Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

volby-urna-ilustrak.jpg

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. 
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019. 

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 


 

Zimná údržba chodníkov

2326646_1200x.jpegVzhľadom na predpokladané pokračujúce sneženie  a zvyšujúcu sa vrstvu snehu na okrajoch komunikácií žiadame obyvateľov, aby  si motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch, a tým neprekážali pri zimnej  údržbe chodníkov a miestnych komunikácií v tomto nepriaznivému počasí. Zároveň prosíme aj návštevníkov obce, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na chodníkoch. Pracovníci údržby obce NEMÔŽU potom so svojimi mechanizmami vykonať odpratávanie snehu z chodníkov.  Za porozumenie ďakujeme!


 

Prezentácia obce Zemianske Kostoľany - volebné obdobie 2014-2018


 

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

stiahnuť.jpgDispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.infomuje odberateľov, že  v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 20.02.2019 08:00 do: 20.02.2019 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 6209774 EIC 24ZSS62097740003 (Pažite , Zemianske Kostoľany) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  a  v termíne od: 21.02.2019 08:00 do: 21.02.2019 14:00 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 6209609 EIC 24ZSS6209609000R (4. apríla , Zemianske Kostoľany) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Súbor na stiahnutie Vyrozumenie.pdf Vyrozumenie.pdf (722.6 kB)
Súbor na stiahnutie Vyrozumenie 2.pdf Vyrozumenie 2.pdf (720.2 kB)

 
 

Daňová povinnosť 2019Vytlačiť
 

1365593067.jpgVážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  alebo realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností na správe daní a poplatkov obce Zemianske Kostoľany najneskôr do 31.1.2019. Taktiež pripomíname, že ste povinný prihlásiť alebo odhlásiť psa a to do 30 dní od vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

 

Zároveň oznamujeme občanom, že na uplatnenie si zliav na poplatku za komunálny odpad pre kalendárny rok 2019 je potrebné doložiť do konca januára tieto potvrdenia:

 

Študenti denného štúdia  predložia potvrdenie o návšteve školy s pobytom na školskom internáte alebo potvrdenie o platení poplatku za komunálny odpad od ubytovateľa.

 

Zamestnaní v pracovnom pomere s pobytom v Slovenskej republike  mimo TP predložia potvrdenie zamestnávateľa alebo ubytovateľa o ubytovaní a platení poplatku za KO pričom potvrdenie  musí byť z tohto roku t.j. r. 2019

 

Občania s pobytom v zahraničí predložia kópiu pracovnej zmluvy v zahraničí  alebo čestné prehlásenie. Kópia pracovnej zmluvy v cudzom jazyku musí byť úradne preložená do slovenského jazyka, na zmluvu v českom jazyku sa úradný preklad nevyžaduje.

 

Od poplatku bude oslobodený ten občan, ktorý sa preukáže potvrdením úhrady poplatku za komunálny odpad  na celý kalendárny rok 2019 v inej obci alebo v meste.    

 

Bližšie informácie Vám podá na správe daní a poplatkov Ing. Trúchla 5466133.


 
 

Čerpanie dovolenky - Mudr. Gogová Vytlačiť
 

Závodná ambulancia MUDr. Gogovej v Elektrárni Nováky oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 31.12.2018 do 4.1.2019  neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovaním je poverený MUDr. Marcinka v zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch.


 
 

Ľadové kráľovstvo v kaštieli - 1. decembra 2018Vytlačiť
 

Vianoce 2018 web +.jpgObec Zemianske Kostoľany Vás pozýva na ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO v kaštieli a malý vianočný trh, ktorý sa bude konať dňa 1. decembra 2018 o 14,00 hodine, s príchodom Mikuláša o 16:30 hodine na nádvorí renesančného kaštieľa v Zemianskych Kostoľanoch.Počas vianočných trhov bude sprístupnený kaštieľ s vianočnou výzdobou a výstavou fotografií Krojované bábätká 2018 Mgr. Moniky Klučiarovej, DiS.V prípade nepriaznivého počasia sa trh bude konať v priestoroch kaštieľa. Záujemci o predaj vlastných výrobkov sa môžu prihlásiť v Dome kultúry SNP Zemianske Kostoľany.


 
 

Povinnosť registrácie chovov ošípanýchVytlačiť
 

stiahnuť.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje obyvateľov na povinnosť registrácie chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu čo i len 1 kus ošípanej. Povinnosť vyplýva z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ č. 2018/1669.

Zároveň žiada o aktualizáciu súpisu všetkých ošípaných v obci. Počet chovaných ošípaných je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade osobne alebo telefonicky na t.č. 046-5466 181 do 6.12.2018.


 
 
Položky 1-5 z 239

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka