Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Krištáľová váza - festival populárnej piesne

plagat_kristalova_vaza.jpg

Vážení občania, pozývame Vás na festival populárnej hudby, ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 16:00 (sobota) / v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostolanoch.

Festival spevákov amatérov populárnej piesne.

8 mladých finalistov, ktorí  sa neboja ukázať svoj spevácky talent pred všetkými.

Hosť: slovenská spevačka, skladatelľa a tanečníčka LINA MAYER

Vstupne: 5 €

 

 


 

Výsledky komunálnych volieb 2018

getpicture.jpgMiestna volebná komisia v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a na starostu obce zo dňa 10. 11. 2018 :

V obci Zemianske Kostoľany sa zistili tieto výsledky :

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 1464

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 573 = 39,14 % z celkového počtu voličov

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva : 557

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce : 501

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

 

1. Ing. Bronislav Bajgar, SMER-sociálna demokracia,  359 hlasov

2. PaedDr. Ivana Plachá, PhD., KDH, 343 hlasov

3. Vladimír Matejov, KDH, 314 hlasov

4. Daniela Šestáková, nezávislá kandidátka, 291 hlasov

5. Milan Adámik, nezávislý kandidát, 288 hlasov

6. Ing. Eva Lesáková, nezávislá kandidátka, 279 hlasov

7. Valent Oršula, SMER-sociálna demokracia, 276 hlasov

8. Mgr. Miroslava Šurinová, SPOLU-občianska demokracia, 259 hlasov

9. Mgr. Peter Hurtiš, nezávislý kandidát, 233 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Bohdana Pilchová, nezávislá kandidátka,229 hlasov

Milan Pleško, nezávislý kandidát, 179 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :Ing. Jana Školíková, nezávislá  kandidátka, 501 hlasov

Za starostku obce bola zvolená : Ing. Jana Školíková, nezávislá  kandidátka.

 

Dátum a čas podpísania zápisnice : 10. 11. 2018 o 23:43 hod.

Členovia miestnej volebnej komisie : Barbora Milová, Alexandra Brtková, Lukáš Matejov, Lucia Šurinová, Emília Semaníková, zapisovateľka : Mgr. Erika Matejovičová


 

Rozprávanie o našej obci v relácii Studnička rádia Regina

radio_regina.pngV relácii Studnička rádia Regina  sa dňa 14.10.2018 moderátorka p. Jágerová venovala našej obci a o minulosti porozprávali aj naši občania. Nech sa páči vypočujte si:

radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0017/001706/00170687-1.mp3


 

Aktuality

Ľadové kráľovstvo v kaštieli - 1. decembra 2018Vytlačiť
 

Vianoce 2018 web +.jpgObec Zemianske Kostoľany Vás pozýva na ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO v kaštieli a malý vianočný trh, ktorý sa bude konať dňa 1. decembra 2018 o 14,00 hodine, s príchodom Mikuláša o 16:30 hodine na nádvorí renesančného kaštieľa v Zemianskych Kostoľanoch.Počas vianočných trhov bude sprístupnený kaštieľ s vianočnou výzdobou a výstavou fotografií Krojované bábätká 2018 Mgr. Moniky Klučiarovej, DiS.V prípade nepriaznivého počasia sa trh bude konať v priestoroch kaštieľa. Záujemci o predaj vlastných výrobkov sa môžu prihlásiť v Dome kultúry SNP Zemianske Kostoľany.


 
 

Oznam pre farníkovVytlačiť
 

Rímsko-katolícka cirkev v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje, že nastal zmena v čase a sväté omše sa budú slúžiť večer o 17 hodine. 


 
 

Domáce zabíjačkyVytlačiť
 

i_5320675.jpgPodľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.
Zároveň musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania a hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok, ochorenie na trichinely, ak ide o ošípané.

Domáca zabíjačka určená na súkromnú domácu spotrebu sa vykonáva v priestoroch chovateľa.
Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.
V žiadnom prípade sa takto získané produkty nesmú uvádzať na trh - predávať iným osobám.

Domáca zabíjačka hovädzieho dobytka
Testovanie - odber vzoriek na BSE u hovädzieho dobytka (ďalej HD) zdravého sa nevykonáva.
Odber vzoriek na BSE sa musí vykonať u všetkých kusov starších ako 24 mesiacov:
- chorých, naliehavo (núdzovo)zabitých
- vyšetrených pred zabitím s príznakmi poukazujúcimi na úraz alebo vážne psychologické alebo funkčné problémy alebo s príznakmi BSE ochorenia.
Odber vzoriek u HD vykonajú súkromní veterinárni lekári podľa príslušných obvodov.

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a ŠRM (špecifický rizikový materiál)
ŠRM sú:
- lebka okrem čeluste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov
- celé telo v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na BSE

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka sa uvádzajú tieto údaje:
- meno a adresa chovateľa
- okres
- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
- registračné číslo chovu z CEHZ
- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa

Domáca zabíjačka ošípaných
Testovanie - odber vzoriek na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu sa musí vykonať v okresoch Prievidza a Partizánske na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat určených alebo neurčených pre ľudskú spotrebu (diviačia zver, medveď, jazvec, líška). V súčasnosti sa na základe vyhodnotenia rizika výskytu u voľne žijúcich zvierat vyšetrenie na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu v okresoch Prievidza a Partizánske nevykonáva.
Odber vzoriek u ošípaných vykonajú súkromní veterinárni lekári alebo štátni veterinárni lekári – inšpektori z RVPS Prievidza.

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky ošípaných sa uvádzajú tieto údaje:
- meno a adresu chovateľa
- okres
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa


Domáca zabíjačka oviec a kôz

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky oviec a kôz sa uvádzajú tieto údaje:
- meno a adresa chovateľa
- okres
- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
- registračné číslo chovu z CEHZ
- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a ŠRM
ŠRM sú:
- lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno

U p o z o r n e n i e:
ŠRM musí byť odovzdaný do Veterinárnej asanačnej spoločnosti Žilina- Mojšová
Lúčka.
- kontakt pre okres Prievidza: 041/5654112-113, 0903 700007, 0904238 581
- kontakt pre okres Partizánske: 037/6512011, 0911752938

Poplatok za odstránenie ŠRM hradí chovateľ.

- Odber vzoriek na BSE u HD starší ako 24 mesiacov, ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu (uhynuté, usmrtené osobou alebo predátorom) sa musí vykonať.
Odber sa nevykonáva u zvierat usmrtených v rámci epidémie (slintačka a krívačka, antrax) a pri hromadných úhynoch v dôsledku intoxikácie, prírodných katastrof (blesk, požiar, povodeň).
- Zabíjanie, usmrcovanie zvierat na verejnom priestranstve (prezentované ako domáca zabíjačka) je v rozpore s etickými a legislatívnymi požiadavkami. Preto pri prezentácii tejto národnej tradície sa odporúča použiť výlučne jatočné telá, ktoré sú technologicky opracované a posúdené príslušným inšpektorom (úradným veterinárnym lekárom) orgánu veterinárnej a potravinovej správy ako zdravotne bezpečné z prevádzkarní schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov.
Problematika ďalšej prípravy a predaja zabíjačkových špecialít na verejnom priestranstve je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach.


MVDr. Milan Šima v. r.
riaditeľ RVPS Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa P r i e v i d z a:
Adresa: Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza
Telefón: 046/ 5422247
Fax: 046/5425710
e-mail: Sekretariat.PD@svps.sk
Nahlasovať v pracovné dni: 7,00 hod. - 15,00 hod.


 
 

Monografia obce zaujala odborníkovVytlačiť
 

DSC_1181.JPGOkrem toho, že nedeľa 7. 10. bol krásny slnečný deň, pre nás bol niečím výnimočný. Na podujatí Mjartanovo Sebedražie 2018 bola vyhodnotená celoslovenská súťaž v etnologickom výskume, do ktorej sme prihlásili aj monografiu obce Zemianske Kostoľany. Odborná porota, v ktorej nechýbali renomovaní odborníci ako Mgr. Silvia Letavajová, PhD. z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, alebo aj známa etnologička PhDr. Katarína Nádaská, PhD., PhDr. Marián Žabenský, PhD. udelila autorskému kolektívu našej publikácie najvyššie ocenenie. Po udelení Ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja nás ďalší úspech monografie o Zemianskych Kostoľanoch nesmierne teší a pre všetkých autorov je skutočnou odmenou za ich dvojročnú prácu.


 
 

BEH SNP 2018 - 10. ročník - výsledková listinaVytlačiť
 

e+.pngObec Zemianske Kostoľany v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch zorganizovali v piatok, 21.9.2018  športové podujatie – 10. ročník Behu SNP. Žiaci z celého okresu podporili jubilejný 10. ročník Výsledková listina je v prílohe.

„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. V týchto slovách možno cítiť dávno minulé časy lepšieho ľudstva, ktoré ešte nebolo vypočítavosťou vlastného rozumu natoľko odtrhnuté od prirodzenosti. 

Ak  športujeme pre radosť z pohybu, celkom nezištne a jedinou našou odmenou je iba táto čistá radosť, potom ide o správny a zdravý postoj k športu a ku všetkým športovým aktivitám, čo sa musí následne odzrkadliť v upevnení nášho zdravia i v celkovej harmonizácii našej osobnosti.

Pohyb a férové športové správanie  je dnešné deti veľkou výhrou.  Dovidenia v roku 2019.


 
 
Položky 1-5 z 232

Odkaz pre starostu

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka