako zriaďovateľom školy a vedením školy, že obec zabezpečí stavebné úpravy v priestoroch bývalej "vzduchotechniky", ktorá je nevyužívaná a už niekoľko desaťročí neslúži svojmu účelu. Ako prvé bolo ešte v mesiaci jún odstránené a zlikvidované zariadenie nefunkčnej vzduchotechniky. Počas prázdnin nasledovali búracie práce priečok, odvoz sutín, vyplnenie podzemného priestoru, ktorý bol prepojený s touto miestnosťou. Na prácach sa v značnej miere podieľali zamestnanci aktivačnej činnosti z radov nezamestnaných občanov. Ďalšie práce budú spočívať v realizácii podláh, vnútorných omietok, osvetlenia a vykurovania.

Okrem týchto aktivít v priebehu prázdnin obec zabezpečila rekonštrukciu ďalšej, v poradí už štvrtej triedy, ktorú užívajú žiaci II.stupňa. V triede boli zrekonštruované omietky, keramické obklady, sanita, vymenené dvere a zárubne, zrekonštruovaná vstavaná drevená skriňa, zrealizované boli aj nátery kovových konštrukcií. Veríme, že vkusné prevedenie rekonštrukčných prác a celkový výsledok dodá žiakom v novom školskom roku chuť do učenia.


 
 

Stravné lístky pre žiakov základnej školyVytlačiť
 

Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole oznamuje rodičom detí, že stravné lístky si môžu prevziať u veducej školskej jedálne v dňoch 24.8. (pondelok) od 10:00 - 17:00 a 25.8. (utorok) od 12:00 - 16:00.


 
 

Pozvánka na oslavy 71. výročia Slovenského národného povstaniaVytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozýva občanov na kladenie vencov pri príležitosti 71. výročia SNP, ktoré sa uskutoční dňa 28.8.2015 o 17:00 pri Pamätníku SNP.


 
 

Oprava chodníkov Pod horouVytlačiť
 

Po realizácii parkovacích plôch na ulici Pod horou v minulom roku došlo k odstráneniu poškodených asfaltových povrchov na priľahlých chodníkoch. Preto bolo potrebné v najbližšom rozpočtovom roku naplánovať ich opravu, čo poslanci obecného zastupiteľstva rešpektovali pri tvorbe tohtoročného rozpočtu obce. Po výbere dodávateľa a po uzavretí zmluvy o dielo si dodávateľ prác VYSTA, s.r.o., Zemianske Kostoľany prevzal stavenisko a dielo v zmysle zmluvy aj zrealizoval. Náklady na realizáciu diela predstavovali spolu 7 952,68 €. 


 
 

Rekonštrukcia časti komunikácie na ulici Boženy Nemcovej ukončená.Vytlačiť
 

Takmer jeden a pol mesiaca prebiehali rekonštrukčné práce na časti miestnej komunikácii na ulici Boženy Nemcovej. Po vybratí časti zeminy a búracích prácach po oboch krajniciach vozovky boli uložené obruby a z prefabrikátov bol vybudovaný odvodňovací žľab. Po úprave povrchu bol na existujúcu vrstvu položený nový asfaltový koberec. Celú akciu realizovala obec z vlastných rozpočtových prostriedkov. V priebehu realizácie prác sa dodávateľská spoločnosť, ktorá vzišla z verejného obstarávania, snažila priebežne reagovať na požiadavky občanov bývajúcich v tejto časi obce, avšak mohla splniť len oprávnené požiadavky, ktoré by sa výrazne neodkláňali od projektovej dokumentácie a náklady na ich realizáciu nenarušili celkový schválený rozpočet stavby, ktorý predstavoval sumu 46 754,22 €. Zrealizovaná stavba bola obcou od dodávateľa prevzatá 12. 8. 2015.


 
 

Výstrahy Slovenského hydrometereologického ústavu Bratislava - vysoké teploty a búrkyVytlačiť
 

SHMÚ Bratislava vydal výstrahu 3. stupňa na deň 10.8.2015 

Maximálna denná teplota sa vo pondelok 10. augusta vyšplhá v Prievidzskom okrese na 33 až 36 stupňov Celzia. Meteorológovia preto pre región vydali výstrahu tretieho stupňa pred horúčavami. Vysoké teploty totiž predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, fyzické aktivity a vznik požiarov. 

Počas nasledujúcich dní platia výstrahy popoludní od 12. do 19. hodiny. 


 
 

Zvýšené nebezpečenstvo požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s  § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje od 07. 08. 2015, 10:00 hod. – do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


 
 

Zákon o registri adries účinný od 1. júla 2015Vytlačiť
 

Do platnosti vstupuje nový zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.

Tento zákon prináša klientom nové povinnosti a tiež aj sankcie pri ich nesplnení, v tejto súvislosti sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. a iné právne predpisy (zákon 235/1998 Z. z., zákon č. 324/2011 Z. z., zákon č. 224/2006 Z. z.).

V nadväznosti na vyššie uvedený zákon a vyhlášky upozorňujeme na zmeny súvisiace s určením / zmenou, zrušením / súpisného a orientačného čísla.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove od 1.7.2015 musí obsahovať:

Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa / fyzická osoba/, názov, sídlo a identifikačné číslo / právnická osoba/
predmet žiadosti
kód druhu stavby a termín jej dokončenia
prílohy:

kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou; stavebné povolenie pri rozostavanej stavbe
geometrický plán so zameraním adresného bodu
údaj, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Adresný bod je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava. Vyhotovenie zamerania adresného bodu si zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie  súpisného a orientačného čísla.

 

Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa  §2c zmenil a doplnil  o ods. 3, na základe ktorého je osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia.

 Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy môže mesto určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

 

§30e ukladá – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 - vlastník budovy , ktorému do 30. júna 2015 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a nepožiadal  o určenie súpisného a orientačného čísla, je povinný tak urobiť do 30. decembra 2015

 

V prípade, že bude mať žiadosť všetky náležitosti, súpisné a orientačné číslo sa určí budove do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti, mesto rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries  a písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného a orientačného čísla.

Čo je pre obyvateľov dôležité?

* Vzniká nová povinnosť pre stavebníkov aj v  prípade, ak ide o  staršie budovy a  vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu

§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A  GEOGRAFICKÁ OS ULICE; Adresný bod sa vyznačí v  zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v  listinnej podobe a  ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o  určenie súpisného čísla a  orientačného čísla.  

Zavádza sa povinnosť súčinnosti

§ 8 ods. 2 zákona č. 125/2015: Orgány verejnej moci, vlastníci budov a  iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a  obci na účely opravy chyby v  registri podľa odseku 1 súčinnosť...

* Novinkou sú lehoty, vzniká povinnosť požiadať o  určenie čísiel v  zákonom stanovenej lehote

§ 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v  kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o  určenie súpisného a  orientačného čísla podľa odsekov 1a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a  orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k  budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a  orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

* Viditeľné označenie budovy súpisným a orientačným číslom sa stáva povinnosťou

§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a  s  tabuľkou s  orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o  výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

* Úplne nové sú zákonom stanovené sankcie až do výšky 6 638 eur

§ 27b zákona 369/1990 Z. z.:

Správne delikty

Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:    

* ak nepožiada o určenie čísla /d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/

* ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste /e)poruší povinnosť podľa §2c ods.4/

* staré veci ak nepožiada do 31.12.2015 o určenie čísel /f) poruší povinnosť podľa § 30e/

Ak ide o  budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a  orientačného čísla, ak sa určuje do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného čísla a orientačného čísla aj bez žiadosti /§ 30e zákona 369/1990 Z. z., prechodné ustanovenia/. 
 

Viac informácii nájdete tu:

 download_file_f.php?id=614212

download_file_f.php?id=614211

download_file_f.php?id=614548

Súbor na stiahnutie 15-z141 (1).pdf 15-z141 (1).pdf (38 kB)
Súbor na stiahnutie 15-z125 (2).pdf 15-z125 (2).pdf (62.8 kB)
Súbor na stiahnutie 15-z142.pdf 15-z142.pdf (143.1 kB)

 
 

Upozornenie - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 

Upozorňujeme vlastníkov alebo nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu  burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín. K upozorneniu dochádza z dôvodu čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník - nájomca dopúšťa priestupku - § 25, resp. iného správneho deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.


 
 

Príprava Štefana Karaka na beh v ColoradeVytlačiť
 

Náš úspešný ultramaratónec v dňoch 19. a 20. 6. absolvoval generálku na augustový beh v Colorade - beh "Štefánik trail". Je to na počesť nášho významného štátnika.

Štart bol v piatok o 19:00hod. na Bradle. Bežalo sa okolo mohyly Štefánika po celom hrebeni Malých Karpát až na Kamzík nad Bratislavou. Odtiaľ po bratislavských mestských častiach a cez Devínsku kobylu na Devín. Potom okolo hradu naspäť do Bratislavy po nábreží Dunaja, kde bol pri pamätníku Štefánika neďaleko Eurovei cieľ. Spolu to bolo 144,3km, stúpanie bolo 5200m, klesanie približne 5600m. Štefanov výsledný čas 26:47:19bhod. sa takmer zhodoval s tým, aký si aj predsavzal pred štartom. Zo 108 štartujúcich došlo do cieľa iba 63 bežcov. Štefan Karak štartoval za Zemianske Kostoľany.

Želáme tomuto vynikajúcemu športovcovi, aby dosiahol svoj ďalší osobný cieľ aj na pretekoch v Colorade.


 
 

Rozlúčka predškolákov s materskou školouVytlačiť
 

Predškoláci sa rozlúčili so svojou škôločkou a od septembra ich už čakajú školské tašky a nové povinnosti. Aby sa na školu tešili a na škôlku v dobrom spomínali, pripravili sme pre nich slávnostný obrad, na ktorom sa rozlúčili aj so svojimi pani učiteľkami, od obce dostali malý darček a spoločne sa občerstvili na čerstvom koláčiku a džúsiku. A samozrejme... spoločná foto na záver nesmie chýbať. Veľa šťastia, prváci!!! Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.


 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici B. Nemcovej začalaVytlačiť
 

Dnes sa prvýkrát lyžica ťažkého mechanizmu zaryla do slnkom vysušenej zeme. Tým boli zahájené práce na rekonštrukcii časti miestnej komunikácie na ulici Boženy Nemcovej vyše budovy hasičskej zbrojnice smerom k mostu k bývalým štátnym majetkom. Celkové investičné náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 50 tis. eur. Počas rekonštrukcie bude v tejto časti obmedzená premávka, čo nám, dúfam, v záujme realizácie aktivít prepáčite.


 
 

Nová herná zostava pre deti materskej školyVytlačiť
 

Deti i personál v materskej škole dnes mohli sledovať pracovný ruch na ich dvore. Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou detských ihrísk dnes zabezpečovala montáž novej certifikovanej hernej zostavy z agátového dreva. Veríme, že deťom budú tieto nové preliezačky a hojdačky dobre a dlho slúžiť.


 
 

Pietna spomienka pri príležitosti 50.výročia pretrhnutia hrádze s popolčekom ENOVytlačiť
 

Osud prináša do životov ľudí pekné chvíle a milé spomienky, ale aj udalosti, na ktoré by sme si veľmi želali zabudnúť, pretože pretrhnú niť ich pokojného žitia a vnesú do života smútok, bolesť a beznádej. Osud rozhodol, že dňa 21. mája 1965 začali v našej obci udalosti, na ktoré sa zabudnúť nedá. Pretrhla sa hrádza s popolčekom ENO a pri tomto nešťastí zomreli štyria naši spoluobčania. Pri príležitosti 50. výročia od tejto tragickej udalosti zorganizovala obec pietnu spomienku spojenú s odhalením pamätnej tabule, ktorá bude navždy túto tragédiu pripomínať. Pozvanie na pietnu spomienku prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Baška, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Takáč, prednosta Okresného úradu Prievidza JUDr. Jozef Stopka, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Ing. Radko Gavliak a manažér prevádzky ENO Ing. Igor Hojč. Za pozostalých po obetiach nešťastia sa zúčastnila pani Mária Olejová a pani Blažena Urbanová, za najviac materiálne postihnuté rodiny prišli podujatie a rodiny obetí podporiť rodina Líšková, Oršulová a Šimorková. Po príhovoroch a pripomenutí udalostí spred päťdesiatich rokov prostredníctvom výpisov z kroniky obce pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto tragickú udalosť odhalil predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a starostka obce Ing. Jana Školíková, ktorá spolu s ostatnými hosťami k tabuli položila na pamiatku obetí kvetinové dary. V priestorch Domu kultúry SNP bola pripravená výstava fotografií z miesta tragédie, z postihnutých častí v obci, ako aj fotografie zachytávajúce následky udalosti. 

Chceme veriť, že i napriek situovaniu obce v priemyselnej aglomerácii, sa podobné udalosti, ktoré by ohrozili bezpečnosť obce a jej občanov, nebudú opakovať. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím účinkovaním a účasťou na pietnom akte, prispeli k dôstojnému priebehu a k ucteniu si obetí udalosti. 

Reportáž Regionálnej televízie Prievidza : http://www.rtvprievidza.sk/home/region/2962-spomienka-na-ekologicku-havariu

 


 
 

DNI OBCEVytlačiť
 

Po úspešnom podujatí v roku 2014 pripravuje obec Zemianske Kostoľany i v tomto roku dvojdňové podujatie s názvom DNI OBCE. V sobotu 11. 7. budú oslavy sústredené na futbalové ihrisko, kde štyri družstvá odohrajú medziuličný turnaj - Memoriál Jána Ziaťku. Okrem víťazov budú vyhodnotené kategórie najstarší hráč, najmladší hráč, najlepší strelec, hráč, ktorý prišiel odohrať turnaj z najvzdialenejšieho mesta alebo obce. Súčasťou programu tohto dňa bude súťaž vo varení guláša, do ktorej sa už môžu prihlasovať trojčlenné družstvá. Týmto chceme osloviť k účasti v súťaži spoločenské organizácie v obci, pohostinské a reštauračné zariadenia ale samozrejme aj zoskupenia vás, občanov. Obec hradí náklady vo výške 25 € na jedno družstvo na zakúpenie surovín. Vo večerných hodinách sa v Dome kultúry SNP uskutoční tanečná zábava.

Druhý deň osláv 12. 7. (nedeľa) bude zahájený ekumenickou omšou v rímsko-katolíckom kostole o 10,00 hod. Od 15,00 hod. je pre všetkých pripravený program pred Domom kultúry SNP v podobe koncertu kapely One Reason, Poluvská cimbalovka a najznámejšie operetné melódie si môžete vypočuť v podaní Františka Šlenkera. Nebudú chýbať atrakcie pre deti, predajné stánky s ľudovou tvorbou, občerstvenie, placky, palacinky, koláče, cigánska pečienka, pečené klobásky a iné dobroty. Veríme, že na tomto podujatí nebudete chýbať!


 
 

Voľné pracovné miesta v Základnej škole, J. A. Komenského 161/6, Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2015/2016 pedagogických zamestnancov:

1. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk

2. učiteľa pre primárne vzdelávanie

3. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  geografia, biológia

Nástup: august 2015

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43  Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu: zszemkos@gmail.com

Bližšie informácie na tel. č.: 046/5466162, 0911 414 247


 
 

50.výročie havárie popolčekovej hrádzeVytlačiť
 

Pri príležitosti 50.výročia havárie popolčekovej hrádze v Zemianskych Kostoľanoch si obec dovoľuje pozvať širokú verejnosť na pietnu spomienku spojenú s odhalením pamätnej tabule pripomínajúcej túto tragickú udalosť. Pietna spomienka sa uskutoční dňa 26. 6. 2015 o 16,00 hod. pred Domom kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch.

Program : 16,00 hod. - Pietna spomienka na tragickú udalosť

                   16,30 hod. - Odhalenie pamätnej tabule

                   16,45 hod. - Spomienky cez fotografie


 
 

Návšteva KostolányiovcovVytlačiť
 

V stredu navštívili našu obec pokračovatelia rodu Kostolányiovcov, ktorí majú korene v Zemianskych Kostoľanoch. Najstarší z delegácie Karol Kostolányi pricestoval až z n, ostatní z Maďarska a južného Slovenska. Dozvedeli sme sa, že už dvakrát zorganizovali stretnutie Kostolányiovcov, na ktorom sa po prvýkrát stretlo až 300 žijúcich potomkov rodu. V obci ich privítala starostka obce, ktorá spoločne s rímskokatolíckym farárom a evanjelickým kaplánom previedla túto vzácnu návštevu po obci a jej pamiatkach. Teší nás záujem žijúcich generácií rodu Kostolányiovcov o našu a v podstate aj ich obec, ktorá nesie vo svojom názve aj ich meno.


 
 

Lavičky na HôrkeVytlačiť
 

V minulosti boli pod cintorínom Hôrka vrámci projektu ECHO zrealizované lavičky so stolmi, no po realizácii projektu sa o ich stav už nikto až tak nezaujímal. Dnes v tôni stromov tu nájdete opäť tiché prostredie na oddych na opravených lavičkách. Ďakujeme Jurkovi Svobodovi za peknú prácu.


 
 

Cez letné prázdniny čaká základnú školu ďalšia modernizáciaVytlačiť
 

V priebehu predchádzajúcich kalendárnych rokov obec postupne zabezpečila rekonštrukciu dvoch tried, pričom rodičia spolu so školou brigádnicky zrekonštruovali ďalšiu triedu. K trom zrekonštruovaným triedam sa tento rok pridá ďalšia. Rekonštrukcia sa bude týkať vyspravenia vnútorných omietok, keramických obkladov, výmeny sanity. Náročnejšou akciou, ktorá by mala byť zrealizovaná v priebehu prázdnin je výmena plynových kotlov a vykurovacieho mechanizmu. Na túto akciu má obec spracovanú projektovú dokumentáciu, v najbližších dňoch bude zverejnená výzva na podávanie cenových ponúk na realizáciu tohto diela. V súvislosti so zvýšením počtu vyučovacích hodín technických prác, ktoré je naplánované od budúceho školského roka, obec pristúpila k rekonštrukcii nevyužitých priestorov v suteréne školy, ktoré budú od nového školského roka slúžiť žiakom i pedagógom ako odborná učebňa na technické práce.


 
 

Smetné koše na psie exkrementyVytlačiť
 

V súvislosti s prijtím nového všeobecne záväzného nariadenia, upravujúceho pohyb psov v obci, obec zabezpečuje prostredníctvom elektronického trhoviska odpadkové koše na psie exkrementy. K tomuto kroku obec pristúpila z dôvodu, že počet štvornohých kamarátov v domácnostiach narastá, a to predovšetkým takých, ktorí nemajú svoj vlastný výbeh a ich venčenie niekoľkokrát za deň je nevyhnutné. Odpadkové koše majú zariadenie s vlastným zásobníkom na vrecká a po vysúťažení dodávateľa a ich dovoze do obce budú rozmiestnené po obci. Veríme, že majitelia svojich psíkov budú odpadkové koše využívať, čím prispejú k zdravšiemu životnému prostrediu a zvýšia tak kvalitu bývania v obci.


 
 

Nové pieskovisko pre Domovinu a ihrisko pre materskú školuVytlačiť
 

Po viacerých upozorneniach občanov na exkrementami znečistený piesok, ktorý tvorí dopadovú plochu detského ihriska na bytovkách Domovina a deti ho využívaú aj na hranie, obec zabezpečila pre toto ihrisko nové pieskovisko, ktorý bude mať aj svoj mechanizmus uzatvárania. Tým sa predíde možnosti nekontrolovateľného vstupu voľne sa pohybujúcich zvierat do pieskoviska. Deti tak budú mať na ihrisku nový hrací prvok, ktorý nebude hrozbou pre ich zdravie.  Nového ihriska sa dočkajú aj deti v materskej škole. Toto bude pozostávať z dvoch veží so strieškou spojených s mostíkom. Z každej veže, ktoré budú mať vlastné schody, bude vychádzať šmýkala. Súčasťou zostavy je lezecká lanová stena a stena s lezeckými chytmi. Ďalším prvkom bude detská dvojhojdačka.


 
 

Zavedenie nových komunikačných prostriedkovVytlačiť
 

V záujme zabezpečiť otvorenejšiu komunikáciu s občanmi obec v priebehu minulého mesiaca zaviedla niekoľko noviniek. Hneď prvou bolo zavedenie bezplatnej služby sms-oznamov, podstatou ktorej je doručovanie oznamov miestneho rozhlasu prostredníctvom sms-iek do mobilných telefónov občanom, ktorí o aktivovanie tejto služby požiadali. V priebehu ďalšieho týždňa bola aktivovaná ďalšie bezplatná služba, ktorú obec poskytuje v spoluprácu s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Ide o možnosť občana nahlásiť problém v obci (napr. porucha verejného osvetlenia, čierna skládka, nepokosené obecné pozemky a pod.) prostredníctvom služby Odkaz pre starostu. Tu je možné vložiť aj fotografiu, ktorá zdokumentuje daný nepriaznivý stav. Službu je možné využiť prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky obce, kde je v stĺpci vľavo umiestnený widget ODKAZ PRE STAROSTU, po rozkliknutí ktorého je možné vpísať svoj podnet. Obec zároveň vytvorila svoju vlastnú stránku na facebooku s menom Obec Zemianske Kostoľany, kde majú možnosť hlavne tie mladšie generácie nájsť alebo jednoducho zoznámiť sa s rôznymi aktivitami v obci. Poslednou bezplatnou službou, ktorú obec v týchto dňoch zaviedla je voľný prístup do wifi siete v centre obce a v budove zdravotného strediska.


 
 

Nové okná a dvere pre hasičskú zbrojnicuVytlačiť
 

Minulý rok sa obci podarilo získať z prostriedkov Nadácie Pontis Slovenských elektrární, a.s., člena skupiny ENEL grant vo výške 6000 € na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Keďže prostriedky boli zaslané až koncom minulého roka a počasie v zime nie je priaznivé na rekonštrukčné práce, realizácia rekonštrukčných prác bude v tomto období. Prostriedky budú použité prevažné na výmenu všetkých okien a dverí, a to predovšetkým z dôvodu, že na budove evidujeme značné energetické straty spôsobené predovšetkým netesnosťou okien, dverí a chýbajúcim zateplením obvodových múrov a strechy. Preto obec požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na daný účel aj Ministerstvo financií SR, ktoré dotácie na takýto účel poskytuje. Pokiaľ obec nebude úspešná, bude sa opakovane uchádzať o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.


 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany pozýva občanov na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré zvoláva starostka obce v zmysle ustanovení zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch na deň 27. mája 2015 o 17,00 hod. do Domu kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Program rokovania nájdete v priloženej pozvánke.


 
 

Oslavy Dňa matiekVytlačiť
 

Snáď nie je na Slovensku takej obce, kde by si v druhú májovú nedeľu neuctili všetky svoje ženy, ktoré dali život svojim deťom. Aj my sme si pripomenuli tento pekný sviatok - Deň matiek. Slávnosť bola rozdelená na dve časti. Prvá časť bola venovaná matkám, ktoré priviedli na svet štyri a viac detí. Tieto boli pozvané obcou do obradnej miestnosti, kde sa im v slávnostnom príhovore prihovorila starostka obce Ing. Jana Školíková, boli obdarované kvetom a malou pozornosťou. Členky ZPOZ-u upevňovali slávnostnú atmosféru milým slovom a peknou piesňou.

Druhá časť prebiehala v kinosále Domu kultúry SNP, kde sa hľadisko zaplnilo takmer do posledného miesta. Tu prišli svojim mamičkám a babičkám poďakovať v svojom programe deti z materskej školy, zo základnej školy, deti SZUŠ Xoana z tried pôsobiacich v našej obci a deti z Detského folklórneho súboru Domovina. Ku všetkým matkám sa opäť prihovorila starostka obce. V závere sviatok matiek vyzdvihli práve tie, ktoré oslavovali - matky, ktoré navštevujú SZUŠ Xoana a predstavili sa v temperamentnej choreografii Flamengo (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 

20. výročie posvätenia chrámu ECAV v PrievidziVytlačiť
 

Okrem dôstojného brata biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola medzi pozvanými hosťami na slávnostných službách Božích pri príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu v Prievidzi sa zúčastnili aj zástupcovia rímsko-katolíckej cirkvi z farnosti Zapotôčky kaplán Dominik Jáger a diakon Pavel Lojan.
Za mestské a obecné samosprávy v pôsobnosti nášho zboru prijali pozvanie primátorka Prievidze pani Katarína Macháčková, starostka Zemianskych Kostolian pani Jana Školíková a primátor Bojníc pán František Tám. Prišli aj zástupcovia z družobných zborov z Nesvád a Myjavy a pozvanie prijala aj jedna z hybných síl výstavby prievidzského kostola sestra Viola Fronková.
Brat biskup sa vo svojej kázni okrem iného zameral aj na význam chrámu ako nositeľa identity kresťanského spoločenstva, miesta stretávania sa ľudí, kde hlavným znakom a zásadným princípom je ich viera. Miesta rozvoja duchovnej podstaty jednotlivca i spoločenstva, miesta výchovy, povzbudenia i napomenutia. Po kázni vystúpili so svojimi príhovormi hostia a aj ich príspevky boli povzbudením do ďalších rokov i vyjadrením radosti, že náš zbor aj za týchto konkrétnych dvadsať rokov prešiel cestu, ktorá je Pánu Bohu na radosť. Spomínali sa aj sestry a bratia, ktorí pred dvadsiatimi rokmi stáli pri základoch nášho kostola, dnešnej slávnosti sa však už nedožili. Práve sestra Fronková vyzdvihla aj finančnú pomoc cirkevného zboru St. Andrew´s, Mahtomedi z Minnesoty v USA, ktorí prispeli na stavbu.
Na záver služieb Božích zaznela hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš.

Slávnosť však nekončila. Vo vestibule sa rýchlo pripravilo občerstvenie a vytvoril sa priestor na neformálne diskusie. Komunikujúcich hlúčikov bolo veľa a tém na rozhovor ešte viac. No a na pozvaných hostí čakal ešte spoločný obed.
Popoludní pokračoval slávnostný deň o 14:30 koncertom kresťanskej hudobnej skupiny Matuzalem. Okrem krásnych piesní, ktoré hovoria o Božej láske k hriešnemu človeku a oslavujú Pána Boha, vydali členovia skupiny osobné svedectvá o ich ceste za Pánom Ježišom Kristom. Hovorili aj o svojich slabostiach a hriešnom živote; ako sa vzdali Pánu Bohu, prijali Jeho omilostenie a On z nich učinil slobodné Božie deti. O tom, že slová svedectiev i piesní vnikli do sŕdc počúvajúcich, svedčí aj záujem o CD nosiče, ktoré si poslucháči zakúpili.
Týmto chceme poďakovať ešte raz všetkým hosťom, ktorí prijali účasť na slávnosti; všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri stavbe nášho kostola; všetkým, ktorí sa za tých dvadsať rokov starali o jeho prevádzku; všetkým, ktorí v nedeľu 17. mája 2015 zabezpečili svojou ochotou a pomocou hladký priebeh celej slávnosti, ale hlavne Pánu Bohu, ktorý nám vo všetkom pomáhal a bohato požehnal celé naše snaženie.

Kto sú Matuzalemci? Klávesy a spev - Slávo Kráľ, gitara a spev - Daniel Valenta, gitara a spev - Daniel Šaling.
Začiatky skupiny Matuzalem siahajú do minulého storočia. V roku 1958 ako dvanásťroční zaspievali pred verejnosťou svoju prvú pieseň. Odvtedy prechádzali rôznymi zmenami. Účinkovali ako inštrumentálna skupina v celoštátnom mládežníckom spevokole Jas, sprevádzali vokálnu dievčenskú skupinu Polaris, s ktorými neskôr vytvorili vokálnoinštumentálny oktet. V poslednej zostave, ako ich poznáme dnes, hrajú a spievajú od roku 1983. Nakoľko sa mnoho rokov aktívne venovali tejto hudobnej činnosti, poslucháči im dali meno Matuzalem.
Tri hlavné zásady služby skupiny Matuzalem:
- spievať a hrať na Božiu chválu,
- svojou službou ukázať na cestu k Pánu Bohu,
- povzbudzovať tých, ktorí už na túto cestu vykročili.
Súčasný repertoár tvoria hlavne pôvodné skladby Sláva Kráľa, ale tiež preložené gospely a černošské spirituály, takisto so slovenskými textami Sláva Kráľa.

Mgr. Blanka Kostelná, Ing. Peter Majerík

 


 
 

Opäť si symbolicky povedali svoje áno.Vytlačiť
 

Stalo sa už akousi samozrejmosťou, že mesiac máj je v ľudskom ponímaní spájaný s láskou a je označovaný ako "máj - lásky čas". Preto práve v tomto mesiaci venujeme jeden deň manželským párom, ktorí oslavujú v roku jubilejné výročia sobášov a pripomínajú si deň, kedy si ešte ako mladí ľudia povedali svoje áno. V obradnej miestnosti sme privítali desať manželských párov, ktoré prijali naše pozvanie a symbolicky si po 45-tich, 40-tich, 35-tich, 30-tich a 25-tich rokoch opäť symbolicky povedali svoje áno. V slávnostnom príhovore slová uznania a poďakovania predniesla starostka obce, scénar vhodne dopĺňali členky Zboru pre občianske záležitosti  básňami, piesňami i hovoreným slovom. Niektoré manželské páry boli doprevádzané i svojimi deťmi a vnúčatami, pričom tieto využili slávnostnú príležitosť, aby svojim rodičom poďakovali za starostlivosť a výchovu. Na záver predniesla starostka obce prípitok, v ktorom zaželala všetkým jubilujúcim manželským párom ešte veľa spoločne prežitých rokov v zdraví, šťastí a láske (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

Trošku v chladnejšom počasí, ale v dobrej nálade a v spoločnosti príjemných ľudí sme v posledný aprílový deň na miestnej tržnici postavili symbol jari - máj. Svoju úlohu spočívajúcu v postavení stromu do výšav aj tentorok úspešne zvládli členovia Telovýchovnej jednoty Slovan Zemianske Kostoľany. Detský folklórny súbor Domovina sa predstavil s pekným májovým programom. Pre občanov bolo zdarma pripravené občerstvenie, členky miestneho klubu dôchodcov ponúkali čerstvé koláče. Príjemnú atmosféru a posedenie sprevádzala piesňami zo svojho repertoáru kapela Necpalanka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave i priebehu tohto pekného podujatia podieľali (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 

Nová služba SMS rozhlasVytlačiť
 

Služba SMS rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi. Prináša nám možnosť rozosielania informačnej SMS ľubovoľne veľkej skupine príjemcov v reálnom čase. Občania, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť, vôbec nepočuť, alebo sa v čase hlásenia nachádzajú pravidelne mimo územia obce, sa jednoducho zaregistrujú pre odber správ pomocou SMS. Registráciu môžete vykonať na obecnom úrade osobne, telefonicky na č.t. 046/5466 181, 5466 177, 0905 441 570, e-mailom podatelna@zemianskekostolany.sk, starosta@zemianskekostolany.sk. Pri registrácii je potrebné uviesť iba Vaše mobilné telefónne číslo, na ktoré Vám budú správy odosielané, prípadne zadefinovať okruh informácií, o zasielanie ktorých máte záujem (môžete využiť aj priložený registračný formulár). 

Veríme, že táto pre Vás bezplatná nová služba, ktorú Vám ponúkame, bude prínosom v komunikácii obecného úradu s Vami i Vašimi rodinami a pomôže Vám aktívne sledovať dianie okolo seba.


 
 

Príprava ultramaratónca Ing. Štefana Karaka.Vytlačiť
 

Je to už takmer rok, čo sme držali palce nášmu Štefanovi Karakovi pred obhájením svojho osobného rekordu výstupu na vrchol Vtáčnika šestnásťkrát počas 48 hodín. Tento rekord bol dosiahnutý a zapísaný do Knihy slovenských rekordov. V jednu aprílovú nedeľu tohto roka absolvoval Ing. Štefan Karak prvý tohtoročný "testovací" pretek ako prípravu na augustové preteky v štáte Colorado. Vyzerá to, že zimná príprava bola dobrá.  Na trati Kamzík-Pezinská Baba-Kamzík, čo je 53km/1700m prevýšenie po časti hrebeňa Malých Karpát, vo svojej kategórii obsadil 2.miesto a oproti minulým ročníkom si zlepšil osobný rekord o neuveriteľných 23minút s časom 5:33:02 hod. BLAHOŽELÁME !

Výsledky je možné nájsť na www.horskybeh.sk, fotografia je z miesta obrátky na Pezinskej Babe na 27.kilometri www.behame.sk/galeria/album/553/prewiew/29191 .


 
 

Beseda a autogramiáda s Evitou UrbaníkovouVytlačiť
 

Stretnutím, ktoré uzatvorilo štafetu besied so spisovateľmi zorganizovanými pri príležitosti Marca - mesiaca knihy, bolo stretnutie s úspešnou mladou autorkou ženských románov Evou Urbaníkovou známou aj pod pseudonymom Evita. Pretože o stretnutie s touto mladou dámou bol veľký záujem, boli sme nútení zmeniť priestory pripravené na toto podujatie z čitárene do veľkej sály domu kultúry. Celým podujatím vládla dobrá nálada, návštevníci sa dozvedeli o začiatkoch kariéry spisovateľky a vydavateľky. Dozvedeli sa i o tom, že Eva Urbaníková v mesiaci apríl začína vydávať nový ženský časopis EVITA. Poslednou časťou podujatia bola autogramiáda spojená s predajom kníh autorky, ktorá neodmietla ani spoločné fotografovanie s jej priaznivcami. V priebehu podujatia boli knižnicou odmenení čitatelia, ktorí sú jej vernými návštevníkmi a v priebehu roka prečítali najviac kníh. Sú to Lucia Halačová a Dušan Huszar. Odmenená bola i najstaršia čitateľka Elena Šajbenová, ktorá je obyvateľkou miestneho domova dôchodcov.

 


 
 

Oslavy 70.výročia oslobodenia obceVytlačiť
 

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých Slovákov a ich spojencov. 4. apríl 1945 - deň spred 70.rokov, kedy bola oslobodená nielen naša obec, ale aj hlavné mesto SR Bratislava. 11. apríla t.r. sme si pripomenuli aj v Zemianskych Kostoľanoch tento pamätný deň kladením vencov k Pamätníku SNP. Slávnosť sa začala hymnou SR v podaní dychovej hudby a prednesením básne členokou ZPOZ-u Ľubicou Gerhátovou. V slávnostnom príhovore sa do minulosti vrátila a súčasnú situáciu vo svete zhodnotila starostka obce Ing. Jana Školíková. Program dopĺňali svojimi piesňami členovi mužskej speváckej skupiny Borinka. Účastní boli aj zástupcovia VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch a členovia Klubu vojenskej histórie Prievidza. Títo pripravili aj sprievodný program, ktorí spočíval vo výstave historických uniforiem a zbraní, z ktorých si odvážlivci mohli zastrieľať a vojenský útvar poskytol na túto príležitosť aj techniku "Aligátor". Po ukončení pietneho aktu sa časť sprievodu odobrala k pamätnej tabuli kpt. Adolfa Weinholda pred VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch, kde predsedkyňa miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v krátkom príhovore pripomenula oslobodzovacie boje a úlohu kpt. Weinholda, ktorý sa z bojov už nevrátil. Zároveň na toto pietne miesto boli položené vence. Ostatní účastníci osláv mohli popoludnie stráviť pri tónoch dychovej hudby v parku. Osláv sa zúčastnil i syn kpt. Adolfa Weinholda mjr. vo výslužbe Pavol Weinhold, ktorého sprevádzala rodina a ktorý bol na oslavu a členskú schôdzu pozvaní Základnou organizáciou Slovenskéhoz zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch. Schôdza predchádzala samotným oslavám pred Pamätníkom SNP, na ktorej na základe rozkazu ministra obrany SR bola kpt. Adolfovi Weinholdovi udelená pamätná medaila in memoriam. Túto odovzdal synovi mjg. vo výslužbe Pavlovi Weinholdovi hlavný štátny radca sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR plk. vo výslužbe Ing. Richard Zimányi. Pamätný list a kyticu odovzdala aj starostka obce, ktorá zároveň ocenila pamätným listom i dlhoročných aktívnych členov a členov výboru ZO SZPB pána Rudolfa Hudeca, pani Oľgu Mrtvikovú a pani Katarínu Jarošincovú. Všetci účastníci členskej schôdze vrátane hostí sa pri príležitosti 70.výročia oslobodenia obce zapísali do pamätnej knihy obce. Fotografie z podujatia nájdete v našej fotogalérii.


 
 

Podpora petície na záchranu lokality HrádokVytlačiť
 

Obcou Bystričany bola tunajšiemu obecnému úradu doručená žiadosť o spoluprácu vo veci informovanosti občanov o spustení petície, ktorú žiadajú podporiť. Petícia sa týka záchrany lokality Hrádok v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa. Hrádok sa nachádza na začiatku vstupu do Bystričianskej doliny a je charakteristický výnimočným prírodným prostredím a bohatou flórou a faunou. Hrádok je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie s vysokým stupňom zákonnej ochrany, je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik a je v programe Európskej únie Natura 2000, ktorá zabezpečuje ochranu vtáctva. Zároveň je významnou archeologickou lokalitou halstadského osídlenia a nachádza sa v tesnej blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Veľká skala. Táto lokalita je obľúbeným cieľom turistických výletov občanov širšieho okolia.

Podporu petície na záchranu lokality Hrádok  v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa môžete vyjadriť svojim podpisom pod petíciu, ktorá je k dispozícii na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch na I.poschodí a počas úradných hodín a v obecnej knižnici počas otváracích hodín.


 
 

65. výročie založenia futbalového klubuVytlačiť
 

Tento rok oslavuje kostoliansky futbalový klub, ktorého je Obec Zemianske Kostoľany hlavným partnerom, 65. výročie od svojho založenia. Z toho dôvodu sa výbor TJ Slovan rozhodol zorganizovať oslavy ako spomienku na bývalých hráčov, trénerov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Zemianskych Kostoľanoch. Pripravujú pre vás zaujímavý kultúrno-spoločenský program, o ktorom budete postupne informovaní. Súčasťou osláv 65. výročia klubu bude aj vyhlásenie ankety JEDENÁSTKA HISTÓRIE, do ktorej sa samozrejme budete môcť zapojiť. V kostolianskom drese sa predstavilo počas 65 rokov veľmi veľa výborných futbalistov a z nich chce klub s vašou pomocou vybrať jedenásť najlepších. Podmienky nájdete na www.facebook.com/TJSlovanZemianskeKostolany.

Výbor TJ Slovan sa na vás teší v SOBOTU 20.júna 2015 na futbalovom ihrisku v Zemianskych Kostoľanoch pri príležitosti 65 rokov futbalu v Zemianskych Kostoľanoch.


 
 

Obec začína prípravu nových investičných akciíVytlačiť
 

Po zimnom období s prvými prichádzajúcimi lúčmi slnka začína obec v príprave nových investičných akcií, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte obce na rok 2015. Prvými krokmi k ich úspešnej realizácii je príprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie všetkých povolení. Po výbere dodávateľov je v štádiu spracovávania projektová dokumentácia hneď na niekoľko akcií. Cieľom diela "Spevnené plochy pri objekte č.3" je zabezpečiť vyspravenie nerovností, odvodnenie osvetlenia v lokalite pri klube dôchodcov a drogérii a vyriešiť tu aj problém s parkovaním. Investičná aktivita "Spevnené plochy pri bytovke Domovina 388" vyrieši taktiež problém s parkovaním predovšetkým obyvateľom tohto obytného domu. Projektová dokumentácia na dielo "Inžinierske siete - baroková kúria" je len prvou lastovičkou k realizácie rekonštrukcie bývalých obchodných priestorov, ktoré predovšetkým vzhľadom na nevyhovujúce hygienické podmienky obec prestala prenajímať. Po rekonštrukcii vzniknú v danom objekte tri nebytové priestory so všetkými inžinierskymi sieťami, so samostatnými sociálnymi zariadeniami a štandardným stavebným vybavením (podlahy, obklady, bojlery a pod.). Zámerom obce je ponúknuť tieto priestory opäť na účely predovšetkým chýbajúcich prevádzok služieb alebo obchodu avšak v takom technickom stave, aby noví nájomníci neboli nútení vykonávať nevyhnutné úpravy priestorov tak, ako tomu bolo doposiaľ. V súčasnej dobe už obec pripravuje aj súťažné podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na dielo "Miestna komunikácia Boženy Nemcovej", na ktorú už všetci obyvatelia lokality nad hasičskou zbrojnicou netrpezlivo čakajú. Len v posledných dňoch obec vyhodnotila ponuky od uchádzačov na spracovanie projektovej dokumentácie na dielo "Výmena plynových kotlov v základnej škole". Väčšiu časť aktivít po spracovaní projektových dokumentácií a vybavení povolení obec v tomto roku aj plánuje zrealizovať, čo zohľadnila aj v tohtoročnom rozpočte obce, a to "Spevnené plochy pri objekte č.", "Výmena plynových kotlov v základnej škole", časť diela "Inžinierske siete - baroková kúra". Na rok 2016 je naplánovaná realizácia diela "Spevnené plochy pri bytovke č. 388" a dokončené úpravy nebytových priestorov v kúrii po zavedení inžinierskych sietí. 


 
 

Snažíme sa o doplnenie zdrojov obecného rozpočtuVytlačiť
 

S cieľom zabezpečiť finančné krytie čo najväčšieho počtu potrieb je nevyhnutné uchádzať sa o dotačné prostriedky z rôznych fondov, nadácií ale aj zo štátnych zdrojov jednotlivých ministerstiev, ktoré majú na takéto účely vyčlenené prostriedky. Aj naša obec zatiaľ v tomto roku reagovala na výzvy Ministerstva financií SR a Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktoré požiadala o poskytnutie dotácií na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, zateplenie hasičskej zbrojnice a na úhradu nákladov na zabezpečenie hosťa (speváka) na festival populárnej piesne spevákov amatérov Krištáľová váza 2015. Tak ako doteraz, aj naďalej sa budeme snažiť priebežne sledovať všetky vyhlásené výzvy na poskytovanie dotácií, vyhodnocovať možnosti zapojenia, podmienky prideľovania dotácií a uchádzať sa o ne. 


 
 

Vítanie detí do životaVytlačiť
 

Jar a jeseň sú obdobiami, kedy už pravidelne vítame do života našich nových spoluobčiankov. Tak tomu bolo i jednu marcovú sobotu, kedy sme vzhľadom na počet narodených detí pripravili až dve vítania po sebe. Od posledného takéhoto obradu v októbri sa totižto v našej obci narodilo až dvanásť detičiek, čo nás veľmi teší. Slávnostný príhovor k rodičom i bábätkám predniesla starostka obce a spoločne s ďalšími účinkujúcimi ZPOZ-u, ako aj detí zo základnej školy pripravili deťom pekný vstup do života v našej obci. Okrem malého darčeka si každý rodičovský pár odniesol aj príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 180 €, ktorým obec takto podporuje rodiny s novorodencami vzhľadom  na vysoké náklady pri zakúpení prvej detskej výbavičky. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Prijatie jubilantov v obradnej miestnostiVytlačiť
 

Jeseň života spríjemňuje skôr narodeným spoluobčanom naša obec a členovia ZPOZ-u ich prijatím v obradnej miestnosti renesančného kaštieľa. Pozývaní sú sem všetci, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhlych 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov. Na milom stretnutí starostka obce jubilantom poblahoželala k ich významnému juileu a zaželala im do ďalšieho života veľa zdravia na radosť celej rodiny a životného elánu. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Deň učiteľovVytlačiť
 

Pri príležitosti výročia narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského si každoročne pripomína aj naša obec Deň učiteľov. Aj v tomto roku boli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našich škôl a školských zariadení v obci pozvaní do obradnej miestnosti, kde im starostka obce slávnostne poďakovala za ich vykonanú prácu pre deti i školy. Za dlhoročnú obetavú prácu pre základnú školu a za prínos do výchovno-vzdelávacieho procesu bola plaketou Jána Amosa Komenského ocenená pri tejto príležitosti pani učiteľka Mgr. Terézia Pagáčová, ktorá hlavne z prváckych lavíc vyprevadila do ďalších ročníkov stovky žiakov. Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

Cvičenie na trampolínachVytlačiť
 

Dom kultúry SNP pripravuje hlavne pre dámy cvičenie na trampolínach. Toto nové trendové cvičenie začína dňa 8. apríla 2015, t.j. v stredu, prvé o 17,30 hod., ďalšie o 18,30 hod. a posledné o 19,30 hod. Na ďalšom cvičení sa stretneme v pondelok o 18,30 hod. a o 19,30 hod. Takto určené cvičebné dni a hodiny sa budú opakovať každý týždeň. Vstup je obmedzený na počet trampolín (8), preto je potrebné sa dopredu prihlásiť, resp. informovať sa o voľnom mieste na cvičenie v Dome kultúry SNP na t.č. 046/5466209 alebo 0908705823. Do výbavy si treba priniesť tenisky na prezutie, uterák a dostatok tekutín. 


 
 

Popoludnia s deťmi v obecnej knižniciVytlačiť
 

Obecná knižnica v Zemianskych Kostoľanoch pripravuje pre všetky deti aj ich rodičov každú stredu príjemné spoločné popoludnia, na ktorých sa budeme spoločne hrať, zabávať, čítať zaujímavé rozprávky, počúvať rozprávočky z CD nosičov, riešiť hádanky a hlavolamy, súťažiť a v rámci tvorivých dielní vyskúšať zaujímavé nápady a vyrobiť si niečo pre radosť. Tieto stretnutia budú v knižnici organizované pravidelne v stredu od 15,30 hod. do 17,00 hod. Obecná knižnica sa už na všetkých teší.


 
 

Dominanta obce sa dočká komplexnej rekonštrukcieVytlačiť
 

kaštieľSnáď každého návštevníka Zemianskych Kostolian upúta bohatá história a existencia niekoľkých významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich, ktorú, ako aj tie ostatné, už nalomil zub času, je renesančný kaštieľ. V minulom roku obec ako vlastník tejto pamiatky požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (dotácie) z fondov Európskej únie, konktrétne z opatrenia 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Na našu nesmiernu radosť ministerstvo vyhodnotilo žiadosť a celý projektový spis pozitívne a rozhodlo o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre obec Zemianske Kostoľany vo výške 1 072 737,19 € na realizáciu projektu "Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ I. Zemianske Kostoľany", čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5% sumy 56 459,85 € sa zaviazala prefinancovať obec z vlastných prostriedkov, čo bolo akceptované aj pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2015. Dielo revitalizácie zahŕňa rekonštrukciu exteriérových omietok, výmenu okien, rekonštrukciu, resp. výmenu exteriérových dverí a brán, reštaurátorské práce na kamenných a drevených prvkoch, odvodnenie objektu. V interiéroch dôjde k výmene, resp. rekonštrukcii a obnove podláh, k realizácii inžinierskych sietí (voda, elektrika, vykurovanie, telefón), obnove omietok, vybudovaniu sociálnych zariadení. Projekt zahŕňa i rekonštrukciu nádvoria s osadením mobiliáru a sadbových úprav za účelom jeho ďalšieho využitia na spoločenské udalosti obce, ako aj rekonštrukciu chodníkov v renesančnom parku. Život kaštieľu vdýchne i nové interiérové vybavenie vrátane IKT vybavenia zafinancovaného taktiež z fondov EÚ.

Práce na rekonštrukcii budú zahájené po uskutočnení verejného obstarávania na výber dodávateľa prác. Po realizácii diela bude objekt sprístupnený verejnosti a bude tu zriadená trvalá expozícia zachytávajúca históriu a život v našej obci z rôznych pohľadov a oblastí. Časť objektu bude slúžiť na dočasné expozície, napr. výstavy, prezentácie obce, koncerty a iné spoločenské udalosti. Obradná miestnosť a jej obslužné priestory zostanú zachované i naďalej.


 
 

Pripravujeme nové stavebné pozemkyVytlačiť
 

Výstavbou dvoch bytových domov v rokoch 2012-2013 obec pokryla požiadavky záujemcov o pridelenie nájomných bytov. Teraz prichádza na rad obdobie, kedy sa bude obec snažiť vyhovieť i požiadavkam záujemcov o individuálnu bytovú výstavbu. Pozemky, ktoré v roku 2012 obec odkúpila od súkromných vlastníkov do svojho vlastníctva bude možné rozdeliť na jednotlivé stavebné pozemky pre zrealizovaní územného plánu zóny, k čomu sa obec zaviazala v tejto lokalite pri schvaľovaní územného plánu obce. V súčasnej dobe má obec k dispozícii spracovanú štúdiu, ktorá bude podkladom k spracovaniu územného plánu zóny. V zmysle platného stavebného zákona je spracovanie územného plánu zóny rozdelené do niekoľkých etáp (prieskumy a rozbory, zadanie, návrhy, prerokovanie, schválenie), na ktoré sú určené aj lehoty. Spracovanie čistopisu Územného plánu zóny Pažite II. predpokladáme najneskôr do konca roka 2015. Na tieto aktivity už bude ďalej nadväzovať spracovanie geometrického plánu danej rozvojovej lokality na jednotlivé stavebné pozemky. Podľa spracovanej štúdie by mali mať tieto pozemky výmeru od 620 do 1066 m2, priemerná výmera pozemkov je 684 m2. Lokalita by mala kapacitne postačovať pre výstavbu 33 rodinných domov, do budúcnosti aj pre 2 bytové domy a 36 garáží slúžiacim predovšetkým pre nájomníkov bytov v bytových domoch a pre vlastníkov bytov v bytovkách Domovina. Po spracovaní geometrického plánu bude snahou obce odpredávať stavebné pozemky vrátane rozvodov inžinierskych sietí (plyn, elektrina, voda, kanalizácie, rozhlas, verejné osvetlenie), preto je teraz jej úlohou zabezpečiť financovanie na tieto investičné zámery a následne ich aj zrealizovať.


 
 

Besedy so spisovateľmiVytlačiť
 

OBECNÁ KNIŽNICA Zemianske Kostoľany pripravila pri príležitosti MARCA - MESIACA KNIHY nielen pre svojich čitateľova, ale aj pre širokú verejnosť besedy a stretnutia spojené s predajom kníh za výhodné ceny so známymi slovenskými poprednými spisovateľmi a to:

        13.3.2015 o 17,00 h - JOZEF BANÁŠ

        27.3.2015 o 17,00 h - EVELIN ČERVIENKOVÁ

                                           KRISTÍNA FALŤANOVÁ

       17.4.2015 o 17,00 h - EVITA URBANÍKOVÁ

Knihy do našej knižnice pozvaných spisovateľov sú jednými z najpožičiavanejších a najčítanejších. V ponuke knižnice je napr. od Banáša Kód 9, Kód 1, Sezóna potkanov, Zóna nadšenia, Zastavte Dubčeka!, Tajomstvo zázraku, Posledná nevera, Idioti v politike, od Urbaníkovej Všetko alebo nič, Sex a iné city, Svet mi je dlžný,Stalo sa mi všetkom, Sushi v dushi, Za facku.

Na ďalšie najbližšie obdobie pripravujeme besedu s detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou.

Všetkých Vás srdečne pozývame! Spisovatelia sa tešia na stretnutie s Vami!


 
 

Fašiangy a pochovávanie basyVytlačiť
 

Posledná sobota pred štyridsiatimi dňami do Veľkej noci patrila v našej obci zábave, tancu a bohatému stolovaniu. Fašiangová družina obveseľovala domácnosti, školy, obchody i okoloidúcich svojou návštevou, spevom a tancom už od piatkového rána. Sobota však patrila už aj príprave zabíjačkových špecialít, ktoré pripravovali členovia komisie kultúry s pomocou jej bývalej členky pani Márie Ďurtovej. Vôňa kapustnice, pečených klobás, jaterníc a mäsa sa niesla okolím celého nášho kultúrneho stánku a prilákala veľké množstvo návštevníkov, ktorí si okrem týchto špecialití pochvaľovali aj fašiangové šišky pripravané členkami klubu dôchodcov. Za doprovodu živej hudby sa vo večerných hodinách začala tancovačka a o polnoci obecný hlásnik oznámil, čo všetko postretlo našu obec aj jej občanov postretlo od posledných fašiangov a fašiangový sprievod uložil na dočasný štyridsaťdňový odpočinok pani basu. A keďže nám do Popolcovej stredy ešte pár dní ostávalo, zábavali sme sa až do skorého rána. Veríme, že i tí, ktorí tento rok zaváhali a ostali doma pri Hriešnom tanci alebo oslavovali sviatok Valentína, sa o rok odpútajú od všedných starostí a prídu medzi nás pripraviť sa na príchod veľkonočných sviatkov.


 
 

Informácie k plánovanému zámeru kanalizácieVytlačiť
 

Dňa 5. 2. 2015 sa v obci Zemianske Kostoľany uskutočnilo stretnutie vo veci plánovaného zámeru Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica na stavbu kanalizácie. Viaceré otázky vás, občanov, smerovali k technickému napojeniu na kanalizáciu tých domácností, ktoré majú jestvujúci výpust splaškov nízko pod hranicou verejnej komunikácie. Po dohode s investorom je možné zaradiť do rozpočtu realizovanej stavby aj náklady na vybudovanie domových čerpacích staníc. Preto žiadame občanov z tých domácností, ktorých nehnuteľnosti sa nachádzajú nízko pod úrovňou komunikácie a predpokladajú, že sa nebudú môcť na kanalizáciu napojiť gravitačne, aby sa do konca februára dostavili na obecný úrad a oznámili svoju požiadavku na vybudovanie domovej čerpacej stanice aj s približnou hĺbkou ich splaškového potrubia pod terénom. Vami zadané požiadavky budú projektantom odkontrolované a oprávnené požiadavky budú zaradené do projektu financované vodárenskou spoločnosťou.


 
 

Výsledky referenda v okrsku v Zemianskych KostoľanochVytlačiť
 

Okrsková komisia odovzdala obci Zemianske Kostoľany zápisnicu okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku č. 1 v obci Zemianske Kostoľany. V okrsku sa zistili tieto výsledky :

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie : 1440

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky : 324

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov : 324

Otázka č. 1 :

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou ?

Počet hlasov ÁNO : 313

Počet hlasov NIE : 10

Otázka č. 2 :

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova ?

Počet hlasov ÁNO : 298

Počet hlasov NIE : 23

Otázka č. 3 :

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Počet hlasov ÁNO : 292

Počet hlasov NIE : 30

Z celkového počtu 5 členov komisie bolo prítomných 5 členov.

Zápisnica, vrátane príloh, bola členmi okrskovej komisie pre referendum prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich vlastnoručné podpisy.

Predseda okrskovej komisie Anna Tkáčiková, podpredseda okrskovej komisie Jana Záhonová, členovia okrskovej komisie Vladimír Matejov, Valeria Oršulová, Viera Hulínyiová.

Dátum a čas podpísania zápisnice : 7. 2. 2015 o 22,37 hod.


 
 

I vďaka Kašubovcom sa tešíme z výborných ohlasov reprezentačného plesu Vytlačiť
 

Dva týždne po vstupe do nového roka sme aj u nás zahájili plesovú sezónu v poradí už devätnástym ročníkom reprezentačného plesu obce. V úvode sa s tromi choreografiami predstavili tanečnice z Bojníc MIMIKRY, po chutnej večeri sme sa započúvali do tónov vážnej hudby v podaní husiel a klavírneho doprovodu a pred polnocou všetkých prítomných zabavil kúzelník so svojou bublinovou show. Bohatá tombola prilákala snáď všetkých prítomných. Veľmi oceňujeme kapelu Ľudovíta Kašubu, ktorý nás od večera do rána zabával nielen hitmi zo svojej vlastnej produkcie, ale potešili nás aj melódie súčasných popových a rockových skladieb, nevynímajúc reprodukciu ľudových piesní.  Teší nás, že i v tejto uponáhľanej dobe si dokážete nájsť čas odpútanie sa od všedných starostí a spoločne so svojou partnerkou alebo partnerom prídete do spoločnosti zabaviť sa na skvelom podujatí reprezentačného plesu. Už dnes sa tešíme na jeho jubilejný 20. ročník. Veríme, že prídete. Neobanujete!


 
 

Ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Po voľbách do samosprávy obce sa v obciach celého Slovenska rozbehli ustanovujúce zasadnutia miestnych obecných zastupiteľstiev. Dva týždne po uskutočnení volieb, a to 28. 11. 2014 novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a novozvolená starostka aj v našej obci zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa svojich mandátov, ktorí budú vykonávať vo volebnom období 2014-2018. Na tomto rokovaní boli zároveň ustanovení predsedovia a členovia komisií obecného zastupiteľstva, zvolení sobášiaci a zástupcovia obce do orgánov školskej samosprávy. Keďže toto zasadnutie malo slávnostný charakter, budú novozvolení zástupcovia obce o pracovných materiáloch ako je rozpočet obce a všeobecne záväzné nariadenia obce rokovať na zasadnutí, ktoré sa bude niesť v pracovnom duchu, ešte v decembri. Fotodokumentáciu zo zasadnutia si môžete pozrieť v fotogalérii.


 
 

Kalendár obce v predaji - vhodný aj ako vianočný darček pre známych a rodinu.Vytlačiť
 

Koncom augusta sme vyhlásili pre našich občanov fotografickú súťaž "Kostoliansky objektív". Nádherné fotografie zo Zemianskych Kostolian vyhodnotila komisia v spolupráci s profesionálnym fotografom. Trinásť najkrajších fotografií z obce vybrala na uverejnenie do listového nástenného kalendára na rok 2015 "Zemianske Kostoľany 2015", ktorý si už môžete zakúpiť na obecnom úrade a v obecnej knižnici. Cena za jeden nástenný kalendár je 5 €. Dúfame, že sa nám v čo najbližšej dobe podarí zorganizovať výstavu súťažných fotografií, na ktorú vás už teraz srdečne pozývame.


 
 

Výsledky komunálnych voliebVytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a na starostu obci zo dňa 15. 11. 2014 :

V obci Zemianske Kostoľany sa zistili tieto výsledky :

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov : 1443

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 605 = 41,93 % z celkového počtu voličov

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva : 590

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce : 551

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Peter Rybár, nezávislý kandidát, 449 hlasov

Iveta Melišková, Mgr., nezávislý kandidát, 384 hlasov

Marek Rolinec, Ing., nezávislý kandidát, 373 hlasov

Ivana Plachá, PaedDr., KDH, 363 hlasov

Vladimír Matejov, KDH, 289 hlasov

Bronislav Bajgar, Ing., nezávislý kandidát, 284 hlasov

Miroslav Semaník, nezávislý kandidát, 235 hlasov

Bohdana Pilchová, SDS, 205 hlasov

Peter Hurtiš, Bc., nezávislý kandidát, 201 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Valent Oršula, SMER-SD, 199 hlasov

Jaroslav Oršula, nezávislý kandidát, 168 hlasov

Milan Pleško, nezávislý kandidát, 151 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidát na funkciu starostu obce :

Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

 

Za starostu obce bola zvolená

Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

 

Dátum a čas podpísania zápisnice : 15. 11. 2014 o 21,55 hod.

Členovia miestnej volebnej komisie : Valéria Oršulová, Ing. Ondrej Pilch, Dominika Melišková, Bc. Vladimíra Matejová, Mgr. Erika Matejovičová, zapisovateľka Viera Hulínyiová

 


 
 

Jeseň je darVytlačiť
 

Jeseň je obdobím pripomenutia si sviatku všetkých seniorov, a to práve v októbri, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším. U nás si tento sviatok pripomíname regionálnym podujatím JESEŇ JE DAR, na ktorom sa v Dome kultúry SNP predstavia seniori z celého regiónu s programom, ktorý si v priebehu roka pripravili. V tomto roku to bol už 16.ročník tohto podujatia a jednotlivé programy v podobe piesní, tanca, vtipného slova a scénok sme sledovali počas dvoch dní 10. a 11. októbra 2014. V programe sa predstavilo každý deň šestnásť seniorských zoskupení a počas oboch dní vystúpilo približne 560 účinkujúcich. Našu obec na podujatí reprezentovala mužská i ženská časť speváckeho zboru Borinka. V piatok podujatie spolu so starostou obce otvoril podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč. Mnohých svojich dôchodcov podporili svojou účasťou na podujatí i starostovia obcí, pozvanie prijal i predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Všetci zúčastnení si s krásnym slnečným počasím priniesli dobrú náladu, jednotlivé zoskupenia sa medzi sebou navzájom podporovali potleskom a dobrú náladu vtipným slovom umocňoval po prvýkrát v histórii tohto podujatia moderátor. Po prezentácii dôchodcov v kinosále sa všetci presunuli do veľkej sály, kde si ešte mohli spoločne zaspievať, zatancovať a posedieť v družných rozhovoroch pri dobrom guláši. Organizátormi tohto náročného podujatia sú Regionálne kultúrne centrum Prievidza s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obec Zemianske Kostoľany a Jednota dôchodcov na Slovensku.

 

 

 


 
 

Realizácia spevnených plôch a parkovacích miest na bytovkách Domovina a Pod horouVytlačiť
 

Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa prác sme začiatkom septembra zahájili práce na investičnej akcii "Spevnené plochy a parkovacie miesta na ulici Pod horou a na ulici Domovina - bytovky". Práce začali búracími prácami, nasledovalo osádzanie obrúbníkov, príprava podložia a jeho zhutnenie a následné ukladanie zatrávňovacích tvárnic. Realizáciou prác došlo k poškodeniu a znefunkčneniu prístupového chodníka k bytovke č. 233 a preto sme zabezpečili jeho opravu z prostriedkov obecného rozpočtu mimo tejto schválenej akcie. Poškodený chodník pozdĺž miestnej komunikácie bude predmetom rekonštrukcie začiatkom budúceho roka, nakoľko tieto práce neboli predmetom projektovej dokumentácie a preto ani verejného obstarávania a na jeho realizáciu neboli v tohtoročnom rozpočte schválené finančné prostriedky.

Približne v polovici septembra začali práce na budovaní parkovacích miest a spevnených plôch na bytovkách Domovina, kde podľa projektovej dokumentácie získa svoje parkovacie miesta každá bytovka. Investičná akcia má byť zrealizovaná do konca októbra. Na túto stavbu bolo stavebným úradom vydané stavebné povolenie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, preto podstatné zmeny navrhované občanmi počas realizácie nie je možné akceptovať, pretože by sme ohrozili úspešnú kolaudáciu stavby.


 
 

Výsledková listina 6.ročníka Behu SNPVytlačiť
 

Dňa 21. septembra 2014 zorganizovala obec Zemianske Kostoľany, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch, Dom kultúry a Základná škola Zemianske Kostoľany v poradí 6.ročník športového podujatia BEH SNP. Do behu sa zapojilo 93 pretekárov a 10 základných škôl z okresu Prievidza. Hosťom podujatia bol ultramaratónec a výborný športovec Ing. Štefan Karak. Nechýbala katagória seniorov. Výsledková listina po rozklinutí odkazu.


 
 

Zborový deň Evanjelického zboru a.v.Vytlačiť
 

Septembrová sobota 20. dňa tohto mesiaca v Zemianskych Kostoľanoch. Vo fare i v kostole to ráno pred deviatou hodinou pomaly ožíva. Z kotla vanie príjemná vôňa, v kostole prebiehajú posledné prípravy technického rázu. Termín začiatku sa však aj tak nedarí dodržať a takmer hodinové meškanie azda ani nikomu nevadí. Každý si nachádza svoju skupinku, kde sa rozoberajú rôzne otázky. Prichádzajú hostia, manželia Liptákovci, ale aj členovia nášho zboru zo všetkých jeho filiálok: Handlovej, Nitrianskeho Pravna, Prievidze a samozrejme aj domáci.

Program začína v kostole privítaním sestry farárky. Nasleduje pieseň, úvodná úvaha a modlitby bratov a sestier. Po ďalšej piesni prichádza na rad scénka. Veľmi dobre zvládnutá po hereckej stránke, ale aj obsahovo nútiaca k hlbokému zamysleniu každého z nás - ako je to vlastne so mnou? S mojou vierou? Na čo myslím a čo cítim, keď sa modlím? Je moja modlitba Pánova skutočným obrátením sa k Bohu alebo len odriekanie naučeného verša? Po piesni prichádza na rad svedectvo nášho hosťa, brata Mikuláša Liptáka. O živote bez Boha, o prvom „koketovaní" s Hospodinom, až po Závislosť na Bohu, čo bolo aj hlavným mottom nášho stretnutia. Po tomto skutočne zaujímavom svedectve sa duchovná časť programu v kostole ukončila piesňami a záverečnými modlitbami.

Bol práve čas na občerstvenie tela výborným gulášom. Na stole sa objavili aj nejaké koláčiky, káva, čaj a minerálka na zapitie. To už ale slnko vysušilo priestor farskej záhrady, čo vyhnalo von nielen deti, ale aj dospelých. Rozbehli sa rozličné hry. Z predošlého tábora sa medzi mladšími tešilo veľkej obľube triafanie tenisákom do plechoviek. No a starší (i dospelí) si opäť celkom radi zastrieľali zo vzduchovky. Dokonca boli zaznamenané aj pokusy zahrať si futbal, alebo teda aspoň niečo s loptou. Znovu ožili diskusné krúžky, témy sa menili od vážnych až po rozprávanie vtipov a veselých príhod. Nezostal opustený ani kostol, odkiaľ sa ozývali tóny organu, ku ktorým sa pripojili aj krásne znejúce hlasy.

Bohu patrí vďaka, že nás v tento deň takto zaopatril a tiež každému z členov nášho zboru i hosťom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zdare tohto podujatia.

 

Ing. Peter Majerík

 

Viac na www.ecavprievidza.sk


 
 

DFS Domovina - poďakovanieVytlačiť
 

Poďakovanie

Sedemnásť  rokov je dosť dlhá doba, za ktorú z malých členov súboru vyrástli mladí ľudia, ktorí už nie sú deťmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že v školskom roku 2014/2014 rozdelíme súbor na dva. Jeden bude „ Detský folklórny súbor Domovina “  /malá skupina/  a druhý „ Domovina “ / veľká skupina/.

Práca v súbore je náročná  a vyčerpávajúca . Nielen že deti vyrástli, ale i mne pribudli roky a pridali sa zdravotné problémy. Toto všetko ma viedlo k rozhodnutiu nechať vedenie súborov mladším.

DFS Domovina bude viesť: pani Beáta Kráľová.  Domovinu starších členov povedie Roman Gažo.

Ja budem naďalej zabezpečovať spolu s Vojtechom Smolnickým hudobný doprovod.

* Helena Kováčová *


 
 

Rekonštrukcia vestibulu v Dome kultúry SNPVytlačiť
 

Ani v tomto rozpočtovom roku neobídu rekonštrukčné práce náš obecný stánok kultúry. V týchto dňoch začali rekonštrukčné práce na I.etape rekonštrukcie vestibulu pred tanečnou sálou. Táto spočíva vo výmene dverí a zárubní, znížení stropu a montážou kazetového stropu s bodovými svietidlami, realizácii nových vnútorných omietok, obložení priestoru okolo výdajného okienka kameňom a obnovou radiátorov. V II.etape, ktorú uvažujeme zrealizovať v ďalšom období, plánujeme výmenu interiérového nábytku a barového pultu.


 
 

Zahájili sme práce na oprave strechy najstaršej budovy v obciVytlačiť
 

Po zabezpečení záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne k plánovanej rekonštrukcii strechy sýpky obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác tejto kultúrnej pamiatky a zároveň najstaršej budovy v obci. Práce spočívajú vo výmene štiepaného šindľa. Napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa prác a zmluva o dielo bola oboma zmluvnými stranami podpísaná, dodávateľ vplyvom nepriaznivého počasia nemohol začať s naplánovými prácami. V tomto týždni sa konečne začalo zdať, že počasie bude priať, preto dodávateľ mohol postupne odstraňovať starú šindľovú strešnú krytinu. Pri odstraňovaní sa našlo v dreve zaznamenané i datovanie poslednej rekonštrukcie strechy, a to konkrétne rok 1967. Po štyridsiatich siedmich rokoch sa tak dostalo pozornosti i tejto dnes už obecnej stavbe, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry SR. Veríme, že po položení novej šinľovej strechy bude táto slúžiť minimálne toľko rokov ako tá predchádzajúca.


 
 

Nové verejné osvetlenie pre obyvateľov bytovky na Domovine 247Vytlačiť
 

Po prijatí ústnej žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia pre obyvateľov bytovky 247 na ulici Domovina sa obec touto problematikou začala zaoberať. Vykonaním miestnej obhliadky bolo zistené, že požiadavka občanov bytovky je oprávnená, pretože takmer celá bytovka a prístupové cesty k jej dvom vchodom sú neosvetlené a pre jej obyvateľov nebezpečné. Po doručení súhlasu všetkých vlastníkov bytov v bytovke 246 s napojením verejného osvetlenia z ich bytovky do bytovky 247 a k vstupu zamestnancov obce do podkrovných častí bytovky 246 za účelom realizácie prác bolo zakúpené nové svietidlo verejného osvetlenia a ďalší potrebný elektroinštalačný a ďalší materiál. Následne boli zrealizované požadované práce a dnes už nový svetelný bod slúži svojmu účelu a k spokojnosti obyvateľov bytovky.


 
 

Osadenie nového dopravného zrkadlaVytlačiť
 

V roku 2013 sme zabezpečili obstaranie a osadenie dvoch dopravných zrkadiel v neprehľadných križovatkách, resp. zákrútach na miestnych komunikáciách, a to konkrétne na ulici Kpt. Weinholda a na ulici Boženy Nemcovej. Po niekoľkých požiadavkách a po vydaní súhlasu Dopravným inšpektorátom v Prievidzi bolo v tomto roku zaobstarané a osadené ďalšie nové dopravné zrkadlo na neprehľadnej zákrute na miestnej komunikácii na ulici Pažite.


 
 

Rekonštrukcia chodníka na ulici Kpt. Nálepku.Vytlačiť
 

V posledných dňoch môžeme denne pracovné stroje vídať na ulici Kpt. Nálepku, kde začali práce na rekonštrukcii chodníka. Rekonštrukciou bude obnovených 234 metrov chodníka pred rodinnými domami od 209 po 230. Realizácia začala búracími prácami starých živičných krytov a obrubníkov, pokračovať bude podbetónovaním podkladu lôžka bezbariérových vjazdov k rodinným domom a po zhutnení podkladu bude uložená zámková dlažba.

 


 
 

On-line katalóg obecnej knižnice spustený.Vytlačiť
 

Po zabezpečení knižnično-informačného systému pre našu obecnú knižnicu, po vytvorení katalógu knižnicou ponúkaných titulov a automatizovaným spracovaním viac ako 4500 titulov obecnej knižnice, bol spustený on-line katalóg, do ktorého je možné vstupiť cez našu webovú stránku. V pravej vertikálnej časti je potrebné rozkliknúť odkaz ON-LINE KATALÓG KNIŽNICE, rozkliknúť link na vstup do katalógu a potom už návštevník môže vyhľadávať podľa zvoleného kritéria. On-line katalóg ponúka zároveň službu rezervácie nájdeného knižného titulu. Dúfame, že spustenie on-line katalógu obecnej knižnice je len prvou lastovičkou v novinkách ponúkaných služieb našej knižnice.


 
 

Oprava strechy na starom dome smútkuVytlačiť
 

Pred niekoľkými dňami sa začal nezvyčajný pracovný ruch na našom miestnom cintoríne. Pracovníci stavebnej firmy začali s realizáciou rekonštrukčných prác na starom dome smútku. Po demontáži starej strešnej krytiny a klampiarskych prvkov strechy a atiky, ktoré už boli prevedené, bude dodané a zrealizované nové latovanie krovu, prevedené nátery drevených nosných konštrukcií a zhotovený stužujúci betónový veniec na atikovom múre priečelia budovy. Po zhotovení všetkých strešných podhľadov bude prevedená montáž nosnej konštrukcie a dosiek a nakoniec bude uložená plechová škridľová krytina a všetkých klampiarske prvky vrátane odvodňovacieho systému. Súčasťou zákazky je aj murárske vyspravenie omietky na južnej strane atikového múru priečelia budovy.

Veríme, že realizáciou prác sa podstatne zmení jej vzhľad a nebude až v takej miere narúšať vzhľad na tomto poslednom mieste odpočinku našich najbližších.


 
 

Dni obceVytlačiť
 

V tomto roku sme po prvýkrát zorganizovali oslavy, ktoré sme nazvali Dni obce. Naším zámerom bolo ponúknuť všetkým občanom priestor na spoločné stretnutie, zábavu, športové zápolenie, súťaživosť. Oslavy sa uskutočnili v dvoch dňoch. Futbalové ihrisko sa stalo pôdou pre oslavy v prvý deň, kedy sa v medziuličnom turnaji stretli futbalové družstvá Domovina, Dedina, Kolónia a Pod hora s Kóreou. Šiesty ročník medziuličného turnaja, v ktorom zúčastnené družstvá bojovali o pohár, bol i tento rok zorganizovaný na pamiatku nášho bývalého spoluobčana, priaznivca kostolianskeho futbalu, ktorý bol jeho neodmysliteľnou súčasťou, Jána Ziaťku. V tomto roku si po prvýkrát prvenstvo v turnaji odnieslo družstvo Dedina. Okrem jednotlivých družstiev boli ocenení aj hráči v kategórii najstarší hráč, najmladší hráč, hráč, ktorí pricestoval z najväčšej vzdialenosti a najlepší strelec. Okrem darčekových košov pre všetky družstvá bolo víťazné družstvo odmenené aj sladkou tortou, ktorú pre víťaza turnaja zabezpečila Cukrárska výroba Miriam Coonghe Pilchová, ktorej srdečne ďakujeme. Súčasťou podujatia bola súťaž vo varení guláša, do ktorého sa prihlásilo deväť družstiev. Komisia určená na vyhodnotenie tejto súťaže po ochutnávke každej vzorky guláša ocenila prvým miestom družstvo Divočáci (Pavol Trúchly, Peter Rybár, Vladimíra Sliepková, Beáta Štangová). Vyvrcholením prvého dňa bola tanečná zábava pri živej hudbe v Dome kultúry SNP.

Nedeľa vrámci osláv obce začala v doobedňajších hodinách svätou omšou v rímskokatolíckom kostole. Po nedeľňajšom obede si všetci občania mohli prísť pozrieť k Domu kultúry SNP vystúpenie mažoretiek, dychovej hudby Bojničanka a koncert obľúbeného Ľudovíta Kašubu. Počas celého podujatia boli deťom k dispozícii kolotoče zdarma, občania si mohli zakúpiť rôzne jarmočné výrobky v predajných stánkoch, do podujatia sa aktívne zapojili i deti a mládež z hnutia eRko. Nechýbalo občerstvenie typické pre jarmočnú atmosféru - pečené klobásky a mäso, voňavé zemiakové placky a koláče, medovníčky, nealko, pivo a víno, ktoré bolo ponúkané i vrámci ochutnávky. Ďalšou atrakciou pre deti bola možnosť povoziť sa na konskom povoze.

Dúfame, že všetci zúčastnení sa príjemne zabavili, čo bolo i naším zámerom. Tešíme sa na vás opäť o rok !

 


 
 

Pripravované investičné aktivityVytlačiť
 

V súlade so schváleným rozpočtom obce a spracovaným harmonogramom prác obec pripravuje zrealizovať v tomto roku ďalšie investičné aktivity. Finančné najnáročnejšou bude realizácia diela "Spevnené plochy na ul. Pod horou a na ul. Domovina - bytovky". Ide o dielo, ktoré má riešiť parkovanie pri bytovkách 231 -234 Pod horou a pri bytovkách 244 - 249 na Domovine. Po realizácii diela príde ulica Pod horou na rad s výstavbou detského ihriska.

Ďalšou pripravovanou akciou je výmena šindľovej strešnej krytiny na pravdepodobne najstaršej stavbe v obci s miestnym názvom Sýpka, aby sa podarilo zachovať jej historickú hodnotu a pripraviť ju na využitie.

Nová strecha bude zrealizovaná aj na budove starého domu smútku, čím predpokladáme zabránenie ďalšiemu znehodnocovaniu budovy zatekaním, ale aj zatraktívnením priestorov cintorína. Navyše na cintoríne onedlho pribudne desať nových urnových schránok, ktoré bude možné si zo strany občanov od obce odkúpiť za účelom uloženia pozostatkov svojich blízkych zomrelých.

Občania na ulici Kpt. Nálepku sa určite potešia novému chodníku, ktorý sa obec rozhodla zrekonštruovať v tomto roku v časti s najhorším stavom. Ide o časť od domu č. 209 po dom 230.

V základnej škole sa v priebehu prázdnin dočká rekonštrukcie ďalšia trieda na II.stupni a opravou prejde i sociálne zariadenie školskej kuchyne.

Ďalšiu etapu rekonštrukčných prác čaká aj Dom kultúry SNP, kde je zámerom obce vynoviť vestibul pred tanečnou sálou.

Na rekonštrukciu čakajú aj priestory barokovej kúrie (bývalá pošta, sklenárstvo, klampiarstvo), v rámci ktorej v prvej etapy obec zabezpečí zabudovanie žumpy pre potreby všetkých budúcich prevádzok. Noví nájomníci sa tak vyhnú problémom pri schvaľovaní prevádzok kompetentnými orgánmi v oblasti hygieny a zdravotníctva.

Veľmi zlý stav plôch na odstavenie vozidiel pri drogérii a klube dôchodcov chce obec riešiť úpravou týchto priestranstiev terénnymi úpravami a spevnením plôch. Súčasťou bude i zrealizovanie verejného osvetlenia v tejto časti.

Zároveň sa obec rozhodla zapojiť v rámci vyhlásenej výzvy Enviromentálneho fondu so žiadosťou o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na obnovu verejných budov. Našim zámerom je s podporou Enviromentálneho fondu zrealizovať zateplenie hasičskej zbrojnice, čo by malo pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny okien, dverí a garážových brán a zateplenia strechy. Realizáciou diela prispejeme k značným úsporám na spotrebe energie na vykurovanie celého objektu.

Aktuálne sa nám podarilo zabezpečiť stanoviská správcov inžinierskych sietí k urbanistickej štúdii na obecných pozemkoch v lokalite Pažite, preto nám už takmer nič nebráni v tom, aby sme pristúpili k rozparcelovaniu lokality na stavebné pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu.

 


 
 

Rozlúčka predškolákov s materskou školouVytlačiť
 

Koniec školského roka je obdobím, kedy sa preškoláci musia rozlúčiť so svojimi milými učiteľkami, obľúbenými hračkami a priestormi, ktoré sa pre ich detské duše stali v posledných rokoch ich druhým domovom. I naša obec pripravila pre predškolákov milú slávnosť v podobe prijatia v obradnej miestnosti spoločne so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami. Detské očká plné očakávania netrpezlivo čakali, čo sa bude na tejto slávnosti diať. Milým slovom sa im v slávnostnom príhovore prihovorila starostka obce Ing. Jana Školíková. Svoju účasť na slávnosti potvrdili rodičia detí svojim podpisom v pamätnej knihe obce. Predškoláci boli obdarovaní darčekmi v podobe školských potrieb a po obrade na nich už čakalo pripravené malé sladké občerstvenie. Želáme vám veľa úspechov v škole, milí prváci !


 
 

Rozlúčka absolventov základnej školyVytlačiť
 

Aj základná škola každý rok vyprevádza spod svojich krídel niekoľko úspešných absolventov. I v tomto roku opúšťa jej lavice trieda deviatakov, aby vykročila na novú cestu poznávania do škôl, na ktoré boli prijatí. Štrnásť deviatakov spoločne s ich rodičmi sme pri tejto príležitosti pozvali i my do obradnej miestnosti obce, aby sme im povzbudivými slovami túto cestu spríjemnili. V slávnostnom príhovore tak urobila starostka obce Ing. Jana Školíková, ktorá ich vyzvala k tomu, aby v novom prostredí nezabúdali na to, k čomu ich viedla základná škola, ale i rodičia. Na pamiatku deviatich spoločne prežitých rokov podpísali absolventi zápis v pamätnej knihe a boli obdarovaní tričkami s menami všetkých spolužiakov. Veľa úspechov v ďalšom štúdiu !


 
 

Umiestnenie osvetlenie a oprava chodníka pri kostoleVytlačiť
 

V období nepriaznivého daždivého počasia na chodníku na ulici 4.apríla, ktorý je jedným z najfrekventovanejších v obci, sa po objavení nerovností začali vytvárať rozsiahle kaluže brániace jeho riadnemu užívaniu. Preto sme zabezpečili odstránenie tohto nedostatku opravou chodníka v časti od odbočky k farskému úradu po prevádzku textilu. Vybratím zámkovej dlažby, vyrovnaním podkladu, opätovným uložením dlažby a jej spevnením sme dosiahli požadovaný stav chodníka. Okrem toho tu došlo aj k rozšíreniu verejného osvetlenia v časti prístupového chodníka ku kostolu na základe požiadaviek zo strany predovšetkým pravidelných návštevníkov kostola. Tmavé neosvetlené miesta prevažne v zimnom období neboli totižto pre chodcov bezpečné.


 
 

Pokus Štefana Karaka o nový slovenský rekord sa podarilVytlačiť
 

Zdolať trasu o dĺžke 192 kilometrov s prevýšením 14 400 metrov a dosiahnuť tak nový slovenský rekord bola výzva, pred ktorú sa postavil náš Štefan Karak. Navyše, svoj cieľ si predsavzal zdolať do 48 hodín. Pred ôsmimi rokmi dosiahol zápis do Knihy slovenských rekordov zdolaním vrcholu Vtáčnik rovných desaťkrát za 24 hodín. Nový záznam spočíval vo výstupe na vrcholec Vtáčnika až šestnásťkrát. Podujatie začalo v piatok o 23. 5. o 16,00 hod. prvým výstupom z rekreačnej oblasti Píly, pokračovalo ďalší deň, kedy na vrchol Vtáčnika spolu so Štefanom vystúpila i široká verejnosť. Prvých sto účastníkov výstupu dostalo pamätné medaile. Napriek veľkej horúčave, ktorá Štefanovi Karakovi sťažovala výstupy i počas noci, sa v nedeľu šestnástym zdolaním Vtáčnika a návratom na parkovisko na Pílach nový slovenský rekord podarilo dosiahnuť za čas 47 hodín a 16 minút. Autor Knihy slovenských rekordov Igor Svitok odovzdal Štefanovi Karakovi certifikát, ktorý potvrdil obhájenie nového rekordu. Štefana počas celých troch dní sprevádzala a podporovala celá rodina aj naši spoluobčania, ktorí vyjadrilli svoju podporu dokonca transparentom. Nášmu športovcovi srdečne blahoželáme a želáme hlavne veľa zdravia a úspechov pri dosahovaní nových cieľov a rekordov.

 

http://www.rtvprievidza.sk/home/sport/1900-rekord-zvladol-stefan-karak-s-usmevom

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=25.05.2014

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/16079_televizne-noviny

http://www.ta3.com/clanok/1040774/hlavne-spravy-z-24-maja.html

http://www.rtvprievidza.sk/video-galeria/sport

http://zivot.azet.sk/clanok/17065/nezmar-stefan-karak-posuva-hranice-fyzickych-moznosti-do-extremu.html?utm_source=cas.sk&utm_medium=homepage&utm_campaign=cross&utm_content=clanok

http://prievidza.sme.sk/c/7216761/stefan-karak-vysiel-na-vtacnik-sestnastkrat-po-sebe-trvalo-mu-to-dva-dni.html


 
 

Slávnostný obrad prijatia zástupcov OPCW - laureáta Nobelovej ceny za mier za rok 2013 v obradnej miestnosti obce.Vytlačiť
 

Celé dopoludnie dňa 23. 5. 2014 bolo venované prípravám na jedinečné podujatie prijatia zástupcov Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW (Organizácia pre zákaz chemických zbraní) starostkou obce v našej obradnej miestnosti.  Zástupcovia tejto organizácie skupinovo už takmer pravidelne navštevujú našu obec, a to konkrétne priestory vojenského útvaru v našej obci, kde majú vytvorené jedinečné podmienky na výcvik zameraný na identifikáciu a likvidáciu chemických zbraní. (Podľa neoficiálnych informácií sa vo svete nachádzajú tri takéto cvičiská.) Prípravy boli o to dôkladnejšie, že v minulom roku získala práve OPCW Nobelovu cenu za mier. Stalo sa tak po prvýkrát, čo mierová cena bola udelená organizácii, ktorá sa aktívne angažuje v odzbrojení i v praxi a na reálnom bojisku. Po šestnástich rokoch, počas ktorej bolo hlavnou úlohou OPCW dohliadať na odstránenie celej kategórie zbraní hromadného ničenia, sa dostalo organizácii najvyššieho ocenenia. Preto je nám cťou, že zástupcovia OPCW z rôznych krajín sveta (USA, Kanada, Brazília, Čína, Rusko, Pakistan, Holandsko, Nemecko, Veľká Británia, Japonsko, Mongolsko atď.) prijali pozvanie do obradnej miestnosti obce, kde sme sa im mali možnosť poďakovať za ich prácu vykonávanú v extrémnych podmienkach, za mierové aktivity organizácie, ako aj za šírenie dobrého mena obce Zemianske Kostoľany. Poďakovanie patrilo i zástupcom vojenského útvaru za vytváranie podmienok na kvalitný výcvik.

Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Ing. Jana Školíková, o príjemnú atmosféru sa postarali členky Združenia pre občianske záležitosti, slovenské ľudové tradície odprezentovali členovia detského folklórneho súboru Domovina, ktorí našich hostí i vyzvŕtali na ľudovú nôtu. Starostka obce odovzdala zástupcom OPCW pamätnú plaketu a všetci zúčastnení podpísali zápis v pamätnej knihe obce. Zároveň im boli odovzdané propagačné materiály o našej obci, ktoré im budú pripomínať nevšedné chvíle svojej návštevy u nás. Za všetkých zúčastnených vystúpil pán Franz Ontal, ktorý vyjadril srdečné poďakovanie za prijatie vedením obce, čo sa za ich pôsobenia v organizácii stalo po prvýkrát, a to nielen na pôde našej obce, ale i iných štátov, kde vykonávajú svoj výcvik. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení tohto podujatia, ako aj všetkým účinkujúcim, srdečne ďakujeme.


 
 

Galaprogram tanečnej školy XOANA.Vytlačiť
 

Súkromná základná umelecká škola XOANA pôsobí v našej obci vrámci svojej pobočky už viac ako päť rokov. Počas tejto doby z jej radov vzišlo nemálo tanečníkov, ktoré svoj záujem o tanec rozvíjajú ďalej i na vyššej úrovni. I v tomto roku sa tanečníci prezentovali v galaprograme, kde ukázali svojim blízkym, ale aj širokej verejnosti, čo nové v tomto školskom roku naučili, v čom sa zdokonali. Dom kultúry SNP v nedeľu 25. 5. 2014 sa rozžiaril farbami kostýmov, rozozvučal sa štebot detí a tóny hudby, doprevádzajúce tanečné prejavy všetkých žiakov od najmenších až po ženy, zladené do jednotlivých choreografií vytvorených ich vyučujúcimi. Do ďalšieho školského roka želáme tanečnej škole veľa dobrých žiakov a tanečníkom hlavne veľa zdravia, dobrej kondície a chuti do tanca.


 
 

Čistenie pivnice barokovej kúrieVytlačiť
 

V snahe zatraktívniť priestory v budove barokovej kúrie (bývalá pošta, sklenárstvo) sme rozhodli o postupnej rekonštrukcii tejto budovy v rozsahu zavedenie inžinierskych sietí, vykurovania, vnútorných omietok. Pred touto investíciou je však nevyhnutné vyriešiť problém vlhnutia priestorov vplyvom zaplavenia pivničných priestorov vodou. Navyše sú tieto priestory zanesené hlinou, rôznym stavebným odpadov a pod., ktoré podporujú udržiavanie vlhkosti. Z tohto dôvodu v prvej etape rekonštrukcie priestorov realizujeme vyčistenie pivníc a ich odvodnenie. V tomto roku plánujeme ešte zrealizovať zabudovanie žumpy pre tento objekt, ktorý uvažujeme naďalej prenajímať na podnikateľské účely.


 
 

Audit verejného osvetleniaVytlačiť
 

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v rámci programu Ekoobec - Audit verejného osvetlenia 2014 poskytuje vybraným slovenským mestám a obciam audity verejného osvetlenia v hodnote 3000,- € a podporuje tak energetickú efektívnosť a lacnejšiu prevádzku verejného osvetlenia. Obce sa mali možnosť prihlásiť do programu na základe výzvy zverejnenej na www.darca.sk. Výber obcí – účastníkov programu prebehol na základe posúdenia potenciálu úspor spotreby energie (v percentách oproti pôvodnému stavu), pričom podklady pre hodnotenie boli  súčasťou prihlášky do programu, ktorú žiadateľ zaslal do Nadácie Pontis. Naša obec na túto výzvu reagovala a bola úspešná. Obojstranným potvrdením zmluvy sa Nadácia Pontis zaviazala, že obci poskytne nefinančný dar vo forme zabezpečenia vykonania auditu verejného osvetlenia v hodnote 3000,- € spracovaný certifiikovaným zhotoviteľom.

Cieľom auditu verejného osvetlenia je zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelných zdrojov, čiastočne aj stožiarov a výložníkov, zhodnotenie stavu rozvádzačov VO, zhodnotenie funkčnosti týchto prvkov VO s ohľadom na požiadavky svetelno-technických noriem, spracovanie návrhov opatrení pre rekonštrukciu verejného osvetlenia s použitím LED technológií a v neposlednom rade vyčíslenie úspor elektrickej energie, ktoré sa dosiahnu realizáciou navrhnutých opatrení, ako aj  vyčíslenie orientačných investičných nákladov pre prípade, že by sa obec rozhodla realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia za účelom úspory elektrickej energie.


 
 

Kostolianke Linde Hudecovej blahoželáme k úspechu.Vytlačiť
 

Šperkárka Linda Hudecová sa svojej záľube venuje len dva roky a jej prácu už pozná celé Slovensko.

ZEMIANSKE KOSTOĽANY. Tridsaťtriročná rodáčka zo Zemianskych Kostolian žije už pätnásť rokov v Taliansku. Celý život predávala najmä oblečenie v obchodoch, dnes sa jej začína plniť krásny životný sen.

Jasný cieľ

Linda sa vyučila za predavačku. Nikdy sa však tomu nechcela venovať, ani žiť na Slovensku. Miluje cestovanie, rada spoznáva nových ľudí, krajiny a jazyky.

Jej snom bola vždy Amerika, no nevedela hovoriť po anglicky, tak sa pred pätnástimi rokmi dostala do talianskych Álp. Predávala v obchode, kde spoznala svojho manžela, s ktorým sa následne presťahovala do jeho rodného Toskánska.

K výrobe šperkov sa dostala pred dvoma rokmi, no ako sama tvrdí, kreatívna bola od malička.

„Vždy som niečo vymýšľala, kreslila som si na tričká, strihala som kamarátom vlasy, obliekala som ich do šiat. K móde som mala blízko,“ vysvetlila Linda.

V Taliansku pracovala v rôznych butikoch, kde spoznala zaujímavých ľudí, ktorí sa venovali móde, napriek tomu ju táto práca neuspokojovala. Začala teda vyrábať náušnice.

Majiteľke neďalekého stánku sa Lindina práca zapáčila, oslovila ju, aby ich vyrábala aj pre ňu. Postupne sa jej výrobky objavili vo viacerých talianskych obchodoch.

Výrobe náušníc sa začala venovať popri práci, lebo náklady na svoju záľubu by bez nej neutiahla. Pod tlakom kamarátov si napokon zriadila živnosť napriek tomu, že ide o finančne nákladnú záležitosť. „Risk je zisk, keby som to neskúsila, neviem,“ vysvetlila.

Začala na internete

Výrobky začala propagovať na sociálnej sieti, dostávala sa stále viac do povedomia. Rodina ju presvedčila, aby náušnice prezentovala aj na Slovensku. Vlani preto napísala Gabike Drobovej z jednej módnej televízie. „Vysvetlila som jej, že by som svoje šperky rada videla na moderátorkách.“

Nasledovalo veľmi príjemné stretnutie. Drobová bola Lindinou prácou nadšená. Pozvala ju v októbri domov na módnu prehliadku, kde mali byť použité Lindine náušnice. Z tej napokon zišlo, no Lindu čakalo predstavenie novej kolekcie v nákupnom centre v Bratislave.

Korunka pre Miss Slovensko 2014. Foto: SITA

Stretla sa tam s Magdou Šebestovou, riaditeľkou Miss Slovensko. „Ponúkla mi možnosť vyrobiť korunku krásy pre kráľovnú krásy spolu s kolekciou náušníc. Neverila som vlastným ušiam,“ spomína Linda.

Najskôr trochu váhala, pretože sa nevenuje zváraniu, ktoré je pri výrobe korunky nevyhnutné, napokon však ponuku prijala. Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo, Linda mala naozaj pernú zimu.

Pôvodne chcela spraviť korunku celú farebnú, no výsledok sa jej nepáčil. Skúmala na internete všetky korunky pre kráľovné krásy, ktoré našla, od začiatku však vedela, že klasická biela to nebude.

„Mám veľmi rada zelenú farbu, preto som v slovenskej korunke použila tri odtiene zelenej v kombinácii so zlatou,“ vysvetlila.

Prekvapila, no potešila

Korunka je z mosadze a galvanizovaná do zlata. Kamene sú z českého kryštálu Preciosa. Na prvý pohľad je úplne iná, aké sa dosiaľ na slovenských súťažiach krásy objavovali.

„To preto, že mne sa nikdy nepáčili klasické zapichovacie korunky. Korunu si predstavujem ako pre kráľa, na celú hlavu. Okrem toho vždy sa mi páčili iné veci, nerada opakujem po niekom inom, chcem byť originálna.“

Organizátori boli Lindinou prácou nadšení, všetko konzultovala, no napriek tomu mala úplne voľnú ruku. Okrem korunky sa počas finálového večera Miss objavilo približne dvadsať Lindiných šperkov, najmä náušníc.

Lindina kariéra nabrala rýchle obrátky, samotná šperkárka je z toho prekvapená, takýto úspech načakala. Len po dvoch rokoch sa jej podarilo splniť sen – spolupracovať na príprave súťaže krásy. Dúfa, že to nebolo naposledy.

Po súťaži sa na Slovensku stretla aj s negatívnymi ohlasmi. Niektoré komentáre ľudí na sociálnej sieti ju zamrzeli, no snaží sa ich ignorovať. Vie, že jej práca sa nemôže páčiť všetkým. Neprajníkov si k telu nepripúšťa.

Inšpiratívne farby

Charakteristickou črtou Lindinej tvorby je farebnosť. „Milujem rozmanité odtiene, inšpiráciu nachádzam počas mojich ciest po svete. V exotických krajinách je všetko také pestré a rozmanité. Cestovanie mi otvára nové obzory a pre moju prácu sú nenahraditeľným zdrojom nápadov,“ povedala.

Lindina tvorba hýri farbami. 

Veľmi inšpiratívny je pre ňu Karibik a Amerika.

Pracuje s kožou, kryštáľmi, čipkou, plastom aj šnúrkami.

Napriek úspechu sa výrobou šperkov v Taliansku stále nedokáže uživiť, aj keď jej sen po Miss Slovensko získava reálny rozmer. Verí, že raz bude jej záľuba aj živobytím.

Blízki na jej úspech reagujú veľmi dobre, tešia sa zo všetkého, čo sa jej podarí. Jej šperky sa v súčasnosti predávajú v Taliansku, na Slovensku, v Holandsku a vo Francúzsku.


Čítajte viac: http://prievidza.sme.sk/c/7180222/netradicna-korunka-krasy-ma-hornonitrianske-korene.html#ixzz2zsqE2t1g

Zdroj : www.prievidza.sme.sk


 
 

Prijatie jubilantov v obradnej miestnostiVytlačiť
 

Každoročne aspoň dvakrát v roku pozveme našich spoluobčanov, ktorí oslavujú okrúhle životné jubileum, do obradnej miestnosti. V tomto roku sme jubilantov za prvý polrok privítali v obradnej miestnosti začiatkom apríla. Naše pozvanie prijalo šestnásť oslávencov, ktorí sa v dobrej nálade, a niektorí aj v doprovode svojich rodinných príslušníkov, stretli v obradnej miestnosti. Členky Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ-U) pripravili pre svojich spoluobčanov obrad plný emócií, dojmov a spomienok. Slávnostnú atmosféru doplnila svojim príhovorom starostka obce, ktorá v mene obce všetkým jubilantom poďakovala za všetko dobré, čo vo svojom doterajšom živote vytvorili a dokázali a do ďalších rokov zaželala veľa zdravia, radosti a spokojnosti vo svojich rodinách.


 
 

Odovzdanie Ceny obce za rok 2013Vytlačiť
 

V piatkové popoludnie obradnou miestnosťou nezneli z úst starostky obce a členiek zboru pre občianske záležitosti len blahoželania jubilantom, ale aj slová vďaky. Tieto boli adresované našim dvom spoluobčiankam Terézii Karakovej a Mgr. Mariane Plachej, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom rokovaní udelenie Ceny obce za rok 2013. Pani Terézia Karaková bola ocenená za dlhoročnú obetavú prácu pre obec Zemianske Kostoľany, za vedenie ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, za prácu poslankyne obecného zastupiteľstva a zástupkyne starostky obce. Druhá ocenená Mgr. Mariana Plachá si ocenenie zaslúžila za dlhoročnú obetavú prácu pre obec Zemianske Kostoľany, za vedenie kroniky obce a za aktivity v Detskom folklórnom súbore Domovina. Do ďalších rokov želáme obom oceneným hlavne veľa zdravia, aby ešte veľa ďalších rokov dokázali prispievať svojimi aktivitami k rozvoju a dobrému menu našej obce.


 
 

Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom.Vytlačiť
 

Štvrtkový podvečer (3. 4. 2014) sa v Dome kultúry SNP stretli nadšenci slovenskej literatúry so známym slovenským spisovateľom Jozefom Banášom. Obecnej knižnici sa tak podarilo pri príležitosti Mesiaca knihy umožniť svojim čitateľom stretnúť sa a diskutovať s osobnosťou, ktorá nie je len skvelým a úspešným autorom bestsellerov, ale v minulosti bol i scenáristom niekoľkých slovenských filmov, politikom, diplomatom, publicistom a cestovateľom. Dnes má dokonca svoju talk-show, ktorá úspešne odštartovala. Všetky svoje skúsenosti a poznatky zo života sprostredkúva svojim čitateľom vo svojich knihách : Zastavte Dubčeka, Idioti v politike, Zóna nadšenia, Posledná nevera, ale aj pre mnohých kontroverné fikcie Kód 1 a Kód 9.

Jozef Banáš bol jedným z ocenených na slávnostnom odovzdávaní cien Panta Rhei awards. Najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku oceňovala už po piaty raz najpredávanejšie knihy a najúspešnejších autorov. Jozef Banáš získal špeciálne ocenenie a v čitateľskej ankete sa jeho Kód 1 umiestnil spomedzi 50 na 5. mieste.

Návštevníci besedy sa mohli od autora dozvedieť o pozadí a súvislostiach vzniku svojich najčítanejších diel zameraných na spoločnosť a politiku. V závere besedy si návštevníci mohli zakúpiť jeho diela, ktoré pán Banáš srdečne ozdobil svojím venovaním a autogramom.

Budeme sa snažiť, aby sa nám takéto živé a pozitívne nabité podujatia podarilo zrealizovať častejšie.

 


 
 

Oprava chodníka na ulici Ľudovíta ŠtúraVytlačiť
 

Po rekonštrukcii odkvapových žľabov na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke Kaštieľ III. (školský kaštieľ), oprave Pomníka padlým na miestnom cintoríne a údržbe drevín pred Pamätníkom SNP i vzhľadom na krásne jarné počasie prišli na rad chodníky na ulici Ľudovíta Štúra (od reštaurácie Turbína smerom k Domu kultúry a ďalej k železničnej trati). Rekonštruovaných bude viac ako 300 metrov miestnych chodníkov. Zhotoviteľ diela dňa 31. 3. 2014 prevzal stavenisko a môže začať s realizáciou prác. Práce by mali byť ukončené najneskôr do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska.


 
 

Legalizácia stavby Domu smútkuVytlačiť
 

Dom smútku na našom miestnom cintoríne bol uvedený do prevádzky v roku 1995. Obec ho nadobudla kompenzáciou neuhradených poplatkov stavebnou spoločnosťou v obci, ktorá okrem stavebných prác zabezpečovala i zhotovenie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na nevysporiadané pozemky pod budovou nebolo možné získať na túto stavbu stavebné povolenie a ani kolaudačné rozhodnutie. Získať pozemky do vlastníctva obce kúpou sa obci podarilo až neskôr, no stavba Domu smútku odvtedy nebola zlegalizovaná. Preto obecné zastupiteľstvo schválilo zverejniť výzvu na obstaranie novej projektovej dokumentácie k jestvujúcej stavbe, nakoľko pôvodnú sa aj napriek takmer ročnému úsiliu nepodarilo získať. Na naše prekvapenie na základe zverejnenej výzvy obec bolo oslovená práve spoločnosťou, ktorá v 90-tych rokoch túto dokumentáciu realizovala a doposiaľ sa nachádzala v ich archíve. Preto zabezpečili jej aktualizáciu v súlade s platným stavebným zákonom a technickými normami a jej vyhotovenie odovzdali obci. Tak nám už nič nebráni v tom, aby sme podali žiadosť o stavebné povolenie, následne o kolaudačné rozhodnutie a dosiahli legalizáciu tejto viac ako dvadsaťročnej budovy.


 
 

Vykonávanie aktivačnej činnostiVytlačiť
 

Tak ako iné obce v rámci okresu Prievidza, i naša obec sa zapojila do projektu vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Táto činnosť je realizovaná v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a spočíva v zapojení sa uchádzačov o zamestnanie na zlepšenie ekonomických, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredie obyvateľov obce atď. Aktivačná činnosť sa zabezpečuje na obdobie 6 mesiacov. Do projektu sa zapojilo 5 záujemcov zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie z celkového počtu 13, ktorí spĺňali podmienky zákona o službách zamestnanosti. Veríme, že budú pre našu obec prínosom a svojou prácou prispejú hlavne k zveľadeniu obce a životného prostredia.


 
 

Aktuálne oznamy

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 15. 3. 2017Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany oznamuje, že dňa 15. 3. 2017 o 17:00 h sa v Dome kultúry SNP uskutoční rokovanie Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch. Program rokovania je priloženom dokumente po rozkliknutí. 

Súbor na stiahnutie pozvánka.rtf pozvánka.rtf (60.5 kB)

 
 

Upútavky na oznamy

Hlásenia miestneho rozhlasu

stiahnuť.png

Vážení občania,  na našej webovej stránke pribudla nová položka Hlásenie rozhlasu, kde si môžete vypočuť oznamy, ktoré boli hlásené v obecnom rozhlase ...viac...

Zverejnené 11.4.2017


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 4. mája 2017

stiahnuť (1).png

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústav ...viac...

Zverejnené 10.4.2017


 

Rokovanie obecného zastupiteľstva 12. 4. 2017

erb-scan.jpg

V zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení oznamujeme, že starostka obce zvoláva rokovania Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľ ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Výluka v železničnej doprave v úseku Zemianske Kostoľany – Bystričany – Oslany

2952_zsr.jpg

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 10. apríla 2017, v čase od 7.00 h do 12.40 h, realizovať výlukové práce v medzistaničnom úseku Zemianske ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Kontrola a čistenie komínov

kominár.jpg

Márian Ďurina Kominárstvo DERKO Prievidza ponúka svoje služby pri kontrole a čistení komínových telies a dymovodov v zmysle platnej legislatívy. Na vy ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Zatvorená ambulancia MUDr. Gogovej

lekár.jpg

MUDr. Gogová z ambulancie všeobecného lekára v ENO závod Zemianske Kostoľany oznamuje, že ambulancia bude v dňoch od 13. 4. 2017 do 22. 4. 2017 zatvor ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Oznam spoločnosti VARES, s.r.o., o spoplatnení TV programov

televízor.jpg

Prevádzkovateľ televízneho kábelového rozvodu v obci Zemianske Kostoľany VARES, s.r.o., Banská Bystrica oznamuje svojim zákazníkom, že Slovenskí komer ...viac...

Zverejnené 29.3.2017


 

Oslavy 72.výročia oslobodenia obce Zemianske Kostoľany

Pamätník SNP 2 malý.jpg

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Zemianske Kostoľany si vás dovoľujeme srdečne pozvať na oslavy tohto sviatku, ktoré sa budú konať dňa 4. ...viac...

Zverejnené 29.3.2017


 

Daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dane.jpg

Obec Zemianske Kostoľany oznamuje občanom, daňovníkom a poplatníkom, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku ...viac...

Zverejnené 29.3.2017


 

Plánovaná zbierka šatstva v mesiaci máj 2017

stiahnuť.jpg

Vážení občania, v prípade, že máte doma odevy a obuv, ktoré už nepotrebujete, nevyhadzujte ich!
Komisia „Sociálnych vecí a bytovej politiky“  p ...viac...

Zverejnené 20.3.2017


 

Odkaz pre starostu

Pamiatkový výskum Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Pamiatkový výskum Sýpka

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka