Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Letná tancovačka na nádvorí kaštieľa 5.augusta 2017

19800968_666515520209632_4209667360297518979_o.jpgTradičná letná tancovačka pre všetky vekové kategórie, v hudobnej produkcii sa bude striedať DJ Moky s živou hudbou Valášekovci. Podujatie bude doplnené programom - Grand Fire Show (veľká ohňová šou) a vystúpenie fakíra. 


 

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

i_4552262.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.     

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“). Volebné právo budú mať slovenskí aj zahraniční občania daného kraja, ktorí dovŕšili v deň volieb vek 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


 
 

Doktorka Poliaková neordinujeVytlačiť
 

MUDr. Poliaková z obvodnej ambulancie v Zdravotnom stredisku v Bystričanoch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 26.07. do 04.08. 2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Magátová  z ambulancie v Oslanoch.


 
 

Pracovná ponuka Vytlačiť
 

i_4331476.jpgZákladná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2017/2018 pedagogických zamestnancov:

1. učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk, chémia, geografia

    (prioritne ide o 22 hodín anglického jazyka z 23 hodinového úväzku)

2. učiteľa pre primárne vzdelávanie

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.8. 2017

Nástup: 1. 9. 2017

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, 972 43  Zemianske Kostoľany alebo elektronicky na adresu: zszemkos@gmail.com

Bližšie informácie na tel. č.: 046/5466162, 0911 414 247


 
 

Odpočet vody Vytlačiť
 

stiahnuť (10).jpgStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch od 17.07.2017 – 31.07.2017 sa bude v našej obci vykonávať odpis vody. Žiadame občanov, aby zavreli psov, sprístupnili šachty a v prípade neprítomnosti nechali odpísaný stav vody na viditeľnom mieste napr. na bráne.

Vopred Vám ďakujeme za súčinnosť. 


 
 

MUDr. Marcinka - dovolenkaVytlačiť
 

MUDr. Marcinka z ambulancie všeobecného lekára v zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 24.7.2017 - 4.8.2017 vrátane neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovaním je poverená MUDr. Gogová v ENO.


 
 
Položky 1-5 z 149

Odkaz pre starostu

Pamiatkový výskum Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Pamiatkový výskum Sýpka

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka